woensdag 8 december 2010

ABU: Forse stijging Oost-Europese werknemers Persbericht 08 dec 2010

Arbeidsmigratie stijgt naar 180.000 (8-12-2010)


Uniforme huisvestingsnormen gemeenten noodzakelijk
De toestroom van arbeidsmigranten uit Polen en andere Oost-Europese landen gaat de komende jaren bijna verdubbelen. Nu komen jaarlijks nog ongeveer 100.000, voornamelijk Poolse, arbeidskrachten al dan niet tijdelijk naar Nederland. In 2015 zijn dat er volgens de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) ruim 180.000. Dit blijkt uit een enquête onder de ABU-leden. Om de stroom van arbeidsmigranten in goede banen te leiden en goed te huisvesten is het noodzakelijk dat gemeenten dezelfde huisvestingsregels gaan hanteren. De ABU roept daarom op tot één landelijke huisvestingsnorm.

Voor meer info en het volledige persbericht zie de url van de ABU:


http://www.abu.nl/abu2/pagina.asp?pagkey=145526&metkey=402

http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3083160/abu-forse-stijging-oost-europese-werknemers

Commentaar: Wat ik mij afvraag, blijkbaar komen veel Oost-Europeanen relatief makkelijk aan de slag in NL. Zijn er manieren te vinden en uit te voeren waardoor Wajongers, WSW-ers, bijstandsgerechtigden etc (allen Nederlanders) ook aan een baan of indien nodig een beschutte arbeidsplek geholpen kunnen worden ?

URL resolutie "werkgelegenheid":
http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten