zondag 5 december 2010

"Aanpakken illegaal vuurwapenbezit" toelichting resolutie CDA-Congres 27 nov 2010

Voorgenomen toelichting bij “Aanpakken illegaal vuurwapenbezit” CDA-Congres 27 november 2010.

Voorzitter, beste CDA-leden.

De inhoud van deze Resolutie is gebaseerd op informatie van o.a. de Centrale Recherche Informatie Dienst, de afdeling Wapens en Munitie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Landelijk Platform Vuurwapens.

De indieners van deze Resolutie maken zich al heel lang zorgen over de “geleidelijke” toename van het illegale vuurwapenbezit en het illegale vuurwapengebruik in Nederland. Wij willen een duidelijke boodschap aan de CDA-TK-fractie meegeven dat wij willen dat er meer moet gebeuren om vuurwapen criminaliteit zoals gewapende roofovervallen, homejackings en carjackings te voorkomen.

De geschiedenis heeft geleerd dat problemen die zich als eerste in de Randstad openbaarden, dat die zich soms in de loop van de tijd als een olievlek over de rest van Nederland zijn gaan verspreiden. Dit fenomeen dreigt nu weer te gebeuren.

Vuurwapencriminaliteit kunnen wij missen als kiespijn, en willen wij blijven missen als kiespijn. Zoals zo vaak geld ook hier voorkomen is beter dan blussen.

Over hoe deze Resolutie te financieren zijn wel ideeën, maar die zijn nog in een pril stadium.

De indieners van deze Resolutie trekken liever aan de vroege kant aan de bel dan aan de late kant. 

Hoe zeggen ze dat ook al weer, Regeren is vooruitzien ?

Dank u.

Initiatiefnemer en woordvoerder Gerrit Hartholt.

URL naar resolutie:
http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/aangenomen-resolutie-aanpakken-illegaal.html

Einde bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten