zondag 24 mei 2015

Inspreken gemeenteraad Hardenberg over pesten op het werk

Nederland heeft geen handhavingsmentaliteit

Inspreken oriënterende ronde gemeenteraad Hardenberg 26 mei 2015

Geachte voorzitter, gemeenteraadleden en belangstellenden, ondergetekende wil het met u hebben over de brief 'Vergunningverlening en in koop in relatie tot de aanpak van pesten op het werk'.

Het in een flink aantal situaties bijna afwezig zijn van een handhavingsmentaliteit in Nederland, heeft als het gaat om het aanpakken van pesten op het werk, of beter het veelal afwezig zijn van die aan pak, tot gevolg dat er onvoldoende preventie plaats vindt en dat er mensen onnodig in een uitkeringssituatie terecht komen. In het geval van de gemeente Hardenberg betekent dat, dat er slachtoffers van pesten op het werk bij de gemeente Hardenberg op de stoep staan, of voor een uitkering en/of voor hulpverlening in het kader van de 3 D's. Hoeveel mensen dat zijn en om hoeveel geld dat gaat, daar heb ik geen duidelijk zicht op. Echter gezien het grote aantal mensen dat met pesten op het werk te maken heeft (zie cijfers Arbeidsmonitor TNO), of heeft gehad is dit een niet te onderschatten probleem met veel impact (zowel financieel als emotioneel).

Nu zult u wellicht denken, moeilijk oplosbaar, laat vooral de Arbeidsinspectie (I-SZW) het maar oplossen etc, daar kan de gemeente Hardenberg niet aan doen. Mis. De gemeente Hardenberg is voor diverse bedrijven verantwoordelijk voor de vergunningverlening en de gemeente Hardenberg koopt producten en diensten in.

De eventuele situatie dat de gemeente Hardenberg aan bedrijven een vergunning heeft verleend, en één of meer van die bedrijven doet te weinig aan de aanpak van pesten op het werk, waardoor er mensen onnodig in een (Hardenbergse) uitkeringssituatie terecht komen. Dat is een situatie die niet wenselijk is. Noabers met een vergunning die andere noabers pesten, mogen gerust op hun gedrag worden aangesproken, een kwestie van gewoon doen.

M.b.t. het inkoopbeleid, is het niet ongebruikelijk dat gemeenten daarbij letten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bijvoorbeeld in de vorm van de criteria duurzaamheid of de reïntegratie van werkzoekenden. Het aanpakken van pesten op het werk zou daarbij meegenomen kunnen worden indien nodig.

In hoeverre de gemeente Hardenberg de uitkeringen en andere kosten van slachtoffers van pesten op het werk kan verhalen linksom of rechtsom op de veroorzakers daarvan, weet ik niet. De situatie dat de schade van pesten op het werk nu echter door de (Hardenbergse) belastingbetalers en de slachtoffers betaald wordt, en niet door de pesters, vindt ik persoonlijk niet iets om over naar huis te schrijven.

Wellicht dat de Tweede Kamer vaste commissie SZW donderdag 28 mei 2015 bij de minister gaat aandringen op meer handhaving in deze. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn dan moet de gemeente Hardenberg een keuze maken, of net zoals de rijksoverheid pesten op het werk gedogen of zelf gaan handhaven.

Afrondend, zolang als de overheid de regels rond pesten op het werk niet handhaaft worden de kosten betaald door de (Hardenbergse) belastingbetalers en de slachtoffers.

Dank u.
Groet Gerrit Hartholt.

P.S. De uitspraak "Nederland heeft geen handhavingsmentaliteit", dat is een uitspraak van Jurriën Koops algemeen directeur ABU (was eerder werkzaam bij het CNV).

=====================================================


Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist.


Inspraak 26 mei 2015 (jpg)

Groet Gerrit Hartholt
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Brief aan de gemeenteraad over pesten op het werk 01 mei 2015:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/05/vergunning-verlening-en-inkoop-in.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten