vrijdag 25 november 2016

25 november 2016 klacht ingediend over 4 verschillende versies procedure bespreking amendementen gecommuniceerd door CDA Hardenberg

O.a. omdat CDA Hardenberg als het gaat om de bespreking van amendementen op het concept CDA verkiezingsprogramma 2017-2021, vier verschillende procedures heeft gecommuniceerd in de periode oktober - november 2016, heb ik 25 november 2016 hierover een klacht ingediend per mail.


- Op 10 oktober 2016 heeft CDA Hardenberg tijdens ALV CDA Hardenberg, terloops toestemming gevraagd of de behandeling van amendementen in een aparte commissie zou mogen plaats vinden. Wie in die commissie zouden plaats nemen, werd niet bekend gemaakt.
- In de notulen van ALV CDA Hardenberg van 10 oktober 2016 is hierover niets terug te vinden (staat er niet in). Deze notulen zijn in de ALV CDA Hardenberg van 21 november 2016 ongewijzigd vastgesteld. Dit betekent dat er op 10 oktober 2016 formeel geen besluit is genomen door de ALV over een gewijzigde procedure, m.a.w. de behandeling van amendementen dient gewoon in een ALV plaats te vinden.
- Op 31 oktober 2016 heeft CDA Hardenberg een mail aan de CDA leden gestuurd waarin staat dat leden tot 15 november 2016 amendementen in kunnen dienen op het concept CDA verkiezingsprogramma 2017-2021. Tevens werd er verwezen naar de website van CDA Hardenberg.
- Op de website van CDA Hardenberg staat echter dat amendementen voor 8 november 2016 ingediend dienen te worden. Hierbij wordt verwezen naar een format (om te gebruiken), echter doorklikken op de bewuste URL, leverde niet het format op, maar de tekst versie van het concept CDA verkiezingsprogramma 2017-2021.

In de klacht verstuurd op 25 november 2016 noem ik nog een aantal kritiekpunten.


Volgens het landelijk CDA dienen amendementen besproken te worden in een ALV:
https://www.cda.nl/partij/tk2017/verkiezingsprogramma/amendement-indienen/
Citaat: "Als lid hebt u het laatste woord over ons programma. Vanaf 12 oktober tot half november (afhankelijk van wat uw provinciale afdeling besluit) kunt u via uw gemeentelijke CDA-afdeling amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen op dit concept-verkiezingsprogramma. Vraag uw gemeentelijke afdeling wanneer de algemene ledenvergadering is." Einde citaat.


Notulen ALV CDA Hardenberg 10 oktober 2016 pagina 1 jpg


Notulen ALV CDA Hardenberg 10 oktober 2016 pagina 2 jpg


Mail CDA Hardenberg 31 oktober 2016 over indiening amendementen pagina 1


Mail CDA Hardenberg 31 oktober 2016 over indiening amendementen pagina 2


Procedure indiening amendementen zoals die 16 november 2016 op website CDA Hardenberg stond
https://www.cda.nl/overijssel/hardenberg/actueel/nieuws/verkiezingsprogramma-cda-tweede-kamer-verkiezingen-2017/

URL naar de 3 amendementen zoals ik die 26 oktober 2016 (tekstversie) en 6 november 2016 (exel versie) heb ingediend.


Reactie CDA Hardenberg per mail 16 november 2016 op de 3 door mij ingediende amendementen

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA
Social Media accounts Gerrit Hartholt:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/sociale-media-accounts-gerrit-hartholt.html

Update 27 november 2016
Voorzitter CDA Hardenberg heeft mij (namens CDA Hardenberg) gemaild 26 november 2016 18:27 uur en 27 november 2016 11:54 uur, uit die mails blijkt niet dat CDA Hardenberg met mij echt in gesprek wil om de situatie op te lossen. Citaat uit de mail van voorzitter CDA Hardenberg van 27 november 2016 11:54 uur: "Hiermee sluit ik ons mailverkeer." Einde citaat.

Update 28 november 2016
ALV CDA Overijssel heeft 2 van mijn 3 amendementen besproken, amendement 1 gewijzigd overgenomen en amendement 3 overgenomen. Amendement 2 is niet door ALV CDA Overijssel besproken.

Update 29 november 2016
Voorzitter CDA Hardenberg heeft mij gefeliciteerd met het feit dat 2 van mijn 3 amendementen nu door zijn. Ik ben blij met die felicitatie, echter ben van mening dat als alles correct en inhoudelijk was verlopen dat alle 3 amendementen door hadden gekund. Het CDA is toch de partij van de inhoud?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten