zondag 12 februari 2017

Sybrand van Haersma Buma vroeg mij 10 feb 2017 om hem scherp te houden, hierbij de mail die ik hem stuurde 12 feb 2017. En zijn reactie.

Het aanvallen van Rutte op zijn "morele leiderschap", vergroot de kans sterk dat de vraag gesteld gaat worden is Buma zelf wel een morele leider? (Buma verzocht mij 10/02/2017 te Zwolle om hem scherp te houden.)

12 februari 2017 om 20:47

Aan Sybrand van Haersma Buma

CC o.a. een aantal leden van het CDA partijbestuur

Van Gerrit Hartholt actief CDA lid

Beste Sybrand, toen jij mij vrijdagavond 10 februari 2017 te Zwolle Deltion College na afloop van de bijeenkomst aansprak (bijzondere situatie), vroeg jij aan mij om jou scherp te houden, vroeg jij mij om tips voor de campagne en stelde jij mij een aantal analytische vragen (zoals welke partijen gaan het goed doen op 15 maart 2017). Ik wist toen nog niet of ik jou (op jou verzoek) een mail zou gaan sturen, maar ik dacht op de terugweg die kans wil ik benutten, dus hierbij mijn mail om jou scherp te houden (in aansluiting op dat wat ik 10/02 al geantwoord heb) inclusief aanbevelingen voor de nu lopende en voor de toekomst van NL belangrijke campagne TK 2017.

Dank dat je mij gevraagd hebt om jou scherp te houden.

Samenvatting: Pas als de CDA leden en de kiezers merken en het gevoel hebben dat er sprake is van verbindend leiderschap in het CDA, en het CDA een cultuur organiseert waarin verschillen overbrugd kunnen worden, zal er meer enthousiasme komen voor het CDA in de richting van 15 maart 2017. Het CDA zegt dat het voor verbinden is, maar is het CDA een verbindende partij en is lijsttrekker Buma een verbindend (en morele) leider?

Omdat jij Mark Rutte (en het kabinet Rutte 2) aanvalt op het morele leiderschap, moet jij er sterk rekening mee houden dat de vraag gesteld gaat worden is Buma zelf wel een morele leider, en wat heeft Buma in de periode dat hij fractievoorzitter CDA TK fractie is (periode okt 2010 - feb 2017) gepresteerd op normen en waarden gebied? Het is niet zeker dat veel mensen op die vraag anno nu ja gaan antwoorden. Zie bijvoorbeeld de reactie van Bas de Gaay Fortman 22 januari 2017 in Buitenhof.
http://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_VPRO_7000888~bas-de-gaay-fortman-victor-molkenboer~.html
Bijzonderheid: Het CDA heeft het kabinet Rutte 2 bij heel veel voorstellen gesteund, en het CDA is mede verantwoordelijk voor bepaalde dossiers (vb allerlei regels op de arbeidsmarkt zijn in het verleden ingevoerd met steun van het CDA).

Analyse:

1) De campagne van het CDA is er op gericht, dat als de kiezers op 15 maart 2017 in het stemhokje staan, dat ze dan denken, de VVD is "niet betrouwbaar", de PVV is "niet betrouwbaar", laten we dan op het "betrouwbare" CDA stemmen (een situatie enigzins vergelijkbaar met de situatie in 2002). De vraag is of de kiezers het CDA op dit moment inderdaad als betrouwbaar zien, en of de kiezers enthousiast zijn over Buma. Tot nu toe zijn de kiezers niet bepaald enthousiast over het CDA en Buma. De vraag is waarom. Het antwoord is naar ik vermoed het volgende, en dat is dat de categorie kiezers die potentieel CDA gaan stemmen er niet van overtuigd zijn dat het CDA inderdaad betrouwbaar is, en dat deze groep kiezers tot nu toe niet erg enthousiast is over Buma.

2) Dat er op het CDA congres van 14 januari 2017 te Barneveld maar circa 1200 mensen waren (i.p.v. 1500 of meer), en dat het op de verkiezingsbijeenkomst van 10 februari 2017 te Zwolle (Deltion College) niet tjokvol was, ligt mijns inziens aan het feit dat het CDA in de periode (oktober 2010) 27 oktober 2012 - 10 februari 2017 geen (dan wel sterk onvoldoende) verbindend leiderschap heeft getoond, en niet gezorgd heeft voor een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden. Dit ondanks de dwingende aanbevelingen van de cie Rombouts. Wat waarschijnlijk ook een rol heeft gespeeld, is dat de CDA leden niet de kans hebben gehad om in 2016 hun lijsttrekker te kiezen, over waarom er voorjaar 2016 geen lijsttrekkersverkiezing in het CDA heeft plaats gevonden doen allerlei verhalen de ronde (verhalen die nu wijd en zijn bekend zijn omdat diverse mensen gepraat hebben). Wat nog veel meer mensen opviel is dat er in 2012 drommen kandidaten waren voor het lijsttrekkerschap van het CDA en in 2016 niet.

Commissie Rombouts 27 oktober 2012 dwingende aanbevelingen:
https://www.cda.nl/actueel/nieuws/evaluatierapport-commissie-rombouts-roept-op-tot-eenheid/
Citaat: "Herstel de eenheid. Daarvoor is krachtig en verbindend leiderschap nodig en een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden." Einde citaat.

Conclusie mijnderzijds is dat als jij Sybrand in de periode oktober 2010 - oktober 2012 een belangrijke rol had gespeeld, in het weer bij elkaar brengen van de twee groepen in het CDA (groepen ontstaan door het ingrijpende verschil van mening over de gedoogconstructie), dat jij dan daarna door veel meer mensen als moreel leider was gezien (inclusief beter verkiezingsresultaat september 2012 en een veel betere leden ontwikkeling van het CDA). En dat als jij in de periode 27 okt 2012 - 10 feb 2017 (na cie Rombouts) verbindend leiderschap had getoond (dwingende aanbeveling) en gezorgd had voor een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden (dwingende aanbeveling), dat jij dan anno nu door veel meer CDA leden en veel meer potentiële kiezers als moreel leider gezien zou worden. Zeggen dat Rutte geen moreel leider is, maakt jou niet automatisch een moreel leider. Dit repareren is iets wat mijns inziens rap moet gebeuren, eigenlijk al had moeten gebeuren, en is iets waarvan het niet zeker is dat dat gerepareert kan worden voor 15 maart 2017. (In deze wil ik verwijzen naar een mail van mij aan jou d.d. 2 juli 2016 om 21:40 met als titel: 'Verbinding in de samenleving oké, maar dan ook verbindend leiderschap in het CDA', indien er reeds zomer 2016 geschakeld was op dit onderwerp was er meer kans dat dit voor 15 maart 2017 gerepareert had kunnen worden.)

Als normen en waarden partij, hoort het CDA mijns inziens zo wie zo verbindend leiderschap te tonen in woord en daad, en zo wie zo te zorgen voor een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden. (Helemaal als het een dwingende aanbeveling is.)

Ik en naar ik vermoed vele andere CDA leden en vele potentiële CDA kiezers, zouden het op prijs stellen, als het CDA, vanaf nu wel verbindend leiderschap toont op diverse onderwerpen en een cultuur bevordert waarin verschillen overbrugd kunnen worden. Hierbij 3 dossiers waarop het CDA tot nu toe geen verbindend leiderschap heeft getoond, en eigenlijk alsnog verbindend leiderschap dient te tonen:

A) Het CDA heeft tot op heden 12/02/2017 geen verbindend leiderschap getoond op het dossier associatieverdag met Oekraïne:
Veel CDA leden en veel potentiële CDA kiezers hebben in 2016 tijdens het referendum voor het associatieverdrag met Oekraïne gestemd of zijn toen bewust thuis gebleven (opkomst laag houden).
Trouw: Verzet CDA-achterban tegen koers Buma over Oekraïneverdrag
http://www.trouw.nl/tr/nl/39682/nbsp/article/detail/4406769/2016/11/01/Verzet-CDA-achterban-tegen-koers-Buma-over-Oekraineverdrag.dhtml
Maar 19,7% van de stemgerechtigden hebben 6 april 2016 tegen het associatieverdrag met Oekraïne gestemd, dit niet zozeer omdat ze tegen dat verdrag zijn maar meer omdat ze ontevreden zijn over de EU, en omdat ze niet willen dat Oekraïne lid wordt van de EU (of Navo) zolang in de Oekraïne veel corruptie is.
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/04/wat-betekent-de-uitslag-van-het.html
Breng de voor en tegenstanders van het associatieverdrag met Oekraïne bij elkaar, toon verbindend leiderschap op dit onderwerp. Niet polariseren maar verbinden. Dat een flink aantal CDA EK leden naar verluidt voor het associatieverdrag met Oekraïne gaan stemmen, maakt de noodzaak om verbindend leiderschap te tonen op dit onderwerp, misschien zelfs noodzakelijk.

B) Het CDA heeft tot op heden 12/02/2017 geen verbindend leiderschap getoond op het dossier Orgaandonatie / Actieve Donor Registratie:
Veel CDA leden en veel potentiële CDA kiezers voelen wel wat voor een zachte variant van Actieve Donor Registratie (soft opt-out), dan wel een andere goede oplossing van dit al >23 jaar slepende vraagstuk.
EenVandaag: ‘Meeste CDA-kiezers voor nieuwe donorwet’
http://opiniepanel.eenvandaag.nl/uitslagen/67547/_meeste_cda_kiezers_voor_nieuwe_donorwet_
Diverse CDA leden en gezondheidsorganisaties hadden in 2016 sterk het gevoel dat de CDA TK fractie niet echt het gesprek aan wilde op dit onderwerp, er was gewoon weg geen echt gesprek (wel en flauwekulargument van de CDA TK fractie), en er was blijkbaar geen echte ruimte voor dit onderwerp als vrije kwestie bij de CDA TK fractie, iets wat wel gemoeten had.
http://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/fritsvlog-flauwekulargument-cda-tegen-wet-orgaandonatie
In deze is het vermeldenswaardig, dat een aantal VVD TK leden er september 2016 (door voor ADR te stemmen) er voor gezorgd hebben dat op het CDA het etitiket 'politiek irrelevant' werd geplakt.
Breng de voor en tegenstanders van Actieve Donor Registratie bij elkaar, toon verbindend leiderschap op dit onderwerp, en bevorder dat er eindelijk een keer een fatsoenlijke oplossing komt voor dit vraagstuk. Dat er circa 150 mensen overlijden jaarlijks die op een donororgaan wachten, dat probleem (en de andere problemen op dit onderwerp) had (hadden) al veel eerder adequaat oplost moeten worden. (De discussie op dit onderwerp speelt leert de ervaring al >23 jaar.) Niet polariseren maar leiderschap tonen.

C) Het CDA heeft tot op heden 12/02/2017 geen verbindend leiderschap getoond op het dossier reguleren softdrugs:
De gang van zaken zaterdag 14 januari 2017 s'ochtens, heeft duidelijk gemaakt dat het draagvlak voor reguleren van softdrugs ook onder CDA leden groeiende is. (Zie de stemmingen tijdens de deelsessie s'ochtens.)
Uit peilingen blijkt dat onder de potentiële CDA kiezers ook menigeen de criminaliteit rond softdrugs zat is, en dat het draagvlak ook onder de potentiële CDA kiezers voor regulering de afgelopen jaren gegroeid is.
Een ruime meerderheid van de achterban van politieke partijen die deze experimenten tegenhouden, blijkt voorstander van gecontroleerde hennepteelt te zijn: VVD 77%, CDA 65% en PVV 62%.
http://www.detransparanteketen.nl/upload/files/PB%20Epicurus%20Motivaction%20def.pdf
VNG: Gemeenten roepen op tot modernisering cannabisbeleid.
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/veiligheidsbeleid/nieuws/gemeenten-roepen-op-tot-modernisering-cannabisbeleid
Veel CDA burgemeesters en CDA wethouders steunen dit voorstel, m.a.v. deze mensen willen dweilen met de geldkraan dicht.
De keuze tot nu toe om de geldstroom via de achterdeur van coffeeshops min of meer te gedogen, levert de vreemde situatie op dat criminelen slapende rijk worden, en dat er vervolgens een heel apparaat opgezet moet worden om dat makkelijk verdiende geld weer bij die criminelen weg te halen. (Dat laatste is tot nu toe maar beperkt succesvol.)
Oneliner: Het gedoogbeleid tav softdrugs is soft, vooral het "subsidiëren" van de softdrugsbendes via de achterdeur van coffeeshops, is te soft voor woorden.
Vermeldens waard is dat het CDA eerder beloofd heeft om alle coffeeshops te sluiten, maar dit tijdens de kabinetten Balkenende en Rutte 1 niet gedaan heeft. Dit opnieuw beloven is dan mogelijk een loze belofte.
Indien we het hollen van hennepkwekerij naar hennepkwekerij anders kunnen organiseren (niet meer een taak van de politie), dan kunnen we politie capaciteit vrijmaken voor andere prioriteiten.
Breng voor en tegenstanders van reguleren softdrugs bij elkaar, en toon verbindend leiderschap op dit onderwerp. Er moet een einde komen aan het "subsidiëren" van de softdrugsbendes. I.p.v. dweilen met de geldkraan open (gedogen), moeten we naar dweilen met de geldkraan dicht (reguleren). Als Christen Democratische inbreng kan ingebracht worden het vergroten van de weerbaarheid tegen de verleidingen van tabak, alcohol en (soft)drugs. Vrij vertaald, gaan mensen (met name jongeren) geen softdrugs gebruiken omdat Buma anders foei zegt, of gaan mensen geen softdrugs gebruiken omdat ze geen behoefte aan softdrugs hebben?

Onderwerpen die campagnetechnisch kansen bieden:

1) Graag zou ik zien dat het CDA wat met deze resoluties doet:
Aangenomen voorstel: 'Politiecapaciteit vrijmaken voor aanpakken terreur' (samengevat):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/12/resolutie-politiecapaciteit-vrijmaken.html
Minder festivals, is in deze een onvoldoende antwoord:
https://medium.com/chris-van-dam-cda/7-meer-terughoudendheid-evenementen-en-inzet-politie-7493215616dc#.urt876wnm
Aangenomen voorstel: Aanpakken illegaal vuurwapenbezit
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-aanpakken-illegaal.html
De Telegraaf: Wapenbeleid faalt
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27562100/__Wapenbeleid_faalt__.html
De huidige situatie dat softdrugs criminelen slapende rijk worden (zie de gedoogde geldkraan aan de achterdeur van de coffeeshops), maakt dat deze criminelen veel makkelijk verdient geld hebben wat ze inzetten om de bovenwereld te infiltreren, maar ook dat deze criminelen veel makkelijk verdient geld hebben wat ze o.a. gebruiken om illegale vuurwapens te kopen (er is de laatste jaren sprake van een toename van het illegale vuurwapenbezit onder softdrugs criminelen).
Er is nog een reden om te schakelen op dit onderwerp, en dat is dat er aanwijzingen zijn dat terroristen en criminelen al enige tijd nauwere banden zijn gaan onderhouden (er zijn bijvoorbeeld door criminelen wapens verkocht aan terroristen).

2) Graag zou ik ook zien dat het CDA adequaat pesten op het werk gaat aanpakken. Zoals jij mogelijk weet ben ik op een hele rare manier na 24 jaar mijn vaste baan kwijtgeraakt. Te weten mijn toenmalige werkgever (bijzonderheid CDA lid) heeft mij m.b.v. vormen van intimidatie weggepest. (De vele stress die de intimidatie van die werkgever in mijn richting veroorzaakte, droeg er toe bij dat mijn immuunsysteem door de cortisol lager werd gezet, en er op een gegeven moment kanker bij mij werd geconstateerd.) Nog sterker deze werkgever was zo brutaal om bij de rechter te zeggen, meneer Hartholt heeft Asperger en wij hebben geen passend werk voor hem, dit terwijl ik daar 24 jaar heb gewerkt met Asperger en alleen maar positieve beoordelingen. Deze werkgever heeft het gepresteerd om te liegen tegen de Arbeidsinspectie, het UWV en de rechter en is tot verbazing van velen tot nu toe niet aangesproken op dat gedrag.
Amendement 367 'Stop pesten op het werk' ingediend op concept CDA verkiezingsprogramma 'Keuzes voor een Beter Nederland'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2017/01/amendement-367-stop-pesten-op-het-werk.html
Het CDA wil treiteren en geweld tegen publieke functies aanpakken, pak dan ook pesten op het werk adequaat aan.
https://www.cda.nl/standpunten/besteideeen/treiteren-en-geweld-tegen-publieke-functies/
CDA Den Haag en CDA Amsterdam willen straatintimidatie strafbaar stellen, ga dan ook overwegen om pesten op het werk strafbaar te stellen (niet als stok om mee te slaan maar als stok achter de deur).
https://www.cda.nl/noord-holland/amsterdam/actueel/nieuws/op-aandringen-vvd-en-cda-wordt-straatintimidatie-in-amsterdam-strafbaar/
http://www.cdadenhaag.nl/nieuws/straatintimidatie-ook-in-den-haag-strafbaar
Ik zou mij er iets bij kunnen voorstellen, dat CDA en PvdA (eventueel aangevuld met andere partijen) nog voor 15 maart 2017 met plannen komen om adequaat pesten op het werk op te lossen. Aangezien EenVandaag al in 1993 over dit onderwerp een item maakte, opvallend is dat de politiek tot nu toe niet adequaat heeft opgetreden op dit voor de slachtoffers en hun families ernstige probleem (bijzonderheid is dat maatschappelijke kosten nu veelal voor de belasting en premiebetalers is en niet voor rekening pestkoppen).
http://www.binnenland.eenvandaag.nl/binnenland/verzamel/41631/pesten_van_werknemers
In deze is het vermeldens waard dat maart 2017 het ministerie van SZW met het e.e.a. komt:
http://gezondenveiligwerkt.nl/webinar-pesten-op-de-werkvloer
Citaat: "Tijdens deze conferentie wordt o.a. een ‘Roadmap voor de OR’ gepresenteerd met daarin praktische tips voor ondernemingsraden." Einde citaat. (Deze conferentie staat gepland maart 2017.)

Er zijn nog meer onderwerpen aan te wijzen die campagnetechnisch kansen bieden.

Mocht het CDA in staat zijn om in woord en daad vanaf nu 12/02/2017 verbindend leiderschap te tonen, en mocht het CDA in staat zijn om vanaf nu 12/02/2017 te zorgen voor een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden, en dit wordt door de CDA leden en potentiële CDA kiezers ervaren en ook zo gevoeld, dan acht ik de kans groot dat het CDA op 15 maart 2017 een goed verkiezingsresultaat behaald. In het onverhoopte geval dat het CDA dit niet kan / niet doet, dan is mijn inschatting dat het voor het CDA een moeilijk verhaal gaat worden op 15 maart 2017.

Indien op deze twee punten (verbindend leiderschap / cultuur) eerder geschakeld was tussen 27 oktober 2012 (of eerder) en 10 februari 2017, dan was de situatie nu al duidelijk anders geweest, had het CDA nu al duidelijk hoger gestaan in de peilingen, en was de kans groot geweest dat veel meer mensen naar de bijeenkomst van 10 februari 2017 te Zwolle Deltion College waren gekomen. (Dat de zaal niet vol zou zitten 10/02 dat had ik al aan zien komen.)

Moreel leiderschap vraagt niet alleen om woorden maar ook om daden (liefst de gehele periode dat iemand fractievoorzitter CDA TK fractie is in dit geval >6 jaar).
Moreel leiderschap is mijns inziens iets anders dan een stijlzwijgende wapenstilstand met de PVV:
http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2017/01/deal-tussen-cda-en-pvv-bijna-zoals-in-2002-2956321W/

Het hele proces van het terug laten keren van het vertrouwen in het CDA, liefst voor 15 maart 2017 (kort dag), kan versneld worden, echter dan zijn er bijzondere maatregelen nodig.
Blog: Wil het CDA 35 zetels of 17 zetels halen bij Tweede Kamer verkiezingen 2017 ?
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/10/wil-het-cda-35-zetels-of-17-zetels.html
Felle reacties op ‘nominatie’ Enschedeër Omtzigt als CDA-lijsttrekker
http://www.tubantia.nl/regio/enschede-en-omgeving/enschede/felle-reacties-op-nominatie-enschede%C3%ABr-omtzigt-als-cda-lijsttrekker-1.6558538
Citaat: "De twee initiatiefnemers worden bestempeld als onruststokers. „We vinden echter dat het goed is voor de partij als er toch een open lijsttrekkerverkiezing komt. Het CDA staat in de peilingen al maandenlang op 17 zetels, en dat gaat met Buma niet veranderen." Einde citaat.
De voorspelling dat het CDA met Buma op circa 17 zetels zou blijven staan, is tot nu toe uitgekomen.

Scenario's:
- Indien Buma lijsttrekker blijft, dan is er een kans dat het CDA langzamerhand gaat stijgen in de peilingen richting 15 maart 2017, echter het CDA is tijdens debatten kwetsbaar.
(Voorbeelden: Beste Sybrand je geeft nu aan dat jij normen en waarden belangrijk vindt, maar waaruit blijkt dat jij een moreel leider bent? En wat heb jij in de periode dat jij fractievoorzitter CDA TK bent, okt 2010 - feb 2017 gepresteerd op het onderwerp normen en waarden?)
Partijvergelijking: Overeenkomst stemming moties CDA VVD is 73%
https://partijgedrag.nl/partijgelijkenis.php
Rutte II deed grotendeels wat het beloofde in 2012
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/13/rutte-ii-deed-grotendeels-wat-het-beloofde-in-2012-6201907-a1541244
Citaat: "Het CDA stemde bijvoorbeeld voor 267 van de 310 wetsvoorstellen van Rutte II (86 procent)." Einde citaat.
- In het scenario dat er bijzondere maatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld een andere lijsttrekker, dan praten we over een gamechanger, en nemen de kansen voor het Christen Democratisch Appel duidelijk toe. In deze is het vermeldens waard dat in 2002 Jan Peter Balkenende een New Kid on the Block was, en is er volgens deskundigen anno 2017 sprake van een anti-extablisment sentiment.
Als het zo is dat het CDA met een andere lijsttrekker 5 of meer zetels meer kan halen dan met Buma, dan zou ik als ik het CDA was daar serieus over nadenken. En mocht zo'n ingrijpende wijziging een echte gamechanger worden, dan zit er mogelijk zelfs nog meer in (als het CDA met een andere lijsttrekker op 13 maart 2017 hoger staat in de peilingen als de PVV of de VVD dan komt dat geplande debat in een ander daglicht te staan).

Tot zover mijn reactie op jou verzoek 10/02/2017 om jou scherp te houden.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Sybrand het beste.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart hartholtcda (at) gmail.com (contactgegevens ingekort)
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S.1 Biografie Gerrit Hartholt:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/biografie-gerrit-hartholt.html
Ik verbaas mij nog steeds over wat het CDA gedaan heeft (dan wel niet gedaan heeft) met de aangenomen 9 resoluties (en amendementen) waar ik de initiatiefnemer van ben, dan wel nou betrokken ben geweest.
Enige informatie over Asperger:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/11/kenmerken-kwaliteiten-van-asperger.html

P.S.2 De toezegging die telefonisch aan mij gedaan is 24 oktober 2016 door iemand in het CDA, over dat er gepraat mag worden in het CDA over verbindend leiderschap en een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden, is tot op heden 12/02/2017 niet gestand gedaan. https://www.petities.nl/petitions/pieter-omtzigt-moet-lijsttrekker-cda-worden-tk-2017

P.S.3 Mocht het campagneteam met mij en eventueel anderen van gedachten willen wisselen, bijvoorbeeld over politiecapaciteit vrijmaken voor aanpakken terrorisme, ze mogen mij bellen.


P.S.4 N.a.v. de column 'De lieve fractie van het CDA' heb ik mail contact gehad met Jos Heymans, bijgaand zijn reactie op mijn mail:
http://www.rtlnieuws.nl/columns/column/jos-heymans/de-lieve-fractie-van-het-cda
Citaat uit de column: "Je kunt niet zeggen dat het CDA de laatste jaren een verrijking is geweest voor het politieke debat. De fractie is bij grote maatschappelijke onderwerpen haar verantwoordelijkheid uit de weg gegaan. De partij die nog niet zo lang geleden meer dan 50 zetels in de Kamer bezette, acht jaar achtereen de premier leverde, is nauwelijks zichtbaar." Einde citaat.
Deze tekst geeft te denken.


P.S.5 Hierbij een onderzoek van Peil.nl Sterke en zwakke kanten van lijsttrekkers voor start campagne:
https://www.noties.nl/v/get.php?a=peil.nl&s=weekpoll&f=2017-01-08b.pdf
Bijgaand het overzicht met scores van de lijsttrekkers bij hun eigen kiezers, bij de eigen kiezers van het CDA vindt 64% Buma een goede leider, van alle kiezers vindt 17% Buma een goede leider.


P.S.6 Bijgaand de grafiek van het CDA (trend) peilingwijzer Tom Louwerse:
http://peilingwijzer.tomlouwerse.nl/p/laatste-cijfers.html
Ik zou mij kunnen voorstellen, dat het campagneteam nieuwsgierig is waarom er maar 1200 mensen naar het CDA congres van 14 jan 2017 kwamen, en waarom het niet tjokvol was op de bijeenkomst van 10 feb 2017 te Zwolle en waarom het CDA al lange tijd zo rond de 16 a 17 zetels schommelt.


P.S.7 Bijgaand een plaatje met informatie over hoe doen politieke partijen het op facebook (begin feb 2017):
https://medium.com/@Sybren_/de-facebook-verkiezingen-a101fb99b61a#.589pokoo7
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10myPKBb6B9qU0Auf58c4cOcO9FfwMa55hup2nVIcEVQ/edit#gid=0


P.S.8 Bijgaand een screenshot van APPél de CDA campagne app 50+ downloads Google Play store d.d. 20170212

P.S.9 De strategie van het CDA om fors in te zetten op regionale kandidaten, heeft mijns inziens pas echt zin als het CDA landelijk de boel goed op orde heeft. Anno nu 12 feb 2017 heeft het CDA landelijk de boel mijns inziens nog niet goed genoeg op orde (zie de inhoud van deze mail). De periode tussen nu 12 februari 2017 en 15 maart 2017 is kort dag wil het CDA de boel alsnog op orde brengen. Een van de redenen waarom ik, voorjaar 2016 voorstander was van een lijsttrekkersverkiezing in het CDA, en begin juli 2016 (mails) en oktober 2016 (petitie Omtzigt lijsttrekker) aan de bel heb getrokken, is omdat ik er voor wilde zorgen dat er tijdig geschakeld zou worden.

========================================================

Korte mailreactie Annemieke Kraaijenbrink secretaresse van Sybrand van Haersma Buma, d.d. 14 februari 2017 om 15:37 uur.


========================================================

Korte mailreactie van Sybrand van Haersma Buma 23 februari 2017 om 16:09, n.a.v. mijn mail d.d. 12 feb 2017.
Beste Gerrit,

Dank voor je uitgebreide mail. Het was leuk om je te spreken tijdens de manifestatie in Zwolle. Afgelopen vrijdag hadden we een vergelijkbare bijeenkomst in Den Haag. Nu beginnen de grote debatten.
Veel dank voor je tips, die ik goed tot mij zal nemen.

Met hartelijke groeten,

Sybrand Buma

========================================================

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA