woensdag 16 september 2020

Geert Wilders Roeptoeter

Wat moeten we met een roeptoeter die wel roept maar niets voor Henk en Ingrid doet ?

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (september 2020) had Geert Wilders het niet over de problemen van Henk en Ingrid t.g.v. de huidige grote crisis, maar had hij het over zijn veroordeling.

Actueel zit Geert Wilders 7995 dagen in de Tweede Kamer, dat is bijna 22 jaar. Wat heeft hij in al die jaren voor Henk en Ingrid bereikt ?

P.S. Wat Geert Wilders vaktechnisch wel goed doet is gratis publiciteit genereren, maar ja wat hebben Henk en Ingrid daar aan.


Groet Gerrit Hartholt

Wat is de effectiefste manier om het vluchtelingen vraagstuk aan te pakken?

A) Alle vluchtelingen opvangen in Europa ? (Hier is op dit moment geen draagvlak voor onder de Europese kiezers.)

B) Alle vluchtelingen opvangen in de regio ? (Op dit moment de meest toegepaste methode met alle voor en nadelen van dien, zie bijvoorbeeld het grote aantal vluchtelingen dat zich in de regio rond Syrië bevindt.)

C) Aanpakken van de oorzaak van vluchten ? (Het aanpakken van de oorzaak van vluchten heeft er bijvoorbeeld in geresulteerd dat er veel vluchtelingen konden terugkeren naar Bosnië en Kosovo.)


Groet Gerrit Hartholt

dinsdag 26 november 2019

Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren


Naast dat er een groot tekort aan woningen voor jongeren is, is er nu ook een groot tekort aan woningen voor senioren. Met de bouw van meer goede woningen voor senioren, vallen er twee vliegen in één klap te slaan. Bouw meer seniorenwoningen, zodat er woningen vrijkomen voor jongeren.


Er is een groot tekort aan woningen is voor jongeren.
Er nu ook een tekort van 100.000 seniorenwoningen is.
Het aantal senioren in heel Nederland groeit van ruim 3 miljoen nu naar bijna 5 miljoen in 2040.
Het tekort aan seniorenwoningen bij ongewijzigd beleid met 20.000 per jaar groeit.
De doorstroming op de woningmarkt nu al stokt wegens het tekort aan seniorenwoningen.
Ouderen niet gaan verhuizen als er geen goede seniorenwoningen zijn
Door doorstroming op de woningmarkt te realiseren, komen er woningen vrij voor doorstromers en starters (jongeren).


Zet in op meer woningen voor jongeren, door de bouw (realisatie) van meer goede seniorenwoningen.

===============================================


Petitie: Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren

https://petities.nl/petitions/meer-woningen-voor-jongeren-door-de-bouw-van-meer-woningen-voor-senioren?locale=nl

===============================================

Inspreken 27 november 2019 cie Bestuur en Financiën van de Provinciale Staten Overijssel

Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren

Inspreken 27 november 2019 commissie Bestuur en Financiën van de provincie Overijssel

Geachte voorzitter, provinciale statenleden, gedeputeerde en belangstellenden.

Bouw meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen in de provincie, aldus het verkiezingsprogramma van Overijssel.

De boeren en de bouwers hebben recent actie gevoerd op het Malieveld, ondergetekende voert vandaag actie hier in het provinciehuis van Overijssel voor meer woningen voor jongeren. Anders geformuleerd, meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren.

"De bejaarden komen" schreef Frederieke Hegger recent, dit schreef zij omdat het aantal ouderen in Nederland groeit van ruim 3 miljoen nu naar bijna 5 miljoen in 2040. Dit heeft op allerlei beleidsgebieden invloed o.a. op de woningmarkt. Als percentage van de bevolking groeit het aantal 65 plussers van 19,1% nu naar circa 26,1% in 2040 (aldus Primos), of het Nederlandse woningbestand daar op is voorbereid daar is op zijn minst twijfel over. In de media vondt ik de volgende tekst daarover, citaat; "Bijna 100.000 senioren kunnen niet naar een aan hun leeftijd aangepaste woning verhuizen, en blokkeren daarmee de doorstroom op de rest van de woningmarkt. Dit jaar (2018*) zijn er 80.000 seniorenwoningen te weinig, en bij ongewijzigd beleid komen daar jaarlijks 20.000 bij." Einde citaat. 

Het FD wees recent ook op dit fenomeen, in een artikel met de kop: "Te oud voor thuis, te goed voor tehuis. Waar moet oma wonen?"

Mijn verzoek aan u is om meer goede seniorenwoningen te bouwen dit zodat de doorstroming op de woningmarkt weer opgang komt, en er woningen vrijkomen voor doorstromers en jongeren op de woningmarkt.

Ter voorkoming dat het groeiende tekort aan goede seniorenwoningen elders in Nederland er toe leidt dat de senioren en masse naar het mooie Overijssel verhuizen, zeker als wij hier meer goede seniorenwoningen realiseren, en er daardoor alsnog geen woningen voor jongeren in Overijssel vrijkomen, lijkt mij het verstandig dat niet alleen in Overijssel deze beleidskeuze gemaakt wordt maar ook in andere provincies.

Aanvullend: het kan zijn dat als bestuurlijk Nederland snel schakelt dat er dan met de inzet op meer seniorenwoningen er in 2020 in totaal meer woningen gebouwd kunnen worden in Nederland dan als dit niet gebeurd. Dit zeg ik met enige voorzichtigheid, want A weet ik dat niet zeker, en B de rijksoverheid is soms niet zo snel van begrip. 

Resumerend: Samen bouwen aan Overijssel, te weten meer woningen voor jongeren, door het bouwen van meer goede seniorenwoningen.

Dank u.

P.S.1 De demografische ontwikkeling waar dit pleidooi op gebaseerd is, is al 10 jaar (of langer) bekend.
P.S.2 Dit pleidooi is een tweetrapsraket, een variant is een drietrapsraket. Bouw meer goede seniorenwoningen, de woningen die vrijkomen verduurzamen, daarna deze woningen beschikbaar stellen voor doorstromers en starters (jongeren).
P.S.3 Als inderdaad de bejaarden komen, dan moeten we misschien niet alleen kinderopvang maar ook ouderopvang gaan regelen.
P.S.4 Aansluitend bij een recent aangenomen voorstel van de PvdA voor meer starterswoningen, ga niet alleen met de usual suspects praten maar ook met de ouderenbonden en Actiz.
P.S.5 Ik hoop dat niet alleen de jongeren het met dit pleidooi eens zijn, maar ook de ouderenbonden en 50 Plus. 

========================================================

Tien aanbevelingen van het SER Jongerenplatform: Vergeet de jongeren niet!
Aanbeveling 8: Woningmarkt: Er moeten meer geschikte en betaalbare woningen voor jongeren komen.

Woningtekort voor senioren richting 100.000
Citaat: "Bijna 100.000 senioren kunnen niet naar een aan hun leeftijd aangepaste woning verhuizen, en blokkeren daarmee de doorstroom op de rest van de woningmarkt. Dit jaar (2018) zijn er 80.000 seniorenwoningen te weinig, en bij ongewijzigd beleid komen daar jaarlijks 20.000 bij." Einde citaat.

100.000 Seniorenwoningen Tekort In 2019
Citaat: "Er zijn in Nederland zo’n 3 miljoen 65-plussers. We horen ook van gemeenten zelf dat ze een schrijnend tekort hebben aan seniorenwoningen. Hierdoor blijven ouderen te lang wonen in een niet aange-paste woning. Voor de kosten van het aanpassen van die woningen willen gemeenten of woningcorporaties veelal niet opdraaien." Einde citaat.

Tekort geschikte seniorenwoningen dreigt
Citaat: "Het gevolg van het tekort aan geschikte seniorenwoningen is volgens Van der Ploeg, dat ouderen te lang blijven wonen in woningen die te groot en niet seniorproof zijn. De kosten van het aanpassen van die woningen komen voor rekening van de gemeenten. Die, zo blijkt uit recente onderzoek van de ANBO, daar vaak niet voor wil opdraaien. Vervolgens komen ouderen die in een niet geschikte woning wonen in een zorginstelling terecht, dat is duurder dan de woningen aanpassen." Einde citaat.

Tekort seniorenwoningen vraagt om regie
Citaat: "”Ik weet dat veel bouwbedrijven heel ondernemend en creatief bezig zijn met nieuwbouw van seniorenwoningen en met het levensbestendig maken van bestaande woningen, maar die murw worden van de hindernissen die ze tegenkomen bij corporaties, gemeenten en zorgaanbieders." Einde citaat.

Schreeuwend tekort aan appartementen voor ouderen, markt oververhit
Citaat: "Ik mis kleinschalige projecten, aanleunwoningen rondom een hofje, andere variaties. Als je die genoeg bouwt komen er veel woningen vrij en krijg je de doorstroming op de woningmarkt waar iedereen al vele jaren om vraagt.”" Einde citaat.

Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel is openbaar: 'Meer betaalbare woningen voor jong en oud'
Citaat: " 'Bouw meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen in de provincie.' Dat is de belangrijkste boodschap van de inwoners van Overijssel in Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel dat vanmiddag is aangeboden aan Commissaris van de Koning Andries Heidema." Einde citaat.

Overijssel gaat werk maken van tekort betaalbare woningen voor starters
Citaat: "Om een goed plan te maken wordt de provincie gevraagd in gesprek te gaan met betrokken partijen zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) en marktpartijen." Einde citaat.

Agenda cie Bestuur en Financiën 27 nov 2019:


Gerrit Hartholt Dedemsvaart

RTV Oost 26 november 2019
Overijsselse petitie voor meer woningbouw voor senioren
https://www.rtvoost.nl/nieuws/322019/Overijsselse-petitie-voor-meer-woningbouw-voor-senioren
Citaat: "Ouderen zijn vaak te oud voor thuis en te goed voor het tehuis. Maar waar moeten ze naar toe? De Dedemsvaarter zal tijdens zijn inspreekbeurt Provinciale Staten oproepen meer goede seniorenwoningen te bouwen, zodat de doorstroming op de woningmarkt op gang komt." Einde citaat.

vrijdag 29 maart 2019

Beste journalist, je bent geen doorgeefluik van Wilders respectievelijk Baudet

Naar aanleiding van deze stelling van Standpunt.nl 29 maart 2019 mijn reactie.

Er moet meer nuance komen in het maatschappelijk debat
https://www.nporadio1.nl/standpunt/2019-03-29

==================================

Beste journalist, je bent geen doorgeefluik van Wilders respectievelijk Baudet.

Als het gaat om meer nuance in het maatschappelijke debat, is er mijns inziens een rol weggelegd voor de media. Om niet geheel duidelijke redenen, krijgen de geluiden op de flanken tegenwoordig veel aandacht van de media, en genuanceerde geluiden in het radicale midden iets minder.

Ter illustratie: Praatjesmakers Geert Wilders en Thierry Baudet krijgen veel zendtijd, dit terwijl die zelfde praatjesmakers Geert Wilders en Thierry Baudet tot nu toe niets gepresteerd hebben. Meer nuance in het maatschappelijke debat, een goede zaak, maar dan graag ook een evaluatie van de rol van de media. In een oneliner vrij naar Lars Duursma: Beste journalist, je bent geen doorgeefluik van Wilders respectievelijk Baudet.

==================================

Groet Gerrit Hartholt kandidaat D66 Overijssel plek 20
http://www.gerrithartholt.nl
http://www.stemgerrit.nl
https://www.facebook.com/GerritHartholtD66
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Bron NRC 12 december 2016
Je bent geen doorgeefluik van Wilders, journalist
Journalisten moeten drie keer nadenken voordat ze zonder weerwoord Wilders zijn boodschap laten vertellen, schrijft Lars Duursma.
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/12/je-bent-geen-doorgeefluik-journalist-5763628-a1536257

vrijdag 22 maart 2019

Kiezers bedankt

Al de kiezers die op mij hebben gestemd 20 maart 2019 als kandidaat D66 Overijssel #20, dank jullie wel.

Of ik nu niet of wel in de Provinciale Staten van Overijssel kom, ik blijf mij inzetten voor meer veiligheid, werkgelegenheid, duurzaamheid en menselijkheid.

Eerlijk duurt het langst.


Portretfoto gemaakt door Foto Theo


Volgens het Centraal Stembureau te Zwolle, zijn er op 20 maart 2019, in totaal 96 voorkeurstemmen op mij uitgebracht. Dit is te vinden in een publicatie d.d. 25 maart 2019.
http://overijsselkiest.overijssel.nl

Groet Gerrit Hartholt kandidaat D66 Overijssel plek 20
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S. Het concept plan 'Geen Woorden maar Banen' wat ik heb opgesteld, ligt in de week binnen D66.

dinsdag 19 maart 2019

Persbericht: Aanpakken dat illegale vuurwapenbezit

===================================

Persbericht

Aanpakken dat illegale vuurwapenbezit

Kandidaat D66 Statenlid Gerrit Hartholt, doet opnieuw een oproep aan bestuurlijk Nederland om het illegale vuurwapenbezit aan te pakken. Als we Nederland veilig willen houden, dan is het zaak om ons uiterste best te doen om te voorkomen dat terroristen en criminelen vuurwapens in handen krijgen. Reeds in 2010 wist hij dit onderwerp in CDA verband op de politieke agenda te krijgen, wat het CDA daar sindsdien mee gedaan heeft is hem niet helemaal duidelijk. In 2017 heeft Hartholt in CDA verband het onderwerp aanpakken terrorisme op de politieke agenda gezet, hierop was de reactie van het CDA kort samengevat: "Minder festivals". Nu hij D66 lid is, heeft hij in D66 verband dit onderwerp op de politieke agenda weten te krijgen via de motie 'Herziening takenpakket politie om de politie te ontlasten'. De prioritering die hier in zit, is mede bedoeld om politiecapaciteit vrij te maken voor het aanpakken van het illegale vuurwapenbezit.

Wat Hartholt betreft, moet de politie niet hard hollen van illegale hennepkwekerij naar illegale hennepkwekerij, maar van illegaal vuurwapen naar illegaal vuurwapen. Dat laatste natuurlijk wel op een veilige manier. Verder mag wat Hartholt betreft de politie stoppen met "babysitten" bij voetbalhooligans.

Einde Persbericht

===================================

Noot voor de redactie niet bestemd voor publicatie:

Woordvoerder Gerrit Hartholt

===================================


Nadere informatie:

"Aanpakken illegaal vuurwapenbezit" aangenomen resolutie CDA-Congres 27 nov 2010 te Utrecht
http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/aangenomen-resolutie-aanpakken-illegaal.html
Bijzonderheid: Er waren destijds 2 versies van die resolutie. De versie die politiek gezien verder ging, is niet in stemming gebracht.

70 illegale wapens gevonden in woning Kerkrade
http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/01/3e-grote-vuurwapen-vondst-in-kerkrade.html
Citaat: "Hoe kan het dat die mensen A aan illegale vuurwapens zijn gekomen en B zoveel (in totaal nu zeker 400 wapens) ? Hoe kan het dat de politie er zolang (3x) over gedaan heeft om al die wapens te vinden ? Hoeveel illegale wapens / vuurwapens zijn er uberhaupt in omloop in NL en wat is de trend ? Wanneer is het omslagpunt waarop al die illegale vuurwapens de samenleving gaan ontwrichten ? Willen we op dat moment wachten of gaan we voor die tijd tot actie over ?" Einde citaat.

Aangenomen resolutie: Hoeveel NL Animal Cops zijn er nodig ?
http://20110402.blogspot.com/2011/02/resolutie-geen-500-animal-cops-nodig.html

Resolutie Politiecapaciteit vrijmaken voor aanpakken terreur
http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/aangenomen-resolutie-aanpakken-illegaal.html

Persbericht 'Vergroot de pakkans van criminelen door het takenpakket van de politie te herzien
https://gerrithartholt.blogspot.com/2019/03/persbericht-vergroot-de-pakkans-van.html
Citaat: "Dan gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de pakkans van criminelen die handelen in illegale vuurwapens. Als we Nederland veilig willen houden, dan is het zaak om ons uiterste best te doen om te voorkomen dat terroristen en criminelen vuurwapens in handen krijgen." Einde citaat.

Politiepersoneel is structureel overbelast
https://www.ornet.nl/blog/2018/11/19/politiepersoneel-is-structureel-overbelast/?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.97978463.1564274258.1550434101-688389526.1550434101
Citaat: "Bij de politie is meer dan de helft van de wijkagenten en de teamchefs structureel overbelast." Einde citaat.

Hoe het vuurwapengeweld in Nederland explodeerde NRC 13 juli 2016
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/13/hoe-het-vuurwapengeweld-in-nederland-explodeerde-3215824-a1511211
Citaat: "Wapenhandel Sinds 2008 is het gebruik van zware wapens in de onderwereld sterk toegenomen. In dat jaar besloot het kabinet-Balkenende de strijd tegen de illegale handel in vuurwapens minder prioriteit te geven." Einde citaat.

Britten: Nederlandse politie doet veel te weinig aan opsporing
Wapenbeleid faalt De Telegraaf 04 feb 2017
https://www.telegraaf.nl/nieuws/54346/wapenbeleid-faalt?utm_source=google&utm_medium=organic
Citaat: "Groot-Brittannië heeft forse kritiek op de matige aanpak van wapenhandel in Nederland. Ons land is een doorvoerland van vuurwapens en de Britten hebben daar last van." Einde citaat.

'Veel meer illegale en goedkope wapens in omloop' De Gelderlander 24 februari 2018
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/veel-meer-illegale-en-goedkope-wapens-in-omloop-br~aedf7748f/
Citaat 1: "Uit onderzoek blijkt dat een grote stroom wapens uit Oost-Europa onze kant opgekomen is. Daar was een overschot en dat is in West-Europa op de markt gedumpt’’, weet wapendeskundige Henk Ferwerda van Bureau Beke." Einde citaat.
Citaat 2: "Een politiewoordvoerder verwijst naar het Nationale Dreigingsbeeld 2017, waarin staat dat het ondoenlijk is om een gefundeerde uitspraak te doen over de omvang van de illegale handel in vuurwapens, 'zeker gezien de geringe opsporingsactiviteiten de laatste jaren.' Wel wordt een toename in het gebruik van automatische vuurwapens geconstateerd." Einde citaat.

Minister Grapperhaus noemt zoektocht naar nieuwe agenten 'enorme opgave' Nu.nl 15 juni 2018
https://www.nu.nl/politiek/5315192/minister-grapperhaus-noemt-zoektocht-nieuwe-agenten-enorme-opgave.html
Citaat: "De Nationale Politiebond zei toen al niet tevreden te zijn met het aantal extra agenten. De bond wil 5.000 extra wijkagenten, omdat er de komende jaren 14.000 agenten met pensioen gaan. Daarnaast is er volgens de bond nu al sprake van structurele onderbezetting." Einde citaat.

De beslissing in 2008 (zie NRC artikel) om de aanpak van het illegale vuurwapenbezit een lagere prioriteit te geven, had tot gevolg dat vanaf dat moment de politie wel holde van illegale hennepkwekerij naar illegale hennepkwekerij, maar niet hard holde van illegaal vuurwapen naar illegaal vuurwapen. Een hoog wietgeur gehalte in de lucht is niet fijn, maar een hoog lood gehalte in de lucht is nog minder fijn.

Het feit dat we nu te maken hebben met een terrorisme dreiging, maakt dat het extra zaak is om het illegale vuurwapenbezit aan te pakken. Bij een aantal aanslagen in Frankrijk zijn via het criminele circuit gekochte vuurwapens gebruikt.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/19/de-nederlandse-wapenroute-voor-terroristen-uit-parijs-a1607115
Citaat: "Nu in Nederland opnieuw vier verdachten zijn aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid van de levering van wapens aan de terroristen in Frankrijk en België, is de vraag met welk motief zij dat hebben gedaan. Gaat het de wapenhandelaren louter om geld of hebben zij een ideologisch motief?" Einde citaat.

Politie meeste tijd kwijt aan thuiswedstrijden Feyenoord
https://www.rtlnieuws.nl/node/635561
Citaat: "De inzet van de politie bij het voetbal schommelt al jaren rond de 300.000 manuur per seizoen." Einde citaat.

Profiling houdt voetbal leuk voor stewards én supporters
https://www.veiligheidsbranche.nl/marjoleinsmeenk_nl.html
Citaat: "Het werk van de stewards is dankzij het werken met profiling gemakkelijker en minder intensief geworden, zegt Smeenk. “We hoeven niet meer standaard iedereen die het stadion binnenkomt te controleren, omdat de meesten er buiten al tussenuit worden gehaald. Ook zijn onze mensen meer zichtbaar in en rond het stadion. En doordat we het gesprek aangaan bij afwijkend gedrag, halen we supporters uit de anonimiteit." Einde citaat.

Concrete experimenten met voetbal zonder politie
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/concrete-experimenten-met-voetbal-zonder-politie.9487994.lynkx
Citaat: "Gisteren gaf Piet Bruinooge, de burgemeester van Alkmaar, al aan dat grote politie-inzet bij voetbalwedstrijden wat hem betreft niet meer nodig is. Hij zei dit na de wedstrijd AZ - Ajax van zondag, die rustig is verlopen zonder politie, want die staakte. Bruinooge besloot desondanks de wedstrijd door te laten gaan. De clubs zetten wel meer stewards en verkeersregelaars in." Einde citaat.

vrijdag 15 maart 2019

Concept plan aan het werk helpen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt / Geen Woorden maar Banen

Dit is een concept plan, met als doel het aan het werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, daar waar nodig zal dit passend werk dienen te zijn, en in sommige gevallen beschut werkt. Dit onder het motto: Geen Woorden maar Banen.

Tweetrapsraket:
* Bevordering werkgelegenheid in het algemeen.
* Bevordering werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit bijvoorbeeld door een afdrachtskorting / spak, en de inzet van no-riskpolisssen.
Trap twee van deze tweetrapsraket werkt alleen als trap één van deze tweetrapsraket goed werkt.

Een activerende sociale zekerheid:
Leren van de Deense aanpak.
Laat mensen indien mogelijk iets doen, achter de geraniums zitten bevordert de reintegratie in het algemeen niet. Hierbij wel maatwerk toepassen, elk mens is weer anders.
(Er zijn in Nederland diverse voorbeelden van projecten waar mensen d.m.v activatie daadwerkelijk geholpen worden in het weer op de arbeidsmarkt komen.)

Beschut werk:
Voor hen die dat nodig hebben, is beschut werk nodig.

Sociale ondernemingen:
Bevorder de tot standkoming en levensvatbaarheid van sociale ondernemingen.

Menselijkheid:
Behandel mensen als mens en niet als (digitaal) dossier.

Beleid wat ondersteund:
- Aanpakken doorgeschoten flexibiliteit op de arbeidsmarkt.
- Flexwerkers bouwen ook pensioen op vergelijkbaar met mensen die vast in dienst is (lees: zonder pensioenopbouw zijn flexwerkers goedkoper dan mensen die vast in dienst zijn en wel pensioen opbouwen).
- Arbeidsmigranten bouwen ook pensioen op vergelijkbaar met gewone Nederlanders (lees: zonder pensioenopbouw zijn arbeidsmigranten goedkoper dan Nederlanders die wel pensioen opbouwen)

- Aan de situatie dat arbeidsmigranten (op allerlei manieren) all-in goedkoper zijn dan Nederlanders moet definitief een einde komen.
(In 2011 zeiden de Limburgers kiezers, "de Polen pikken onze banen in", geen wonder als die Polen all-in goedkoper zijn dan Nederlanders.)
- De "uitbuiting" van arbeidsmigranten (op allerlei manieren) daar moet een einde aankomen, want die "uitbuiting" draagt er aan bij dat ze all-in goedkoper zijn dan Nederlanders.
- ZZP'ers bouwen pensioen op en zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.
- Werken aan herstel verhoudingen in de polder.
- Laat het UWV beter functioneren (lees: Het UWV hoort onderdeel van de oplossing te zijn ipv onderdeel van het probleem.)
- Het UWV moet beter samenwerken met o.a. de GGZ-sector. (Dan heb je het o.a. over traumaverwerking.)
- Uitgezocht dient te worden in welke wetgeving hardheidsclausules nodig zijn, hardheidsclausules die er naar verluidt de laatste jaren uitgesloopt zijn. (Lees: nu zijn er meestal geen uitzonderingen mogelijk met tot gevolg dat er meer mensen buiten de "hokjes" vallen dan nodig en wenselijk.)
- Bij belangenafweging, kiest het UWV nu naar mijn indruk te vaak voor de belangen van de werkgevers. (Lees: het UWV kiest in specifieke situaties voor de belangen van een werkgever en niet voor wat is rechtvaardig.)
- Volgens sommigen mensen is het UWV beleidsmatig en qua aansturing dermate op afstand gezet, dat er kort door de bocht samengevat sprake is van een staat in een staat. M.a.w. het UWV corrigeren indien er zaken mis gaan, en er gaan helaas zaken mis (zie voorbeeld het niet controleren van arbeidsmigraten op fraude), is nu te moeilijk.

- Verminder de risico's voor (kleine) werkgevers bij ziekte werknemers (op dat dossier wordt naar verluidt gewerkt aan verbetering).
- Voorkom dat er door de (te) vele regels het doel van de regels uit het ook wordt verloren.
- Zorg voor enige experimenteervrijheid. (Voorbeeld: Zie het pleidooi voor een regel luw Zwolle.)
- Betere schuldhulpverlening (wordt al aan gewerkt o.a. door Rens Raemakers).
- Zero-tolerancebeleid bij pesten op het werk. De beste en effectiefste manier om pesten op het werk aan te pakken blijkt een zero-tolerancebeleid te zijn. (Zie ook: beter een goede baas dan zwak beleid)

Oneliners:
# Geen afschaffing dividendbelasting, wel banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
# Geen Woorden maar Banen
# Behandel mensen als mens en niet als dossier. (Mensen zijn geen rationele computers maar emotionele neuro computers.)

Tot zover dit concept plan.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart
Kandidaat Provinciale Staten Overijssel D66 plek #20

P.S. M.i.v. 8 juli 2019 zit er op alle teksten die ik gemaakt heb in het kader van het aan werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt copyright.

Persbericht 'Stem een arbeider in de Provinciale Staten van Overijssel'

========================================

Persbericht

Stem een arbeider in de Provinciale Staten van Overijssel

Op vrijdag 15 maart 2019 is Gerrit Hartholt de campagne 'Stem een arbeider in de Provinciale Staten van Overijssel' gestart. Om dit duidelijk te maken richting de kiezers heeft hij stickers laten drukken met de tekst #StemGerrit en heeft hij een reclamespotje laten maken, wat 15 maart in totaal 7 keer uitgezonden wordt bij RTV Oost. Dit alles onder het motto 'Stem een dappere onbevangen (voormalige) arbeider in de Provinciale Staten van Overijssel, voor een eigentijds en onderscheidend geluid'. Hartholt heeft circa 25 jaar als arbeider gewerkt, echter door een situatie van pesten op de werkvloer en pesten op het werk (vooral dat laatste hakte er in), zit Hartholt nu in de WIA.

Hartholt heeft echter nog meer ijzers in het vuur, zo zet hij m.i.v. 15 maart ook de oneliner 'Geen Woorden maar Banen' in, inclusief website (weblog). Op deze website (dit weblog) heeft Hartholt een aantal concept ideeën gezet over hoe mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan (passend) werk te helpen. Deze concept ideeën heeft hij in de week gelegd bij de D66 Tweede Kamerfractie, onder het motto 'Samen kunnen we meer'. Anekdotisch is dat Hartholt de oneliner 'Geen Woorden maar Banen', in 2014 aan het CDA aanbood via Pieter Heerma, maar tot grote verbazing van Hartholt zei het CDA (zei Buma) nee. Nu zet Hartholt deze oneliner in voor D66, onder het motto 'Eerlijk duurt het langst'.

Tegen alle gekozen politici die zeggen, dat het aan (passend) werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geen taak voor de provincies is, zegt Hartholt: zijn jullie nu volksvertegenwoordigers of werknemers van jullie politieke partij? Hartholt beseft dat het aan (passend) werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geen gemakkelijke klus is, daarom hoopt hij dat hij in deze kan samenwerken met de D66 Tweede Kamerfractie en andere partijen. Hartholt heeft enige ervaring met interpolitiek bezig zijn o.a. via het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen ('Vloeiende Acceleratie').

Voor hen die twijfelen tussen D66 en bijvoorbeeld de PVV of Forum voor Democratie, heeft Hartholt ook nog een boodschap: Geert Wilders en Thierry Baudet zijn volgens Hartholt brandweermannen die wel hard brand roepen, maar geen enkele brand blussen. Dat type "brandweermannen" daar heb je volgens Hartholt niets aan. Dat wat Geert Wilders en Thierry Baudet doen is volgens sommigen emotie-exploitatie, te weten ze gooien een stuk rood vlees in de arena met als doel effectbejag, maar niet met als doel om Henk en Ingrid daadwerkelijk te helpen. Voor hen die nog denken dat Geert Wilders en Thierry Baudet in de voetsporen van Pim Fortuyn zijn getreden, wil Hartholt er op wijzen Pim Fortuyn daadwerkelijk problemen wilde oplossen, dit terwijl er aanwijzingen zijn dat Geert Wilders en Thierry Baudet op iets anders uit zijn dan het oplossen van problemen. Om dit te illustreren wijst Hartholt er op dat Geert Wilders in de vele vele vele jaren dat hij nu als PVV'er op het pluche zit in de Tweede Kamer, eigenlijk niks heeft gepresteerd behalve dan het oplossen van een aantal interne PVV problemen. Verder heeft Geert Wilders ooit gezegd, dat hij voor de AOW op 65 was, maar dit in no time weer in trok na de verkiezingen i.p.v. voor de verkiezingen. En de enige prestaties die Thierry Baudet tot nu toe geleverd heeft, zijn een foto van hem op een piano (vleugel), een foto van hem met een cargovest, en een foto waarin te zien is dat hij naast een zwembad ligt. Laat u niet in de luren leggen door de kabaalmakers Geert Wilders en Thierry Baudet, want die maken wel veel kabaal maar presteren niets voor Henk en Ingrid.

Als u twijfelt tussen D66, en bijvoorbeeld de PVV of Forum voor Democratie, overweeg dan om op een arbeider te stemmen. 😉

P.S. Bij voldoende voorkeurstemmen kan het zijn dat Hartholt voor een flink deel uit de WIA kan, immers het statenlidmaatschap wordt in dat scenario verrekend met de WIA.

Reclamefilmpje op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=BZAT5-Gnpb4

Geen Woorden maar Banen:
http://www.geenwoordenmaarbanen.nlUitzendschema RTV Oost 15 maart 2019


Einde Persbericht

========================================

Noot voor de redactie, niet voor verdere publicatie:

Woordvoerder Gerrit Hartholt

Persbericht 'Vergroot de pakkans van criminelen door het takenpakket van de politie te herzien'

========================================

Persbericht

Vergroot de pakkans van criminelen door het takenpakket van de politie te herzien

Omdat criminelen in het algemeen niet bang zijn voor zware straffen, maar wel voor een hoge pakkans, mede daarom heeft het D66 Congres zondag 10 maart 2019 de motie 'Herziening takenpakket politie om de politie te ontlasten' aangenomen. De motie roept de D66 Tweede Kamerfractie op werk te maken van een herziening van het takenpakket van de politie. Als denkrichting geeft de motie voorzichtig twee voorbeelden van hoe die herziening van dat takenpakket er uit zou kunnen zien. Denkrichting één is om uit te laten zoeken of een andere organisatie dan de politie kan gaan hollen van illegale hennepkwekerij naar illegale hennepkwekerij. Dit sluit aan bij het D66 standpunt om softdrugs te reguleren. Denkrichting twee is om er naar toe te werken dat er veel minder politie-inzet nodig is bij de aanpak van overlast door voetbalhooligans. Dit sluit aan bij de afgelopen jaren gewijzigde aanpak, waardoor het aantal geweldsincidenten van voetbalhooligans gedaald is. Indien een herziening van het takenpakket van de politie inderdaad er toe leidt dat er uren vrijkomen, kan niet alleen de politie ontlast worden, maar kan m.b.v. een juiste prioritering de pakkans van criminelen vergroot worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de pakkans van criminelen die handelen in illegale vuurwapens. Als we Nederland veilig willen houden, dan is het zaak om ons uiterste best te doen om te voorkomen dat terroristen en criminelen vuurwapens in handen krijgen.

Einde persbericht

========================================

Noot voor de redactie, niet voor verdere publicatie:

Woordvoerder: Gerrit Hartholt

========================================

Enkele URL's met nadere informatie:

Politiepersoneel is structureel overbelast
https://www.ornet.nl/blog/2018/11/19/politiepersoneel-is-structureel-overbelast/?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.97978463.1564274258.1550434101-688389526.1550434101
Citaat: "Bij de politie is meer dan de helft van de wijkagenten en de teamchefs structureel overbelast." Einde citaat.

Hoe het vuurwapengeweld in Nederland explodeerde NRC 13 juli 2016
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/13/hoe-het-vuurwapengeweld-in-nederland-explodeerde-3215824-a1511211
Citaat: "Wapenhandel Sinds 2008 is het gebruik van zware wapens in de onderwereld sterk toegenomen. In dat jaar besloot het kabinet-Balkenende de strijd tegen de illegale handel in vuurwapens minder prioriteit te geven." Einde citaat.

Britten: Nederlandse politie doet veel te weinig aan opsporing
Wapenbeleid faalt De Telegraaf 04 feb 2017
https://www.telegraaf.nl/nieuws/54346/wapenbeleid-faalt?utm_source=google&utm_medium=organic
Citaat: "Groot-Brittannië heeft forse kritiek op de matige aanpak van wapenhandel in Nederland. Ons land is een doorvoerland van vuurwapens en de Britten hebben daar last van." Einde citaat.

'Veel meer illegale en goedkope wapens in omloop' De Gelderlander 24 februari 2018
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/veel-meer-illegale-en-goedkope-wapens-in-omloop-br~aedf7748f/
Citaat 1: "Uit onderzoek blijkt dat een grote stroom wapens uit Oost-Europa onze kant opgekomen is. Daar was een overschot en dat is in West-Europa op de markt gedumpt’’, weet wapendeskundige Henk Ferwerda van Bureau Beke." Einde citaat.
Citaat 2: "Een politiewoordvoerder verwijst naar het Nationale Dreigingsbeeld 2017, waarin staat dat het ondoenlijk is om een gefundeerde uitspraak te doen over de omvang van de illegale handel in vuurwapens, 'zeker gezien de geringe opsporingsactiviteiten de laatste jaren.' Wel wordt een toename in het gebruik van automatische vuurwapens geconstateerd." Einde citaat.

Minister Grapperhaus noemt zoektocht naar nieuwe agenten 'enorme opgave' Nu.nl 15 juni 2018
https://www.nu.nl/politiek/5315192/minister-grapperhaus-noemt-zoektocht-nieuwe-agenten-enorme-opgave.html
Citaat: "De Nationale Politiebond zei toen al niet tevreden te zijn met het aantal extra agenten. De bond wil 5.000 extra wijkagenten, omdat er de komende jaren 14.000 agenten met pensioen gaan. Daarnaast is er volgens de bond nu al sprake van structurele onderbezetting." Einde citaat.

De beslissing in 2008 (zie NRC artikel) om de aanpak van het illegale vuurwapenbezit een lagere prioriteit te geven, had tot gevolg dat vanaf dat moment de politie wel holde van illegale hennepkwekerij naar illegale hennepkwekerij, maar niet hard holde van illegaal vuurwapen naar illegaal vuurwapen. Een hoog wietgeur gehalte in de lucht is niet fijn, maar een hoog lood gehalte in de lucht is nog minder fijn.

Het feit dat we nu te maken hebben met een terrorisme dreiging, maakt dat het extra zaak is om het illegale vuurwapenbezit aan te pakken. Bij een aantal aanslagen in Frankrijk zijn via het criminele circuit gekochte vuurwapens gebruikt.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/19/de-nederlandse-wapenroute-voor-terroristen-uit-parijs-a1607115
Citaat: "Nu in Nederland opnieuw vier verdachten zijn aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid van de levering van wapens aan de terroristen in Frankrijk en België, is de vraag met welk motief zij dat hebben gedaan. Gaat het de wapenhandelaren louter om geld of hebben zij een ideologisch motief?" Einde citaat.

Politie meeste tijd kwijt aan thuiswedstrijden Feyenoord
https://www.rtlnieuws.nl/node/635561
Citaat: "De inzet van de politie bij het voetbal schommelt al jaren rond de 300.000 manuur per seizoen." Einde citaat.

Profiling houdt voetbal leuk voor stewards én supporters
https://www.veiligheidsbranche.nl/marjoleinsmeenk_nl.html
Citaat: "Het werk van de stewards is dankzij het werken met profiling gemakkelijker en minder intensief geworden, zegt Smeenk. “We hoeven niet meer standaard iedereen die het stadion binnenkomt te controleren, omdat de meesten er buiten al tussenuit worden gehaald. Ook zijn onze mensen meer zichtbaar in en rond het stadion. En doordat we het gesprek aangaan bij afwijkend gedrag, halen we supporters uit de anonimiteit." Einde citaat.

Concrete experimenten met voetbal zonder politie
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/concrete-experimenten-met-voetbal-zonder-politie.9487994.lynkx
Citaat: "Gisteren gaf Piet Bruinooge, de burgemeester van Alkmaar, al aan dat grote politie-inzet bij voetbalwedstrijden wat hem betreft niet meer nodig is. Hij zei dit na de wedstrijd AZ - Ajax van zondag, die rustig is verlopen zonder politie, want die staakte. Bruinooge besloot desondanks de wedstrijd door te laten gaan. De clubs zetten wel meer stewards en verkeersregelaars in." Einde citaat.

maandag 25 februari 2019

43 D66 leden bepleiten herziening takenpakket politie om de politie te ontlasten

Op initiatief van Gerrit Hartholt bepleiten 43 D66 leden, waarvan meer dan de helft uit Overijssel, een herziening van het takenpakket van de politie om de politie te ontlasten. De motie, die op het komende D66 congres van 10 maart 2019 besproken wordt, roept de D66 Tweede Kamerfractie op om hier werk van te maken. Als denkrichting geven deze D66 leden tevens voorzichtig twee voorbeelden van hoe die herziening van dat takenpakket er uit zou kunnen zien. Denkrichting één is om uit te laten zoeken of een andere organisatie dan de politie kan gaan hollen van illegale hennepkwekerij naar illegale hennepkwekerij. Dit sluit aan bij het D66 standpunt om softdrugs te reguleren. Denkrichting twee is om er naar toe te werken dat er veel minder politie-inzet nodig is bij de aanpak van overlast door voetbalhooligans. Dit sluit aan bij de afgelopen jaren gewijzigde aanpak, waardoor het aantal geweldsincidenten van voetbalhooligans gedaald is. Hoofddoelen zijn de juiste prioriteitstelling en ontlasting politie.


===================================================

Enkele URL's met nadere informatie:

Politiepersoneel is structureel overbelast
https://www.ornet.nl/blog/2018/11/19/politiepersoneel-is-structureel-overbelast/?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.97978463.1564274258.1550434101-688389526.1550434101
Citaat: "Bij de politie is meer dan de helft van de wijkagenten en de teamchefs structureel overbelast." Einde citaat.

Hoe het vuurwapengeweld in Nederland explodeerde NRC 13 juli 2016
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/13/hoe-het-vuurwapengeweld-in-nederland-explodeerde-3215824-a1511211
Citaat: "Wapenhandel Sinds 2008 is het gebruik van zware wapens in de onderwereld sterk toegenomen. In dat jaar besloot het kabinet-Balkenende de strijd tegen de illegale handel in vuurwapens minder prioriteit te geven." Einde citaat.

Britten: Nederlandse politie doet veel te weinig aan opsporing
Wapenbeleid faalt De Telegraaf 04 feb 2017
https://www.telegraaf.nl/nieuws/54346/wapenbeleid-faalt?utm_source=google&utm_medium=organic
Citaat: "Groot-Brittannië heeft forse kritiek op de matige aanpak van wapenhandel in Nederland. Ons land is een doorvoerland van vuurwapens en de Britten hebben daar last van." Einde citaat.

'Veel meer illegale en goedkope wapens in omloop' De Gelderlander 24 februari 2018
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/veel-meer-illegale-en-goedkope-wapens-in-omloop-br~aedf7748f/
Citaat 1: "Uit onderzoek blijkt dat een grote stroom wapens uit Oost-Europa onze kant opgekomen is. Daar was een overschot en dat is in West-Europa op de markt gedumpt’’, weet wapendeskundige Henk Ferwerda van Bureau Beke." Einde citaat.
Citaat 2: "Een politiewoordvoerder verwijst naar het Nationale Dreigingsbeeld 2017, waarin staat dat het ondoenlijk is om een gefundeerde uitspraak te doen over de omvang van de illegale handel in vuurwapens, 'zeker gezien de geringe opsporingsactiviteiten de laatste jaren.' Wel wordt een toename in het gebruik van automatische vuurwapens geconstateerd." Einde citaat.

Minister Grapperhaus noemt zoektocht naar nieuwe agenten 'enorme opgave' Nu.nl 15 juni 2018
https://www.nu.nl/politiek/5315192/minister-grapperhaus-noemt-zoektocht-nieuwe-agenten-enorme-opgave.html
Citaat: "De Nationale Politiebond zei toen al niet tevreden te zijn met het aantal extra agenten. De bond wil 5.000 extra wijkagenten, omdat er de komende jaren 14.000 agenten met pensioen gaan. Daarnaast is er volgens de bond nu al sprake van structurele onderbezetting." Einde citaat.

De beslissing in 2008 (zie NRC artikel) om de aanpak van het illegale vuurwapenbezit een lagere prioriteit te geven, had tot gevolg dat vanaf dat moment de politie wel holde van illegale hennepkwekerij naar illegale hennepkwekerij, maar niet hard holde van illegaal vuurwapen naar illegaal vuurwapen. Een hoog wietgeur gehalte in de lucht is niet fijn, maar een hoog lood gehalte in de lucht is nog minder fijn.

Het feit dat we nu te maken hebben met een terrorisme dreiging, maakt dat het extra zaak is om het illegale vuurwapenbezit aan te pakken. Bij een aantal aanslagen in Frankrijk zijn via het criminele circuit gekochte vuurwapens gebruikt.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/19/de-nederlandse-wapenroute-voor-terroristen-uit-parijs-a1607115
Citaat: "Nu in Nederland opnieuw vier verdachten zijn aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid van de levering van wapens aan de terroristen in Frankrijk en België, is de vraag met welk motief zij dat hebben gedaan. Gaat het de wapenhandelaren louter om geld of hebben zij een ideologisch motief?" Einde citaat.

Politie meeste tijd kwijt aan thuiswedstrijden Feyenoord
https://www.rtlnieuws.nl/node/635561
Citaat: "De inzet van de politie bij het voetbal schommelt al jaren rond de 300.000 manuur per seizoen." Einde citaat.

Profiling houdt voetbal leuk voor stewards én supporters
https://www.veiligheidsbranche.nl/marjoleinsmeenk_nl.html
Citaat: "Het werk van de stewards is dankzij het werken met profiling gemakkelijker en minder intensief geworden, zegt Smeenk. “We hoeven niet meer standaard iedereen die het stadion binnenkomt te controleren, omdat de meesten er buiten al tussenuit worden gehaald. Ook zijn onze mensen meer zichtbaar in en rond het stadion. En doordat we het gesprek aangaan bij afwijkend gedrag, halen we supporters uit de anonimiteit." Einde citaat.

Concrete experimenten met voetbal zonder politie
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/concrete-experimenten-met-voetbal-zonder-politie.9487994.lynkx
Citaat: "Gisteren gaf Piet Bruinooge, de burgemeester van Alkmaar, al aan dat grote politie-inzet bij voetbalwedstrijden wat hem betreft niet meer nodig is. Hij zei dit na de wedstrijd AZ - Ajax van zondag, die rustig is verlopen zonder politie, want die staakte. Bruinooge besloot desondanks de wedstrijd door te laten gaan. De clubs zetten wel meer stewards en verkeersregelaars in." Einde citaat.

==================================================

Groet Gerrit Hartholt kandidaat D66 Overijssel plek 20
http://www.gerrithartholt.nl
http://www.stemgerrit.nl
https://www.facebook.com/GerritHartholtD66
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl


De Stentor 25 februari 2019 (internet):
D66'er uit Dedemsvaart pleit op partijcongres voor herverdeling politiewerk: minder hennep, minder hooligans
Hardcopy 27 februari 2019: Hartholt wil iets doen aan werkdruk politie
https://www.destentor.nl/hardenberg/d66-er-uit-dedemsvaart-pleit-op-partijcongres-voor-herverdeling-politiewerk-minder-hennep-minder-hooligans~ada3a517/

Op 25 februari 2019 heb ik de motie (kort) toegelicht bij RTV Oost radio.

Hierbij een aantal berichten van eind februari 2019zondag 24 februari 2019

Dedemsvaarter start petitie voor meer lantaarnpalen in het ZuiderbosRTV Oost 10 september 2018
https://www.rtvoost.nl/nieuws/298441/Dedemsvaarter-start-petitie-voor-meer-lantaarnpalen-in-het-Zuiderbos

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=j9j7lajhI8U&t=35s

Dedemsvaarter Gerrit Hartholt is een petitie gestart voor meer lantaarnpalen langs het fietspad in het Zuiderbos in Dedemsvaart. Volgens Hartholt is betere verlichting nodig, omdat steeds meer scholieren gebruik maken van het fietspad.
Omdat het fietspad slecht verlicht is, is het 's avonds en 's ochtends vroeg geen pretje om er te fietsen. "Ik zie weleens mensen die omkeren omdat het er zo donker is. Er zijn genoeg mensen die het fietspad mijden", vertelt Hartholt.

Het verkeer op het fietspad is volgens hem toegenomen met de komst van een nieuwbouwwijk ten Zuiden van het dorp. Bovendien fietsen er steeds meer leerlingen van de bovenbouw van het Vechtdal College van Dedemsvaart naar Ommen. "Als het zo donker is, is het geen ideale route."

Hoeveel handtekeningen hij wil binnenhalen, dat weet Hartholt niet. Er zijn minstens vier lantaarnpalen nodig om het pad een stukje veiliger te maken volgens de inwoner van Dedemsvaart.

Dedemsvaartse Courant 10 september 2018
https://www.dedemsvaartsecourant.nl/nieuws/dedemsvaart/551135/dedemsvaarter-start-petitie-voor-verlicht-fietspad-door-zuiderbos.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

Petitie voor verlichting fietspad Zuiderbos bij Dedemsvaart vanavond aangeboden (18 september 2018):
https://www.rtvoost.nl/nieuws/298886/Petitie-voor-verlichting-fietspad-Zuiderbos-bij-Dedemsvaart-vanavond-aangeboden

'Fietspad moet beter verlicht worden' (19 september 2018)
https://www.dedemsvaartsecourant.nl/nieuws/dedemsvaart/552254/fietspad-moet-beter-verlicht-worden.html

Om betere verlichting van het fietspad door het Zuiderbos met meer lantaarnpalen te bepleiten, heeft Gerrit Hartholt dinsdagavond ingesproken tijdens de oriënterende raadsvergadering op het gemeentehuis. Bij die gelegenheid werd voorzitter Simone Hof een petitie aangeboden met 146 handtekeningen.

In de hoop dat er bij de gemeenteraad 'een lampje gaat branden' deed Hartholte er een cadeautje bij in de vorm van een fietslamp met batterij. Hartholt hoopt dat er tempo gemaakt wordt met de extra verlichting. Hij bepleitte in dit verband actie voor het ingaan van de wintertijd eind oktober.

21 september 2018
Schriftelijke vragen PvdA over betere verlichting fietspad Zuiderbos:
https://hardenberg.raadsinformatie.nl/document/6852540/1#search=%22schriftelijke%20vragen%20zuiderbos%22
13 november 2018
Antwoorden op schriftelijke vragen PvdA over betere verlichting Zuiderbos:
https://hardenberg.raadsinformatie.nl/document/7024243/1#search=%22schriftelijke%20vragen%20zuiderbos%22

Update 24 februari 2019:
Na 2 overleggen in het gemeentehuis in 2018, tussen een afvaardiging uit Dedemsvaart en 2 ambtenaren in het gemeentehuis van Hardenberg, is de gemeente Hardenberg circa 4 varianten van meer lantaarnpalen langs het fietspad in het Zuiderbos aan het doorrekenen (en bespreken). Naar verluidt is het hele project in het gemeentehuis van Hardenberg vertraagd door de ontvlechting van de Bestuursdienst Ommen Hardenberg en het feit dat er een nieuwe wethouder is (als opvolger Falko Bruinsma). Mijn inschatting is dat met name de eerste vertragende factor de grootste veroorzaker is van de vertraging.

Groet Gerrit Hartholt
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

woensdag 19 december 2018

Is er een alternatief voor een Brexit? Is er een plan B mogelijk? Misschien wel.

Voor veel kiezers in Engeland was arbeidsmigratie en het gebrek aan controle wat Engeland daar zelf over had (zie de EU regels), een belangrijke motivatie om voor een Brexit te stemmen. De oplossingsrichting als het gaat om het voorkomen van een Brexit, en dat Engeland in de EU blijft, ligt mogelijk ook daar.

Oplossing: Geef Engeland weer de controle terug over arbeidsmigratie richting Engeland, of te wel een beperking van het vrije verkeer van personen (arbeid) tussen de EU en Engeland. Mijns inziens kan als dit zo wordt geregeld Engeland vervolgens in de EU blijven.

Recent heeft Hans de Boer (VNO-NCW) op de radio aangegeven dat er een moment behoort te komen, dat er een warme reactie in de richting van Engeland wordt gegeven, die warme reactie (zeg maar plan B) zou wel eens boven genoemd idee kunnen bevatten.

Genoemde concessie, indien die goed uitpakt, zal ook in het Nederlandse bedrijfsleven tot opluchting leiden.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart

http://www.gerrithartholt.nl
http://www.stemgerrit.nl
https://www.facebook.com/GerritHartholtD66
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

maandag 17 december 2018

Wat zijn de gevolgen in 2019 van de voorgenomen verhoging lage BTW tarief van 6% naar 9% ???

Vraag: Indien het lage BTW tarief op 1 januari 2019 omhoog gaat van 6% naar 9% (stel dat), met hoeveel % gaan de prijzen dan omhoog? #dtv

Ervaringen eerder leerden dat een combinatie van hogere BTW en lagere IB vaak leidt tot een extra stijging van de inflatie.

Een extra reden om dit te vragen is omdat de warme en droge zomer in Europa van 2018, geleid heeft tot kleinere oogsten van diverse gewassen.

Graag duidelijkheid.===========================================

Artikel Trouw 27 augustus 2018
De koopkracht stijgt nauwelijks, in tegenstelling eerdere aannames
https://www.trouw.nl/samenleving/de-koopkracht-stijgt-nauwelijks-in-tegenstelling-eerdere-aannames-~a2a52612/

Citaten:
- "De groei van de koopkracht dreigt volgend jaar wederom tegen te vallen. Omdat de inflatie harder stijgt dan eerder verwacht, levert de bescheiden loonstijging van de afgelopen jaren werknemers weinig tot niets op."
- "Het kabinet Rutte III kan het tij keren, stelt de Rabobank. Een verlaging op de belasting op arbeid ligt het meest voor de hand, volgens de bank. Wil een werknemer er netto op vooruitgaan, dan moet een werkgever (te) diep in de buidel tasten, vinden de economen, en dat kan de matige loongroei verklaren. Door de lasten voor de werkgever iets te verlagen, wordt de kans op een loonstijging groter. Het is echter de vraag of het kabinet deze maatregel kan doorvoeren, nadat er al 6 miljard is gestopt in de hervorming van het belastingstelsel, terug naar twee schijven."
Einde citaten.

Artikel NOS 08 december 2018
Ondernemers druk in de weer met voorbereiding btw-verhoging
https://nos.nl/artikel/2262569-ondernemers-druk-in-de-weer-met-voorbereiding-btw-verhoging.html
Citaat:
"Veel ondernemers kijken niet uit naar het administratieve gedoe dat wordt veroorzaakt door de btw-verandering. Zo moeten supermarkten alle prijskaartjes in de schappen aanpassen."
Einde citaat.

===========================================

Update 18 december 2018:Artikel NOS 19 december 2018
'Prijsverhogingen in 2019 niet alleen door btw, zeggen ondernemers'
https://nos.nl/artikel/2264119-prijsverhogingen-in-2019-niet-alleen-door-btw-zeggen-ondernemers.html

Citaat:
"Het kabinet rekent op de website voor: "Per 100 euro aan boodschappen 2,83 euro erbij." Maar Snel houdt er rekening mee dat er nog meer bij komt voor de consument. "In het verleden hebben we gezien dat ondernemers gebruik maken van de btw-verhoging om de prijzen te laten stijgen. Ik hoop natuurlijk dat ze dat niet doen. "

De vraag is of die hoop terecht is. Nu al geven ondernemers aan dat zij de btw-verhoging wel degelijk zullen aangrijpen om de prijzen met meer dan 3 procentpunt te verhogen."
Einde citaat.

===========================================

Update 19 december 2018:

Artikel Distrifood 13 december 2018 en De Telegraaf
‘Jumbo neemt voorschot op btw-verhoging’
https://www.distrifood.nl/formules/nieuws/2018/12/jumbo-neemt-voorschot-op-btw-verhoging-101120734?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.172353443.1200162379.1545207226-959886657.1545207226

Citaat:
"Jumbo is bezig de prijzen van duizenden producten te verhogen en lijkt daarmee volgens Thijs van der Tuin van IPVdata de prijzen alvast aan te passen aan de komende btw-verhoging.

Jumbo heeft de afgelopen drie weken de prijzen van 5103 producten verhoogd, meldt de Telegraaf. Normaliter betreft dat in vergelijkbare periodes zo’n 1000 producten, blijkt uit de metingen van IPVdata dat dagelijks prijzen meet. De prijs van Jumboproducten zoals biologische yoghurt steeg met 5,3 procent, eierkoeken werden 5 procent duurder, gesneden champignons gingen met 5,1 procent in prijs omhoog en Kip Ceasar met 4,2 procent."
Einde citaat.

Artikel De Telegraaf 13 december 2018
’Het lijkt voorsorteren op verhoging btw’
Boodschappen zijn nu al duurder
https://www.telegraaf.nl/financieel/2912916/boodschappen-zijn-nu-al-duurder?utm_source=www.distrifood.nl&utm_medium=referral&utm_content=/formules/nieuws/2018/12/jumbo-neemt-voorschot-op-btw-verhoging-101120734?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.172353443.1200162379.1545207226-959886657.1545207226

===========================================

Artikel AD 19 december 2018
Nieuwe loonstrookjes: bijna iedereen in de plus
https://www.ad.nl/politiek/nieuwe-loonstrookjes-bijna-iedereen-in-de-plus~af785008/

Citaat:
"De meeste Nederlanders zullen op hun eerste loonstrookje in januari 1 tot 2,5 procent meer netto overhouden, ook als zij van hun baas geen salarisverhoging hebben gekregen."
Einde citaat.

Reactie: Omdat de kans aanwezig is dat veel ondernemers eind 2018 / begin 2019 hun tarieven die onder het lage BTW-tarief vallen met meer dan 3% gaan verhogen, is het maar de vraag of dat wat het ministerie van SZW in de jaarlijkse loonstrookjes brief schrijft uit gaat komen. Zie ook het eerder genoemde artikel in Trouw.

===========================================

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart

http://www.gerrithartholt.nl
http://www.stemgerrit.nl
https://www.facebook.com/GerritHartholtD66
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

dinsdag 4 december 2018

Pastachoca zonder suiker

Tijdens een zoektocht naar Pastachoca zonder suiker, heb ik (hebben wij) deze producten gevonden.


De Rit Chocoreale gezoet met maisstroop


De Rit Chocoreale Hazelnoot gezoet met maisstroop en honing

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S. Omdat fabrikanten soms hun productsamenstelling wijzigen (het is bijvoorbeeld wel eens gebeurd met chocolade zonder suiker werd er plotseling een kunstmatige zoetstof toegevoegd), is het zaak om voor u het koopt de ingrediëntenlijst te checken.

vrijdag 12 oktober 2018

Opzegging lidmaatschap CDA per 12 oktober 2018 na ruim 27 jaar lidmaatschap
Open brief aan Ruth Peetoom:

Buma is het CDA aan het ombouwen naar het Conservatief Democratisch Appel. Opzegging lidmaatschap na meer dan 27 jaar. Onderzoek of Buma de verstandigste is.

Datum 12 oktober 2018

Aan Ruth Peetoom

CC cda@cda.nl

Van Gerrit Hartholt

Betreft: Opzegging lidmaatschap CDA, toelichting, open brief en onderzoek of Buma de verstandigste is.

Beste Ruth, hierbij zeg ik mijn lidmaatschap van het CDA op, tevens hierbij (enigzins in staccato vorm) mijn argumentatie waarom dit in de vorm van een open brief.

Op 12 februari 1991 ben ik lid geworden van het CDA, nu na meer dan 27 jaar zeg ik mijn lidmaatschap op, ik trek de stekker uit mijn lidmaatschap van het CDA.

- In 2017 presenteerde Buma zich in een spraakmakende campagnefilmpje als "de verstandigste", waaruit blijkt dat hij de verstandigste is? De kiezers vonden in 2017 Buma niet de verstandigste.
- Sybrand Buma is het CDA aan het ombouwen van het Christen Democratisch Appel naar het Conservatief Democratisch Appel, zowel in beleid als in cultuur. Dat Conservatief Democratische zowel in beleid als cultuur, daar voel ik mij niet bij thuis.
- Sybrand Buma gebruikt (gebruikte) geregeld de woorden respect en omzien naar elkaar, mooie woorden, maar waar blijven de daden?
- In 2016 presenteerde Buma zich als verbindend leider, op veel dossiers heeft Buma zich de laatste jaren niet als verbindend leider gedragen. Niet alleen zijn er weinig voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat Buma zich als verbindend leider heeft gedragen, hij weet de CDA leden ook niet aan zich te binden, sinds Buma fractievoorzitter CDA Tweede Kamerfractie is (oktober 2010) is het aantal CDA leden met ongeveer 20.000 gedaald omgerekend meer dan 30%, die daling heeft zich naar mijn indruk in 2018 voortgezet.
- In 2017 presenteerde Buma zich als moreel leider, waaruit blijkt dat hij een moreel leider is? Onderwerpen als een maatschappelijke dienstplicht, staand het Wilhemus zingen en het Argentijnse paspoort van Maxima afpakken (geen 2e paspoort), zijn als het gaat om een morele agenda zacht gezegd mager. Nog sterker, menig kiezer vraagt zich nog steeds af, welk (groot) maatschappelijk probleem lossen we op met een eventuele invoering van verplicht staand het Wilhelmus zingen op scholen. En wel maatschappelijk probleem lossen we op met verplicht bij de Tweede Kamer op bezoek te gaan en verplicht de Nachtwacht bekijken?
- Op een normen en waarden onderwerp als aanpakken drankmisbruik toont Buma geen leiderschap, dat de prijsstuntacties met alcohol nu mogelijk aangepakt gaan worden komt niet van hem.
- Op een voor mij persoonlijk belangrijk normen en waarden onderwerp als 'Stop pesten op het werk' / 'Stop pesten op de werkvloer', heb ik vanuit het CDA weinig hulp gehad. Mensen als Sybrand van Haersma Buma en Douwe Prinsse hebben mij in het kader van dit dossier niet geholpen, en voor zover ik na kan gaan mogelijk zelfs tegengewerkt op dit dossier. In dit kader wil ik wel een compliment geven aan Pieter Heerma, hij heeft mij op dit dossier als een van de weinige CDA'ers wel proberen te helpen binnen zijn begrensde mogelijkheden.
- Maart 2017 riep Buma dat het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen minimaal 28 zetels zou halen (hij hoopte de stunt van Balkenende in 2002 min of meer te herhalen), het resultaat was 19 zetels. De lichaamstaal van de CDA top op de verkiezingsavond van 15 maart 2017 sprak boekdelen. (Ondergetekende had oktober 2017 iets van 17 zetels voor het CDA voorspeld indien Buma lijsttrekker zou blijven.)
- De commissie Rombouts adviseerde oktober 2012 (na de zwaarste nederlaag voor het CDA ooit), onder andere de tot standkoming van een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden in het CDA. Wat schetst mijn verbazing, op het dossier reguleren softdrugs (om de criminaliteit fors terug te dringen), was de boodschap van Buma in 2013 en begin 2017: Foei dat jullie een ander standpunt durven in te nemen. Zo zijn er waarschijnlijk nog veel meer dossiers op te noemen waarmee aangetoond kan worden, dat er ondanks deze dwingende aanbeveling van de commissie Rombouts, onder leiding van Buma niet sprake is van een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden. Wat Buma in de periode oktober 2012 - heden (oktober 2018) allemaal heeft gedaan weet ik niet precies, maar hij heeft niet zijn uiterste best gedaan om een cultuur in het CDA te introduceren waarin verschillen overbrugd kunnen worden.
- Anekdotisch is misschien het dossier hoeveel dierenpolitieagenten zijn er nodig, de CDA leden durfden april 2011 de vraag te stellen 'Hoeveel NL - animal cops zijn er nodig?', naar verluidt heeft de CDA Tweede Kamerfractie tijdens de gedoogconstructie met de PVV, het niet aangedurfd om hardop die vraag te stellen in de Tweede Kamer, dit omdat ze bang waren voor boze telefoontjes van de PVV. Pas toen Geert Wilders uit de gedoogconstructie stapje durfden het CDA en de VVD de stekker uit het voornemen van 500 dierenpolitieagenten te trekken. (Belangrijk in deze om te vermelden is dat er wel een vorm van dierenpolitie nodig is in Nederland, maar dat dit mijns inziens op een andere manier georganiseerd dient te worden van via 500 fulltime dierenpolitieagenten.) Bijzonderheid is dat tijdens de gedoogconstructie met de PVV, de CDA Tweede Kamerfractie banger was voor boze telefoontjes van de PVV dan voor boze telefoontjes van CDA leden, of te wel de PVV had in die tijd meer invloed op de koers van de CDA Tweede Kamerfractie dan de contributie betalende CDA leden (geen wonder dat veel CDA leden in die tijd hun lidmaatschap opzegden).
- Anekdotisch is ook het feit dat het CDA meermaals aan mij de boodschap zond dat zij van mening is dat ondergetekende zijn talenten niet mag gebruiken, dit terwijl de Gelijkenis van de Talenten in de bijbel juist adviseert om wel talenten te ontwikkelen en er dan ook iets mee te doen.
- Anekdotisch is de reactie van de gemeenteraadsfractie van CDA Hardenberg, toen ik o.a. insprak over zonnepanelen ook voor huurders (voorbeeld uit 2014). De reactie van de CDA gemeenteraadsfractie was er een van negeren. Dat negeren was destijds, leert analyse, in opdracht van iemand met een hoge functie binnen CDA Hardenberg.
- Anekdotisch is de reactie van het CDA op een petitie die najaar 2016 pleitte voor alsnog een lijsttrekkersverkiezing in het CDA, de reactie daarop van het CDA was niet om met de betrokken CDA leden te gaan praten maar om te proberen om deze petitie zo snel mogelijk uit de publiciteit te krijgen. Toen na overleg een afspraak werd gemaakt (een deal), hield het CDA zich niet aan de afspraak (er zou in CDA verband gepraat worden over of Buma nu wel of niet een verbindend leider is).
- Anekdotisch is ook de situatie dat ondergetekende zijn CDA jas (en sjaal) maart 2018 te koop zette op Marktplaats, niet wetende dat o.a. RTV Oost en het 8 uur journaal van de NOS hier (kort) aandacht aan zouden gaan besteden. Na deze actie, heb ik wel telefoon gehad van de CDA partijjurist (een net telefoongesprek overigens), maar heb ik geen telefoon gehad van Buma om de boel uit te praten.
- Voor de fijnproevers onder ons, wil ik wijzen op de lijsttrekkersverkiezing CDA 2016 die niet doorging, naar mijn sterke indruk is er destijds bewust op aangestuurd om die niet door te laten gaan. Kan iemand mij uitleggen waarom er in 2012 (lijsttrekkersverkiezing CDA) drommen kandidaten waren voor de lijsttrekkersverkiezing in het CDA en in 2016 in een keer niet? Is er in 2015 (begin 2016) achter de schermen tegen potentiële kandidaten van kaliber iets gezegd, waarom zij zich niet kandidaat hebben gesteld?
- Analyse van het CDA NL verkiezingsprogramma 2017 - 2021 leerde dat dat verkiezingsprogramma op 3 gedachten hinkte, te weten een Christen Democratische gedachte, een PVV-light gedachte en een Conservatief Democratische gedachte. Dit was min of meer ook terug te zien in de campagne van Buma richting 15 maart 2017 met dit verschil dat de focus van Buma tijdens deze campagne meer lag bij de PVV light gedachte en de Conservatief Democratische gedachte dan de Christen Democratische gedachte. Tevens was deze campagne er op gericht om Buma te presenteren als het alternatief op rechts voor Rutte en Wilders (Buma probeerde de vele zwevende kiezers op rechts naar zich toe te lokken iets wat maar deels lukte want vele kiezers op rechts die twijfelden kozen of als nog voor Rutte of als nog voor Wilders). Vermeldenswaard in deze is ook dat pogingen om het CDA verkiezingsprogramma via amendering bij te sturen in een volledig Christen Democratische richting vakkundig werden gesaboteerd.
- In 2012 was de CDA slogan 'Samen kunnen we meer', in de praktijk is Buma mensen die hem weerwoord bieden liever kwijt dan rijk, het lijkt er dan ook sterk op dat Buma denkt dat hij spoorlijnen aan kan leggen zonder goede dwarsliggers.
- Sabine van Zuydam is recent gepromoveerd op een onderzoek naar wat maakt een politiek leider geloofwaardig, zij komt tot de conclusie dat een politiek leider concreet is, consistent is en menselijk is.
Als ik ga kijken hoe Buma op deze 3 zaken scoort dan kom ik tot de volgende conclusies:
* Buma heeft nogal eens de neiging om niet concreet te worden, zo wilde hij zich niet herinneren of hij enige documenten in het kader van de voorgenomen afschaffing dividendbelasting nu wel of niet gezien had tijdens de onderhandelingen over het regeerakkoord Rutte-3. Buma is mijns inziens vaak niet concreet, en als hij wel concreet is is hij vaak uit op effectbejag (beeldvorming).
* Buma is in de loop van de tijd geswitcht van VVD-light (2012), naar PVV-light (2017) naar Buma-light (2018), ik heb nog nooit een politiek leider van het CDA zo zien zwabberen qua koers, Buma is dus niet consistent. En welk CDA lid kan de 7 principes van Buma (2013) nog opdreunen als hij of zij wakker wordt gemaakt? En wie kan zich nog herinneren dat Buma in 2014 tot verrassing van velen voor de gekozen burgemeester pleitte?
* Ondergetekende en naar verluidt vele anderen hebben meegemaakt dat Buma de boodschap uitzond van foei dat u (jullie) een andere mening hebben, dat getuigt nou niet bepaald van menselijkheid in de richting van mensen met een andere mening.

Mijn conclusie is dat Buma onderwerpen als bijvoorbeeld staand het Wilhelmus zingen, onderzoek naar mogelijk 20 miljoen inwoners van Nederland en zorgen over een mogelijke "opstand" tegen het Klimaatakkoord, niet inbrengt omdat hij zich over deze onderwerpen grote zorgen maakt, maar om gratis publiciteit te genereren. Vaktechnisch knap, maar zulke toneelstukjes daar prikken de kiezers (en de media) op een gegeven moment doorheen. (Buma maakt zich daar en tegen wel zorgen over zijn electorale positie en zijn positie in de Tweede Kamer.)

Onderzoek of Buma de verstandigste is.

De enige manier waarom het CDA mogelijk nog enige kans maakt om weer aantrekkelijk te worden voor de kiezers (het is een kleine kans maar die kans is er), is als het CDA onderzoek gaat doen naar of Buma werkelijk de verstandigste is zoals hij voorjaar 2017 suggereerde, de kiezers hebben maart 2017 in ieder geval aangeven dat zij Sybrand van Haersma Buma niet de verstandigste vinden (zie de verkiezingsuitslag). Ik ben benieuwd naar de uitkomst van dat onderzoek en of dat onderzoek ooit plaats gaat vinden. Ik acht de kans groter dat Buma de opdracht geeft om niet te reageren (lees negeren) dan dat er reactie komt van het CDA.

Petitie: Onderzoek of Sybrand Buma de verstandigste is

Aanvullend:
- Tekenend voor de situatie in het CDA is ook dat een integriteitskwestie die ik november 2013 heel netjes en heel voorzichting had gemeld, tot op heden niet is opgelost.
- Tekenend voor de situatie in het actuele CDA is dat het leveren van kritiek op de Conservatief Democratische koers van Buma er zo nu en dan toe leidde dat andere CDA'ers hier op een intimiderende manier op reageerden (of te wel ze probeerden mij en andere kritische CDA leden de mond te snoeren). Een partij waarin het leveren van (opbouwende) kritiek wordt beantwoord met vormen van intimidatie en dat diegenen die die vormen van intimidatie toepassen niet worden teruggefloten, zo'n partij moet zich achter de oren krabben, helemaal als zo'n partij zich graag presenteert als normen en waarden partij.

Na 4 november 2017 (presentatie slap rapport Evaluatie cie van Rij) heb ik mijn CDA activiteiten op een heeeeeeel laag pitje gezet, dit om mij rustig te bezinnen op mijn lidmaatschap van het CDA. Het feit dat bijna geen enkel CDA lid, laat staan bestuurslid (in het kader van omzien naar elkaar), met mij het gesprek aan is gegaan over waarom doe je bijna niets meer voor het CDA en waarom heb jij je CDA jas en sjaal te koop gezet op marktplaats, sterkte mij in mijn analyse van de situatie in het CDA.

Tot zover en tot nadere toelichting gaarne bereidt.

Ruth het beste.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart 0610138857 gerrithartholt@gmail.com

Petitie: Onderzoek of Sybrand Buma de verstandigste is

Comité: Wie is de verstandigste?

Sybrand van Haersma Buma werd in oktober 2010 fractievoorzitter CDA TK fractie, onder zijn leiding is het ledenaantal van het CDA gedaald van 65.905 (01-01-2011) naar 46.630 (01-01-2018) dat is een daling van 19.275 en als percentage een min van 29%. (Naar mijn indruk heeft deze daling zich in 2018 voortgezet, zie ook mijn opzegging.)

Evaluatierapport commissie Rombouts na de Tweede Kamer verkiezingen 12 september 2012

Sybrand van Haersma Buma vroeg mij 10 feb 2017 om hem scherp te houden, hierbij de mail die ik hem stuurde 12 feb 2017. En zijn reactie.

Column Jos Heymans: Het verraad van Buma

Jos Heymans beantwoord november 2016 binnen 24 uur een mail van mij, op een belangrijke mail van mij juli 2016 aan Buma heb ik nog steeds geen reactie ontvangen.
Mijn mail aan Buma had de titel: 'Verbinding in de samenleving oké, maar dan ook verbindend leiderschap in het CDA.'

Graag zou ik onderzocht willen hebben hoeveel geld de illegale telers en handelaren in softdrugs in Nederland de afgelopen jaren hebben verdient met softdrugs, hoeveel criminele winst hebben ze de afgelopen jaren behaald en wat hebben ze met die criminele winst gedaan? Dat het CDA jarenlang de regulering van softdrugs heeft tegengehouden heeft die grote criminele markt onnodig in stand gehouden, de gevolgen daarvan kunnen we onder andere in West-Brabant zien. Kort door de bocht samengevat, Buma "subsidieert" al een aantal jaren lang liever softdrugs criminelen dan dat hij de geldkraan naar die softdrugs criminelen dicht draait.

Voor de onderzoekers onder ons, wellicht is het het onderzoeken waard wat een deel van de CDA top vondt van de kritische CDA leden in 2010 die tegen de gedoogconstructie met de PVV waren.
Voor de onderzoekers onder ons, wellicht is het het onderzoeken waard waarom het CDA na de zwaarste verkiezingsnederlaag ooit te weten in 2012 geen bijltjesdag heeft gehouden.
Enkele bestanden (jpg) moeten nog worden toegevoegd aan dit blogartikel.