dinsdag 20 december 2011

Raakt NL achterop met innovatie ?

Nederland raakt verder achterop met innovatie

Artikel FD.nl 20 dec 2011 http://fd.nl

Het Nederlandse ondernemersklimaat in cijfers 2011 CBS .pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/17116A43-5F14-4727-9404-138BEEF06898/0/2011i74pub.pdf

Industrie moet meer investeren in innovatie Nu.nl 29 sept 2011
http://www.nu.nl/economie/2628256/industrie-moet-meer-investeren-in-innovatie.html

Europese bedrijven lopen achter met innovatie Nu.nl 18 okt 2011
http://www.nu.nl/economie/2644555/europese-bedrijven-lopen-achter-met-innovatie.html

Citaten uit artikel FD:

"De Nederlandse economie raakt meer en meer achterop bij andere landen als het gaat om innovatie."

"Zo is de Nederlandse positie verder verslechterd in de internationale vergelijking van de hoeveelheid geld die bedrijven uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling. Ook in de ranglijst van de omzet die wordt behaald met innovatieve producten en diensten zakt Nederland terug."

"Dat blijkt uit het onderzoek 'Het Nederlandse ondernemersklimaat in cijfers, 2011' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het jaarlijkse onderzoek naar het Nederlandse ondernemersklimaat in internationaal perspectief wordt vandaag gepubliceerd. Het CBS voert de studie uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)."

"Het geringe innovatieve vermogen van de Nederlandse economie is sinds de start van het onderzoek van het CBS in 2006 een punt van zorg geweest. Ondanks inspanningen van opeenvolgende kabinetten zijn zowel absoluut, ten opzichte van de periode 2001-2005, als relatief, in vergelijking met 19 andere landen, de scores op deze voor de economie zo belangrijk geachte indicator achteruitgegaan."

"Het is noodzakelijk dat bedrijven zelf ook meer investeren in de zoektocht naar nieuwe producten en diensten, laat minister Maxime Verhagen (CDA) van EL&I weten. Het kabinet wil de uitgaven voor R&D verhogen naar 2,5% van het bbp. Om dat te bereiken hebben we een radicaal nieuw innovatiebeleid ingezet, aldus Verhagen. We stoppen met het gieteren van subsidies. Hoewel daar ongetwijfeld mooie dingen uit voort zijn gekomen konden we dat onvoldoende vaststellen."

"Tegenover de teruggang bij innovatie verbeteren de scores voor ondernemerschap. Nederlanders zijn sinds de start van het onderzoek in 2006 vaker zelfstandig ondernemer geworden of hebben nieuwe bedrijven opgericht."

Einde citaten.

Commentaar: Naar verluidt worden innovatieve bedrijven wel eens strobreden in de weg gelegd. Persoonlijk ken ik 3 innovatieve bedrijven die het niet altijd gemak-kelijk is gemaakt en wordt gemaakt. Waar zit hem het probleem ?

Een aantal dingen vallen mij persoonlijk op, waaronder het feit dat de jarenlange verlaging van het algemene tarief van de winstbelasting (in NL en de EU) en het naar NL lokken van holdings blijkbaar niet zorgt voor meer innovatie. Tevens valt mij op dat veel bedrijven heel druk zijn met alles wat te maken heeft met flexibili-sering (waaronder oost-europeanen en zzp'er zonder pensioen) en de gevolgen van de voortschrijdende juridisering van de samenleving, maar minder met zaken als innovatie, respect en duurzaamheid. Wellicht dat er een cultureel probleem ergens een rol speelt in dit alles, de morele crisis is daar in ieder geval een duidelijk teken van.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten