maandag 17 juni 2013

Werk boven inkomen inspreken 18 juni 2013

I.v.m. de bezuinigingsplannen in de gemeente Hardenberg (voorstel college van B&W getiteld 'Tegen de stroom in'), heb ik schriftelijk gereageerd (inspraakreac-tie). De bespreking van alle mondelinge en schriftelijke inspraakreacties door de gemeenteraad van Hardenberg is dinsdag 18 juni 2013 in een ori├źnterende ronde. Dit is mijn inspraakreactie.

=========================================================

Geachte gemeenteraadsleden van de gemeente Hardenberg.

Hierbij mijn korte inspraakreactie n.a.v. de bezuinigingsvoorstellen 2014-2017.

Werk boven inkomen of inkomen boven werk?

Veldzicht en de gemeente Hardenberg trekken gezamenlijk op om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen bij Veldzicht te behouden. Nu doet zich het feit voor dat de gemeente Hardenberg zelf ook overweegt om arbeidsplaatsen te schrappen, dit in een tijd dat (aldus de Stentor van 12 juni 2013) eenderde van de Nederlanders bang is zijn of haar baan te verliezen tijdens deze crisis. Mijns inziens moet de gemeente Hardenberg niet alleen de schatkist van de gemeente Hardenberg redden, maar ook daar waar mogelijk de banen redden in de gemeente Hardenberg. Diverse economen verwachten dat het nog wel enige jaren kan gaan duren voordat de banenmotor weer opgang gaat komen (Herman Wijffels noemt de huidige economische crisis een Slump). In het kader van de leefbaarheid en solidariteit is het dan ook wenselijk om naar alternatieven te kijken die het verlies aan banen niet alleen bij Veldzicht en andere bedrijven en instellingen beperkt, maar ook naar alternatieven die het verlies aan banen bij de gemeente Hardenberg (en eventueel de gemeente Ommen) beperkt. Een variant waar aan gedacht kan worden is arbeidstijdverkorting, maar wellicht zijn er andere en betere varianten mogelijk, zie ook de creativiteit die her en der ten toon gespreidt wordt in de gemeente Hardenberg.

In het kader van alle hens aan dek om de werkloosheid te bestrijden hoort de gemeente Hardenberg, mijns inziens te kijken naar alternatieven om het banenverlies bij de gemeente Hardenberg te beperken.

Wellicht roei ik daarmee enigsinds tegen de stroom in (nu veelal 'Inkomen boven werk'), mijns inziens dient in deze crisis nagedacht te worden over 'Werk boven inkomen'.

De reactie vanuit vakbondskringen op het fenomeen werk boven inkomen is tot nu toe kort samengevat dat de hogere inkomens dan het goede voorbeeld moeten geven.

Een ieder die idee├źn heeft om sneller uit de crisis te komen, en die er voor zorgen dat de banenmotor in NL en in het bijzonder in de gemeente Hardenberg sneller opgang komt, mag zich bij mij melden. Zolang als de banenmotor nog niet opgang is gekomen, hoort de gemeente Hardenberg mijns inziens zich niet alleen in te spannen om banen bij Veldzicht te redden, maar ook om banen bij de gemeente Hardenberg te redden.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Gemeenteraadsleden het beste.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Werkzoekende met een arbeidshandicap

Geen opmerkingen:

Een reactie posten