maandag 25 november 2013

CV Gerrit Hartholt (maatschappelijk)

CV Gerrit Hartholt (maatschappelijk) bijgewerkt 16 oktober 2016

Linkedin profiel: http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Bijna 1500 connecties, waaronder meer dan 400 CDA leden.

Naast 24 jaar als expeditiemedewerker gewerkt te hebben bij een bedrijf in Dedemsvaart, daar 18 jaar in de OR gezeten waarvan o.a. alle 18 jaar in de Financiële Cie en diverse malen of reserve of afgevaardigde voor de concern OR (COR/GOR).

In 2012 tijdelijk 7 maanden gewerkt bij een MKB bedrijf als adviseur strategie met als taken adviseren van de directie (gevraagd en ongevraagd), logistiek, pionieren, troubleshooting, diverse voorkomende werkzaamheden en weblog opzetten.

Voorjaar 2013 Checklist Zonnepanelen gemaakt inclusief startpagina:
http://checklistzonnepanelen.blogspot.nl/

2014 werkzoekende.

Juni - Aug 2014 Opgetreden als adviseur crowdfundingproject Solar1 (parttime / tijdelijk)

2015 werkzoekende.
Najaar 2015 heeft het UWV alsnog WIA aan mij toegekend met een stuk terugwerkende kracht.

In het CNV in de loop der jaren diverse kaderfuncties bekleed, waaronder CAO-cie (CBLG), CNV-jo, BWI-Noord, RBA werkgroep CNV-Ov, IVB-CNV en CNV Vakmensen. Binnen de CAO-cie o.a. gepleit voor de omzetting van de vut-regeling naar een pré-pensioen regeling (langjarig traject geweest), en akkoord gegaan met ombouw pensioen eindloon regeling naar pensioen middelloon regeling.

Gedurende enige jaren volleybalteams gecoacht en volleybal wedstrijden gefloten, hier o.a. mee gestopt omdat dit vanaf een bepaald moment niet makkelijk gecombineerd kon worden met andere activiteiten.

In het CDJA meegedraaid in o.a. de CDJA Raad, BiCo Sociaal Economische Werkgroep, politieke werkgroep CDJA Ov en meegeschreven aan het Sociaal - Economisch Raadsstuk, het mini Raadsstuk Fietsbeleid en een notitie over arbeidsparticipatie (besproken met Jan Peter Balkenende toen werkzaam bij WI-CDA).

Binnen Confrontatie met de Toekomst o.a. meegedaan aan een Studieronde Christen Democratie in de 21e eeuw (o.a. gesproken met Bob Goudzwaard en Herman Wijffels), wat geresulteerd heeft in een Manifest getiteld 'Een Nieuwe Zomer' en een conferentie. Het Manifest 'Een Nieuwe Zomer' pleit kort samengevat vanuit het Christen Democratische gedachtengoed voor een Rechtvaardige Duurzame en Menselijke Samenleving.

Begin 2002 zijn 4 amendementen aangenomen op het concept CDA NL verkiezings-programma, betreffende verlaging werkgeverspremies voor meer banen, verruiming DNA registratie (pakkans vergroten), meer voorzorg dan is er minder nazorg nodig en een betere samenwerking tussen scholen, ouders en pedagogisch-medische instellingen. Alle 4 de amendementen zijn 12 jaar later (begin 2014) in meer of mindere mate nog steeds actueel.

Gedurende circa 7 jaar lid geweest van de Focusgroep Arbeidsmarkt CDA, deze groep adviseerde eerst CDA Tweedekamerlid Hubert Bruls en daarna zijn opvolger CDA Tweedekamerlid Eddy van Hijum. (Anno 2014 heeft CDA TK Pieter Heerma SZW in zijn portefeuille.)

Vanaf de oprichting in 2003 betrokken bij het CDA Duurzaamheidsberaad, bedenker naam en slogan 'Het CDA helpen om groene woorden om te zetten in groene daden'.

Initiatiefnemer 'Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken'. (2010 aangenomen)
Initiatiefnemer 'Aanpakken illegaal vuurwapenbezit'. (2010 aangenomen)
Initiatiefnemer 'Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken'. (2011 aangenomen)
Initiatiefnemer 'Hoeveel NL - animal cops zijn er nodig ?'. (2011 aangenomen)
Eerste indiener 'Orgaandonatie (ADR)'. (2012 aangenomen)
Initiatiefnemer 'Vliegverkeer duurzamer maken'. (2012 aangenomen)
Initiatiefnemer 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid'. (in 2013 niet aangenomen 2x)
Initiatiefnemer 'Laag BTW-tarief duurzaam inzetten voor verduurzaming en banen. (in 2013 niet aangenomen)
Initiatiefnemer 'Laag BTW-tarief voor banen in de bouw / Meer energiebesparing in de bestaande bouw' (aangenomen 8 nov 2014)
Initiatiefnemer 'Aanpak vuurwerkafval via een schoon nieuwjaar' (aangenomen 7 nov 2015)

Verder o.a. meegeschreven aan het rapport 'Een Vloeiende Acceleratie' (inter-politiek), winnaar Politieke Aandelen Markt 2002 (Volkskrant), al enige jaren pleitbezorger van betere treinverbindingen tussen Zwolle-Emmen en Almelo-Mariënberg-Hardenberg-Emmen (dit o.a. te realiseren door een verbetering van het traject Zwolle-Herfte), en in 2012 via Vraag het Den Haag winnaar kaarten voor slotdebat lijsttrekkers en rondleiding NOS.

Initiatiefnemer acties / petities:
Geen Woorden maar Banen (2014)
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
Op- en afritten in N36 voor betere bereikbaarheid Dedemsvaart (2014)
http://petities.nl/petitie/op--en-afritten-in-n36-voor-betere-bereikbaarheid-dedemsvaart

Periode nov 2014 - eind mei 2015 lobbyist (vrijwilliger) Stichting Pesten op de werkvloer.
Per 30 mei 2015 met onmiddelijke ingang gestopt met vrijwilligers werk voor Stichting Pesten op de werkvloer, na een hele reeks vreemde incidenten de conclusie getrokken dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer Laura Willemse een pestkop is die over de ruggen van slachtoffers pesten op het werk een inkomstenbron zoekt. De technieken en tactieken die zij toepast in haar hoedanigheid als undercoverspecialist (www.theinsider.nl) past zij ook toe als voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer iets wat extreem onethisch is.

Initiator petitie 'Stop pesten op het Werk!'
http://petities.nl/petitie/stop-pesten-op-het-werk
Aangeboden aan de TK cie SZW 28 april 2015.
Reportage RTV Oost n.a.v. petitie 'Stop pesten op het Werk!'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/05/reportage-rtv-oost-nav-petitie-stop.html

Initiator petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/11/petitie-pesten-op-het-werk-in-het.html
Aangeboden aan de TK cie SZW 10 november 2015.

Artikel n.a.v. Politieke Aandelen Markt 2002:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/616621/2002/07/24/PAM-speler-betaalt-met-winst-huwelijk.dhtml

Mijn vraag in het kader van 'Vraag het Den Haag' (aug 2012):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/08/hoe-de-burgers-en-de-banen-redden-vhdh.html

Rondleiding NOS (okt 2012):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/10/fotos-rondleiding-nos-20-oktober-2012.html

Door de combinatie van Asperger (autisme) en een bovengemiddelde intelligentie een groot analytisch vermogen. Naar verluidt hebben mensen met autisme een circa 15% groter probleem oplossend vermogen.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt werkzoekende met een arbeidshandicap
Sinds 02 dec 2013 kandidaat gemeenteraad Hardenberg CDA lijst 1 plek 26
Sinds september 2016 groslijst CDA Tweede Kamer.
Bijgewerkt 16 oktober 2016.

7 ideeën voor de 7 CDA principes:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/11/inbreng-7-principes-cda.html

Van groslijst CDA naar lijstduwer CDA (najaar 2013):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/11/van-groslijst-cda-naar-lijstduwer-cda.html

Een deel van de amendementen op het concept verkiezingsprogramma CDA Hardenberg:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/11/amendementen-concept.html

Bijzonderheden:

Roemrucht CDA Congres 02 okt 2010 te Arnhem:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/roemrucht-cda-congres-02-okt-2010-te.html

Opinieartikel in Trouw 'Stop met subsidiëren van softdrugsbendes' (2013):
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3450199/2013/05/31/Stop-met-subsidieren-van-softdrugsbendes.dhtml

Artikel in de NRC over het Slangenburgberaad:
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/02/16/zoek-zelf-naar-leden-cda-club-het-slangenburgberaad/

Opinieartikel in de NRC: 'Ja, iedereen donor, tenzij het CDA blijft protesteren' (2016):
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/28/ja-iedereen-donor-tenzij-het-cda-blijft-protesteren-4015476-a1518406

Facebookpagina Gerrit Hartholt CDA (liken mag):
https://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten