woensdag 18 december 2013

Biografie Gerrit Hartholt in staccato vorm

Geboren in de gemeente Avereest vlak ten noorden van Dedemsvaart (Noord Stegeren)
Getrouwd en kinderen
Christelijk opgevoed
Asperger
Eind 2009 diagnose kanker non Hodgkin lymfoom (laaggradig = lichte vorm)
(Behandeling door internist bestaat na overleg in de periode eind 2009 - heden uit afwachtend beleid.)
Veel levenservaring

Basis school Dr. Abraham Kuyperschool (nu Regenboog)
Christelijke Scholengemeenschap Jan van Arkel Atheneum met name bèta (nu Vechtdal College)
1 jaar Hogere Informatica Opleiding Enschede
1 jaar Rijks Universiteit Groningen (Economie)
Dienstplichtig Sergeant Gewondenverzorger lichting 85-2 OCMGD
(paraat Staf Geneeskundig Commando Koninklijke Landmacht S2/3 vredesoperatiën / opleiding / veiligheid / zonnebloem)
1986 - 2010 Expeditiemedewerker Plukon Dedemsvaart BV (daarnaast 18 jaar OR en x jaar GOR/COR)
Op een bijzonder vreemde manier na bijna 24 jaar vaste baan kwijt geraakt.
In de periode eind 2007 - eind 2009 door het UWV teruggeduwd in een ziekmakende situatie, dit deed het UWV onder het motto 'Het UWV komt pas na 2 jaar in beeld' en het slaken van de kreet 'Papier hier' (argumentatie: Wet Verbetering Poortwachter). Anders geformuleerd, het UWV wist dat er sprake was van een ziekmakende situatie, maar stak destijds geen vinger uit om te helpen, nog sterker het UWV duwde ondergetekende terug in de ziekmakende situatie.
2010 - 2011 Werkzoekend
2012 Adviseur Strategie DNH Research (parttime / tijdelijk)
2013 - 2015 Werkzoekend
Juni - Aug 2014 Opgetreden als adviseur bij crowdfundingproject Solar1 (parttime / tijdelijk)
April - Juli 2017 Werkervaringsplek bij Leeuwbouw Zwolle (parttime / tijdelijk)
Begin dec 2013 - heden WIA (inclusief morele verplichting om te werken aan herstel)

Na een discussie van >5 jaar heeft het UWV 16 oktober 2015 met (enige terugwerkende kracht vanaf 3 december 2013) officieel alsnog WIA toegekend, dit betekent enige vorm van erkenning. Dit is niet helemaal wat ik gevraagd had, maar is wel een hele belangrijke stap in de goede richting.

Mei 2019 - februari 2020 werkervaringsplek bij de gemeente Hardenberg inzake werk fit maken (tijdelijke plek)

Actief geweest bij:
Volleybal vereniging Dedemsvaart (coachen en scheidsrechter)
HISV Eniac (penningmeester)
Algemene Vereniging Nederlandse Militairen (dienstplicht)
CNV jongerenorganisatie (o.a. Beleids cie Werk en Inkomen Noord)
Industrie en Voedingsbond CNV (nu CNV Vakmensen)
CNV vakcentrale (o.a. RBA werkgroep Overijssel)
Reizigersvereniging ALMA
CAO commissie Plukon (circa 22 jaar)

Van begin nov 2014 tot 30 mei 2015 actief geweest als vrijwilliger voor Stichting Pesten op de werkvloer, door bijzondere omstandigheden (de voorzitter van Stichting Pesten op de werkvloer vertoont pestgedrag) genoodzaakt om te stoppen met vrijwilligers werk voor die Stichting. Met de activiteiten i.h.k.v. Stop pesten op het Werk! ben ik daarna door gegaan via actiegroep Stoppestenophetwerk.nu.

Anno 2022 actief in:
Vanaf circa september 2019 - heden lid werkgroep Het IJslandse Model in Dedemsvaart Ouderbetrokkenheid
Vanaf circa juli 2020 - heden lid Medezeggenschapsraad Zeven Linden College Dedemsvaart oudergeleding

Politiek actief (geweest) in:
CDJA Raad
CDJA politieke werkgroep Overijssel
CDJA schrijfgroep Sociaal Economisch Raadsstuk
CDJA schrijfgroep miniraadsstuk Fietsbeleid
CDJA Sociaal Economische Werkgroep (BiCo)
1994 kandidaat gemeenteraad CDA Avereest (als broekie)
1998 staartlijst kieskring Zwolle CDA TK (lijstduwer)
Confrontatie met de Toekomst (o.a. studieronde christendemocratie in de 21e eeuw)
Focusgroep Arbeidsmarktbeleid CDA adviseren CDA TK Hubert Bruls / CDA TK Eddy van Hijum
Duurzaamheids overleg Politieke Partijen (interpolitiek)
CDA Duurzaamheidsberaad (actueel)
2014 Kandidaat gemeenteraad Hardenberg CDA lijst 1 plek 26, mocht geen voorkeurscampagne voeren
(niet genoeg voorkeurstemmen omdat ondergetekende geen voorkeurscampagne mocht voeren)
Gevraagd door Niels van der Stappen om hem voorjaar 2016 te helpen tijdens lijsttrekkersverkiezing CDA (lijsttrekkersverkiezing CDA ging voorjaar 2016 niet door).
Kandidaat Provinciaal Statenlid D66 Overijssel 20 maart 2019 plek 20
Kandidaat gemeenteraad Hardenberg D66 Hardenberg 14/15/16 maart 2022 plek 5

Initiatiefnemer en/of 1e indiener CDA resoluties:
Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken (aangenomen)
Aanpakken illegaal vuurwapenbezit (aangenomen)
Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken (aangenomen)
Hoeveel NL - animal cops zijn er nodig ? (aangenomen)
Orgaandonatie ADR (aangenomen) gevraagd om 1e indiener te worden
Vliegverkeer duurzamer maken (aangenomen)
Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid (niet aangenomen 2x)
Laag BTW-tarief duurzaam inzetten voor verduurzaming en banen (niet aangenomen)
Laag BTW-tarief voor banen in de bouw / meer energiebesparing in de bestaande bouw (aangenomen 8 nov 2014)
Aanpak vuurwerkafval via een schoon nieuwjaar (aangenomen 7 nov 2015)
Politiecapaciteit vrijmaken voor aanpak en voorkomen terreur en aanpak illegaal vuurwapenbezit (initiatiefnemer)

Diverse activiteiten in D66 verband:
Initiatiefnemer najaar 2018 amendement 'Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren' op concept verkiezingsprogramma D66 Overijssel (aangenomen)
Initiatiefnemer najaar 2018 D66 motie 'Herziening takenpakket politie om de politie te ontlasten' (aangenomen)
Initiatiefnemer najaar 2020 amendement 'Aanpakken van de oorzaken van vluchten' op concept verkiezingsprogramma D66 landelijk (aangenomen.

Initiatiefnemer acties / petities:
Geen Woorden maar Banen
Op- en afritten in de N36 voor betere bereikbaarheid Dedemsvaart
Stop pesten op het Werk!
Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht (preventie afdwingen)
Zet een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst
De politie moet stoppen met babysitten bij voetbalhooligans
Pieter Omtzigt moet lijsttrekker CDA worden (TK 2017) als mede-initiatiefnemer
Onderzoek of Sybrand Buma de verstandigste is
Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk
Meer lantarenpalen (lantaarnpalen) langs het fietspad door het Zuiderbos (Dedemsvaart)
Voorkom illegale vuurwapens (intrekken van deze petitie is niet genomen op initiatief van ondergetekende)
Een inclusieve arbeidsmarkt in Hardenberg
Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren
Mondkapjes voor examenleerlingen
Stop de verkooptelefoontjes, handhaaf het bel-me-niet register.
Maximumsnelheid N377 tussen Balkbrug en Nieuwleusen moet 100 km/uur blijven. (Bijzonderheid: Deze petitie had beter in 2020 of 1e helft 2021 gestart kunnen worden. #balen)
Geef oost-Nederland haar circa 150 politieagenten terug
Meer zonnepanelen op parkeerterreinen, minder zonnepanelen op landbouwgrond
Onderhoud parkbos Zuiderbos Dedemsvaart beter

Meegeschreven aan o.a.:
CDJA SEW notitie arbeidsparticipatie
Een toegevoegde waarde van BTW (concept artikel voor Christen Democratische Verkenningen)
Manifest Een Nieuwe Zomer (Streven naar een rechtvaardige duurzame menselijke samenleving)
Persbericht Maak haast met groen BTW-stelsel (interpolitiek)
Vloeiende Acceleratie (met name over hybride en electrische auto's)
2 Notities over de Vechtdallijnen

Opinieartikelen:
Trouw: Stop met subsidiëren van softdrugsbendes
https://www.trouw.nl/nieuws/stop-met-subsidieren-van-softdrugsbendes~ba54a8f5/
NRC: Ja, iedereen donor, tenzij het CDA blijft protesteren

Bijzonderheid 1:
Ervaring met amenderingstrajecten.
Ervaringsdeskundige pesten op het werk.
Geinteresseerd in de beeldspraak in de bijbel zoals 'De gelijkenis van de talenten'.
Winnaar Politieke Aandelen Markt 2002 de Volkskrant.
Op het roemruchte CDA Congres okt 2010 te Arnhem tegen de gedoogconstructie gepleit.
In 2012 rondleiding bij de NOS gewonnen via Vraag het Den Haag.
Indien nodig pas ik de helder daglicht methode toe om zaken in een helder daglicht te plaatsen.

Bijzonderheid 2: Na meer dan 27 jaar op 12 oktober 2018 lidmaatschap CDA opgezegd.

D66 lid sinds begin november 2017 (en mij een tijdje georiënteerd binnen D66 / check uitvoeren)
November 2018 kandidaat D66 Overijssel plek 20, verkiezingsdatum 20 maart 2019.
Mei / juni 2021 kandidaat lijsttrekker D66 Hardenberg.
Meegeschreven aan de verkiezingsprogramma's van D66 Hardenberg, D66 Ommen en D66 Dalfsen.
Kandidatenteam D66 Hardenberg 2022 (weet niet zeker of dit echt een team was)
Campagneteam D66 Vechtdal 2022
Kandidaat gemeenteraad D66 Hardenberg plek 5 (14/15/16 maart 2022)

Deze pagina is bijgewerkt 18 augustus 2022.
Alles vermelden maakt deze lijst te lang. ;-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten