vrijdag 25 september 2015

Resolutie: Aanpak vuurwerkafval via een schoon nieuwjaar

Resolutie: Aanpak vuurwerkafval via een schoon nieuwjaar

Indieners: G.Hartholt, A. Huitzing, E.J. Stokking, C. Righolt-Dam, J. Molendijk, J. van Alphen, H. Haarsma, A.A. Jacobs, A.C. de Jager, A. Diamantis, A. Olde, C.L.C. van Wingerden-Been, M. van den Brink, J.G. Brinkhorst, F. Kemerink, J.G.M. Put, F.J. Evers, R. Busschers, A. Zandvoort, A. Pierik, R. Compagner, J.D. Vedders-Dekker, G. Vehof- Busger op Vollebroek, J. Beumer, C. Doeschot, A.H. Mulder, B.M.J. Eshuis, Y. Nijhof, B. van Vlijmen, N. van der Stappen, T. Reijn, A. Kleinjan, A. Hammenga, J. de Vries, R. Meijer en J.H. Kreuze.

Het CDA partijcongres op 7 november 2015 bijeen te Utrecht

Constateert dat:
1. het afsteken van vuurwerk in Nederland met Oud en Nieuw een traditie is;
2. vuurwerkafval soms maanden later nog rondslingert als zwerfafval;
3. er op veel plaatsen initiatieven zijn om vuurwerkafval in te zamelen, een voorbeeld is het project 'Vuurwerk knallen? Opruimen doen we met z'n allen!' http://www.schoongooienvecht.nl/vuurwerkcampagne-2014.aspx (zo zijn er nog veel meer voorbeelden);
4. er jaarlijks voor circa €65 miljoen aan legaal vuurwerk afgestoken wordt in Nederland met Oud en Nieuw;
5. er bij het herafsteken van niet afgegaan vuurwerk soms ongelukken gebeuren;
6. er van het laten liggen van vuurwerkafval het signaal uit gaat dat zwerfafval oke is, iets wat het niet is;

Overweegt dat:
1. in het kader van duurzaamheid het wenselijk is om vuurwerkafval en zwerfafval terug te dringen;
2. het jaar schoon beginnen de rest van het jaar positief doorwerkt;
3. een ieder die op 31 december een vent of dame is, dat op 1 januari ook is;
4. het tijdig opruimen van vuurwerkafval kan helpen ongelukken voorkomen;
5. we m.b.t. zwerfafval toe moeten naar het principe de vervuiler ruimt op;

Spreekt uit dat:
1. het CDA partijbestuur de CDA afdelingen oproept om te gaan bevorderen dat vuurwerkafval aan het begin van het jaar wordt opgeruimd;
2. hier wellicht een nieuwe traditie uit kan voortkomen te weten een schoon nieuwjaar;

En gaat over tot de orde van de dag.

=======================================================


Aangenomen 7 nov 2015 CDA Congres te UtrechtConcept toelichting (versie 1):

Veel Nederlanders steken met oud en nieuw vuurwerk af, de resolutie wil bevorderen dat diezelfde mensen op 1 januari helpen met opruimen, dit o.a. om ongelukken met niet afgegaan vuurwerk te voorkomen.

Concept toelichting (versie 2):

Mooie traditie vuurwerk afsteken, laten we daarnaast de traditie vuurwerk opruimen invoeren, onder het motto 'Een schoon en veilig nieuwjaar'.

Preadvies DB: overnemen

Het CDA maakt zich al sinds jaar en dag hard voor een schone leefomgeving. Daar hoort ook het opruimen van vuurwerkafval na het vieren van de jaarwisseling bij. Zeker omdat dit afval vaak nog weken blijft liggen en bovendien gevaarlijk kan zijn. Het is dan ook niet alleen in het kader van duurzaamheid dat het wenselijk is om vuurwerkafval op te ruimen. Ook het nemen van verantwoordelijkheid speelt hierbij en rol. Naast het zelf vuurwerk afsteken zou zelf het vuurwerkafval opruimen een mooie Nederlandse traditie moeten zijn. In de afgelopen jaren hebben verschillende CDA afdelingen lokaal al het initiatief genomen het opruimen van vuurwerkafval onder de aandacht te brengen. Dat is een trend die we samen kunnen doorzetten. Opgeruimd beginnen is wat het CDA betreft een goed voornemen voor het nieuwe jaar.


De door 36 CDA leden ingediende resolutie .jpg

Op 20 oktober 2015 is op advies van en na overleg met het CDA partijburo, het 1e spreekt uit iets aangepast, zodat het juiste gremium de resolutie gaat uitvoeren (conform statuten en reglementen). Tevens is voor iedereen nu duidelijk wie wat gaat doen als de resolutie wordt aangenomen.


Reactie van een CDA wethouder, citaat: "Ik steun natuurlijk de indiening van de resolutie 'Aanpak vuurwerkafval via een schoon nieuwjaar'. En ik ga kijken of we de actie in onze gemeente kunnen realiseren." Einde citaat.

Hoe deze resolutie uit te voeren dat kunnen de afdelingen / gemeenten het beste zelf beoordelen. Mocht er behoefte bestaan aan enkele voorbeelden hoe dat zou kunnen, dan volgen hierna enkele voorbeelden.

Enkele voorbeelden van vuurwerk opruimacties:
- Vuurwerk knallen? Opruimen doe we met zijn allen!
  http://www.schoongooienvecht.nl/vuurwerkcampagne-2014.aspx 
- Vuurwerkafval? Ruim het op!
  https://www.dordtveilig.nl/nieuws/nieuws-dordt-veilig/archief/december-2013/vuurwerkafval-ruim-het-op 
- Knallende opruiming
  http://www.cjgrhenen.nl/uploads/site_media/30/flyer/flyer%20zaap.pdf

- Jeugdjournaal: Vuurwerk opruimen voor geld
  http://jeugdjournaal.nl/item/326899-vuurwerk-opruimen-voor-geld.html
- Euroloon voor vuurwerkschoon
  http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/vuurwerkschoon-1.2615420
- Kinderen beloond voor inzamelen vuurwerk
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/20372335/__Geld_voor_vuurwerkafval__.html

- Collectieve vuurwerk opruimactie (rova i.s.m. een aantal gemeenten)
  http://www.hardenberg.nl/volledig-overzicht/actueel/bericht/collectieve-vuurwerk-opruimactie/
- Nieuwe bezems vegen schoon
  http://www.detoren.net/artikelen/Nieuws/Nieuwe_bezems_vegen_schoon_71390#forward

- Knaken voor knallers
  http://www.destentor.nl/regio/dalfsen/knaken-voor-knallers-1.4697906

  http://www.jouwregiocentraal.nl/vechtdal-centraal/algemeen/dalfsen-regio/dalfsen/vuurwerkactie-dalfsen-600-volle-tassen
  http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=207424&_ga=1.241324290.1271997713.1445947720
Nieuwe aanpak opruimen vuurwerk
  http://www.destentor.nl/regio/zutphen/nieuwe-aanpak-opruimen-vuurwerk-1.3268989
- Samen afsteken = samen opruimen én samen eten!
  http://www.ikbuurtmee.nl/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36&cHash=3884d94a006d882f582bc7dbb4940fc6
- EtceteraMet vriendelijke groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl


Ad 1: Aanpakken zwerfvuil inspreken 11 juni 2013:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/06/aanpakken-zwerfvuil-inspreken-11-juni.html

Ad 2: Knallende opruiming: Stimuleer vrijwilliger inzameling vuurwerkafval:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/11/knallende-opruiming-stimuleer.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten