woensdag 27 juli 2011

Internationaal verzet tegen invoering CO2 heffing op luchtvaart door EU, blufpoker ?

De EU is voornemens om m.i.v. 01 januari 2012 de luchtvaart industrie te laten betalen voor hun CO2 uitstoot, iets wat veel andere sectoren allang moeten doen. Naar verluidt is er op dit moment veel internationaal verzet tegen dit voornemen van de EU. Sommigen betitelen dit verzet als blufpoker.

Europa-nu EU gaat luchtvaart aanslaan voor uitstoot CO2
http://www.europa-nu.nl/id/vhpskq7xf9ym/eu_gaat_luchtvaart_aanslaan_voor

Citaat: De dagen dat Europese luchtvaartmaatschappijen zich niet al te veel hoefden aan te trekken van de uitstoot van broeikasgassen door hun vliegtuigen zijn binnen enkele jaren voorbij.
Vanaf 2012 worden maatschappijen aangeslagen voor de uitstoot van CO2 van hun toestellen. De Europese Commissie i vindt dat ook de luchtvaart zijn steentje bij moet dragen aan het behalen van de doelstellingen van het Verdrag van Kyoto i. Ook vindt de Commissie dat luchtvaart moet worden opgenomen in de opvolger van het Kyoto-verdrag. Tot nu toe golden deze doelstellingen, die een terug-dringing van de uitstoot van broeikasgassen beogen, alleen voor industriële ondernemingen op de grond. Einde citaat. Voor de complete tekst (o.a. voorstel EC) zie de URL.

NOS Luchtvaart vreest nieuwe CO2-maatregelen 26 juli 2011 Audio
http://nos.nl/audio/259314-luchtvaart-vreest-nieuwe-co2maatregelen.html

Citaat: Luchtvaartmaatschappijen in de hele wereld krijgen op 1 januari te maken met CO2-maatregelen uit Brussel en dat leidt nu al tot veel rumoer. Landen buiten Europa protesteren en dreigen met tegenmaatregelen en de luchtvaartbranche waarschuwt voor grote economische schade en verlies van Europese banen. Einde citaat.

NOS IATA vreest gevolgen CO2-maatregel 26 juli 2011 Video
http://nos.nl/video/259361-iata-vreest-gevolgen-co2maatregel.html

Citaat: Bestuurder Peter Hartman van de internationale luchtvaartorganisatie IATA denkt dat er grote gevolgen zijn voor de luchtvaartsector als Brussel zijn CO2-plannen doorzet. Vanaf 1 januari moeten voor alle vliegtuigen die naar Europa vliegen, CO2-rechten worden gekocht. Hartman meent dat Europa dit niet in zijn eentje kan opleggen aan de hele wereld. Einde citaat.

NOS Handelsoorlog dreigt in luchtvaart 26 juli 2011 Tekst + Video
http://nos.nl/artikel/259366-handelsoorlog-dreigt-in-luchtvaart.html

Citaat: Wereldwijd groeit het verzet tegen een nieuwe CO2-maatregel voor vlieg-tuigen, die Brussel op 1 januari wil invoeren. De onrust dreigt zelfs uit te draaien op een handelsoorlog in de luchtvaart. Want landen buiten Europa verzetten zich met hand en tand tegen het nieuwe systeem en dreigen met tegenmaatregelen. Daardoor is de luchtvaartsector binnen Europa bang voor grote economische schade en verlies van duizenden banen.

Het draait allemaal om het zogenoemde Emissions Trading System (ETS), één van de pijlers van het Europese klimaatbeleid. Industrietakken die onder het systeem vallen, moeten rechten bemachtigen om een bepaalde hoeveelheid CO2 te mogen uitstoten. Voor een deel krijgen ze die gratis, voor uitbreidingen moeten de markt op om extra rechten te kopen.

CO2-uitstoot krijgt op die manier een marktprijs en kan zo beter worden geregu-leerd, is de gedachte. De luchtvaart was tot nu toe uitgezonderd van het systeem, maar op 1 januari wordt ook deze sector onder het ETS gebracht. 
Einde citaat. Voor de volledige tekst van het artikel zie de URL.

Discussie Stand.nl 27 juli 2011 Het is goed dat de EU aan vliegmaatschappijen vraagt om mee te betalen aan een beter milieu (circa 60% is voor).
http://www.stand.nl/politiek/het-goed-dat-de-eu-vliegmaatschappijen-vraagt-om-mee-te-betalen-aan-een-beter-milieu


Goedkoop vliegen voorbij 02 aug 2011 de Telegraaf
Einde aan goedkoop vliegen
http://www.telegraaf.nl/reiskrant/10292430/___Goedkoop_vliegen_voorbij___.html?p=1,1

Cheap flights era over warns IAG boss Willie Walsh 02 aug 2011 The Telegraph
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/8671367/Cheap-flights-era-over-warns-IAG-boss-Willie-Walsh.html

Grote groep landen tegen luchtvaartheffing EU 30 sept 2011 Beurs.nl
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3124422/grote-groep-landen-tegen-luchtvaartheffing-eu

Eenzijdige emissiebelasting EU voor luchtvaart gaat door 07 okt 2011 FD.nl
Citaat: "De Europese Unie mag van niet-Europese luchtvaartmaatschappijen eisen dat zij betalen voor de uitstoot van broeikasgas, als ze van en naar de Europese Unie vliegen" Einde citaat.

Hof: geen bezwaar tegen emissiehandel voor carriers van buiten EU 07 okt 2011
http://www.nieuwsbladtransport.nl/Nieuws/Article/tabid/85/ArticleID/20295/ArticleName/HofgeenbezwaartegenemissiehandelvoorcarriersvanbuitenEU/Default.aspx

Atsma: Nederland moet CO2-taks luchtvaart wel invoeren RTLZ 14 dec 2011
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/50/atsma_nederland-moet-co2_taks-wel-invoeren.xml

Vliegen duurder vanwege nieuwe EU-regels CO2-uitstoot Beurs.nl 2 jan 2012
http://www.beurs.nl/nieuws/zakelijk-en-economie/3138598/vliegen-duurder-vanwege-nieuwe-eu-regels-co2-uitstoot

China wil EU-heffing CO2 vliegverkeer niet betalen Trouw.nl 4 jan 2012
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3104941/2012/01/04/China-wil-EU-heffing-CO2-niet-betalen.dhtml

China dwarsboomt CO2-heffing luchtvaart EU Nu.nl 6 feb 2012
http://www.nu.nl/economie/2733590/china-dwarsboomt-co2-heffing-luchtvaart-eu.html

Vliegtaks kost Schiphol banen NOS.nl 6 mrt 2012
http://nos.nl/artikel/348451-vliegtaks-kost-schiphol-banen.html

Joop Atsma: vliegtaks wereldwijd invoeren NOS.nl 6 mrt 2012 audio
http://nos.nl/audio/348581-joop-atsma-vliegtaks-wereldwijd-invoeren.html

China boos om CO2-heffing vliegverkeer NOS.nl 9 mrt 2012 audio + video
http://nos.nl/audio/349536-china-boos-om-co2heffing.html

Luchtvaart wil einde CO2-conflict met China Nu.nl 12 mrt 2012
http://www.nu.nl/economie/2761183/luchtvaart-wil-einde-co2-conflict-met-china.html

Commentaar:
Nu is het zo dat als iemand een internationale vliegreis wil maken dat er dan geen BTW betaald hoeft te worden, terwijl als iemand bijvoorbeeld eten of drinken koopt dan moet daar wel BTW over betaald worden.

Als iemand in zijn vliegtuig kerosine gaat tanken dan hoeft er geen accijns op kerosine betaald te worden, terwijl als iemand brandstof wil tanken voor zijn auto dan moet daarover wel accijns betaald worden (accijns op benzine, accijns op diesel en accijns op LPG).

De luchtvaart valt nu niet onder de werking van het Kyoto protocol en betaald nu niet voor haar CO2 uitstoot, terwijl de meeste andere sectoren al lang betalen voor hun CO2 uitstoot via het ETS systeem.

Al die fiscale vrijstellingen van de luchtvaart worden door sommigen betiteld als indirecte subsidies. Economen waarschuwen dat dit soort indirecte subsidies tot gevolg kunnen hebben dat investeringen verkeerd gealloceerd kunnen worden, iets wat in feite dus al jarenlang gebeurt (voorbeeld de aanleg en instandhouding van extra vliegvelden).

De maatregel die de EU nu m.i.v. 01 januari 2012 wil invoeren is jarenlang voorbe-reidt o.a. in overleg met de Europese luchtvaart maatschappijen. Het internationa-le verzet tegen deze in feite kleine maatregel heeft dan ook kenmerken van bluf-poker.

Het principe de vervuiler betaald dient nu eindelijk ook met de eerste stapjes in-gevoerd te worden in de (internationale) luchtvaart. Als het gaat om o.a. de eerlijke concurrentie tussen vervoersmodaliteiten dan mogen er mijns inziens gerust nog meer maatregelen volgen.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten