vrijdag 22 juni 2012

CDA resolutie Orgaandonatie (ADR)


Resolutie: Orgaandonatie (ADR)

Resolutie ingediend door 37 CDA leden en 1 CDA afdeling te weten: G. Hartholt, S.J. Zijlstra, F. Ramaekers, G. Mennen, C.B. Franken-Katerberg, B. Peters, B. Schoonhoven, H.A. Visser-Hendriks, H. Sonneveld, R. Pouwels, N. Mulders, Th.H.A.M. Reijn, M.W.J. Timmermans, R.G.C. Jetten, J. Slagter, T. Kwakkel, H.W. Schoonekamp, W.A.G. van de Kamp-de Boer, B. Nusselder, H.J. Vanhommerig, G. van Rijn, A.C.M. Besseling, F.J.H. Hermans, D.G. Reussing ter Beest, H. Nap, B. Denissen, P.A.J.M. Schoone, J.J. Veerman, R. Hochstenbach, G.L. Verstraelen, H.J.M. Van Gorcom, M.J.H. de Groot, J. Wachtmeester, S.Y. Luijer, A.E. van Weeghel-Luijer, J.G. van den Tweel, R.J.J. Tegels en CDA Huizen.

Het CDA Partijcongres op 30 juni 2012 bijeen te Utrecht (Maarssen):

Constaterende dat:

Ondanks goede inspanningen van het Kabinet, het huidige gevoerde beleid van donorregistratie op twee hoofdpunten te wensen overlaat, te weten:

 • Het donorbeleid levert onvoldoende resultaat op. De wachttijd is al jaren onveranderd lang, het aantal postmortale geĆ«ffectueerde orgaandonoren is gelijk gebleven en het aantal donorregistraties is slechts marginaal toegenomen.

• Bijna 60% van de Nederlanders maakt geen keuze en plaatst daarmee nabestaanden voor een lastig dilemma op een van de moeilijkste momenten in hun leven. Uit het oogpunt van solidariteit en verantwoordelijkheid is dit niet wenselijk. Het resultaat is dat bijna 70% van nabestaanden ‘nee’ zegt tegen donatie. Dit is in vergelijkbare landen ver onder de 50%. Tegelijkertijd wijst onderzoek uit dat een meerderheid van de bevolking wenst om uiteindelijk donor te zijn. Juist nu is deze solidariteit hard nodig omdat o.a. door vergrijzing en welvaartsziekten de wachtlijsten voor organen zullen toenemen.

Overwegende dat:

• In het concept-programma waarden als solidariteit tussen gezond en ongezond, verantwoordelijkheid voor elkaar en het bevorderen van meedoen door mensen met beperkingen centraal staan.

• Overheidscampagnes tot op heden geen resultaat hebben opgeleverd en het zelfbeschikkingsrecht een beter systeem met daarmee meer donoren niet in de weg staat.

Spreekt uit dat:

In de komende regeringsperiode de Wet op de Orgaan Donatie (WOD) moet worden aangepast, met als uitgangspunten:

• Iedereen kan te allen tijde zijn keuze veranderen.

• Er wordt actief ‘Ja’, ‘Nee’, ‘Nabestaanden beslissen’ of ‘Een aangewezen persoon beslist’ gevraagd. Bij  de tweede keer geen reactie wordt het een JA, hetgeen tevens in de brief staat vermeld.

• In dit laatste geval wordt geborgd dat nabestaanden proactief bezwaar kunnen maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

=========================================================

Aangenomen yes ja jippie hoi

Deze resolutie is een initiatief van de stichting 2 miljoen handtekeningen (2MH / 2mhclub), deze stichting pleit er voor om het huidige Toestemmingssysteem m.b.t. Orgaandonatie te wijzigen in een Actief Donor Registratiesysteem (ADR).  Via een spoedwerving onder CDA leden, is er binnen 48 uur voldoende steun gevonden onder CDA leden om deze resolutie tijdig 14 juni 2012 te kunnen indienen. De Stichting 2 miljoen handtekeningen is de uiteindelijk 37 CDA leden en CDA Huizen hiervoor zeer erkentelijk.

Resolutie op www.cda.nl (heel pak aan aangenomen resoluties nr 9):
http://www.cda.nl/Verkiezingscongres

Resolutie tekst op de website van de 2mhclub:
http://2mhclub.nl/actievedonorregistratie/cdaresolutie

Uitgebreide toelichting:
http://2mhclub.nl/cda

Veel gestelde vragen over (Actieve) Donor Registratie:
http://2mhclub.nl/cda/faq
https://www.jaofnee.nl/over-orgaandonatie/zes-vragen-over-donor-zijn

NRC Next check 11 juni 2012 (Next checkt):
http://www.nrcnext.nl/blog/2012/06/11/next-checkt-niet-meer-donoren-bij-ander-registratiesysteem
Conclusie Next checkt: een ander systeem van Orgaandonatie leidt wel tot meer donoren.

Ingezonden brief door Hartstichting naar NRC Next donorregistratie Nederland:
http://www.hartstichting.nl/actueel/nieuwsoverzicht/ingezonden_brief_nrcnext_donorregistratie

Persbericht 26 juni 2012: 'Ander beslissysteem Orgaandonatie gewenst'
In mijn woorden: Meerderheid Nederlanders voor ADR systeem.
Cijfers uit enquete Maurice de Hond (peiling 22 juni 2012)
http://2mhclub.nl/nieuws/persbericht/maurice-de-hond

De stichting 2 miljoen handtekeningen heeft gevraagd of ondergetekende eerste indiener (hoofdindiener) van deze resolutie Orgaandonatie (ADR) wil zijn. CDA burgemeester Coert van Ee (Zederik) was zaterdag 30 juni 2012 tijdens het CDAcongres woordvoerder namens de indieners, dit heeft hij perfect gedaan. Daarnaast hebben o.a. Marion Braks, Hetty Visser, Hans Wachtmeester, Kees de Kok en ondergetekende plenair voor deze resolutie gepleit.

Ondanks het negatieve preadvies hebben de CDA leden in meerderheid (ruim 55%) voor de resolutie Orgaandonatie (ADR) gestemd, hiervoor bijzonder dank.

De tekst van mijn pleinaire pleidooi 30/06/2012 voor deze resolutie kunt u hier vinden:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/07/plenair-pleidooi-voor-orgaandonatie-adr.html

CDA leden die vragen hebben over de resolutie Orgaandonatie (ADR), kunnen contact opnemen met de stichting 2 miljoen handtekeningen via dit contactformulier:
http://2mhclub.nl/cda/vraag-de-cda-resolutie-orgaandonatie-adr

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt, 1e indiener resolutie Orgaandonatie (ADR).

zaterdag 16 juni 2012

Amendementen CDA Hardenberg

CDA Hardenberg heeft op 11 juni 2012 drie rechtstreekse amendementen inge-diend op het concept CDA verkiezingsprogramma 2012-2017 getiteld 'Iedereen'.

URL concept CDA verkiezingsprogramma 2012-2017 'Iedereen'
http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2012/6/22/CDA_presenteert_verkiezingsprogramma__Iedereen_.aspx

De rechtstreekse amendementen van CDA Hardenberg zijn ingediend op de artikelen 1.30, 4.1 en 8.25.

Artikel 1.30:
Opvoedingsondersteuning kan het beste via de gemeenten worden georganiseerd. Daarom wordt de decentralisatie van de jeugdzorg onverkort doorgezet.

Amendement:
Aanvullen met: Een goede samenwerking tussen scholen, ouders, gemeenten en pedagogisch-medische instellingen geeft het beste resultaat.

Toelichting:
Samenwerking in deze geeft het beste resultaat.

Artikel 4.1:
Het beleid om de basis in het onderwijs op orde te brengen en de lat verder te verhogen wordt onverkort voortgezet. We besteden veel aandacht aan taal en rekenen. Uitval en zittenblijven worden verder terug gebracht.

Amendement:
Toevoegen: Tevens is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Toelichting:
Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde willen mensen hun talenten maximaal durven te gebruiken. Zie o.a. de beeldspraak van de Gelijkenis van de Talenten. Dit past tevens in een beleid gericht op voorzorg.

Artikel 8.25:
Wie de wet overtreedt, verdient strenge straf.  Maar een eenzijdige aanpak voor harde aanpak en strenge straffen (repressie) werkt niet. Een brede, preventieve aanpak is vaak minstens zo effectief. Het gaat om een goede, uitgebalanceerde aanpak.

Amendement:
Toevoegen na 4e zin: Van een hogere pakkans gaat naast een repressieve werking ook een preventieve werking uit.

Toelichting:
Criminelen zijn niet onder de indruk van harder straffen. Criminelen zijn wel onder de indruk van een grote(re) pakkans.

Deze 3 amendementen zijn van mijn hand.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt, lid CDA.

P.S. Naar verluidt zijn er een aantal andere amendementen waar ik een bijdrage aan heb geleverd, door CDA provincie Utrecht ingediend en ook nog een enkele door CDA Zuid Holland dit met dank aan het harde werken van enkele collega CDA leden. Dit betreffen met name amendementen die te maken hebben met Duurzaam-heid.