zondag 16 november 2014

Persbericht 'CDA leden willen langer laag BTW tarief bouw'

Persbericht
Datum 12 november 2014

CDA leden willen langer laag BTW tarief bouw
CDA leden streven naar meer banen en meer energiebesparing

Op zaterdag 8 nov 2014 bespraken de CDA leden een voorstel van CDA Duurzaamheidsberaad, CDA Veendam-Wildervank, CDA Etten-Leur, CDA Kampen, CDA Drenthe, CDA Ommen, CDA Twenterand, CDA Ede en CDA Steenwijkerland om het tijdelijk lage BTW tarief in de bouw met minstens één jaar te verlengen, om te onderzoeken of deze maatregel permanent gemaakt kan worden, en om te kijken of het restaureren van monumentale gebouwen ook onder het (tijdelijk) lage BTW tarief gebracht kan worden. Dit voorstel is tot vreugde van de indieners unaniem aangenomen door het CDA congres. Het is nu aan de CDA Tweede Kamerfractie om haar best te doen om dit alles voor elkaar te krijgen.

De resolutie wil meerdere vliegen in één klap slaan, waaronder meer banen in de bouw en aanverwante sectoren en meer energiebesparing, door lagere lasten op arbeid.

Op initiatief van het CDA Duurzaamheidsberaad werd de resolutie 'Laag BTW-tarief voor banen in de bouw' subtitel 'Meer energiebesparing in de bestaande bouw' op het CDA partijcongres te Alkmaar besproken. Één van de redenen om met dit voorstel te komen is omdat uit onderzoek blijkt dat het (tijdelijk) lage BTW-tarief circa 20.000 banen heeft gered. Uit ander onderzoek blijkt dat extra inzetten op energiebesparing nog meer banen kan opleveren, een x bedrag aan besparingen kan opleveren en de afhankelijkheid van Russisch gas kan verminderen. Verder is het noodzakelijk om energiearmoede aan te pakken en is het zaak om te voorkomen dat er een tekort komt aan vaklui.

Einde Persbericht
===============================================
Bronnen en informatie:
Energiebesparing in de gebouwde omgeving levert 24.000 banen op:
Energiearmoede dreigt voor steeds meer huishoudens:
Oneliner: Het CDA helpen om groene woorden om te zetten in groene daden.

Bijgaand de resolutie 'Laag BTW tarief voor banen in de bouw' , de verdediging van de resolutie en logo CDA-DZB.
===============================================

Noot voor de redactie niet bestemd voor publicatie:
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de woordvoerder
........................................................................................

===============================================
Geen opmerkingen:

Een reactie posten