maandag 2 november 2015

Inspreken 27 oktober 2015 Stop met "subsidiëren" softdrugscriminelen

Stop met "subsidiëren" softdrugscriminelen

Inspreken oriënterende ronde gemeenteraad Hardenberg datum 27 oktober 2015

Geachte voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden, hierbij een pleidooi om als gemeente Hardenberg als 60e gemeente het Manifest Joint Regulation te ondertekenen.

Het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs omschreven in een aantal oneliners:
- Het gedoogbeleid is soft, vooral het "subsidiëren" van softdrugscriminelen is te soft voor woorden.
- Doorgaan met het huidige gedoogbeleid is kierewiet. (Dit citaat is geleend.)

Als een onderneming illegale alcohol, tabak of diesel inkoopt en die wordt betrapt, dan wordt die onderneming "gisteren" gesloten. Een coffeeshop die illegaal softdrugs inkoopt wordt gedoogd. Gezien het zojuist gememoreerde over illegale alcohol, tabak en diesel, is duidelijk dat er iets niet klopt aan het softdrugsgedoogbeleid. Het feit dat de gemeente Hardenberg weet dat er criminele activiteiten aan de achterdeur van de coffeeshop plaats vindt en dit gedoogd, kan in juridische zin betekenen dat de gemeente Hardenberg medeplichtig is aan criminele activiteiten.

Wat vinden de kiezers van het eventueel reguleren van de hennepteelt?
Uit onderzoek van De Transparante Keten / Motivaction in 2015 blijkt dat:
- 77% van de VVD kiezers voor regulering is
- 62% van de PVV kiezers voor regulering is
- 65% van de CDA kiezers voor regulering is

De gemeente Hardenberg kan een bijdrage leveren aan de aanpak van de huidige situatie dat softdrugscriminelen al enige jaren in Nederland slapende rijk worden, kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de volksgezondheid en een bijdrage leveren aan de ombouw van het huidige gedoogbeleid naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid. Dit als de gemeente Hardenberg net zoals 59 andere Nederlandse gemeenten overgaat tot ondertekening van het Manifest Joint Regulation.

Bent u tegen softdrugs? Dan bent u ook tegen het "subsidiëren" van softdrugscriminelen.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Groet Gerrit Hartholt

P.S. De gemeente Vlaardingen is sinds 4 juni 2015 de 59e gemeente die het Manifest Joint Regulation heeft ondertekend.

Als het gaat om het softdrugsbeleid kan er gekozen worden tussen de volgende opties:
1) Hard, harder, hardst optreden.
2) Het huidige gedoogbeleid. (Met alle voor en nadelen van dien.)
3) Legaliseren.
4) Reguleren.

ad 1) Hard, harder, hardst optreden blijkt bijna nergens te werken.
ad 2) Het huidige gedoogbeleid heeft veel nadelen.
ad 3) Legaliseren gaat velen te ver.
ad 4) Blijft over reguleren. (Een beleidsoptie waar wereldwijd steeds vaker voor gekozen wordt.)


Softdrugs gedoogbeleid: dweilen met de geldkraan open?


Brief aan de gemeenteraad van Hardenberg 01 sept 2015 .jpg


Inspreken oriënterende ronde gemeenteraad Hardenberg 27 okt 2015 .jpg
Artikel de Stentor 4 sept 2015

'Hardenberg moet ook tekenen voor cannabis-regulering'

Opinieartikel Trouw 31 mei 2013


Persbericht: Nederland klaar voor gecontroleerde hennepteelt 11 juni 2015 .jpg

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Initiatiefnemer voorstel 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid'
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten