vrijdag 12 oktober 2018

Opzegging lidmaatschap CDA per 12 oktober 2018 na ruim 27 jaar lidmaatschap
Open brief aan Ruth Peetoom:

Buma is het CDA aan het ombouwen naar het Conservatief Democratisch Appel. Opzegging lidmaatschap na meer dan 27 jaar. Onderzoek of Buma de verstandigste is.

Datum 12 oktober 2018

Aan Ruth Peetoom

CC cda@cda.nl

Van Gerrit Hartholt

Betreft: Opzegging lidmaatschap CDA, toelichting, open brief en onderzoek of Buma de verstandigste is.

Beste Ruth, hierbij zeg ik mijn lidmaatschap van het CDA op, tevens hierbij (enigzins in staccato vorm) mijn argumentatie waarom dit in de vorm van een open brief.

Op 12 februari 1991 ben ik lid geworden van het CDA, nu na meer dan 27 jaar zeg ik mijn lidmaatschap op, ik trek de stekker uit mijn lidmaatschap van het CDA.

- In 2017 presenteerde Buma zich in een spraakmakende campagnefilmpje als "de verstandigste", waaruit blijkt dat hij de verstandigste is? De kiezers vonden in 2017 Buma niet de verstandigste.
- Sybrand Buma is het CDA aan het ombouwen van het Christen Democratisch Appel naar het Conservatief Democratisch Appel, zowel in beleid als in cultuur. Dat Conservatief Democratische zowel in beleid als cultuur, daar voel ik mij niet bij thuis.
- Sybrand Buma gebruikt (gebruikte) geregeld de woorden respect en omzien naar elkaar, mooie woorden, maar waar blijven de daden?
- In 2016 presenteerde Buma zich als verbindend leider, op veel dossiers heeft Buma zich de laatste jaren niet als verbindend leider gedragen. Niet alleen zijn er weinig voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat Buma zich als verbindend leider heeft gedragen, hij weet de CDA leden ook niet aan zich te binden, sinds Buma fractievoorzitter CDA Tweede Kamerfractie is (oktober 2010) is het aantal CDA leden met ongeveer 20.000 gedaald omgerekend meer dan 30%, die daling heeft zich naar mijn indruk in 2018 voortgezet.
- In 2017 presenteerde Buma zich als moreel leider, waaruit blijkt dat hij een moreel leider is? Onderwerpen als een maatschappelijke dienstplicht, staand het Wilhemus zingen en het Argentijnse paspoort van Maxima afpakken (geen 2e paspoort), zijn als het gaat om een morele agenda zacht gezegd mager. Nog sterker, menig kiezer vraagt zich nog steeds af, welk (groot) maatschappelijk probleem lossen we op met een eventuele invoering van verplicht staand het Wilhelmus zingen op scholen. En wel maatschappelijk probleem lossen we op met verplicht bij de Tweede Kamer op bezoek te gaan en verplicht de Nachtwacht bekijken?
- Op een normen en waarden onderwerp als aanpakken drankmisbruik toont Buma geen leiderschap, dat de prijsstuntacties met alcohol nu mogelijk aangepakt gaan worden komt niet van hem.
- Op een voor mij persoonlijk belangrijk normen en waarden onderwerp als 'Stop pesten op het werk' / 'Stop pesten op de werkvloer', heb ik vanuit het CDA weinig hulp gehad. Mensen als Sybrand van Haersma Buma en Douwe Prinsse hebben mij in het kader van dit dossier niet geholpen, en voor zover ik na kan gaan mogelijk zelfs tegengewerkt op dit dossier. In dit kader wil ik wel een compliment geven aan Pieter Heerma, hij heeft mij op dit dossier als een van de weinige CDA'ers wel proberen te helpen binnen zijn begrensde mogelijkheden.
- Maart 2017 riep Buma dat het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen minimaal 28 zetels zou halen (hij hoopte de stunt van Balkenende in 2002 min of meer te herhalen), het resultaat was 19 zetels. De lichaamstaal van de CDA top op de verkiezingsavond van 15 maart 2017 sprak boekdelen. (Ondergetekende had oktober 2017 iets van 17 zetels voor het CDA voorspeld indien Buma lijsttrekker zou blijven.)
- De commissie Rombouts adviseerde oktober 2012 (na de zwaarste nederlaag voor het CDA ooit), onder andere de tot standkoming van een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden in het CDA. Wat schetst mijn verbazing, op het dossier reguleren softdrugs (om de criminaliteit fors terug te dringen), was de boodschap van Buma in 2013 en begin 2017: Foei dat jullie een ander standpunt durven in te nemen. Zo zijn er waarschijnlijk nog veel meer dossiers op te noemen waarmee aangetoond kan worden, dat er ondanks deze dwingende aanbeveling van de commissie Rombouts, onder leiding van Buma niet sprake is van een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden. Wat Buma in de periode oktober 2012 - heden (oktober 2018) allemaal heeft gedaan weet ik niet precies, maar hij heeft niet zijn uiterste best gedaan om een cultuur in het CDA te introduceren waarin verschillen overbrugd kunnen worden.
- Anekdotisch is misschien het dossier hoeveel dierenpolitieagenten zijn er nodig, de CDA leden durfden april 2011 de vraag te stellen 'Hoeveel NL - animal cops zijn er nodig?', naar verluidt heeft de CDA Tweede Kamerfractie tijdens de gedoogconstructie met de PVV, het niet aangedurfd om hardop die vraag te stellen in de Tweede Kamer, dit omdat ze bang waren voor boze telefoontjes van de PVV. Pas toen Geert Wilders uit de gedoogconstructie stapje durfden het CDA en de VVD de stekker uit het voornemen van 500 dierenpolitieagenten te trekken. (Belangrijk in deze om te vermelden is dat er wel een vorm van dierenpolitie nodig is in Nederland, maar dat dit mijns inziens op een andere manier georganiseerd dient te worden van via 500 fulltime dierenpolitieagenten.) Bijzonderheid is dat tijdens de gedoogconstructie met de PVV, de CDA Tweede Kamerfractie banger was voor boze telefoontjes van de PVV dan voor boze telefoontjes van CDA leden, of te wel de PVV had in die tijd meer invloed op de koers van de CDA Tweede Kamerfractie dan de contributie betalende CDA leden (geen wonder dat veel CDA leden in die tijd hun lidmaatschap opzegden).
- Anekdotisch is ook het feit dat het CDA meermaals aan mij de boodschap zond dat zij van mening is dat ondergetekende zijn talenten niet mag gebruiken, dit terwijl de Gelijkenis van de Talenten in de bijbel juist adviseert om wel talenten te ontwikkelen en er dan ook iets mee te doen.
- Anekdotisch is de reactie van de gemeenteraadsfractie van CDA Hardenberg, toen ik o.a. insprak over zonnepanelen ook voor huurders (voorbeeld uit 2014). De reactie van de CDA gemeenteraadsfractie was er een van negeren. Dat negeren was destijds, leert analyse, in opdracht van iemand met een hoge functie binnen CDA Hardenberg.
- Anekdotisch is de reactie van het CDA op een petitie die najaar 2016 pleitte voor alsnog een lijsttrekkersverkiezing in het CDA, de reactie daarop van het CDA was niet om met de betrokken CDA leden te gaan praten maar om te proberen om deze petitie zo snel mogelijk uit de publiciteit te krijgen. Toen na overleg een afspraak werd gemaakt (een deal), hield het CDA zich niet aan de afspraak (er zou in CDA verband gepraat worden over of Buma nu wel of niet een verbindend leider is).
- Anekdotisch is ook de situatie dat ondergetekende zijn CDA jas (en sjaal) maart 2018 te koop zette op Marktplaats, niet wetende dat o.a. RTV Oost en het 8 uur journaal van de NOS hier (kort) aandacht aan zouden gaan besteden. Na deze actie, heb ik wel telefoon gehad van de CDA partijjurist (een net telefoongesprek overigens), maar heb ik geen telefoon gehad van Buma om de boel uit te praten.
- Voor de fijnproevers onder ons, wil ik wijzen op de lijsttrekkersverkiezing CDA 2016 die niet doorging, naar mijn sterke indruk is er destijds bewust op aangestuurd om die niet door te laten gaan. Kan iemand mij uitleggen waarom er in 2012 (lijsttrekkersverkiezing CDA) drommen kandidaten waren voor de lijsttrekkersverkiezing in het CDA en in 2016 in een keer niet? Is er in 2015 (begin 2016) achter de schermen tegen potentiële kandidaten van kaliber iets gezegd, waarom zij zich niet kandidaat hebben gesteld?
- Analyse van het CDA NL verkiezingsprogramma 2017 - 2021 leerde dat dat verkiezingsprogramma op 3 gedachten hinkte, te weten een Christen Democratische gedachte, een PVV-light gedachte en een Conservatief Democratische gedachte. Dit was min of meer ook terug te zien in de campagne van Buma richting 15 maart 2017 met dit verschil dat de focus van Buma tijdens deze campagne meer lag bij de PVV light gedachte en de Conservatief Democratische gedachte dan de Christen Democratische gedachte. Tevens was deze campagne er op gericht om Buma te presenteren als het alternatief op rechts voor Rutte en Wilders (Buma probeerde de vele zwevende kiezers op rechts naar zich toe te lokken iets wat maar deels lukte want vele kiezers op rechts die twijfelden kozen of als nog voor Rutte of als nog voor Wilders). Vermeldenswaard in deze is ook dat pogingen om het CDA verkiezingsprogramma via amendering bij te sturen in een volledig Christen Democratische richting vakkundig werden gesaboteerd.
- In 2012 was de CDA slogan 'Samen kunnen we meer', in de praktijk is Buma mensen die hem weerwoord bieden liever kwijt dan rijk, het lijkt er dan ook sterk op dat Buma denkt dat hij spoorlijnen aan kan leggen zonder goede dwarsliggers.
- Sabine van Zuydam is recent gepromoveerd op een onderzoek naar wat maakt een politiek leider geloofwaardig, zij komt tot de conclusie dat een politiek leider concreet is, consistent is en menselijk is.
Als ik ga kijken hoe Buma op deze 3 zaken scoort dan kom ik tot de volgende conclusies:
* Buma heeft nogal eens de neiging om niet concreet te worden, zo wilde hij zich niet herinneren of hij enige documenten in het kader van de voorgenomen afschaffing dividendbelasting nu wel of niet gezien had tijdens de onderhandelingen over het regeerakkoord Rutte-3. Buma is mijns inziens vaak niet concreet, en als hij wel concreet is is hij vaak uit op effectbejag (beeldvorming).
* Buma is in de loop van de tijd geswitcht van VVD-light (2012), naar PVV-light (2017) naar Buma-light (2018), ik heb nog nooit een politiek leider van het CDA zo zien zwabberen qua koers, Buma is dus niet consistent. En welk CDA lid kan de 7 principes van Buma (2013) nog opdreunen als hij of zij wakker wordt gemaakt? En wie kan zich nog herinneren dat Buma in 2014 tot verrassing van velen voor de gekozen burgemeester pleitte?
* Ondergetekende en naar verluidt vele anderen hebben meegemaakt dat Buma de boodschap uitzond van foei dat u (jullie) een andere mening hebben, dat getuigt nou niet bepaald van menselijkheid in de richting van mensen met een andere mening.

Mijn conclusie is dat Buma onderwerpen als bijvoorbeeld staand het Wilhelmus zingen, onderzoek naar mogelijk 20 miljoen inwoners van Nederland en zorgen over een mogelijke "opstand" tegen het Klimaatakkoord, niet inbrengt omdat hij zich over deze onderwerpen grote zorgen maakt, maar om gratis publiciteit te genereren. Vaktechnisch knap, maar zulke toneelstukjes daar prikken de kiezers (en de media) op een gegeven moment doorheen. (Buma maakt zich daar en tegen wel zorgen over zijn electorale positie en zijn positie in de Tweede Kamer.)

Onderzoek of Buma de verstandigste is.

De enige manier waarom het CDA mogelijk nog enige kans maakt om weer aantrekkelijk te worden voor de kiezers (het is een kleine kans maar die kans is er), is als het CDA onderzoek gaat doen naar of Buma werkelijk de verstandigste is zoals hij voorjaar 2017 suggereerde, de kiezers hebben maart 2017 in ieder geval aangeven dat zij Sybrand van Haersma Buma niet de verstandigste vinden (zie de verkiezingsuitslag). Ik ben benieuwd naar de uitkomst van dat onderzoek en of dat onderzoek ooit plaats gaat vinden. Ik acht de kans groter dat Buma de opdracht geeft om niet te reageren (lees negeren) dan dat er reactie komt van het CDA.

Petitie: Onderzoek of Sybrand Buma de verstandigste is

Aanvullend:
- Tekenend voor de situatie in het CDA is ook dat een integriteitskwestie die ik november 2013 heel netjes en heel voorzichting had gemeld, tot op heden niet is opgelost.
- Tekenend voor de situatie in het actuele CDA is dat het leveren van kritiek op de Conservatief Democratische koers van Buma er zo nu en dan toe leidde dat andere CDA'ers hier op een intimiderende manier op reageerden (of te wel ze probeerden mij en andere kritische CDA leden de mond te snoeren). Een partij waarin het leveren van (opbouwende) kritiek wordt beantwoord met vormen van intimidatie en dat diegenen die die vormen van intimidatie toepassen niet worden teruggefloten, zo'n partij moet zich achter de oren krabben, helemaal als zo'n partij zich graag presenteert als normen en waarden partij.

Na 4 november 2017 (presentatie slap rapport Evaluatie cie van Rij) heb ik mijn CDA activiteiten op een heeeeeeel laag pitje gezet, dit om mij rustig te bezinnen op mijn lidmaatschap van het CDA. Het feit dat bijna geen enkel CDA lid, laat staan bestuurslid (in het kader van omzien naar elkaar), met mij het gesprek aan is gegaan over waarom doe je bijna niets meer voor het CDA en waarom heb jij je CDA jas en sjaal te koop gezet op marktplaats, sterkte mij in mijn analyse van de situatie in het CDA.

Tot zover en tot nadere toelichting gaarne bereidt.

Ruth het beste.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart <knip> <knip>

Petitie: Onderzoek of Sybrand Buma de verstandigste is

Comité: Wie is de verstandigste?

Sybrand van Haersma Buma werd in oktober 2010 fractievoorzitter CDA TK fractie, onder zijn leiding is het ledenaantal van het CDA gedaald van 65.905 (01-01-2011) naar 46.630 (01-01-2018) dat is een daling van 19.275 en als percentage een min van 29%. (Naar mijn indruk heeft deze daling zich in 2018 voortgezet, zie ook mijn opzegging.)

Evaluatierapport commissie Rombouts na de Tweede Kamer verkiezingen 12 september 2012

Sybrand van Haersma Buma vroeg mij 10 feb 2017 om hem scherp te houden, hierbij de mail die ik hem stuurde 12 feb 2017. En zijn reactie.

Column Jos Heymans: Het verraad van Buma

Jos Heymans beantwoord november 2016 binnen 24 uur een mail van mij, op een belangrijke mail van mij juli 2016 aan Buma heb ik nog steeds geen reactie ontvangen.
Mijn mail aan Buma had de titel: 'Verbinding in de samenleving oké, maar dan ook verbindend leiderschap in het CDA.'

Graag zou ik onderzocht willen hebben hoeveel geld de illegale telers en handelaren in softdrugs in Nederland de afgelopen jaren hebben verdient met softdrugs, hoeveel criminele winst hebben ze de afgelopen jaren behaald en wat hebben ze met die criminele winst gedaan? Dat het CDA jarenlang de regulering van softdrugs heeft tegengehouden heeft die grote criminele markt onnodig in stand gehouden, de gevolgen daarvan kunnen we onder andere in West-Brabant zien. Kort door de bocht samengevat, Buma "subsidieert" al een aantal jaren lang liever softdrugs criminelen dan dat hij de geldkraan naar die softdrugs criminelen dicht draait.

Voor de onderzoekers onder ons, wellicht is het het onderzoeken waard wat een deel van de CDA top vondt van de kritische CDA leden in 2010 die tegen de gedoogconstructie met de PVV waren.
Voor de onderzoekers onder ons, wellicht is het het onderzoeken waard waarom het CDA na de zwaarste verkiezingsnederlaag ooit te weten in 2012 geen bijltjesdag heeft gehouden.
Enkele bestanden (jpg) moeten nog worden toegevoegd aan dit blogartikel.