zaterdag 5 mei 2012

Minder softdrugs door accijns op softdrugs

                                        Concept 

Resolutie:
Minder softdrugs door accijns op softdrugs

Resolutie ingediend door:

”Het CDA-Partijcongres op ............. bijeen te ....................:

Constateert dat:
1.    het gedoogbeleid t.a.v. softdrugs naast voordelen ook nadelen heeft;
2 .   de invoering van de wietpas extra handhavingscapaciteit vraagt van politie en justitie;
3 .   de handhavingscapaciteit van politie en justitie schaars is;
4 .   de wietpas tot nu toe veel gedoe geeft maar (te) weinig oplevert;
5 .   hard harder hardst optreden tegen softdrugs bijna nergens werkt;
6 .   Al Capone niet gepakt is door de politie maar door de belastingdienst;
7 .   de handelaren in illegale softdrugs nu slapende rijk worden;
8 .   illegale winsten vaak worden geïnvesteerd in andere criminele activiteiten;
9 .   softdrugs gebruikers en softdrugstoeristen nu niet betalen voor de overlast die ze veroorzaken;
10. het CDJA een lezenswaardige notitie over softdrugs heeft geschreven getiteld ‘No Nonsense Model’; (Laat de criminele winsten in rook opgaan.)
11. er ook een volksgezondheids aspect zit aan het softdrugsbeleid;
12 . de weerbaarheid tegen verleidigen als tabak, alcohol en drugs vergroot moet worden;

Overweegt dat:
1.    het CDA het gebruik van softdrugs wil terugdringen;
2.    de handhavingscapaciteit van politie en justitie efficiënt ingezet moet worden;
3.    de belastingdienst mogelijk efficiënter is dan politie en justitie in het aanpakken van de illegale winsten op softdrugs;
4.    accijns op softdrugs leidt tot minder gebruik van softdrugs en minder softdrugstoeristen;
5.    het volksgezondheids aspect rond softdrugs vraagt om een zorgvuldige benadering;
6.    het CDA vindt dat Moedige Moeders*** goed werk verricht;

Spreekt uit dat:
1.    het CDA fors inzet op het terugdringen van het gebruik van softdrugs;
2.    het CDA wil dat er accijns / belasting op softdrugs wordt ingevoerd, dit desnoods op een creatieve manier;
3.    de wietpas z.s.m. geëvalueerd moet worden;
4.    het CDA om volksgezondheids redenen de regulering van de achter-deur van coffeeshops gaat overwegen;
5.    er meer geinvesteerd moet worden in het vergroten van de weerbaar-heid tegen de verleidingen van tabak, alcohol en drugs.

En gaat over tot de orde van de dag.

*** Moedige Moeders richt zich o.a. op het vergroten van de weerbaarheid tegen de verleidingen van tabak, alcohol en drugs.

8 opmerkingen:

 1. Dan zal toch eerst de cannabis geLEGALISEERD moeten worden...
  Want belasting heffen of accijnzen kan alleen op legale producten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste MrLunk, dank voor uw reactie.

  Ik ben geen fan van het legaliseren van softdrugs, als het mogelijk is om op een creatieve manier accijns / belasting op softdrugs te heffen zonder legalisering dan gaat daar mijn nadrukkelijke voorkeur naar uit. Alleen als het onverhoopt niet kan accijns / belasting op softdrugs terwijl het illegaal blijft, dan wil ik misschien gaan nadenken over legalisering.

  Verder houdt deze concept resolutie (versie 6 mei 2012) o.a. in dat politie en justitie zich bezig gaat houden met het opsporen van roofovervallers, pedosexuelen en mensenhandelaren etc. Terwijl de belastingdienst de "softdrugsmaffia" gaat aanpakken. En last but nog least moet de weerbaarheid tegen de verleidingen van tabak, alcohol en drugs worden vergroot.

  MrLunk het beste.

  Groet, Gerrit.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dhr. Coruz was duidelijk in zijn taal namens het CDA.
  - We willen alle coffeeshops afschaffen.
  - Cannabis is vergif

  Waar is het realisme van de CDA??

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Geacht Bestuur WeSmoke, dank voor de reactie.

  Dhr. Çörüz probeert duidelijk te maken dat er wel degelijk nadelen aan softdrugs zitten (vb jongeren die hun toekomst vergooien). Indien het mogelijk is om alle softdrugs uit NL te krijgen dan zal hij dat proberen. Als je met hem praat dan geeft hij aan dat de kans dat het lukt om alle softdrugs NL uit te krijgen gaat lukken klein is. De wietpas is een poging om het gebruik van softdrugs terug te dringen en om het aantal softdrugstoeristen terug te dringen.

  Als jullie slim zijn dan gaan jullie buiten de hectiek van de discussie (gekrakeel daar win je de discussie niet mee) met hem en eventueel met mij in gesprek om te kijken of er aanknopingspunten zijn om een oplossing te zoeken en vinden die beter is dan de huidige onvoldoende effectieve wietpas, waarbij politie en justitie naar mijn indruk heel druk zijn met straatdealertjes terwijl politie en justitie naar mijn mening eigenlijk achter zwaardere criminelen aan zou moeten gaan als roofovervallers, pedosexuelen, mensenhandelaren, oost-europese bendes etc.

  Bestuur WeSmoke het beste.

  Groet, Gerrit.

  P.S.1 Is de concept resolutie die hier boven staat realistischer ?
  P.S. 2 Ik heb behalve jullie twitteradres verder geen contactgegevens van jullie.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Bij deze wil ik even vermelden dat alle coffeeshops wel degelijk belasting betalen over de verkochte softdrugs, hoe hypocriet eigenlijk dat de achterdeur niet kan worden gelegaliseerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Update van reactie 07 mei 2012 09:49 uur.

  Beste Anoniem, dank voor de reactie.

  Als alle coffeeshops nu al belasting betalen, dan is dat een bewijs dat het blijkbaar kan belasting betalen over iets wat "illegaal" is.

  Wie nu geen belasting betalen, dan zijn degenen die de achterdeur van de coffeeshops beleveren.

  Grote en negatieve woorden gebruiken (zoals hypocriet) daarmee win je de discussie niet, integendeel zelfs. Ga maar tegen een bakker zeggen dat hij hypocriet is, de volgende keer verkoopt hij geen brood meer aan jou.

  Tip: Als je niet anoniem reageert dan komt dat sterker over.

  Anoniem het beste.

  Groet, Gerrit.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De heer Goruz is niet langer Tweede Kamerlid, gelukkig.

  Dhr. Çörüz probeert duidelijk te maken dat er wel degelijk nadelen aan softdrugs zitten (vb jongeren die hun toekomst vergooien). Indien het mogelijk is om alle softdrugs uit NL te krijgen dan zal hij dat proberen. Als je met hem praat dan geeft hij aan dat de kans dat het lukt om alle softdrugs NL uit te krijgen gaat lukken klein is. De wietpas is een poging om het gebruik van softdrugs terug te dringen en om het aantal softdrugstoeristen terug te dringen.


  Dhr. Çörüz is een nare man, die, zonder daarvoor bewijs aan te leveren, alle coffeeshophouders er van beschuldigd, betrokken te zijn bij handel in harddrugs voor de coffeeshops....

  Dat U de standpunten van deze man verdedigt geeft aan dat ook U een verdwaasde anti- coffeeshops toeteraar bent, en van geen toeten of blazen weet van het onderwerp.
  En, ja, U en alle anderen, die mee profiteren van de 440 miljoen belasting die de coffeeshops per jaar binnenbrengen zijn hypocriet, want 'coffeeshop' geld aanpakken en besteden maakt de overheid medeplichtig aan softdrugs handel.

  Ik kan dus niet meer met Goruz in gesprek, valt ook niet mee te praten, en met U correspondeer ik via dit blog, ik herinner me mijn ontmoeting met U bij het Debat op 2.
  U hebt volgens mij meer verstand van parelhoenders dan van coffeeshops.

  prettige dag nog, Gerrit....  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte meneer van Schaik, dank u voor uw reactie.

   Ik ben het met meneer Çörüz eens dat het gebruik van softdrugs teruggedrongen moet worden, over de manier waarop verschil ik echter van mening met meneer Çörüz. Uw opmerking dat meneer Çörüz een nare man is deel ik niet, ik wil er op wijzen dat zulke opmerkingen uwerzijds de discussie niet ten goede komen. M.b.t. de opmerking van meneer Çörüz over harddrugs, in de ogen van meneer Çörüz zijn softdrugs een soort harddrugs zeker nu er sprake is van een gestegen THC-gehalte, ik denk dat u zijn opmerking in dat licht moet zien, verder moet u hierover met meneer Çörüz of zijn opvolg(st)er praten want het waren zijn woorden als TK-lid.

   Als u boven vermeld (concept) voorstel goed had gelezen dan had u geweten dat ik een iets andere mening heb dan meneer Çörüz, dus roepen dat ik een verdwaasde anti-coffeeshop toeteraar ben klopt dan ook niet. Wel is het zo dat ik wil dat het gebruik van softdrugs wordt teruggedrongen o.a. d.m.v. het heffen van accijns (of iets anders) op softdrugs.

   Ik heb u inderdaad kort gesproken op 5 mei 2012 rondom de themauitzending van Debatop2 over de wietpas, dat hebt u goed onthouden. M.b.t. die parelhoenders ik denk dat u zich vergist.

   Meneer van Schaik het beste.

   P.S. Ik vondt het debat op 5 mei 2012 een beetje een gekrakeel debat, hierdoor was het voor de andere aanwezigen toen (hengelpubliek) en de TV-kijkers thuis geen goed debat en ook geen leuk debat.

   Verwijderen