donderdag 14 juli 2016

Windhoos (of valwind) richt donderdag 30 juni 2016 schade aan in Dedemsvaart

Op donderdag 30 juni 2016 heeft een plaatselijke windhoos (of valwind) schade aangericht in het centrum van Dedemsvaart. De schade was vrij plaatselijk, en bestond uit een opgetild dak, omgewaaide objecten als aanhangers, afgewaaide takken en dakpannen en schade aan o.a. auto's. Naar verluidt duurde de windhoos (valwind) niet zo lang en was die vrij plaatselijk. Deze windhoos (valwind) was onderdeel van een flinke zomerse bui.


Grafische uitleg valwind

Schade door windhoos in Dedemsvaart
http://nos.nl/artikel/2114595-schade-door-windhoos-in-dedemsvaart.html

'Windhoos richt grote schade aan in Dedemsvaart'
http://www.nu.nl/binnenland/4286293/windhoos-richt-grote-schade-in-dedemsvaart.html


Aanhangers vliegen kanaal in tijdens windhoos Dedemsvaart

Windhoos richt ravage aan in Dedemsvaart
http://www.hartvannederland.nl/nederland/overijssel/2016/flinke-windhoos-richt-ravage-aan-dedemsvaart/

Schade door windhoos Dedemsvaart
http://www.telegraaf.nl/binnenland/26123842/__Schade_door_windhoos_Dedemsvaart__.html

Ravage door windhoos in Dedemsvaart
http://www.dvhn.nl/drenthe/Ravage-door-windhoos-in-Dedemsvaart-21469989.html

Ravage in Dedemsvaart; windhoos veroorzaakt veel schade
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=247551


Een deel van het dak van het pand waar woonwinkel Sipkema in gezeten had werd door de windhoos (valwind) opgetild.

'Valwind teisterde Dedemsvaart donderdagavond'
Citaat: "Volgens de ooggetuigen die Simcic sprak en waar in Dedemsvaart de schade het grootst is, gebeurde het binnen een vierkante kilometer." Einde citaat.

RTV Oost: Dedemsvaart likt wonden na natuurgeweld:


Artikel: Was het nou een windhoos of een valwind gisteravond in Dedemsvaart?
Citaat: "Weerman Martin Bosch van RTV Oost zegt dat hij ooggetuigen nodig heeft van het fenomeen. Als er een slurf te zien is geweest is sprake van een windhoos zegt hij. Tot nu toe zijn daar geen meldingen van bekend. Waarschijnlijk dus een valwind, maar in de volksmond in Dedemsvaart gaat het vandaag over niets anders dan de schade door de windhoos." Einde citaat.

Groet Gerrit Hartholt inwoner van Dedemsvaart
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S. Het toeval wilde dat ik kort na deze windhoos (valwind) in het centrum van Dedemsvaart moest zijn, toen ik in daar arriveerde had ik zoiets van wat is hier gebeurd (bleek een plaatselijke windhoos / valwind te zijn geweest). Voor zover ik het kan inschatten, valt de schade in totaal mee. Voor zover bij mij bekend heeft het pand waar het dak van werd opgetild de meeste schade geleden (zie video).

woensdag 6 juli 2016

Evaluatierapport commissie Rombouts na verkiezingsnederland CDA Tweede Kamer verkiezingen 12 september 2012


Heeft het CDA de dwingende aanbevelingen van de commissie Rombouts uitgevoerd?

Na de verkiezingsnederlaag voor het CDA tijdens de Tweede Kamer verkiezingen 12 september 2012 (13 zetels voor het CDA), werd door het CDA de commissie Rombouts ingesteld die in een hoog tempo onderzoek deed en op het CDA congres van zaterdag 27 oktober 2012 haar rapport presenteerde. De vraag anno 2016 is, heeft het CDA de dwingende aanbevelingen van de commissie Rombouts uitgevoerd?


Foto ANP / Robin Utrecht


Op de CDA website staat het volgende over dit rapport:
https://www.cda.nl/actueel/toon/evaluatierapport-commissie-rombouts-roept-op-tot-eenheid/

====================================================

Op het CDA najaarscongres in de Doelen in Rotterdam presenteerde de Evaluatiecommissie van het CDA haar eindrapport met de titel ‘Om eenheid en inhoud’.

De commissie – onder voorzitterschap van Ton Rombouts, burgemeester ‘s-Hertogenbosch – onderzocht in opdracht van het partijbestuur de verkiezingsnederlaag bij de afgelopen verkiezingen. Het CDA verloor daar 8 zetels en eindigde op een historisch dieptepunt van 13 zetels. De commissie plaatst het verlies in een neergaande trend, waarbij de partij sinds 2006 70% van haar electoraat – 1,8 miljoen kiezers -  kwijtraakte.

Oorzaken
De commissie ziet drie oorzaken voor deze neergang. Op de eerste plaats de onduidelijkheid van de boodschap; waar staat het CDA voor? Op de tweede plaats de onenigheid in eigen geledingen die daar het gevolg van was. De commissie noemt tenslotte ook de onbekendheid van lijsttrekker en kandidaten bij de kiezer, maar maakt dat punt nadrukkelijk ondergeschikt aan de eerstgenoemde oorzaken.

Werk aan de winkel maar geen bijltjesdag
De commissie benoemt de grote urgentie waarmee het CDA aan de slag moet en geeft aan dat er veel werk aan de winkel is. “CDA leden willen geen bijltjesdag. Ze zoeken liever naar oplossingen dan naar schuldigen. De oorzaak voor de verkiezingsnederlaag zit veel te veel in de partij verweven om hiervoor één of twee mensen als verantwoordelijken aan te wijzen" aldus commissievoorzitter Rombouts.

Aanbevelingen
De commissie doet een aantal dwingende aanbevelingen.

•    Herstel de eenheid. Daarvoor is krachtig en verbindend leiderschap nodig en een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden.
•    Laat dappere, onbevangen CDA-politici met lef een eigentijds en onderscheidend geluid horen. Het CDA-gedachtegoed in het rapport van het Strategisch Beraad biedt daar alle handvatten voor. Maak het concreter en houd het actueel.
•    Verleg de koers van Den Haag naar de maatschappelijke partners en de regio. Onderstreep in woord en daad dat de samenleving vorm krijgt door het werk van mensen in de scholen, ziekenhuizen, kinderopvang en in verenigingen. CDA-volksvertegenwoordigers moeten wat zij daar zien en horen vertalen in politieke activiteiten.

Commissie
De commissie Rombouts is door het partijbestuur ingesteld op 24 september jl. De opdracht was om een compact onderzoek te verrichten naar de verkiezingsuitslag van 12 september. Voor dit onderzoek heeft de commissie gesproken met ruim 150 mensen binnen en buiten de partij en ontving zij meer dan 1000 mails en brieven.

De commissie bestond uit: Ton Rombouts (voorzitter), Marc Breugelmans, Dirk Gotink, Heleen Herbert, Froukje de Jonge, Lionel Martijn en Ciel Stevens-Meewis.

====================================================

Graag zou ik zien dat in de loop van 2016 bekeken wordt in het CDA of de dwingende aanbevelingen van de commissie Rombouts zijn uitgevoerd, met name op de punten:
- Daarvoor is krachtig en verbindend leiderschap nodig en een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden.
- Laat dappere, onbevangen CDA politici met lef een eigentijds en onderscheidend geluid horen.
- Verleg de koers van Den Haag naar de maatschappelijke partners en de regio.

Een CDA lid wees mij terecht op het rapport van de commissie Frissen (verscheen najaar 2010), en stelde de vraag wat is er met de aanbevelingen van de commissie Frissen gebeurd?

Rapport Frissen 12/11/2010:
https://www.cda.nl/actueel/toon/rapport-frissen-1/

Verder na de klap (rapport cie Frissen):
www.ru.nl/publish/pages/662748/frissen

Een aanbeveling uit het rapport van de cie Frissen dat ik mij goed herinner is om alle kennis in het CDA en aan de randen van het CDA te benutten, de vraag is nu of dat in de periode tussen het verschijnen van het rapport van de cie Frissen en anno nu (juli 2016) is gebeurd? En natuurlijk kan er dan ook gevraagd worden wat is er met de andere aanbevelingen van de cie Frissen gebeurd?

Wellicht is het interessant om het rapport Waarden Democratie Maatschappelijk initiatief er ook bij te betrekken.

Ga naast mensen staan en durf ruimte te geven
https://www.cda.nl/partij/metagroepen/interview-democratie/

Drieluik Waarden Democratie Maatschappelijk initiatief van drie metagroepen:
https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/CDA/Documenten/2014/CDA_metagroepen.pdf

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt actief CDA lid
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

maandag 4 juli 2016

Mijn reactie op het artikel: 'CDA: toon lef en steun de EU zonder reserve!'

Op 04 juli 2016 schreef Jan Jacob van Dijk het artikel 'CDA: toon lef en steun de EU zonder reserve!'

CDA: toon lef en steun de EU zonder reserve!
https://www.linkedin.com/pulse/cda-toon-lef-en-steun-de-eu-zonder-reserve-jan-jacob-van-dijk?trk=hb_ntf_MEGAPHONE_ARTICLE_POST


Dit is mijn reactie:

Geachte meneer van Dijk, beste Jan Jacob.

Dank je wel voor jou artikel.

Voordat het CDA zonder reserve steun voor de EU uitspreekt, wil ik er wel op wijzen dat veel mensen het gevoel hebben dat de EU er niet voor hen is. Daar zijn meerdere redenen voor (lijst is niet uitputtend).

- Hoe kan het nou dat arbeidsmigranten in een EU land kunnen werken, en daarbij (om soms onduidelijke redenen) goedkoper zijn dan de inwoners van dat EU land zelf?
- Hoe kan het nou dat de EU in 2015 haar zaakjes niet op orde had inzake het belangrijke vluchtelingenvraagstuk?
- Waarom zijn de banken, de Euro, Griekenland, Cyprus, etcetera en de schatkisten wel gered, maar de burgers en de banen tot op heden niet?
- Waarom vindt het geld en energie verspillende verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg nog steeds plaats?
- Waarom ontwikkelde de EU plannen om chocolade sigaretten te verbieden, met als argument dat de EU bang was (is) dat kinderen dan makkelijker tabak gaan roken?

Anders geformuleerd, het lijkt mij niet verstandig om zonder reserve steun voor de EU uit te spreken.
Zie ook het door mij geschreven artikel 'Wankelt Europa na Brexit en "Independance Day" Engeland?'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/06/wankelt-europa-na-brexit-en.html

Tot zover.

Jan Jacob het beste.

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

zondag 3 juli 2016

Je gaat naar een bruiloft en neemt mee, heel veel Nijntje spullen.

Nadat mijn vrouw en ik op onze bruiloft veel peper en zout stelletjes kregen, hadden wij ons voorgenomen als binnen de familie een naast familielid zou gaan trouwen om dan ook met een "verrassing" voor het bruidspaar te komen. Deze verrassing werd (door enige toeval) een actie om heel veel Nijntje spullen aan het bruidspaar kado te doen. Nijntje kado's variërend van een Nijntje postzegel, via Nijntje boekjes, video's, speelgoed en DVD's tot aan een Nijntje opblaasboot aan toe. Op deze pagina een kleine impressie.


Nijntje opblaasboot één van de vele Nijntje kado's


Bruidspaar met heel veel Nijntje spullen


Een Nijntje mokkenset is ook onderdeel van de vele Nijntje kado's


Een Nijntje speelgoed vliegtuig (electronica) is ook onderdeel van de vele Nijntje kado's


Nijntje boekensteunen zijn ook onderdeel van de vele Nijntje kado's


De Nijntje kadoos ingepakt en al ingeladen in de auto


De Nijntje kado's ingepakt en al en klaar voor transport naar de bruiloft.

Het was bijzonder voor ons (de bedenkers en uitvoerders van deze bruiloftsstunt) om te merken dat de andere bruiloftsgasten vanaf een bepaald moment enthousiast meededen aan deze verrassing voor het bruidspaar. En na het uitpakken werd er door de op deze bruiloft aanwezige kinderen flink mee gespeeld. Wat het bruidspaar met de grote hoeveelheid Nijntje kado's gaat doen, dat is aan het bruidspaar en dat zal de tijd leren.

Het bruiloftfeest waar dit blogartikel over gaat vondt plaats op vrijdag 01 juli 2016.

Groet Gerrit Hartholt

P.S.1 Het merendeel van al deze Nijntje kado's is verworven via rommelmarkten.

P.S.2 Toen het bruidspaar begin 2016 aangaf dat er enige tijd tussen de voltrekking van het huwelijk en de kerkelijke inzegening van het huwelijk zou zijn, onder het motto dat geeft de familie de tijd om het e.e.a. voor te bereiden, heb ik als antwoord gegeven dat het bruidspaar niet weet hoe lang de voorbereidingen al gaande waren. Op dat moment waren de voorbereidingen namelijk al meer dan 5 jaar gaande, dit in de vorm van het bezoeken van rommelmarkten en aldaar het kopen van tweede hands Nijntje spullen.