maandag 11 juli 2011

Euro redden = Financien op orde + meer banen

Economische groei en banengroei moet de Euro redden. Dat de EU de financien nu op orde aan het brengen is (zie het akkoord van de Eurotop van 21 juli 2011 door sommigen ook wel Marshallplan genoemd), is een hele goede zaak. Echter alleen economische groei en banengroei in de EU landen en dan in het bijzonder de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italie, Griekenland en Spanje) zal de EU, de burgers, de banen, de banken en de Euro kunnen redden.

De EU en de EU landen staan voor de keuze:
of
A: De financien op orde brengen + banengroei = NL krijgt zoveel mogelijk van haar centen terug.

of
B: De financien niet op orde brengen + geen banengroei = NL krijgt weinig van haar centen terug.


Als de EU de Euro wil redden dan is mijns inziens het volgende nodig:

1 De financien op orde brengen in alle EU landen
2 De banenmotoren opgang brengen (meer banen) in alle EU landen
3 Dit dient gecombineerd te gebeuren

Financien op orde brengen EU landen + banen groei gecombineerd = een positieve spiraal.

De financien worden nu (zie Eurotop akkoord 21 juli 2011) op orde gebracht, nu nog zorgen voor economische groei en banengroei.

Het is niet de vraag of dit moet gebeuren, maar het is de vraag hoe.

De overheidsfinancien op orde brengen in de EU landen dient mijns inziens gecombineerd te worden met een groei in het aantal banen om een positieve spiraal opgang te brengen.

In hun pogingen de overheidsfinancien op orde te brengen voelen diverse EU landen als o.a. Griekenland, Ierland, Portugal (Italie ?) en Spanje zich gedwongen om harde financiele maatregelen te nemen. Maatregelen die vaak een negatieve spiraal tot gevolg hebben. De al gestegen werkloosheid stijgt door die harde financiele maatregelen nog verder plus de bevolking houdt de hand strak op de knip, de inkomsten voor de overheid dalen nog verder, er komt druk om nog meer te bezuinigen, aankondiging van nog meer bezuinigingen, nog meer werklozen plus nog meer de hand op de knip houden door de bevolking, nog verder dalende inkomsten door de overheid, druk om nog meer te bezuinigen, aankondiging van nog meer bezuinigingen, etc etc etc. Of te wel een negatieve spiraal, een afschrik-wekkend voorbeeld is de economische depressie in de jaren dertig van de 19e eeuw.

Mijns inziens dient het op orde brengen van de overheidsfinancien in alle EU landen gecombineerd te worden met een groei van het aantal banen om een positieve spiraal opgang te brengen. Banengroei leidt tot het minder strak de hand op de knip houden door de bevolking (voorbeeld Duitsland), gevolg een stijging van de inkomsten van de overheden, met als gevolg dat het op orde brengen van de overheidsfinancien door de EU landen (iets) makkelijker gaat.

Het gemodder van elkaar opvolgende en mogelijk via een domino effect elkaar versterkende reddingsoperaties gepaard gaande met harde bezuinigingen dient doorbroken te worden door een werkwijze die zowel de overheidsfinancien van de EU landen op orde brengt als de werkgelegenheid van de EU landen vergroot. Dit heeft diverse voordelen waaronder: Dit biedt de meeste kans op het voorkomen van het faillissement van 1 of meer EU landen (in jargon afstempelen), dit biedt de meeste kans op het uiteindelijk terugbetalen van de schulden door diverse EU landen (dan wel een groter deel van de schulden worden terugbetaald bij een groei van het aantal banen) en het hebben van banen is veel socialer. In het voorbeeld van Griekenland, Griekenland zal alleen in staat zijn om alle schulden terug te betalen als de Griekse economie als geheel meer geld gaat verdienen i.p.v. minder geld gaat verdienen.

Kijken we naar de Verenigde Staten / USA, dan kunnen we ook daar zien dat de beste manier is een groei van de werkgelegenheid / more jobs die de Verenigde Staten in staat zal stellen om het grote overheids tekort / government deficit terug te brengen om daarna over te kunnen gaan tot het terugdringen van de overheids-schuld / government debt. De financiele druk maakt dat ook in de VS er overge-gaan zal moeten worden tot het op orde brengen van de financien + een groei van de werkgelegenheid. (Vreemd vindt ik in het geval van de VS dat de Republikeinen eind juli 2011 mogelijk liever default willen riskeren en een mogelijke downgrade van de AAA kredietstatus willen riskeren dan enige belastingen te verhogen, dat noem ik roekeloos gedrag. In my view are the USA Republicans end july 2011 reckless while they risk default and a possible downgrade on USA AAA credit status, it's like the Republicans are playing with fire. If John Boehner from the Republicans is saying on 29 july 2011 that he has done everything to reach an agreemant, than that is not true. In the eyes of many people USA politicians damaged the USA financial reputation, in my view Republicans are responsible for a large part of the damage. They should start creating jobs instead of blaming the Democrats and Obama.)

Wat gaat onze EU kiezen, een positieve spiraal of een negatieve spiraal ?

De banken zijn gered, nu moeten de banen (lees de burgers) en de schatkisten worden gered, there is no time to waste.

Angela Merkel pleit voor een verbetering van de concurrentiepositie van landen als Griekenland n.a.v. de schuldencrisis. Zij 
heeft op dinsdag 19 juli 2011 gepleit voor een aanpak van de schulden maar ook voor een verbetering van de concurrentie-positie, het probleem moet bij de wortel worden aangepakt. In iets andere woorden pleit Angela Merkel dus voor het zelfde als waar ik voor pleit.

1 Merkel: wortel Eurocrisis aanpakken 19 juli 2011 Video NOS
http://nos.nl/video/257487-merkel-wortel-eurocrisis-aanpakken.html 
2 Hoe beleeft Duitsland de Eurocrisis ? 19 juli 2011 Video Nieuwsuur
http://nieuwsuur.nl/video/257527-hoe-beleeft-duitsland-de-eurocrisis.html
3 Merkel tempert verwachtingen Eurotop 19 juli 2011 de Financiele Telegraaf
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/10222008/__Merkel_tempert_verwachtingen_eurotop__.html?p=25,1

Diverse economen wijzen er op dat er hervormingen en moderniseringen nodig zijn zodat de Griekse economie beter gaat draaien en 
de werkloosheid in Griekenland gaat dalen. M.a.w. er moeten banen bijkomen in Griekenland.

4 De situatie in Griekenland: Cijfers, consequenties en oplossingen. O.a. pleidooi voor structurele hervormingen in Griekeland. URL Blog Money for Nothing
http://www.money-for-nothing.nl/macro-economie/de-situatie-in-griekenland-cijfers-consequenties-en-oplossingen
5 Discussie Griekse schuldencrisis met Wellink, Buiter, Boot en van Wijnbergen. URL Blog Money for Nothing
http://www.money-for-nothing.nl/macro-economie/discussie-griekse-schuldencrisis-met-wellink-buiter-boot-en-van-wijnbergen

6 Uw vragen over de Eurocrisis beantwoord 21 juli 2011 tekst NOS.
http://nos.nl/artikel/257797-uw-vragen-over-de-eurocrisis-beantwoord.html
7 Uw vragen over de Eurocrisis beantwoord 21 juli 2011 audio tracks Radio 1.
http://www.radio1.nl/contents/34318-uw-vragen-over-de-eurocrisis-beantwoord

Met name chefeconoom Wim Boonstra van de Rabobank wijst er in de uitzending van 21 juli 2011 op dat als de Griekse economie beter gaat draaien dat dan een groter deel van de schulden door Griekenland terug betaald kunnen gaan worden. De neerwaartse spiraal moet worden doorbroken en daar hebben wij in NL ook belang bij.


8 Eurotop in Brussel over de schuldencrisis in Griekenland 21 juli 2011 NOS Live
http://nos.nl/artikel/257912-live-eurotop-in-brussel.html
Bij de tijdstippen 14:39 en 17:44 wordt melding gemaakt van een ' Marshallplan ' om Griekenland er bovenop te helpen. Dat plan moet de concurrentiekracht en de groei van de Griekse economie stimuleren. (Doel o.a. banengroei / job creation.)
9 PDF document Reddingsplan Europese Unie van Griekenland d.d. 21 juli 2011
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/123978.pdf
10 Persconferentie EU voorzitter van Rompuy n.a.v. Eurotop akkoord reddingsplan Griekenland en Euro 21 juli 2011 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/11/259&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=fr

11 Beurzen positief over 'Marshall-plan' voor Griekenland 22 juli 2011 NRC
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/07/22/beurzen-positief-over-marshall-plan-voor-griekenland/

12 Modern 'Marshall plan' would be launched in Europe with gritted teeth
The Telegraph UK 22 july 2011 URL  http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/8653432/Modern-Marshall-Plan-would-be-launched-in-Europe-with-gritted-teeth.html

13 Stand.nl stelling 22 juli 2011
De Europese regeringsleiders hebben een goed akkoord gesloten.
Zie reactie nummer 10 van ondergetekende. Tijdens de uitzending heb ik ook telefonisch mijn reactie mogen geven, te weten alleen economische groei en banen groei zal Griekenland en de andere EU landen uiteindelijk kunnen redden.
http://www.stand.nl/buitenland/de-europese-regeringsleiders-hebben-een-goed-akkoord-gesloten
  
Discussiebijdrage (nr 10) van ondergetekende op Stand.nl: Alleen banengroei kan er voor zorgen dat Griekenland en de andere EU landen uiteindelijk gered wor-den. Dat de financien op orde gebracht worden dat is goed en noodzakelijk, echter alleen economische groei inclusief banengroei kan er voor zorgen dat de burgers, de banen, de belastingbetalers, de Euro, de banken, de pensioenfondsen en de schatkisten worden gered. Mij is nu onvoldoende duidelijk wat er gedaan gaat worden om te zorgen voor banengroei in de EU landen (dus niet alleen Grieken-land). Leuk de kreet Marshallplan, echter welke daden gaan er gedaan worden om te zorgen voor die brood nodige banengroei ?

14 Rust weergekeerd, maar 'Titanic-moment' voor Europa blijft Trouw 22/07/11
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/2813930/2011/07/22/Rust-weergekeerd-maar-Titanic-moment-voor-Europa-blijft.dhtml  


15 Griekse bodem en Amerikaans plafond ? 26 juli 2011 Nieuwsbrief RBS.nl
http://markets.rbs.nl/MediaLibrary/Document/Turbo/TC_current.pdf   
Drie zwakke punten van het financiele reddingsplan van Griekenland.

16 Wolfgang Schäuble Herstel Griekenland duurt zeker tien jaar 28 juli 2011 Nu.nl 
http://www.nu.nl/economie/2576132/herstel-griekenland-duurt-zeker-tien-jaar.html
Niets doen was volgens Schäuble ''veel duurder en risicovoller'' geweest.

17 Griekse steun opnieuw in gevaar 30 juli 2011 Nuzakelijk
http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2578143/griekse-steun-opnieuw-in-gevaar.html 
Citaat: Italië en Spanje moeten nu rond de 6 procent rente betalen als zij nieuwe leningen afsluiten, maar Griekenland krijgt in september als het goed is een lening met 3,5 procent rente van het Europees noodfonds. Italië en Spanje maken dus verlies hierop. Einde citaat.
18 What Eurozone leaders are doing about the debt crisis
Herman van Rompuy the Guardian 30 july 2011
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/30/debt-crisis-greece-eurozone

Vier voorbeelden dat het opgang krijgen van de banenmotoren nu lastiger is:
19 Foxconn (een groot hightech bedrijf) wil miljoen robotmedewerkers:
http://tweakers.net/nieuws/75929/foxconn-wil-miljoen-robotmedewerkers.html 

20 HSBC (a big bank) to axe 30,000 jobs despite pre-tax profits rise BBC
http://www.bbc.co.uk/news/business-14362471
   
21 Startups creëren minder banen
http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/2579328/startups-creeren-minder-banen.html
22 IMF: Onzekere vooruitzichten Britse economie 1 aug 2011 Beurs.nl
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3115317/imf-onzekere-vooruitzichten-britse-economie

Nieuws 01 augustus 2011
23 Akkoord in VS over schuldencrisis 1 aug 2011 RTL nieuws
(Een flink deel van de bezuinigingen in de VS moet echter nog worden ingevuld.)
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/08_augustus/01/buitenland/akkoord-in-vs-over-schuldencrisis.xml
24 Amerikanen vullen met deal bezuinigingen niet in 1 aug 2011 NRC
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/08/01/amerikanen-vullen-met-deal-bezuinigingen-niet-in
25 De Jager zweeg om onrust te voorkomen 1 aug 2011 NRC
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/08/01/de-jager-zweeg-om-onrust-te-voorkomen

26 Spaanse economische groei vertraagd in tweede kwartaal Beurs.nl 5 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3116134/spaanse-economische-groei-vertraagd-in-tweede-kwartaal

27 Onzekerheid wereldeconomie neemt toe. Nu.nl 5 aug 2011
http://www.nu.nl/economie/2582497/onzekerheid-wereldeconomie-neemt-toe.html

28 Economen: Politiek niet daadkrachtig genoeg. NOS 5 aug 2011 Video
http://nos.nl/video/262210-economen-politiek-niet-daadkrachtig-genoeg.html  


29 Economische hervormingen en budgettaire discipline nodig Nu.nl 6 aug 2011
http://www.nu.nl/economie/2583495/economische-hervormingen-en-discipline-nodig.html

30 Het economisch herstel zal zeker 10 jaar duren Volkskrant 6 aug 2011 URL
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/2839762/2011/08/06/Het-economisch-herstel-zal-zeker-tien-jaar-duren.dhtml

31 ECB gaat daadkrachtiger optreden op financiele markten NRC 7 aug 2011 URL
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/08/07/ecb-gaat-daadkrachtig-optreden-op-financiele-markten

32 Leidende indicatoren OESO blijven wijzen op vertraging Beurs.nl 8 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3116443/leidende-indicatoren-oeso-blijven-wijzen-op-vertraging

33 OESO: groei wereldeconomie neemt af Beurs.nl 8 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3116446/oeso-groei-wereldeconomie-neemt-af

34 European companies look to cheap labor in America Daily Kos 11 aug 2011
http://www.dailykos.com/story/2011/08/11/1005931/-European-companies-look-to-America-for-cheap-labor

35 Wereldeconomie gaat gevaarlijkere fase in Nu.nl 13 aug 2011
http://www.nu.nl/economie/2588750/wereldeconomie-gaat-gevaarlijkere-fase-in.html

36 Forse krimp Griekse economie 2e kw o.a. sterke stijging werkloosheid 12/8/11
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/10359891/__Forse_krimp_Griekse_economie__.html?p=33,1

37 Stagnatie economie ligt op de loer De Financiele Telegraaf 14 aug 2011
http://www.telegraaf.nl/dft/10367089/__Stagnatie__ligt_op_de_loer__.html?cid=short

38 Risico van nieuwe recessie in VS toegenomen Beurs.nl 15 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3117723/risico-van-nieuwe-recessie-in-vs-toegenomen

39 Werkloosheid opnieuw gestegen in Nederland RTL nieuws 17 aug 2011
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/08_augustus/18/binnenland/werkloosheid-opnieuw-gestegen.xml

40 Citaat uit het FD van donderdag 18 aug 2011 'De situatie in de eurozone was en blijft heel erg riskant', zegt chief economist Han de Jong van ABN Amro. 'Wat ons verontrust, is dat er onvoldoende maatregelen worden genomen. Het is crisis! Leven de politici wel in de werkelijkheid? Er is een groot risico dat het misgaat. Dat zou zo kunnen gebeuren. Tot nu toe reageren politici net op tijd, maar het is telkens te weinig om lang van te genieten.' Einde citaat. http://fd.nl

41 Citaat uit het FD van vrijdag 19 aug 2011 Negatieve spiraal: 'Een grote schuld is prima houdbaar bij groei, maar als die uitblijft'. zegt obligatie-handelaar Arjan de Ruiter van ING. Nick Kouins, econoom van ABN Amro, spreekt van een negatieve spiraal. 'De schuldencrisis raakt de bankensector en daarmee de economie. Bovendien leidt het tot een algemene daling van het vertrouwen. Vervolgens verergert een lagere economische groei de schuldencrisis, omdat de belasting inkomsten dalen. Einde citaat. http://fd.nl

42 Griekse economie krimpt in 2011 meer dan verwacht Beurs.nl 19 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3118459/griekse-economie-krimpt-meer-dan-verwacht

43 Citaat uit het FD van zaterdag 20 aug 2011 Essay van Sylvester Eijffinger en Edine Mujagic In bijna alle EU-landen winnen de anti-Europa-partijen terrein, of hebben dat al gewonnen. Dat is weer het gevolg van het feit dat er tegenwoordig geen Europese leiders en staatslieden zijn van het kaliber van Delors. De Europese politici volgen de onderbuikgevoelens van het volk en geven geen leiding en zijn geen dragers van een betere toekomst. Geen regeringsleider durft meer uit te leggen dat Europa geen synoniem is voor angst en verarming, maar voor hoop en welvaart. Met als gevolg dat het belang van Europa het onderspit delft in strijd met nationale belangen. Einde citaat. http://fd.nl

44 Huishoudens besteden voor het eerst in een jaar minder Beurs.nl 22 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/zakelijk-en-economie/3118675/huishoudens-besteden-voor-het-eerst-in-een-jaar-minder 

45 Huizenprijzen weer gedaald in Nederland Beurs.nl 22 aug 2011 URL
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3118679/huizenprijzen-weer-gedaald
46 Wall Street Aristocracy Got $1.2  in Secret Loans Bloomberg 22 aug 2011
http://www.bloomberg.com/news/2011-08-21/wall-street-aristocracy-got-1-2-trillion-in-fed-s-secret-loans.html

47 Duitse economische groei valt terug Beurs.nl 23 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3118856/duitse-economische-groei-valt-terug

48 FD van woensdag 24 aug 2011 Rabobank pleit voor verhoging noodfonds
Citaat: Moerland beseft dat het moeilijk is voor politici van zeventien landen om snel en eendrachtig tot maatregelen te komen, maar 'toch is dat noodzakelijk'. Er zit volgens Moerland nu veel emotie in de financiele markten die moeilijk is te beteu-gelen, omdat er grote politieke onzekerheid is. 'De politiek moet nu helderheid bie-den. Het draait om discipline. Nederland kan daarbij een voorbeeld functie vervul-len. Die rol mogen we best opeisen gezien onze prestaties.' Einde citaat. http://fd.nl

49 Recordrente voor Griekse obligaties NOS 25 aug 2011 URL
http://nos.nl/artikel/267254-recordrente-voor-griekse-obligaties.html

50 FD van vrijdag 26 aug 2011 Kritiek IMF op aanpak crisis
Citaat: Binnen het bestuur van het IMF heerst onvrede over het gebrek aan politieke eensgezindheid bij de aanpak van de Europese schuldencrisis. De kritiek is saillant omdat het IMF en Europa partners zijn bij de lopende financiele steun aan Griekenland, Ierland en Portugal. Einde citaat. http://fd.nl
51 ABN Amro schrapt 2350 arbeidsplaatsen NOS 26 aug 2011 URL
http://nos.nl/artikel/267409-abn-schrapt-2350-arbeidsplaatsen.html
52 Extra stimulering wereldeconomie nodig Nu.nl 26 aug 2011
Barack Obama USA en Christine Lagarde IMF pleiten voor extra stimuleringsmaatregelen
http://www.nu.nl/economie/2599844/extra-stimulering-wereldeconomie-nodig.html

53 Lagarde IMF wijst op noodzaak economische groei Nu.nl 28 aug 2011
http://www.nu.nl/economie/2600576/lagarde-waarschuwt-bankencrisis.html
Citaat van Teletekst: Lagarde hamerde ook op de noodzaak van economische groei. In een toespraak in Amerika zei ze dat de VS de schulden moet verminderen, en tegelijkertijd de economische groei moet stimuleren. Bernanke FED riep 26/08 het Congres op om meer te doen om de economie te laten groeien. Einde citaat Teletekst.

54 ECB maant Eurolanden tot spoed Nu.nl 29 aug 2011
http://www.nu.nl/economie/2601713/ecb-maant-eurolanden-spoed.html
55 Obama's new chief economist, Alan Kreuger Reuters Blog 29 aug 2011
http://blogs.reuters.com/james-pethokoukis/2011/08/29/obamas-new-chief-economist-alan-krueger
56 Princeton's Krueger, Jobs-Credit Advocate, Picked as Obama's Top Economist
Bloomberg 29 aug 2011
http://www.bloomberg.com/news/2011-08-29/obama-said-to-choose-princeton-s-krueger-for-council-of-economic-advisers.html

57 Europa ontsnapt aan dubbele dip (aldus S&P) Beurs.nl 30 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3119946/europa-ontsnapt-aan-dubbele-dip

58 Citaat uit FD.nl 31 aug 2011 Ignazio Visco alg dir Italiaanse Centrale Bank
'De bezuinigingen, die nodig zijn om erger te voorkomen, zullen de economie af-remmen', zo waarschuwde Visco. 'Aanpassingen in de bezuinigingsplannen moeten de belastingdruk verlagen, structureel zijn en de groei zo min mogelijk afremmen.' Einde citaat. http://fd.nl
59 Aantal bijstandsuitkeringen opnieuw flink gestegen Beurs.nl 31 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/zakelijk-en-economie/3120062/aantal-uitkeringstrekkers-opnieuw-flink-gestegen
60 Groei wereldhandel fors ingezakt in 2e kwartaal Nu.nl 31 aug 2011
http://www.nu.nl/economie/2603358/wereldwijde-handel-sterk-gedaald.html

61 Grieks begrotingstekort valt hoger uit door fors krimpende economie 1-9-'11
http://www.nu.nl/economie/2604195/grieken-controle-schuld-kwijt.html
62 Groei aantal bijstandsgerechtigden kost gemeentes geld FD.nl 1 sept 2011
Citaat: Het leeuwendeel van de gemeenten kan de kosten voor de verstrekking van de bijstandsuitkeringen niet meer dragen. Liefst 89% van de gemeenten gaf vorig jaar meer aan uitkeringen uit dan er aan budget van het Rijk binnenkwam. Einde citaat. http://fd.nl

63 Griekenland haalt doel begroting 2011 niet Nu.nl 2 sept 2011
http://www.nu.nl/economie/2604832/griekenland-haalt-doel-begroting-2011-niet.html
64 Exportherstel moet Portugal redden FD.nl 2 sept 2011
65 Mogelijk extra bezuinigingen na 2012 Telegraaf 2 sept 2011
http://www.telegraaf.nl/binnenland/10473046/__Bezuinigingen_ook_na_2012__.html?p=1,1
66 Spaanse werkloosheid neemt weer toe Nu.nl 2 sept 2011
http://www.nu.nl/economie/2605106/spaanse-werkloosheid-neemt-weer-toe.html
67 DNB ziet omslag Nederlandse conjunctuur in negatieve zin Beurs.nl 2 sept 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3120358/dnb-ziet-omslag-nederlandse-conjunctuur
68 Geen banengroei in de VS in aug 2011 Beurs.nl 2 sept 2011
http://www.beurs.nl/Nieuws/buitenland/3120371/verwachte-groei-in-aantal-banen-vs-blijft-uit
69 Eijffinger: Nieuwe recessie door politiek onvermogen TcTubantia 2 sept 2011
http://universonline.nl/2011/09/02/eijffinger-nieuwe-recessie-door-politiek-onvermogen

70 ECB oefent druk uit op bezuinigingen Italie Nu.nl 4 sept 2011
http://www.nu.nl/economie/2606476/ecb-oefent-druk-bezuinigingen-italie.html
71 Stimuleer economische groei Europa en VS Nu.nl 4 sept 2011
http://www.nu.nl/economie/2606599/stimuleer-economische-groei-europa-en-vs.html

72 Griekenland wel of niet uit de Eurozone discussie in de VVD Audio 5 sept 2011
+ reactie hoogleraar monetaire economie Ivo Arnold Erasmus Univiversiteit EUR
http://nos.nl/audio/269993-exit-uit-euro-is-niet-in-het-belang-van-de-grieken-zelf.html

73 Vertrouwen in aanpak eurocrisis naar dieptepunt Volkskrant 6 sept 2011
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7264/Schuldencrisis/article/detail/2892300/2011/09/06/Vertrouwen-in-aanpak-eurocrisis-naar-dieptepunt.dhtml
74 Sybrand van Haersma Buma Oplossing Eurocrisis: Depolitiseren CDA 6/9/11
http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2011/9/36/Sybrand_van_Haersma_Buma___Oplossing_eurocrisis__depolitiseren_.aspx
75 De Jager wil onafhankelijke controle op Eurolanden Beurs.nl 6 sept 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3120665/minister-de-jager-wil-onafhankelijke-controle-op-eurolanden

76 Nieuwsuur Toekomst Euro onzeker Uitzending 7 sept 2011
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/270690-toekomst-euro-onzeker.html

77 Akkoord in Brussel over scherpere begrotingsregels FD.nl 8 sept 2011
De onderhandelingen zijn mede gevoerd door CDA-EP Corien Wortmann - Kool
http://fd.nl
78 Werkloosheid lijkt een structureel probleem te worden VNG.nl nieuwsbericht
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=109982
79 FED zet alles op alles voor sterke groei Nu.nl 8 sept 2011
http://www.nu.nl/economie/2610786/fed-zet-alles-alles-sterke-groei.html

80 Stevige krimp Japanse economie Nu.nl 9 sept 2011
http://www.nu.nl/economie/2610974/stevige-krimp-japanse-economie.html
81 Belangrijkste punten uit banenplan Obama De Financiele Telegraaf 9 sept 2011
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/10515365/__Belangrijkste_punten_uit_banenplan_Obama__.html?sn=nieuws_dft

Wegens het grote aantal nieuwsberichten over de Eurocrisis, voeg ik nog maar mondjesmaat URL's toe.

82 ING: Val eurozone veel duurder dan behoud RTL Z 2 dec 2011
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/48/val-eurozone-veel-duurder-dan-behoud.xml

83 PVV vertelt sprookjes over de gulden
Nu.nl 5 dec 2011 Sybrand van Haersma Buma + Video
http://www.nu.nl/politiek/2684835/pvv-vertelt-sprookjes-gulden.html

Commentaar:
Dat de EU op 21 juli 2011 een akkoord heeft bereikt wat de financien op orde moet brengen dat is heel goed. Dat de financien op orde brengen ook bijdraagt aan (toe-komstige) economische groei en (toekomstige) banengroei dat klopt ook. Dat er nagedacht wordt over hoe dit soort situaties in de toekomst te voorkomen (stren-gere begrotingsregels etc) is ook goed. Echter wat mij niet duidelijk is, of er (anno nu) daadwerkelijk maatregelen getroffen worden die de banengroei opgang gaat brengen in Griekenland en de andere EU landen. Leuk dat de term Marshall plan wordt gebruikt, ik kan op dit moment echter geen echt economisch Marshall-plan ontdekken in het Eurotop akkoord van 21/7 wat er echt op gericht is om de econo-mische groei en de banengroei te bevorderen in Griekenland en de andere EU lan-den. Zorgen voor een betere concurrentiepositie en meer banen in Griekenland en alle andere EU landen is noodzakelijk, immers uiteindelijk kan alleen economische groei en banengroei Griekenland en de andere EU landen redden.

The EU is working hard right now to clean up the financial mess, that's good, but in the end only economic growth and job growth in all EU countries (especially the PIIGS countries) can save Greece and all the other European countries. In short only jobs growth can save the Euro.

Alleen banengroei kan ons redden.
Alleen banengroei kan de Euro redden.
Alleen banengroei kan de PIIGS landen redden
Alleen banengroei kan de EU redden.
Wat gaan de EU landen doen om te zorgen voor meer banen ?

In het kader van regeren is vooruit zien:
De problemen van gisteren, vandaag en morgen dienen aangepakt te worden.
De EU moet de Financien op orde brengen.
De EU moet voor banengroei zorgen.
De EU moet duurzamer worden.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten