zaterdag 1 juni 2024

Vraag: Waar blijven de grip op migratie daden van Geert Wilders ?

Al 6 maanden (of zo u wilt bijna 20 jaar) wachten we op grip op migratie daden van Geert Wilders.

In woorden zegt hij dat hij haast heeft.

In daden heeft hij geen haast.

Wilders pleegt kiezersbedrog.

Navolgend de ingekorte ingezonden brief die zaterdag 01 juni 2024 geplaatst is in de brievenrubriek van de Stentor. Navolgend tevens een meme om de boodschap duidelijk te maken. En de oorspronkelijke ingezonden brief.


De ingekorte ingezonden brief de Stentor 01 juni 2024


Meme: Wel migratie woorden / Geen migratie daden


De originele ingezonden brief / opiniestuk

===============

Ingezonden brief / opiniestuk: Geert Wilders pleegt kiezersbedrog inzake migratie

Wel woorden van Wilders maar geen daden van Wilders inzake migratie

In woorden zegt Geert Wilders najaar 2023, en daarvoor al meer dan 19 jaar, dat er zo snel mogelijk iets aan migratie gedaan moet worden, maar in daden maakt hij al meer dan 19 jaar geen haast. En ook na 22 november 2023 maakt Wilders weer geen haast in daden. Immers na 22 november 2023 koos hij voor meer dan 5 maanden kwartetten in achterkamertjes, resulterend in een hoofdlijnen akkoord waarin maatregelen staan waar eerst nog maanden of misschien zelfs jaren over vergaderd moet worden in Europa aldus deskundigen. Had het sneller gekund? Ja. Als Wilders een vent was geweest dan had hij in december 2023 tegen de Tweede Kamer gezegd, jullie gaan pas op kerstreces 2023 als grip op migratie geregeld is. Nu Wilders in woord snelheid belooft, maar in daden niet, verraadt hij dat het hem niet om grip op migratie te doen is, maar iets anders te weten om macht.

Nu zult u denken, er is een akkoord op hoofdlijnen, er zal nu wel snel actie komen inzake grip op migratie, nou het ligt iets ingewikkelder. Eerst moet er namelijk een ministersploeg gevormd worden, en moet er iemand gevonden worden als premier die en vriendjes is met Geert Wilders en integer is (of die combinatie mogelijk is is de vraag maar dat even terzijde). Daarna moet er een regeerakkoord geschreven worden en vervolgens moet het kabinet Wensdenken-1 (als het er al komt) naar Europa om een opt-out te bepleiten. Een opt-out die Nederland zeer waarschijnlijk niet krijgt, of als die er al komt op zijn minst maanden op zich laat wachten. Behalve als er zich een echte crisis voor doet bijvoorbeeld als er in korte tijd één miljoen Belgen naar Nederland vluchten zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog gebeurde.

Een veel snellere en logischere route was als de missionaire Tweede Kamer december 2023 (of zo u wilt september 2023) in het openbaar plannen voor grip op migratie had besproken en daarover had besloten. Een optie die er mei / juni 2024 nog steeds is, te weten niet eerst wachten op de benoeming van de ministersploeg van het kabinet Wensdenken-1 en het nog te schrijven regeerakkoord, maar dat er in mei / juni 2024 in het openbaar door de missionaire Tweede Kamer en de missionaire Eerst Kamer over grip op migratie wordt gesproken. En dat er dan ook liefst mei / juni 2024 besloten wordt over grip op migratie, met inachtneming van het feit dat voor bepaalde maatregelen in het hoofdlijnen akkoord er zeer waarschijnlijk geen Europese goedkeuring gaat komen. Over luchtkastelen uitgebreid gaan vergaderen heeft geen zin.

Ik verwacht overigens niet dat Geert Wilders in het openbaar mei / juni 2024 grip op migratie in het openbaar via de Tweede en Eerste Kamer gaat regelen. Immers zodra grip op migratie via de missionaire Tweede en Eerste Kamer is geregeld, is er geen noodzaak meer om een kabinet Wilders-1 te vormen.

Anders verwoord Geert Wilders heeft er op dit moment helemaal geen belang bij haast maken met daden inzake migratie. Het verschil tussen zijn woorden en zijn daden, lost hij op door via blufpoker zijn kiezers te laten geloven dat alleen via hem grip op migratie ooit geregeld wordt. (Zie het potje blufpoker wat wij woensdag 22 mei 2024 zagen in de Tweede Kamer.)

Afrondend: Wilders had respect afgedwongen als hij in december 2023, of zo u wilt september 2023, grip op migratie via de missionaire Tweede Kamer en Eerste Kamer had geregeld. Geen grip op migratie, dan ook geen kerstreces. Nu hij na 22 november 2023 voor meer dan 6 maanden kwartetten en formeren in achterkamertjes heeft gekozen (and counting), en er voor heeft gekozen om met nepmaatregelen, luchtkastelen en wensdenken te komen, zie hoofdlijnen akkoord, durf ik de stelling aan dat Geert Wilders kiezersbedrog pleegt inzake grip op migratie, dit naast zijn kiezersbedrog inzake het eigen risico in de zorg (mensen zouden niet kunnen wachten aldus Wilders).

Gerrit Hartholt D66 lid die zelf pleit voor het aanpakken van de oorzaken van vluchten en om mensensmokkelaars buitenspel te zetten.

===============

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl