zondag 10 juli 2011

In dienst nemen ouderen, werkzoekenden en arbeidsgehandicapten wordt goedkoper.

Mobiliteitsbonus i.v.m. ouderen, werkzoekenden en arbeidsgehandicapten.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Kamp SZW op 4 juli 2011 getiteld Vitaliteitspakket, mede namens de ministers van VWS en OCW en de staatssecretarissen van SZW, OCW en Financien, dat er een mobiliteitsbonus komt (omvorming) voor het in dienst nemen van 55-plussers. In deze brief valt tevens te lezen (pagina 7 en bijlage 4) dat er een mobiliteitsbonus komt (omvorming) voor werkzoekenden en arbeidsgehandicapten. Dit betekent dat door deze mobiliteits-bonus / premiekorting (lees specifieke verlaging werkgeverspremies) het voor werkgevers goedkoper wordt om ouderen, werkzoekenden en arbeidsgehandicap-ten in dienst te nemen. In Bijlage 4 valt te lezen: "De premiekortingen voor het in dienst nemen van werklozen en arbeidsgehandicapten zullen worden verhoogd." Tevens gaat bijlage 4 in op de verzilveringsproblematiek bij kleine werkgevers.

Persbericht Minister Kamp stimuleert langer doorwerken 4 juli 2011
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/07/04/minister-kamp-stimuleert-langer-doorwerken.html 

Brief van Minister Kamp over het Vitaliteitspakket 4 juli 2011
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/07/04/brief-van-minister-kamp-over-het-vitaliteitspakket.html 

Nu.nl Ouderen makkelijker andere baan 4 juli 2011
http://www.nu.nl/economie/2556646/ouderen-makkelijker-andere-baan.html

de Telegraaf Kamp: ouderen makkelijker andere baan 4 juli 2011
http://www.telegraaf.nl/binnenland/10140193/___Makkelijker_langer_werken___.html

Nu.nl CDA wil ouderen inzetten als leermeester 6 juli 2011
http://www.nu.nl/politiek/2558413/cda-wil-ouderen-inzetten-als-leermeester.html 

HR Praktijk Meer bonussen voor werving oudere werknemers 27 juli 2011
http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/meer-bonussen-voor-werving-oudere-werknemers.701704.lynkx

Opmerking: Ik hoop dat de aangenomen resolutie 'Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken' ( http://bit.ly/fabnNk ) bijgedragen heeft aan het overtuigen van "Den Haag" van de noodzaak van het toepassen van een premie-korting (specifieke verlaging werkgeverspremies) om de werkgelegenheid te bevorderen voor de werkzoekende Nederlanders. Dat die premiekorting (speci-fieke verlaging werkgeverspremies) in vervolg mobiliteitsbonus heet is nieuw. 
Nu nog de 1e trap van de 2 trapsraket onderzoeken te weten een generieke verlaging van de werkgeverspremies.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten