donderdag 13 oktober 2016

Nalezing van het concept CDA verkiezingsprogramma laat zien dat diverse zaken waar ik al jaren voor pleit, er nu in zijn opgenomen.

Woensdag 12 oktober 2016 presenteerde het CDA het concept CDA verkiezingsprogramma, nalezing daarvan leerde mij dat diverse ideeën waar ik al jaren voor pleit (bijvoorbeeld al sinds 2002 of nog eerder), dat die nu duidelijk in het concept CDA verkiezingsprogramma zijn opgenomen. In ieder geval 4 door mij al enige jaren geleden ingebrachte ideeën kan ik duidelijk aanwijzen.

URL naar het concept CDA verkiezingsprogramma:
https://www.cda.nl/actueel/toon/cda-kiezen-voor-het-nederland-dat-we-door-willen-geven/

Die ideeën die ik reeds in 2002 (of ander jaar) heb ingebracht zijn:
+ Meer doen aan het aanpakken van de oorzaken van vluchten van vluchtelingen. (2002)
+ Meer banen door verlaging werkgeverspremies. (Lagere lasten op arbeid.) (2002 en vaker)
+ Door meer gezondheidspreventie, te weten meer voorzorg is er minder nazorg nodig. (2002)
+ Meer energiebesparing. (Divers malen.)

- Op donderdag 24 januari 2002 heb ik tijdens de eerste lezing van Jan Peter Balkenende in het kader van zijn 'Anders en Beter' tour, aangegeven dat er meer gedaan moet worden aan het aanpakken van de oorzaken van vluchten, en als je dat doet dat de asielregels dan aangescherpt kunnen en mogen worden. Deze inbreng van mij is daarna beleid van de kabinetten Balkenende geworden.


Tekst van de 4 aangenomen amendementen op CDA verkiezingsprogramma 2002-2006.

- Op vrijdag 22 februari 2002 heeft de CDA partijraad te Rotterdam Topsportcentrum, 4 amendementen van mijn hand aangenomen, deze 4 amendementen gaan over: verruiming DNA registratie van criminelen, meer banen door verlaging werkgeverspremies, een betere samenwerking tussen scholen ouders en pedagogisch medische instellingen en meer gezondheidspreventie (door meer voorzorg minder nazorg nodig).

- Via het CDA Duurzaamheidsberaad diverse malen gepleit voor meer energiebesparing, o.a. in de bestaande bouw. Zie ook de in 2014 aangenomen resolutie, 'Laag BTW-tarief voor banen in de bouw / Meer energiebesparing in de bestaande bouw.'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/08/resolutie-laag-btw-tarief-voor-banen-in.html

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA
Social Media accounts Gerrit Hartholt:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/sociale-media-accounts-gerrit-hartholt.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten