zondag 24 november 2013

Grondwettelijk recht op werk

De overheid onder aanvoering van het kabinet Rutte 2 benadrukt continu dat werkzoekenden zich aan de wettelijke verplichtingen moeten voldoen, nog sterker het kabinet Rutte 2 heeft sterk de neiging om de wettelijke verplichting voor werkzoekenden aan te scherpen met als doel de werkzoekenden nog harder te prikkelen om werk te zoeken. (Een leuke vraag is of dat helpt, maar dat nu even terzijde.)

Dat de overheid werkzoekenden verplicht om zich aan de wet te houden is op zichzelf oke, maar als de overheid wil dat de werkzoekenden zich aan de wet houden dan moet de overheid zelf zich ook aan de wet houden. Wat wil nu het geval, naar verluidt staat er in de grondwet een grondwettelijk recht op werk. Als de overheid wil dat de werkzoekenden zich aan de wet houden dan moet de overheid zich ook aan de wet houden in dit geval het grondwettelijk recht op werk.

Dat de overheid moeilijk heel veel banen kan creƫren klopt, maar de overheid kan wel heel veel doen aan de voorwaarden en randvoorwaarden waardoor er meer banen kunnen ontstaan, de invloed van de overheid hierop is groter dan menigeen denkt. Daarnaast heeft de overheid in overleg met de sociale partners nog andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van arbeidstijdverkorting een middel dat jarenlang is toegepast.

Om een concreet voorbeeld te noemen waarmee de overheid het doen ontstaan van banen kan beinvloeden is de hoogte van de werkgeverspremies. Werkgeverspremies zijn de sociale premies die werkgevers moeten betalen over het salaris van een werknemer. I.p.v. dat het kabinet Rutte 2 de werkgeverspremies verlaagd heeft het kabinet Rutte 2 de neiging om de werkgeverspremies te verhogen, met als gevolg dat arbeid duurder wordt en de concurrentiepositie van Nederland verslechterd.

Zie ook: Wat gebeurt er als je een bak aardbeien duurder maakt?
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/04/wat-gebeurt-er-als-je-een-bak-aardbeien.html

Nog een concreet voorbeeld: Dat mensen achter de geraniums laten zitten voor de overheid anno 2013 goedkoper is dan mensen aan werk helpen, is vreemd, misschien moet aan die situatie ook iets gebeuren. Een rekenvoorbeeld leert dat een arbeidshandicapte in de bijstand voor de overheid goedkoper is dan die arbeidsgehandicapte in te huren als WSW'er. De financiƫle prikkel die hier vanuit gaat laat zich raden.

Werkzoekenden hebben de plicht om zich aan de wet te houden, de overheid heeft de grondwettelijke plicht om te zorgen dat er banen kunnen ontstaan. En laat nu het kabinet Rutte 2 in haar daden de schatkist redden belangrijker vinden dan het doen ontstaan van banen. Je zou hierdoor de indruk kunnen krijgen dat het kabinet Rutte 2 niet voldoet aan haar grondwettelijke plicht om te zorgen dat er banen komen. Dat het kabinet Rutte 2 gokt op economische groei en de vergrijzing is leuk en aardig, maar gokken daar hebben de werkzoekenden in Nederland niets aan. Tevens geeft het kabinet Rutte 2 het signaal af dat zij geld belangrijker vindt dan banen, een signaal wat door het FNV opgepikt is (looneis 3%).

De Telegraaf: Looneis FNV 3%
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22082695/__Ledenparlement_FNV__looneis_3_procent__.html

Alle ministers en staatssecretarissen in het kabinet Rutte 2 hebben een mooie (nieuwe) baan, nu wordt het tijd om te zorgen dat de werkzoekende Nederlanders ook een mooie nieuwe baan krijgen. Of Mark Rutte zijn belofte van Banen Banen Banen na gaat komen, dat zal de tijd leren. Het feit dat Rutte deze belofte in 2010 gedaan niet is nagekomen, en na het breken van die belofte (uit 2010) anno 2012 die belofte opnieuw heeft gedaan moet op zijn minst te denken geven.

Kabinet maak werk van het grondwettelijk recht op Werk.

Met werkzoekende groet, Gerrit Hartholt, werkzoekende met een arbeidshandicap (nov 2013).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten