zondag 28 december 2014

CO2 taks / CO2 belasting / CO2 duurder maken?

Al heel lang wordt er gediscussieerd over hoe kan het fossiele energiegebruik te-ruggebracht worden. Over tafel zijn gegaan mogelijkheden als een energieheffing (vb REB), een CO2 taks, een CO2 emissiehandelssysteem (ETS), etcetera. Mede doordat het EU CO2 emissiehandelssysteem (ETS) in de ogen van velen niet zo werkt als bedoeld, wordt er nu nagedacht over het mogelijk alsnog invoeren van een CO2 belasting.


Ex-topman Shell Jeroen van der Veer:
CO2 duurder maken, dan kunnen milieusubsidies auto's weg
http://www.z24.nl/ondernemen/ex-topman-shell-europa-moet-alleen-co2-beprijzen-dan-kunnen-milieusubsidies-auto-weg-523862
Citaat: "Momenteel wordt circa 7 euro betaald voor het recht om een ton CO2 te mogen uitstoten. Om hernieuwbare alternatieven voor fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas te stimuleren is een CO2-prijs van minstens 40 euro nodig." Einde citaat.

Maria van der Hoeven topvrouw Internationaal Energie Agentschap (IEA):
"Lage olieprijs is buitenkans voor CO2-taks"
http://www.duurzaamnieuws.nl/van-der-hoeven-iea-lage-olieprijs-buitenkans-voor-co2-taks/
Citaten:
- "Toch gelooft Van der Hoeven dat er hoop is. Beleidsmakers hebben dankzij de daling van de olieprijzen kans om maatregelen te nemen die een jaar geleden onbespreekbaar waren. De directeur stelt twee concrete maatregelen voor."
- "Een eerste is het afschaffen van subsidies voor het gebruik van fossiele brandstoffen."
- "Een tweede maatregel is het invoeren van belastingen op koolstofuitstoot en het uitbreiden van energiezuinige maatregelen."
Einde citaten.


Jan Paul van Soest: Britse bodemprijs CO2 verdient navolging:
http://www.gemeynt.nl/en/blog/2013/02/14/britse-bodemprijs-co2-verdient-navolging/
Citaat: "Het huidige EU-ETS-plafond is niet afgestemd op het gewenste emissieniveau, maar de uitkomst van een effectieve lobby van het bedrijfsleven en van een aantal onwillige landen." Einde citaat.

Planbureau voor de Leefomgeving
Minimumprijs biedt beste kansen voor effectief CO2-emissiehandelssysteem
http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/minimumprijs-biedt-beste-kansen-voor-effectief-co2-emissiehandelssysteem
PBL rapport:
http://www.pbl.nl/publicaties/evaluatie-van-opties-om-het-europese-emissiehandelssysteem-te-hervormen
Citaten:
- "Bij een te lage CO2-prijs zal het vaak voordeliger zijn voor bedrijven om emissierechten te kopen dan om te investeren in verduurzaming."
- "De huidige prijs van emissierechten (rond 3 euro per ton CO2) is daardoor veel lager dan aanvankelijk werd verwacht (ongeveer 30 euro per ton CO2). Hierdoor prikkelt het ETS niet tot (extra) vermindering van de CO2-uitstoot of investeringen in koolstofarme technologieƫn. Deze technlogieƫn zijn echter noodzakelijk om op de lange termijn tot een emissiereductie van 80% te komen, zoals de EU zich voor 2050 ten doel heeft gesteld."
Einde citaten.


Interpol: 'CO2-markten kwetsbaar voor criminaliteit':
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/57528/interpol-co2-markten-kwetsbaar-voor-criminaliteit/
Citaat: "In het rapport somt de politieorganisatie de manier op hoe een CO2-markt te misbruiken is. Daaronder bevinden zich het frauderen met metingen die moeten aangeven hoeveel CO2 er daadwerkelijk vermeden is. Ook gaat het om het verkopen van CO2-rechten die niet bestaan of van een andere partij zijn. Regulering omtrent de handel in CO2 is vaak nog nieuw en bevat nog mazen die uitgebuit kunnen worden. Hacken en phishing (het versturen van valse e-mails om persoonlijke gegeven te achterhalen) is een laatste risico." Einde citaat.


de Volkskrant 01 juni 2015
Europese oliebedrijven: hef belasting op uitstoot CO2
Olieproducenten pleiten voor heffing op CO2 uitstoot
http://www.volkskrant.nl/economie/olieproducenten-pleiten-voor-heffing-op-co2-uitstoot~a4046128/

Christendemocraat.nl 05 juni 2015 Video: aflevering Duurzaamheid
Rein Willems geeft aan dat CO2-heffing optie is (na vraag ondergetekende)
http://www.christendemocraat.nl/2015/06/wat-is-een-christendemocraat-aflevering-07-duurzaamheid/

Analyse van al deze informatie sterkt mij in het idee dat CO2 beprijsd dient te worden door middel van een CO2-taks of CO2-belasting. Of het EU CO2 emissiehandelssyteem ooit zo gaat werken als bedoeld, dat is maar de vraag. Aan de dames en heren politici kunnen twee beleidsopties worden voorgelegd, alsnog CO2 beprijzen d.m.v. een CO2 taks of een minimumprijs invoeren als het gaat om de CO2 emissierechten. Ik heb enige voorkeur voor een CO2-taks en ben dan ook blij met de uitspraken in deze van Jeroen van der Veer en Maria van der Hoeven.

Groet Gerrit Hartholt actief lid CDA Duurzaamheidsberaad
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S. Bestudering van de geschiedenis van het EU melkquotumsysteem kan ook leerzaam zijn.


Loesje poster over CO2-taks

2 opmerkingen:

 1. Zeer interessant blog. Vind het jammer dat mensen hier niet op reageren.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Patricia, dank voor de reactie.

   Persoonlijk heb ik er niet zoveel moeite mee dat er niet zoveel mensen (via het reactieformulier) reageren op dit weblog artikel. Aangezien veel mensen geen of bijna geen invloed uit kunnen oefenen op wat wordt er over beslist over zaken als SDE+, REB een evt CO2-heffing, Energieakkoord etcetera, kan ik mij er wel wat bij voorstellen dat ze terughoudend zijn met reageren. Wat ik belangrijker vindt is dat er binnen niet al te lange termijn een soort CO2-heffing komt die energiebesparing bevordert, investeringen in duurzame energie bevordert en die mogelijk geld oplevert wat gebruikt kan worden om de lasten op arbeid te verlagen.

   Patricia het beste.

   Groet Gerrit Hartholt.

   Verwijderen