maandag 4 november 2013

Verdediging resolutie "Laag BTW-tarief voor banen o.a. in de bouw"

Spreektekst verdediging resolutie 'Laag BTW-tarief duurzaam inzetten voor verduurzaming en banen', CDA Congres 02 november 2013 te Leeuwarden. De resolutie is ingediend door het CDA Duurzaamheidsberaad.


=========================================================

Beste CDA leden.

De resolutie laag BTW tarief voor duurzaamheid en banen wil meer energiebesparing, meer duurzaamheid en meer banen o.a. in de bouw.

Als het gaat om de Europese BTW regels, de ervaring leert dat als je onderbouwt volhoudt dat tijdelijke maatregelen, zoals een laag BTW tarief voor rijwiel onderhoud en schoen onderhoud, permanent kunnen worden. Met deze resolutie kan daar woning onderhoud aan worden toegevoegd.

Een ander aspect is dat de criteria voor het bepalen van de hoogte van het BTW tarief geupdate moeten worden, hierbij kan verwezen worden naar de aangenomen CDA resolutie 'Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken'. Aan de bestaande BTW criteria noodzakelijk en luxe moeten wat betreft het CDA Duurzaamheidsberaad de criteria duurzaamheid en arbeidsintensiteit worden toegevoegd, iets wat u CDA leden kunt inbrengen in Europa. Burgers hebben toch wat in te brengen in Europa?

Wilt u meer energiebesparing, meer duurzaamheid en meer banen o.a. in de bouw, stem dan voor deze resolutie.

Aan u de keus.

Dank U.

=========================================================

Tot verbazing van het CDA Duurzaamheidsberaad is deze resolutie, op advies DB CDA, weggestemd.

De argumentatie tegen was kort samengevat, het is een crisismaatregel en EU regelgeving zit in de weg.

Op de opmerking dat alleen voedsel een noodzakelijk iets is (zie EU regelgeving), is door het CDA Duurzaamheidsberaad geantwoord dat het hebben van een baan tegenwoordig ook noodzakelijk is zeker als we naar een participatiemaatschappij gaan.

=========================================================

Resolutie 'Laag BTW-tarief duurzaam inzetten voor verduurzaming en banen':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/10/resolutie-laag-btw-tarief-voor-banen-oa.html

Resoluties (inclusief) preadvies, zie specifiek pag 22 en 23:
https://www.cda.nl/fileadmin/CDA/Documenten/2013/Vergaderstukken_aanvullend_en_resoluties.pdf

Resolutie 'Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/concept-resolutie-vergroening.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten