zaterdag 16 juni 2012

Amendementen CDA Hardenberg

CDA Hardenberg heeft op 11 juni 2012 drie rechtstreekse amendementen inge-diend op het concept CDA verkiezingsprogramma 2012-2017 getiteld 'Iedereen'.

URL concept CDA verkiezingsprogramma 2012-2017 'Iedereen'
http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2012/6/22/CDA_presenteert_verkiezingsprogramma__Iedereen_.aspx

De rechtstreekse amendementen van CDA Hardenberg zijn ingediend op de artikelen 1.30, 4.1 en 8.25.

Artikel 1.30:
Opvoedingsondersteuning kan het beste via de gemeenten worden georganiseerd. Daarom wordt de decentralisatie van de jeugdzorg onverkort doorgezet.

Amendement:
Aanvullen met: Een goede samenwerking tussen scholen, ouders, gemeenten en pedagogisch-medische instellingen geeft het beste resultaat.

Toelichting:
Samenwerking in deze geeft het beste resultaat.

Artikel 4.1:
Het beleid om de basis in het onderwijs op orde te brengen en de lat verder te verhogen wordt onverkort voortgezet. We besteden veel aandacht aan taal en rekenen. Uitval en zittenblijven worden verder terug gebracht.

Amendement:
Toevoegen: Tevens is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Toelichting:
Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde willen mensen hun talenten maximaal durven te gebruiken. Zie o.a. de beeldspraak van de Gelijkenis van de Talenten. Dit past tevens in een beleid gericht op voorzorg.

Artikel 8.25:
Wie de wet overtreedt, verdient strenge straf.  Maar een eenzijdige aanpak voor harde aanpak en strenge straffen (repressie) werkt niet. Een brede, preventieve aanpak is vaak minstens zo effectief. Het gaat om een goede, uitgebalanceerde aanpak.

Amendement:
Toevoegen na 4e zin: Van een hogere pakkans gaat naast een repressieve werking ook een preventieve werking uit.

Toelichting:
Criminelen zijn niet onder de indruk van harder straffen. Criminelen zijn wel onder de indruk van een grote(re) pakkans.

Deze 3 amendementen zijn van mijn hand.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt, lid CDA.

P.S. Naar verluidt zijn er een aantal andere amendementen waar ik een bijdrage aan heb geleverd, door CDA provincie Utrecht ingediend en ook nog een enkele door CDA Zuid Holland dit met dank aan het harde werken van enkele collega CDA leden. Dit betreffen met name amendementen die te maken hebben met Duurzaam-heid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten