zondag 5 december 2010

"Aanpakken illegaal vuurwapenbezit" aangenomen resolutie CDA-Congres 27 nov 2010 te Utrecht

Resolutie: Aanpakken illegaal vuurwapenbezit.
Indieners Hartholt c.s. (21 CDA-leden en 1 CDA-afdeling).

Het CDA Congres in vergadering bijeen op 27 november 2010 te Utrecht:

Constateert dat:
1     Er door diverse oorzaken een toename is van het illegale vuurwapenbezit en illegale vuurwapengebruik in Nederland;
2     Naar verluidt de prijs van een illegaal vuurwapen in Nederland de laatste jaren gedaald is, dit geen goed teken is;
3     Indien er illegale vuurwapens aangetroffen worden bijvoorbeeld bij een drugsbende, dat er dan vaak niet door gerechercheerd wordt op dit punt;
4     Nederland ook op het gebied van illegale vuurwapens een doorvoerland is;
5     Preventief fouilleren onvoldoende helpt tegen illegale vuurwapens;
6     De politie onvoldoende betrouwbare cijfers op het gebied van illegale vuurwapens kan overleggen, dit beleid voeren bemoeilijkt;

Overwegende dat:
7     De toename van het illegale vuurwapenbezit en illegale vuurwapengebruik in Nederland het gevoel van onveiligheid vergroot, zowel bij ondernemers als bij particulieren;
8     Een verdere toename van het illegale vuurwapenbezit en vuurwapengebruik ontwrichtend kan gaan werken op termijn;

Spreekt uit dat:
9     Het illegale vuurwapenbezit en illegale vuurwapengebruik dient te worden teruggedrongen;
10  Niet alleen het illegale vuurwapenbezit en illegale vuurwapengebruik dient te worden aangepakt, maar ook de handel in illegale vuurwapens en de doorvoer van illegale vuurwapens dient te worden aangepakt, bij de laatste twee dient er goed internationaal te worden samengewerkt;
11  Er meer vuurwapenteams bij de politie moeten komen, en dat hier mensen en financiering voor moet komen;
12  Er Europese wetgeving moet komen op dit gebied om o.a. te voorkomen dat dat wat in het ene Europese land illegaal is op het gebied van vuurwapens, dat dat in een ander Europees land legaal is;
13  Er een grondige evaluatie van de aanpak van het vraagstuk illegale vuurwapens dient te komen;

En gaat over tot de orde van de dag.


Preadvies DB:

Overnemen

Deze resolutie is door het CDA-Congres van 27 nov 2010 met een grote meerderheid ongewijzigd aangenomen.

URL naar toelichting:
http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/toelichting-resolutie-aanpakken.html 

Initiatiefnemer en woordvoerder Gerrit Hartholt. 

Update 1:  Nieuwsitem De Telegraaf 10 mei 2012
Grote wapenvondst Werkhoven (vuurwapens + munitie)
http://www.telegraaf.nl/binnenland/12100206/__Grote_wapenvondst_Werkhoven__.html

Update 2: Politie nam 33 kalashnikovs in beslag Crimesite 23 jan 2015
http://www.crimesite.nl/politie-nam-33-kalashnikovs-in-beslag/
Citaten:
- De Amsterdamse politie heeft de afgelopen vier maanden 33 kalasjnikovs in beslag genomen. Dat zei hoofdcommisaris Pieter-Jaap Aalbersberg tegen AT5. De Amsterdamse politie heeft zich het laatste halfjaar extra op wapenhandel gericht.
- In totaal nam de politieeenheid Amsterdam het afgelopen halfjaar driehonderd vuurwapens in beslag.
- We hebben de afgelopen jaren landelijk de prioriteit op wapenhandel niet hoog op de agenda gehad. Ik vind dat die prioriteit weer terug moet komen, zei de hoofdcommissaris op de lokale zender.

Einde citaten.

Update 3: Reactie CDA op uitzending EditieNL 3 feb 2015
http://www.rtlnieuws.nl/editienl/zorgwekkend-dat-je-zo-simpel-een-kalasjnikov-kunt-kopen
CDA: "De problemen waren al geruime tijd bekend maar de regering heeft te lang achterover geleund in de aanpak van illegale wapenhandel. .................."


Update 4:
Europese Commissie legt wapenhandel beperkingen op 18/19 nov 2015
http://nos.nl/artikel/2069905-europese-commissie-legt-wapenhandel-beperkingen-op.html
De Europese Commissie wil in de strijd tegen misdaad en terrorisme de handel in wapens verder aan banden leggen.

Update 5:
Terrorismebestrijding: aanscherping controle vuurwapens EU 18/19 nov 2015

http://ec.europa.eu/netherlands/news/2015/2015-11-19-terrorismebestrijding_nl.htm
Citaten:

- In de EU moet het moeilijker worden om aan vuurwapens te komen.
- Legale vuurwapens moeten beter te traceren zijn. Bovendien moeten EU-landen beter samenwerken om gedeactiveerde wapens onbruikbaar maken.
- De Commissie werkt ook aan een actieplan tegen de illegale handel in wapens en explosieven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten