maandag 21 februari 2022

Wat zegt het verkiezingsprogramma van D66 Hardenberg over Wonen:


Uit het verkiezingsprogramma van D66 Hardenberg (hoofdpunt 1): Als we willen dat onze kinderen een woning kunnen vinden, dan is doorstroming op de woningmarkt broodnodig. Daarom: Meer woningen voor jongeren door de bouw van woningen voor senioren. #D66Hardenberg #gr2022 #gemeenteHardenberg #Wonen #Doorstroming #Jongeren #Ouderen #WoningmarktUit het verkiezingsprogramma van D66 Hardenberg (hoofdpunt 2): Onze senioren willen niet alleen nu, maar ook in de toekomst fijn wonen. Daarom gaan we onze senioren vragen wat hun toekomstige woonwensen zijn. #D66Hardenberg #Wonen #gr2022 #senioren #woonwensen #woningmarkt #woonzorgcoaches

Uitgebreidere tekst n.a.v. verkiezingsprogramma D66 Hardenberg over Wonen:

=======================================================

D66: meer woningen voor jongeren door bouwen voor senioren

Met ‘meer woningen voor jongeren door te bouwen voor senioren’ wil D66 vol inzetten op meer beschikbare starterswoningen voor jongeren. Veel jongeren zoeken een woning, maar door met name een tekort aan betaalbare woningen voor starters is dat erg moeilijk op dit moment. Senioren kunnen niet verhuizen omdat er te weinig geschikte woonruimte is. Binnen de gemeentes van het Vechtdal wil D66 dat vanuit de gemeente grondig aan senioren gevraagd wordt naar hun toekomstige woonwensen. Daar zouden zogeheten woonzorgcoaches een rol in kunnen spelen. Zo kan zeer gericht nieuw gebouwd worden of bestaande panden worden aangepast. Dat kunnen appartementen zijn, hofjes of andere creatieve woonvormen. De gemeentes in het Vechtdal hebben met name een tekort aan een- en tweepersoonswoningen voor bijvoorbeeld stellen zonder kinderen, alleenstaande ouders, singles, senioren of mensen met een beperking. Als senioren willen verhuizen naar een nieuw thuis naar hun smaak, komt er veel meer doorstroming in de woningmarkt. Uiteraard staat het senioren vrij om in hun oude vertrouwde huis te blijven wonen, maar vaak gebeurt dat vanwege een gebrek aan serieuze alternatieven. Door gericht onderzoek te doen naar woonwensen, bijvoorbeeld door inzet van zogeheten wooncoaches, wordt duidelijk wat nodig is om door nieuw- of verbouw geschikte woonruimte voor senioren aan te bieden.

Naast het stimuleren van de doorstroming, wil D66 dat in de Vechtdal gemeentes leegstaande winkelpanden en leegstaande bedrijfspanden daar waar dat kan worden omgebouwd naar huisvesting voor jongeren.

Het is wenselijk dat woningzoekenden die een regionale binding hebben, voorrang krijgen bij het vinden van geschikte huisvesting. Dit om te voorkomen dat de woningen die in deze regio voor senioren en starters vrij komen, bezet gaan worden door mensen ‘van buiten’. Vanuit de regio is een lobby nodig om het binnen het nationale huisvestingsbeleid het voor elkaar te krijgen dat de woningen ook betaalbaar zullen zijn.

=======================================================

Gerrit Hartholt kandidaat raadslid D66 Hardenberg 2022 - 2026 plek 5
#stemgerrit 14/15/16 maart 2022
https://d66.nl/hardenberg/mensen/gerrit-hartholt/
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl/
Mail: hartholtd66@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten