zondag 12 december 2010

Aangenomen resolutie Vergroening Belastingstelsel 02 april 2011

Resolutie: Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken

Deze resolutie is aangenomen.
Resolutie ingediend door: 49 CDA-leden, CDA-Duurzaamheidsberaad, CDA Business Club, CDJA, CDA-Bergambacht en CDA-Dalfsen. Woordvoerder is G. Hartholt.

Het CDA-Partijcongres in vergadering bijeen op 02 april 2011 te Den Haag:

Constaterende dat:

1      financiële prikkels een grote invloed kunnen hebben op de aankoopbeslis-
singen door consumenten, zoals bij zuinige auto’s en lagere BTW voor
huisonderhoud wordt bewezen;
2   het regeerakkoord vermeldt dat de verbetering van de leefomgeving en mi-
     lieu kansen biedt aan economische groei en ontwikkeling;
3      het emissiehandelsysteem voor CO2-rechten op dit moment onvolgroeid is, waardoor dit nu niet in staat is om voldoende sturing in de richting van een duurzame economie te geven;
4      het EU bedrijfsleven geen probleem heeft met vergroening van het BTW-stelsel, op voorwaarde dat dit werkbaar blijft, en dat een mondiaal gelijk speelveld gewaarborgd is;

Overwegende dat:

1.    het CDA voorstander is van minder belastingheffing op arbeid en winst en meer op consumptie en milieuvervuilende activiteiten, volgens het CDA verkiezingsprogramma artikel 4.2.6;
2.    een versnelling in de richting van duurzame producten en diensten nodig is om, de klimaatdoelstellingen te halen, minder afhankelijk te worden van buitenlandse energiebronnen en om mee te spelen in de economische sleutelgebieden van de toekomst;
3.    vergroening van het belastingstelsel innovatie, energiebesparing en de creatie van (groene) banen stimuleert;

Spreekt uit dat:

1.    de CDA Tweede Kamerfractie het kabinet dient te vragen om in 2011 extra stappen te zetten in het vergroenen van het belastingstelsel, en dan in het bijzonder het vergroenen van het BTW-stelsel;
2.    het kabinet in 2011 een overzicht dient te maken van de verschillende mogelijkheden om het belastingstelsel, het BTW-stelsel en de financiele regels te vergroenen;
3.    Nederland in samenwerking met de Europese Commissie en het EU bedrijfsleven voortvarend (vóór 01 juni 2011) dient te kijken hoe de verdere vergroening van het belastingstelsel en het BTW-stelsel in EU verband handen en voeten gegeven kan worden, dit kan eventueel leiden tot de uitbreiding van het aantal mogelijke BTW-tarieven met een schijf;
4.    duurzaamheid in NL en de EU als officieel criterium dient te worden toegevoegd aan de huidige criteria voor de bepaling van de hoogte en de differentiatie van BTW-tarieven.

En gaat over tot de orde van de dag.

================================================================

Korte toelichting bij deze resolutie:

Het huidige kabinet wil meters maken in de verduurzaming en wil een Green Deal met de samenleving. 
Vergroening van het belastingsstelsel is de beste methode om dit kabinet te helpen die meters te maken. Het heeft al bewezen snel te kunnen werken, o.a. bij de aanschaf van zuinige auto’s met belastingvoordeel en bij het lagere BTW-tarief voor (energie-)investeringen in huizen.

De Nederlandse en Europese economie dienen binnen enkele decennia duurzaam te zijn of ze zullen niet zijn! Dit i.v.m. schaarser wordende grondstoffen, hogere kosten voor energie en de wens van consumenten.

Een duurzame economie voorkomt de volgende problemen:
 • afhankelijkheid voor grondstoffen en energie uit andere regio’s is nadelig voor de leverbetrouwbaarheid en zal leiden tot kosten-nadelen.
 • verdergaande klimaatverandering noopt Nederland tot dure investeringen in dijken en andere waterwerken, alsmede andere kosten om Nederlandse natuur en het landschap overeind te houden.
 • het sturingsmechanisme van het handelssysteem van CO2-emissierechten, opgezet om de omslag naar een duurzame economie te bewerkstelligen, heeft nog niet de gewenste werking.
De fiscale stimulering van 'groene' producten leidt tot de volgende voordelen:
 • extra innovaties door de industrie om de gewenste producten versneld op de markt te brengen
 • nieuwe 'groene banen' in Nederland en Europa, de meest toekomst-zekere banen die er zijn.
De resolutie wil meters maken als het gaat om het vergroenen van het belastingstelsel om Nederland sterker te maken en beter voorbereid op de toekomst te maken. Aangezien voor bepaalde zaken overeenstemming met Europa vereist is, richt deze resolutie zich ook op de besluitvorming in de EU.

Kort gezegd:
Doe je het niet voor het milieu ? Doe het dan voor het geld !
Of doe het voor de toekomst van Nederland.

Initiatiefnemer en woordvoerder namens het CDA-Duurzaamheidsberaad: Gerrit Hartholt.

Een langere toelichting is te vinden op:

http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/01/toelichting-vergroening.html

URL: EU may consider taxing energy, commissioner says (Bloomberg 13 jan 2011)

http://www.bloomberg.com/news/2011-01-13/eu-may-consider-taxing-energy-commissioner-says-update1-.html

Deze resolutie is met een overgrote meerderheid aangenomen door het CDA Congres, te weten Voor 551 stemmen en Tegen 22 stemmen.

11 opmerkingen:

 1. Is het verhogen van de tarieven van de Energiebelasting voor groot verbruikers niet veel handiger, directer en effectiever?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Guldenlijn Windparken Wiki.

  M.b.t. de formulering: "Is het niet veel handiger", ik neem aan dat u bedoelt "Is het misschien juist veel handiger" of een vergelijkbare tekst, een tip mijnerzijds.

  M.b.t. de inhoud, u hebt op zich gelijk dat een verhoging van de energieheffing voor grootverbruikers mogelijk voor een deel beter is. Laten nu echter de grootverbruikers een bijzonder effectieve lobby hebben om dit te traineren, en laten nu veel politici gevoelig zijn voor de deels valide argumenten die die grootverbruikers gebruiken.

  Mocht het wel gaan gebeuren dat de energieheffing voor grootverbruikers verhoogd wordt, dan nog kan vergroening van het BTW-stelsel nodig en wenselijk zijn. Er zijn bijvoorbeeld veel mensen voor een lager BTW-tarief voor duurzaam opgewekte energie zoals bijvoorbeeld windenergie. Of dat praktisch gezien mogelijk is dat moet dan worden uitgezocht. En het nu tijdelijk lagere BTW-tarief voor energiebesparende maatregelen is her en der enhousiast onthaald.

  Voordat u super enthousiast gaat pleiten voor een lager BTW-tarief voor duurzame energie (vb windenergie), kan het handig zijn om te laten uitzoeken of dit een werkbare optie is, ik hoor geluiden dat het met enige technologie wel kan maar ik ben op dit moment niet 100% overtuigd.

  Deze (concept) resolutie is naast dat die bedoeld is om de besluitvorming over de vergroening van het BTW-stelsel vlot te trekken, ook een beetje bedoeld om de besluitvorming over eventueel hogere energieheffingen voor grootverbruikers vlot te trekken. De uitkomst van deze discussie zou wellicht wel eens een mix van maatregelen kunnen zijn, inclusief een aantal stappen als het gaat om het vergroenen van het BTW-stelsel.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik ben echt heel blij met dit initiatief. ga zo door !
  tip: betrek nu vast de andere wetenschappenlíjke bureaus en zorg voor een gedragen initiatief..

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Gerrit,
  Ik steun deze resolutie graag!

  Kees de Kok
  CDA-lid te Huizen

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Er zit geen logica in het heffen can btw op duurzame energie, dwz energie waar geen grondstoffen voor hoeven worden aangevoerd. Er wordt niets toegevoegd en iemand die zonnestroom aan een bakkerij verkoopt maakt dat die bakker vele malen die btw in de staatskas stort.

  Het economisch en kosten gericht redeneren tav duurzaamheid raakt in mijn ogen kant nog wal. Geld is alleen iets waard als men er (via omwegen) uiteindelijk energie mee kan kopen.

  Laat een golf energie aangedreven zonnepanelen fabriek bouwen op de maasvlakte en betaal de werknemers met (verkoopbare) Kwh rechtten en je zult zien dat geldredenaties onzin zijn. Daarom de eerste blokkade van de BTW zo hard mogelijk aanpakken, misschien zelfs afschaffen.

  Daarbij zou de focus moeten liggen op het verduurzamen van de industrie omdat deze het meest noodzakelijk is en het hardst geraakt wordt als er een oliecrisis uitbreekt.

  Strategisch denken is geboden.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Goed initiatief van het CDA. Er is hier vreselijk veel rekenwerk voor nodig om alle effecten uit te rekenen per maatregel en in onderlinge samenhang. De benadeelden zullen direct eea onderuithalen. Hier is moed voor nodig. Voor Energie zie ik CO2 effecten als een goede proxi voor duurzaamheid. Voor overige segmenten is dit minder duidelijk maar BTW differentiatie kan goed werken. Ik denk dat het goed is een pakket samen te stellen dat budget neutraal is. Groet, GJ Otten van Liberaal Groen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Beste meneer Otten, dank u wel voor uw reactie. Het doel van deze resolutie is niet om voor alle goederen en diensten uit te rekenen hoe duurzaam ze zijn. Het idee is om het BTW stelsel daar waar mogelijk en wenselijk stap voor stap te vergroenen. Aangezien sommige zaken een lager BTW-tarief gaan krijgen (vb energie zuinige terrasverwarmers) en andere zaken een hoger BTW-tarief (vb energieverspillende terrasverwarmers) is het basis idee budgetneutraal. E.e.a. is ook afhankelijk van hoe het bedrijfsleven tegen vergroening van het belastingstelsel aankijkt.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Beste Gerrit,

  Het idee leeft op het welbekende PC-prive plan (http://tweakers.net/nieuws/33831/pc-priveregeling-dreigt-te-verdwijnen-door-bezuinigingen.html) nieuw leven in te blazen als PV-prive plan (http://www.duurzameenergiethuis.nl/energie/centrosolar-introduceert-pv-priveplan-om-de-markt-voor-zonnepanelen-open-te-breken-6680.html).

  Valt dit -zo expliciet- al onder deze resolutie? Ik zie daar goede mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzame decentrale energievoorziening in NL. Enig idee hoe dit verder te brengen? Is dit een goede route om te bewandelen: http://twitter.com/#!/JeroenNagel/status/28014095403847680?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Beste Jeroen.

  Dank voor de reactie.

  Goede ideeen zijn altijd welkom. Als het gaat om vergroening van het belastingstelsel, daar valt dit door jou onder de aandacht gebrachte idee (i.v.m. de energiebelasting) ook onder. Als het gaat om de besluitvorming wat gaan we wel (stap voor stap) vergroenen en wat niet, daar gaat de Tweede Kamer over. Gezien het feit dat een TK lid dit voorstelt en er (zie artikel) al 2 TK-leden op gereageerd hebben staat het daar blijkbaar al op de agenda. Mocht je meer ideeen hebben op dit gebied dan zijn die welkom. Mocht je op linkedin zitten, zoek mij daar dan op, dat communiceert handiger.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Mooi dat het CDA de resolutie heeft aangenomen. Nu het kabinet nog.

  In veel landen heeft men een vrij eenvoudig systeem dat bijzonder goed werkt: Eco-Tax en Eco-Plus. Eenvoudig gezegd: wat slecht en niet duurzaam is extra belasten en wat duurzaam is minder belasten.

  Denk even aan het goedkoper maken van Biologische producten, Fair Trade producten, enz, enz. Kan door die onder een lager BTW-tarief te plaatsen.

  BeantwoordenVerwijderen