zaterdag 16 november 2013

Van groslijst CDA naar lijstduwer CDA

Van groslijst CDA naar lijstduwer CDA naar ?

De Algemene Leden Vergadering van CDA Hardenberg heeft op 02 december 2013 unaniem Gerrit Hartholt op de lijstduwersplek gezet, te weten plek 26 kieslijst CDA Hardenberg voor de gemeenteraads verkiezingen van 19 maart 2014.


URL naar definitieve kiestlijst CDA Hardenberg 2014 - 2018:
https://www.cda.nl/overijssel/hardenberg/mensen/toon/kandidaten-lijst-2014/

In het nieuws op de website van Dedemsvaartse Courant en Hardenberg Nieuws:
http://www.dedemsvaartsecourant.nl/nieuws/regio/300733/henk-dunnewind-verlaat-cda-bestuur.html
http://www.hardenbergnieuws.nl/regionieuws/256212_cda_zet_extra_kandidaat_op_lijst.html

Citaat: "Opvallende toevoeging aan de lijst is Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart. Dat is mede gedaan vanwege het lage aantal Dedemsvaarters op de kieslijst." Einde citaat.

Allen die geholpen hebben op welke manier dan ook, daarvoor dank.

Groet, Gerrit Hartholt.

=====================================================

Voorstel aan de Algemene Leden Vergadering van CDA Hardenberg d.d. 02 december 2013.

Wij willen voorstellen om de plaats van de heer G.J. Hartholt op de groslijst voor de komende verkiezingen te wijzigen van een algemene plaats op de groslijst naar een lijstduwersplaats op de definitieve lijst (kieslijst).

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de heer Hartholt een uitstekende en positieve bijdrage kan leveren aan de verkiezingscampagne van CDA Hardenberg en verwachten dat hij daarbij extra stemmen zal trekken.

De heer Hartholt heeft op 02 november jongstleden op het CDA Congres namens CDA Hardenberg en CDA Doetinchem laten zien dat hij in staat is een grote groep toe te spreken. Ook kan de heer Hartholt met zijn enthousiasme, inhoudelijke kennis en doorzettingsvermogen een waardevolle bijdrage leveren aan CDA Hardenberg.

Een extra punt ter overweging kan zijn het feit dat op de voorlopige advieslijst weinig mensen uit Dedemsvaart staan.

Wilt u dit voorstel schriftelijk of mondeling ondersteunen op de komende leden-vergadering?

Getekend

leden CDA Hardenberg

Stand 29 november 2013 om 18.00 uur:
7 handtekeningen
In ieder geval 5 die aangegeven hebben er over na te willen denken

Ook een aantal oud CDA leden gesproken die de afgelopen jaren hun lidmaatschap van het CDA hebben opgezegd.

Alleen leden van CDA Hardenberg kunnen als zij dat willen dit voorstel tekenen of mondeling ondersteunen op 02 december 2013. De namen van de ondertekenaars zullen aan het bestuur van CDA Hardenberg bekend worden gemaakt en zijn niet voor publicatie.

Op de referentielijst in deze staan (02 dec 2013 om 18.00 uur):
+ De namen van 18 gewone CDA leden
+ De namen van 12 niet CDA leden (waaronder 6 ondernemers uit Dedemsvaart)
+ De namen van 4 CDA Tweede Kamerleden
+ De namen van 2 oud CDA Tweede Kamerleden
+ De namen van 2 CDA kandidaten voor het Europarlement 2014 (waaronder 1 zittende CDA EP)
+ De namen van 2 CDA burgemeesters
+ De naam van 1 CDA oud minister.
In totaal bestaat de referentielijst van de heer Hartholt (02 dec 2013 om 18.00 uur) uit 41 mensen. De namen op deze lijst zullen niet gepubliceerd worden. De referentielijst zal alleen indien nodig overlegd worden.

In deze is het wellicht ook vermeldenswaardig dat de heer Hartholt in zijn linkedin bestand meer dan 1100 connecties heeft waarvan er meer dan 400 CDA lid zijn.

Aanvulling 25 november 2013: De heer Hartholt heeft o.a. in zijn rol als OR lid (18 jaar) en afgevaardigde naar de concern OR (diverse jaren) laten zien dat hij compromissen kan sluiten. Dit heeft hij niet alleen in zijn rol als OR lid laten zien maar ook als initiatiefnemer, woordvoerder of 1e indiener van de voorstellen 'Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken', 'Aanpakken illegaal vuurwapenbezit', 'Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken', 'Hoeveel NL - animal cops zijn er nodig ?', 'Orgaandonatie (ADR)', 'Vliegverkeer duurzamer maken', 'Laag BTW-tarief duurzaam inzetten voor verduurzaming en banen' en 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid'. Tevens heeft de heer Hartholt een flink aantal jaren als lid van de CDA Focusgroep arbeidsmarktbeleid de CDA Tweede Kamerleden Hubert Bruls en Eddy van Hijum mogen adviseren op het onderwerp arbeidsmarktbeleid.

CV Gerrit Hartholt (maatschappelijk):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/11/cv-gerrit-hartholt-maatschappelijk.html

In 1994 heeft Hartholt kandidaat gestaan voor gemeenteraad Avereest (CDA).
In 1998 heeft Hartholt kandidaat gestaan voor TK kieskring Zwolle (CDA).
In beide gevallen op een "lijstduwersplek".

Facebookpagina Gerrit Hartholt CDA (liken mag):
https://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

Een tip voor het CDA zowel lokaal als landelijk: Wil het CDA de verkiezingen in 2014 (2 of 3) met goede resultaten afsluiten dan moet het CDA zorgen dat het CDA naast de inhoud het emotiemanagement goed op orde heeft. Met de kennis die de bijbel daarvoor aandraagt (zie de vele beeldspraak in de bijbel), zou dat voor het CDA een peuleschil moeten zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten