donderdag 6 november 2014

De bereikbaarheid van Hardenberg en Ommen is fors verbeterd, nu is Dedemsvaart aan de beurt.

Dinsdag 4 nov 2014 heb ik ingesproken oriënterende ronde gemeenteraad Hardenberg, agendapunt meerjareninvesteringsplanning Hardenberg.

Agenda: http://hardenberg.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=39404

Integrale tekst:

De bereikbaarheid van Hardenberg en Ommen is fors verbeterd, nu is Dedemsvaart aan de beurt.

Inspreken oriënterende ronde gemeenteraad Hardenberg 04 november 2014

Voorzitter, gemeenteraad en belangstellenden, ik wil het met u hebben over het verbeteren van de bereikbaarheid van Dedemsvaart dit in het kader van de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de werkgelegenheid.

De afgelopen jaren is er veel geld geïnvesteerd in het verbeteren van de bereikbaarheid van Hardenberg en Ommen, dit o.a. d.m.v. cofinanciering, dat laatste betekent dat de gemeenten Hardenberg en Ommen daaraan hebben meebetaald. De komende jaren wordt er nog meer geld besteedt aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Hardenberg en Ommen, in de vorm van verbetering van de N34 Drentse grens – Hardenberg, N34 Hardenberg – Witte Paal en N340 Ommen – Zwolle, dit ook weer deels d.m.v. cofinanciering (zie de Meerjareninvesteringsplanning).

Goed dat de bereikbaarheid van Hardenberg en Ommen is verbeterd en verder wordt verbeterd, mijns inziens en naar de mening van de ondertekenaars van de online petitie is nu Dedemsvaart aan de beurt, en wel in de vorm van de realisatie van op- en afritten in de N36 ter hoogte van het Zwarte Pad, en indien mogelijk ook in de vorm van een nieuwe ontsluitingsweg vanuit zuidelijke richting als het gaat om het industrieterrein van Dedemsvaart.

De realisering van op- en afritten in de N36 ter hoogte van het Zwarte Pad verbeterd niet alleen de bereikbaarheid van Dedemsvaart, maar maakt conform de opdracht van de minister, ook de Coevorderweg verkeersluwer.

Als het gaat om de lobby voor de op- en afritten, is mijn advies aan de gemeente Hardenberg en de gemeenteraad van Hardenberg, werk daarbij samen met de gemeenten Almelo, Twenterand en Ommen, dit om voor een totaalpakket te gaan. Dat totaalpakket dient dan mijns inziens te omvatten het verbeteren van de veiligheid van de N36, een ongelijkvloerse kruising bij Beerze / Mariënberg, op- en afritten t.h.v. het Zwarte Pad en op- en afritten t.h.v. Ommen Oost. Voor minder moet je het niet doen, en voor minder moet je het ook niet gaan doen anders wordt je (opnieuw) door Rijkswa-terstaat c.s. met een kluitje in het riet gestuurd.

In deze wil ik er voor de volledigheid op wijzen dat Dedemsvaart niet over een treinstation be-schikt, dit in tegenstelling tot Hardenberg en Ommen, en dus voor een groter deel afhankelijk is van goede wegverbindingen. Als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid, is na Hardenberg en Ommen nu Dedemsvaart aan de beurt, dit o.a. i.v.m. de werkgelegenheid en leefbaarheid.

Afrondend: Ik en met mij vele anderen zijn benieuwd of de gemeente Hardenberg bereid is om tijd, geld en energie te steken in de verbetering van de bereikbaarheid van Dedemsvaart.

Gerrit Hartholt Dedemsvaart.
P.S. 1 Zie ook de petitie Op- en afritten in N36 voor betere bereikbaarheid Dedemsvaart:
http://petities.nl/petitie/op--en-afritten-in-n36-voor-betere-bereikbaarheid-dedemsvaart
P.S. 2 De ervaring rond de N35 leert dat het Rijk het belangrijk vindt dat in de regio en in de provincie de neuzen dezelfde kant op staan, en leert dat lobbyen nodig is.
P.S. 3 Ondergetekende zet zich ook in voor goede verbindingen via de Vechtdallijnen, al zal het effect daarvan voor Dedemsvaart enigsinds beperkt zijn.
(Zie o.a. de unanieme brief van de gemeenteraad van Hardenberg aan de Provinciale Staten van Overijssel d.d. 18 nov 2009 met bijlage, n.a.v. een inpraakreactie van mij.)


Voor, tijdens, tussen en na deze vergadering heb ik diverse gemeenteraadsleden van de gemeente Hardenberg informeel gesproken, daarbij mijn inspraak indien nodig toegelicht en geluisterd naar hun reacties (feedback).

In het collegeprogramma gemeente Hardenberg 2014-2018 staan de volgende investeringen gepland als het gaat om de verbetering van de bereikbaarheid van Hardenberg (deel is cofinanciering):

Spoor Almelo-Mariënberg (cofinanciering) €1 miljoen
N34 (Drentse grens - Witte Paal / cofinanciering) €4,5 miljoen
Stationsomgeving Hardenberg (wegen) €3,5 miljoen
Stationsomgeving Hardenberg (tunnel) €3,2 miljoen
=====================================
Totaal telling €12,2 miljoen aan investeringen voor verbetering bereikbaarheid HardenbergMocht iemand in de investeringsplannen van de gemeente Hardenberg iets kunnen ontdekken als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid van Dedemsvaart, wil diegene dat dan doorgeven via het reactieformulier. (Het reactieformulier staat op modereren.)

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart
Petitie Op- en afritten in N36 voor betere bereikbaarheid Dedemsvaart
http://petities.nl/petitie/op--en-afritten-in-n36-voor-betere-bereikbaarheid-dedemsvaart

Meer info over de petitie op mijn weblog:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/10/petitie-betere-bereikbaarheid.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten