donderdag 3 mei 2018

Iemand vraagt om hulp, blijkt na verloop van tijd dat degene die om hulp vraagt de boel belazerd.

Als initiatiefnemer van de actiegroep Stoppestenophetwerk.nu volg ik nieuws over het onderwerp pesten op het werk / pesten op de werkvloer met belangstelling, zo ook op twitter. Eind 2016 en geheel 2017 zag ik zo nu en dan tweets van Nicolette van Berkel over het onderwerp pesten op het werk voorbij komen (in 2016 heeft NvB in ieder geval 10x over pesten getweet).

Tweet 30 oktober 2016

Tweet 01 november 2016

Of zij zelf te maken had met pesten op het werk was mij niet direct duidelijk, wat wel duidelijk was dat als zij te maken had met pesten op het werk (stel dat) dat het dan zeer opmerkelijk is dat zij daarover terwijl zij nog in dienst is bij die werkgever (in dit geval Rijkswaterstaat) in het openbaar tweet onder eigen naam. Uit nieuwsgierigheid heb ik ergens juni 2017 geprobeerd contact te leggen, iets wat niet lukte want een gemaakte belafspraak werd door haar afgezegd. Een belafspraak 22 september 2017 ging wel door, ik wilde uitzoeken of ik wellicht met haar samen zou kunnen werken op het onderwerp 'Stop pesten op het werk', iets wat mij tijdens dat telefoongesprek niet duidelijk werd maar dat had ook geen haast. Tijdens dat telefoongesprek gaf zij aan dat zij op dat moment op non-actief stond (dus niet ziek thuis met het risico op ontslag na 2 jaar ziekte). Of het op dat moment was weet ik niet meer, maar een klein stemmetje zei mij dat Nicolette van Berkel mogelijk aan het uitzoeken was of zij via mij in de publiciteit kon komen. In de loop van najaar 2017 stuurde Nicolette mij ongevraagd een aantal malen DM berichten met de vraag of ik tweets van haar wilde retweeten via een thema-account op twitter, iets wat ik soms wel deed en soms niet (daarbij lette ik met name op de inhoud van de eventueel te retweeten tweets / zo'n retweet moest wel passen bij een thema). Op een gegeven moment gaf zij aan dat zij zich ziek had gemeld, iets wat ik toen niet helemaal begreep maar nu wel begrijp (het verhaal wat zij mij 22 september 2017 verteld had dat zij op dat moment op non-actief stond klopte mogelijk niet).


Januari 2018 begon met enige publiciteit rond de situatie van pesten op het werk waar Nicolette mee te maken zou hebben (aldus haar zelf) op de Brandaris. In die periode nam het aantal ongevraagde DM berichten met verzoeken van Nicolette om tweets van haar te retweeten toe, dat retweeten deed ik ook toen soms wel en soms niet afhankelijk van de inhoud van de tweets / thema. Op twitter ontstond in die tijd een discussie tussen voorstanders en tegenstanders van Nicolette, een discussie waar ik zeker in het begin niet van wist dat die speelde. Toen ik wel berichten zag van die discussie pro / contra Nicolette viel mij op een gegeven moment op dat de discussies nogal fel waren op twitter, mij eigenlijk te fel. In januari 2018 heb ik geprobeerd via twitter in gesprek te komen met een hele felle tegenstander van Nicolette te weten Jan Leenstra, op mijn poging tot in gesprek komen werd tot mijn verbazing fel gereageerd (wat ik toen niet wist maar nu wel weet is dat de discussies die er al waren geweest en waar ik geen deel aan had zodanig fel en persoonlijk waren geweest dat die Jan diep geraakt hadden, het heel fel reageren was zijn manier om hier mee om te gaan). Opmerkelijk was dat terwijl ik in gesprek probeerde te komen via twitter met Jan Leenstra, dat Nicolette mij via DM bijna "gebood" om niet met Jan Leenstra in gesprek te gaan, ik moest hem maar negeren was de boodschap, zei schreef mij 10 januari 2018 ik citeer: "Je kunt het beste discussie met dit soort mensen vermijden." Einde citaat.


Na nog meer publiciteit eind januari 2018, o.a. via de Volkskrant (lang artikel) en via EenVandaag begon ik meer "vertrouwen" in het verhaal van Nicolette te krijgen (ik nam aan dat de journalisten bewijsstukken hadden ingezien). Op dat moment wist ik bepaalde zaken die later langzamerhand duidelijk werden niet, en die de journalisten naar ik aanneem ook niet wisten op dat moment. Het aantal ongevraagde DM berichten van Nicolette was intussen toegenomen, daar zaten ook berichten tussen over diverse mensen (zoals over een vermeende pestkop op de Brandaris), berichten die met de kennis van nu als roddel betiteld kunnen worden. Nicolette begon mij ongevraagd via DM ook te vragen of ik bijvoorbeeld Jan Leenstra wilde aanpakken op twitter (er ging toen bij mij geen lampje branden van wacht eens Nicolette had mij eerder de "opdracht" gegeven om Jan Leenstra te negeren). Zij schreef mij bijvoorbeeld 10 februari 2018, citaat: "Top pak die gek Leenstra maar aan." Einde citaat. Iets waar ik even over na heb moeten denken van wat is dit en wat moet ik daar wel/niet mee. Omdat Jan in mijn ogen te fel discussierde (te fel discussiëren werkt niet) had ik zoiets van laat ik Jan weerwerk bieden op twitter, iets wat door Jan en anderen op twitter mij niet in dank werd afgenomen (iets wat ik toen niet begreep), maar wat door de voorstanders van Nicolette werd "gewaardeerd" en tot contacten leidde met "voorstanders".


Wat ik op dat moment niet wist en niet door had was dat ik door Nicolette voor haar karretje werd gespannen, net zoals er in die tijd vermoedelijk veel en veel meer mensen door Nicolette voor haar karretje werden gespannen. Daar bleef het niet bij, Nicolette vroeg mij ongevraagd via DM ook om anderen op twitter aan te pakken citaat: "Misch Kun je deze Anneke aanpakken?" einde citaat (iets waar ik niet zoveel voor voelde), die verzoeken gingen gepaard met wat we nu kunnen betitelen als roddels. Ik voelde mij daar een beetje ongemakkelijk bij, zeker vanaf het moment dat Nicolette iemand via een DM bericht betichte van diefstal (ik stond perplex).


Een ongevraagd verzoek van Nicolette 11 februari 2018 om contact op te nemen met een bepaalde werkgever, daar had ik ook zoiets van, wat is dit, kan dit wel kan dit niet, zo ja hoe, zo ja met welke informatie. Tijdens het uitpuzzelen van dat op zijn minst ongebruikelijke "verzoek" had ik contact met een aantal "voorstanders", tijdens dat uitpuzzelen kreeg ik langzamerhand meer twijfels, die twijfels deden mij besluiten om niet contact op te nemen met die werkgever (met de kennis van nu maar goed ook). Daar kwam op 16 februari 2018 bij dat Nicolette een in mijn ogen hele rare tweet verstuurde over iemand met een eigen zaak. Die tweet vondt ik duidelijk te ver gaan, iets wat ik voorzichtig via twitter liet merken 17 februari 2018 laat op de avond, de dag daarna brak in mijn woorden "de hel los", Nicolette stuurde mij allerlei intimiderende berichten, maar dat niet alleen Nicolette stimuleerde naar mijn indruk diverse van haar "voorstanders" om ook vormen van intimidatie in mijn richting toe te passen. Scheldwoorden als tiran, slecht varken etcetera vlogen mij om de oren, dit terwijl ik maar een klein beetje kritiek had uitgeoefend op Nicolette van Berkel.


Tweet 17 februari 2018
https://twitter.com/Weggepest2006/status/965127465982099456
Moeten de pestkoppen op de Brandaris aangepakt worden? Ja.
Moet Rijkswaterstaat de (seksuele) intimidatie van Nicolette adequaat aanpakken? Ja.
Moet Nicolette van Berkel dit soort tweets sturen? Nee.
.........................

Die hele harde aanvallen van Nicolette van Berkel en een aantal "voorstanders" in mijn richting m.i.v. 18 februari 2018 was een grote schok voor mij (ik was zelfs een poosje "in shock"), die schok leidde er toe dat ik mij meer ging verdiepen in de materie "#bringbackNicolette", leidde er toe dat ik met diverse mensen contact opnam (was niet altijd makkelijk) en leidde er toe dat ik besloot om te proberen Nicolette van Berkel in een helder daglicht te plaatsten. De methode Nicolette van Berkel in een helder daglicht plaatsen was bedoeld als noodzakelijke verdediging, dit met informatie waarvan ik te goeder trouw mocht aannemen dat die waar is (gebaseerd op meerdere bronnen) en omdat het algemeen belang dit vereiste (een einde maken aan de groei van het aantal slachtoffers). Dit leidde tot nog meer felle reacties van de "voorstanders" van Nicolette, leidde tot telefonische overlast (vermoedelijk een "voorstander" van Nicolette), en tot mijn verbazing een aantal suggestieve blogartikelen over mij. Naar ik nu vermoed dit mogelijk veelal "in opdracht" of "instigatie" van Nicolette van Berkel.

Verstuurd door een voorstander van Nicolette.

In het kamp van de tegenstanders van Nicolette van Berkel leidde mijn "overstap" tot enige consternatie, en vreugde, al duurde het bij sommigen even voordat het kwartje viel. Met de informatie en contacten die ik in die tijd op deed, dit naast de informatie die ik al had van de situatie, kon ik via een thema twitteraccount Nicolette in een helder daglicht plaatsen. Dat in een helder daglicht plaatsen van Nicolette dat vondt Nicolette niet leuk, iets wat voor haar mogelijk aanleiding was om mogelijk een soort hetze tegen mij te starten (o.a. d.m.v. roddelen).

Ⓒ Neeke Wassenbergh-Smit

Vamp of ramp?
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1944438/vamp-of-ramp

Toen er op Terschelling overeenstemming was over meewerken aan een artikel in De Telegraaf heb ik aangegeven dat ik bereid ben om daar aan mee te werken, iets wat ook gebeurd is, al had het deel van het artikel wat over mij ging wat mij betreft wat feitelijker gemogen. Na dat artikel in De Telegraaf van 21 april 2018 waren er nog enige schermutselingen op twitter, maar werd het over het algemeen wat rustiger op een enkele uitzondering na.


Een verrassende ontwikkeling was dat Jet Mattiesing 26 april 2018 bekend maakte dat Nicolette van Berkel tegen haar gelogen had. De petitie die Jet Mattiesing gestart was om Nicolette te steunen #bringbackNicolette was op papier op 27 maart 2018 overgedragen aan Metta de Noo, iets wat feitelijk niet bleek te kloppen bij navraag door Jet Mattiesing rechtstreeks bij Metta de Noo.

00:33 - 26 apr. 2018
https://twitter.com/Jet9865/status/989407153202049024
Citaat: "Aan alle ondertekenaars van de #bringbacknicolette petitie ! Tot mijn grote spijt moet ik jullie mededelen dat mw Metta de Noo niks te maken heeft met het beheer hiervan. De info die ik heb gekregen van me van Berkel blijkt te zijn verzonnen. Deze reactie van haar zegt genoeg." Einde citaat.

Overdracht petitie #bringbackNicolette

#bringbacknicolette Het licht uit
https://bringbacknicolette.blogspot.nl/2018/04/het-licht-uit.html

Hierbij naam en email Metta de Noo

Een aantal mensen waar ik sinds 18 februari 2018 contact mee heb gehad over Nicolette van Berkel gaven mij aan, dat zij wilden dat zij nooit met Nicolette te maken hadden gekregen. Met de kennis van nu kan ik mij die reactie heel goed voorstellen, ik heb nu ook heel sterk de neiging om dat te zeggen. Hoe het vanaf nu (begin mei 2018) gaat lopen weet ik niet, het lijkt mij in ieder geval verstandig dat Nicolette hulp krijgt voor dat wat er mogelijk met haar aan de hand is (zie officiële versie rapport ECO&P).

Een vraag die Rijkswaterstaat wat mij betreft moet beantwoorden, is hoe kan het dat het zo lang duurt voor er adequaat ingegrepen wordt? En waarom is het jaar 2016 niet nuttiger gebruikt? Eerder adequaat ingrijpen in de kwestie had veel ellende en slachtoffers kunnen voorkomen, dan waren o.a. ondergetekende, Jan, Anneke, Ina, Albert, Jet, Marion, Victor en vele vele vele anderen niet meegesleept in het hele verhaal en had de politie mogelijk niet met een onderzoek hoeven starten.

Een vraag die een aantal journalisten mag beantwoorden is, op welke manier heeft Nicolette van Berkel die journalisten "overtuigd" van haar verhaal? Een vermoeden is dat Nicolette gebruik maakt van halve waarheden, verdraaide waarheden, mogelijk leugens, mogelijk gefabriceerd bewijs, mogelijk gemanipuleerd bewijs en mogelijk het drukken op emotionele knoppen.

Nicolette van Berkel vroeg mij om hulp, wat doet zij, zij belazerd mij, en naar verluidt vele vele vele anderen.

=========================================
Ad A) Vamp of Ramp? Maar dan feitelijker verwoord:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2018/05/de-telegraaf-21-april-2018-vamp-of-ramp.html

Ad B) Vanaf het moment (18 februari 2018) dat Nicolette van Berkel vormen van intimidatie in mijn richting toepastte (c.q. liet toepassen), voelde ik mij niet veilig, die intimidatie heeft nogal wat impact gehad.

Ad C) Degene die door Nicolette werd beticht van diefstal, die persoon heb ik (na het verzamelen van enige moed) geinformeerd.

Ad D) Nadat in mijn woorden "de hel" losbrak 18 februari 2018 heb ik een groot aantal tweets en retweets m.b.t. Nicolette van Berkel verwijderd. Naar verluidt zijn er meer tweeps die tweets / retweets van Nicolette verwijderd hebben nadat zij er achter kwamen hoe Nicolette werkelijk in elkaar steekt.

Ad E) Naar mijn indruk is er maar één die belang had (heeft) bij de te felle discussies pro / contra Nicolette van Berkel, verder is het zo dat naar mijn indruk Nicolette de te felle reacties van haar tegenstanders gebruikte (gebruikt) om "loopjongens" te rekruteren.

Ad F) Dit blogartikel heb ik pas kunnen schrijven en publiceren na het artikel in De Telegraaf van 21 april 2018 en na het blogartikel van Jet Mattiesing 30 april 2018, dit omdat nu pas langzamerhand doordringt tot een flinke groep fanatieke "loopjongens" van Nicolette, dat Nicolette hen voor haar karretje heeft gespannen.

Ad G) Een "loopjongen" heeft Nicolette van Berkel eind 2017 begin 2018 geholpen met o.a. perscontacten. Die "loopjongen" die nu geen "loopjongen" meer is voor NvB, schrijft eind maart 2018 over NvB, citaat: "Zoals eerder aangegeven mag mevr. Van Berkel van mij in haar sop gaarkoken." Einde citaat.


Ad H) Een emotionele knop die NvB bij mij en andere slachtoffers van pesten op het werk heeft proberen in te drukken, is de emotionele knop 'werkgevers pesten slachtoffers van pesten op het werk soms weg via de ziektewet'. In het eventuele geval dat Rijkswaterstaat NvB via de ziektewet aan het "wegpesten" was (stel dat), dan zou dat een hele kwalijke zaak zijn (de overheid hoort immers het goede voorbeeld te geven), en als casus kunnen dienen om dit op de agenda te zetten. Nu zeer waarschijnlijk blijkt dat het verhaal van NvB niet klopt, valt dit plan voor nu in duigen.

Ad I) Mocht u bijzondere ervaringen hebben gehad met NvB, en mochten die aanleiding zijn om daarover een klacht in te dienen bij RWS, dan kan dat via 08008002 of via 08008002@rws.nl.

Ad J) Mocht er ooit onderzoek gedaan gaan worden (stel dat), dan lijkt mij onderzoek naar in ieder geval deze accounts wenselijk:
https://twitter.com/gerrit_hartholt Opgeschort door Twitter na rapporteren.
https://twitter.com/gekkegerrithar1 Opgeschort door Twitter na rapporteren.
https://twitter.com/AspergerGerrit Opgeschort door Twitter na rapporteren.
https://twitter.com/GerritBijstandH Opgeschort door Twitter na rapporteren.
https://twitter.com/GerritMynameis Opgeschort door Twitter na rapporteren.
https://twitter.com/BerberdeBoer Opgeschort door Twitter na rapporteren.
https://twitter.com/EerlijkeGerrit Is begin mei 2018 nog "actief".
Allen die geholpen hebben bij het rapporteren van diverse accounts, daarvoor dank.

Ad K) Een voorbeeld van de werkwijze van NvB is te vinden in dit artikel op de website van Villamedia, NvB vertelt een heel verhaal, leg je daar de andere kant van het verhaal naast dan zit er een opmerkelijk verschil tussen beide verhalen. Klopt het verhaal van NvB of klopt het verhaal van De Monitor?
https://www.villamedia.nl/artikel/nicolette-van-berkel-vuurtorenwachter-terschelling-lokale-media-zwijgen-me?

Het verhaal zoals NvB dat vertelt in dat artikel.

Reactie De Monitor na navraag journalist.

Ad L) Een ander voorbeeld van de werkwijze van NvB is dit stukje tekst in een artikel in De Volkskrant. Als je de andere kant van het verhaal er naast legt, dan zit daar een opmerkelijk verschil tussen. Klopt het verhaal van NvB of klopt de andere kant van het verhaal?
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vuurtorenwachter-nicolette-werd-weggepest-uit-haar-geliefde-brandaris~b59fbc1d/
Citaat uit het artikel: "Het loopt verder uit de hand als het kinderprogramma Willem Wever opnamen komt maken. 'Een jonge collega met wie ik goed kon opschieten viel tegen me uit toen hij hoorde dat ze mij hadden gevraagd. Hij schold me uit voor kutwijf en zei dat ik het interview van hem had afgepakt.'" Einde citaat.
De andere kant zegt dat NvB inderdaad dat interview heeft afgepakt. Welk verhaal klopt?

Stukje uit artikel De Volkskrant.

Ad M) Weer een ander voorbeeld van de werkwijze van NvB is dit media bericht over als zouden de pestende collega's op de Brandaris een bingokaart gemaakt hebben. De andere kant zegt dat die bingokaart door scholieren is gemaakt. Klopt het verhaal van NvB of klopt de andere kant van het verhaal?
https://twitter.com/RozemarijnLubbe/status/963807943408979968
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vuurtorenwachter-nicolette-van-berkel-ontving-seksistische-mailtjes-van-collegas/

Door wie is deze bingokaart gemaakt?

Ad N) In dit artikel van de Leeuwarder Courant van 17 januari 2018 staat iets opmerkelijks:
https://www.lc.nl/friesland/Oud-directeur-Rijkswaterstaat-Werkcultuur-op-Brandaris-taai-en-onveilig-22827490.html
Citaat: "Woordvoerder Jaap Folkerts van Rijkswaterstaat zegt niets te mogen zeggen over het gespreksverslag. "Daar zit geheimhouding op en ik mag het van de huidig directeur ook niet inzien. Het is mij wel voorgelezen. Er staat niet in het verslag dat de werkcultuur onveilig is." De overige passages kloppen wel. Folkerts spreekt de vrees uit dat de Leeuwarder Courant een gemanipuleerde versie van het gespreksverslag heeft gekregen." Einde citaat.

Ad O) Op het moment van schrijven van dit blogartikel, is naar mijn indruk het aantal "loopjongens" van NvB drastisch gedaald t.o.v. half februari 2018.

Ad P) N.a.v. een opmerking van Eildert Smit Edam 10 mei 2018 heb ik dit blogartikel geupdate met enkele printscreens. Die opmerking van Eildert Smit was voor mij tevens reden 11 mei 2018 om excuses te vragen van de heer Smit, ben benieuwd wanneer hij daar het lef toe heeft. Als hij het lef heeft om rare dingen over mij op sociale media te zetten, dan heeft hij neem ik aan ook het lef om daar excuses voor aan te bieden.Ad Q) Jet Mattiesing schrijft 14 mei 2018 het volgende over Nicolette van Berkel:
https://twitter.com/Jet9865/status/996026076953489408
Citaat: "Ik denk dat je mij daarmee bedoelt. Mijn twijfels over NvB werden al steeds groter naarmate de tijd verstreek. Vragen die niet beantwoord werden, nare reacties op tweets van mij via dm als de tekst niet strookte met haar mening. Alles eigen ervaring : no hear say." Einde citaat.
https://twitter.com/Jet9865/status/996026532152963073
Citaat: "Toen bleek dat ze de goede naam van Metta de Noo zonder ook maar enig schuldbesef inzette om de petitie online te houden (afspraak was andere beheerder zoeken of exit) en vervolgens me bedreigde als ik dat bekend zou maken was het klaar" Einde citaat.

Dit schrijft Fred de Vries over mij op een door hem beheerd blog.
Fred de Vries heeft geen contact met mij opgenomen om het e.e.a. te verifiëren.

Ad R) Waarom Fred de Vries uit Harlingen zich zo nodig moet uiten over mij n.a.v. boven vermeld blogartikel op het door hem beheerde blog bullebakken.blogspot.nl is niet duidelijk.
https://bullebakken.blogspot.nl/2018/05/gerrit-h-voelt-zich-belazerd.html
Ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij hier zo bij komt.
Meer informatie over Fred de Vries is o.a. te vinden op www.fredvries.nl en www.pdd-nos.nl. Zo blijkt hij auteur te zijn van een "Handboek PDD-NOS" met als titel 'Storm in je hoofd', een "Handboek ADHD" met als titel 'Tornado', een boek met als titel 'Alles over Stevia' en een boek met als titel 'met andere ogen' op zijn website staat: "Het boek dat ouders van kinderen met PDD-NOS en ADHD gelezen móeten hebben." Hoe Fred de Vries aan de kennis is gekomen om genoemde boeken over PDD-NOS en ADHD te schrijven is mij niet duidelijk. Tevens is Fred de Vries auteur van een aantal thrillers.

Ad S) Mocht er ooit onderzoek naar gedaan worden, dan ben ik benieuwd wie er voor verantwoordelijk is dat de discussie op twitter n.a.v. #bringbackNicolette zo fel werd vanaf een bepaald moment. En ben ik benieuwd wie er verantwoordelijk voor is dat het woord haat geintroduceerd werd in de discussie #bringbackNicolette.

Tweet 16 mei 2018

Ad T) Iemand pro Nicolette van Berkel schreef 16 mei 2018 op twitter:
https://twitter.com/HelenaS24546181/status/996823385840734208
Citaat: "Het is intimidatie pur sang en proberen hiermee je monddood te maken." Einde citaat.
Mijn vraag is: Wie heeft er intimidatie toegepast in de #bringbackNicolette discussie om mensen monddood te maken?


Ad U) Iemand pro Nicolette van Berkel schreef 20 mei 2018 op twitter:
https://twitter.com/karolien_osten/status/998270539323015169
Citaat: "Het ergste is nog dat door de groep pesters op Terschelling bewust @klopperroy en @telegraaf hebben misbruikt in hun campagne om @BerkelNicolette zwart te maken en dat @EenVandaag en @Jan_Born dit doorhadden maar Roy Klopper niet." Einde citaat.
Zodra het 3e onderzoek is afgerond en bekend gemaakt, weten we of deze uitspraak klopt ja of nee.


Ad V) Iemand contra Nicolette van Berkel schreef 21 mei 2018 op twitter:
https://twitter.com/KaatjeKut99/status/998490508740751360
Citaat: "Beste mensen, jullie, die elkaar hier door de stront trekken, zijn met z'n allen slachtoffers van @BerkelNicolette Jullie zijn allemaal mee gesleurd in haar vieze spelletjes én er onderdeel van geworden." Einde citaat.
Zodra het 3e onderzoek is afgerond en bekend gemaakt, weten we of deze uitspraak klopt ja of nee.


Ad W) Iemand pro Nicolette van Berkel schreef 22 mei 2018 op twitter:
https://twitter.com/cameraobscura4/status/999032757203472389
Citaat: "Nee. Overheid heeft strikte integriteits protocollen. Misschien ook gaan hanteren in de praktijk." Einde citaat.
Zodra het 3e onderzoek is afgerond en bekend gemaakt, weten we wie er niet integer heeft gehandeld op de Brandaris.


Ad X) Iemand pro Nicolette van Berkel schreef 24 mei 2018 op twitter:
https://twitter.com/IrmaBerendsen1/status/999723721559609347
Citaat: "Omgekeerde wereld, Nicolette." Einde citaat.
Zodra het 3e onderzoek is afgerond en bekend gemaakt, weten we of er sprake is van een omgekeerde wereld en zo ja wat voor omgekeerde wereld.


Ad Y) Iemand pro Nicolette van Berkel schreef 25 mei 2018:
https://twitter.com/Top_Job_Afbouw/status/1000063230805528576
Citaat: "Ik zie overigens bij de haatzaaiers op #Terschelling veel dubieuze connecties." Einde citaat.
Zodra het 3e onderzoek is afgerond en bekend gemaakt, weten we of er sprake is geweest van haatzaaien en zo ja door wie.


Ad Z) Iemand schreef 25 mei 2018 n.a.v. een tweet van Nicolette van Berkel:
https://twitter.com/zittingszaal14/status/1000055654193811456
Citaat: "Grrmmm. Zo, op deze manier, win je je strijd niet." Einde citaat.


Ad AA) Iemand met account naam @mevrouwadvocaat schreef 27 mei 2018:
https://twitter.com/mevrouwadvocaat/status/1000858154807255047
Citaat: "Dit soort tweets draagt niet bij aan kunnen terugkeren of herstel van werkverhoudingen. Wat is je doel hiermee?" Einde citaat.


Ad AB) Account @cameraobscura4 (pro Nicolette van Berkel) schreef 27 mei 2018:
https://twitter.com/cameraobscura4/status/1000852684918976519
Citaat: "Directeur geeft op zeer bijzondere wijze leiding. Abject en onethisch, laf en bang. Daarbij leugenachtig en intimiderend. Gebruikt  doorgespeelde info tegen personeel." Einde citaat
Zodra het 3e onderzoek is afgerond en bekend gemaakt, zullen we weten of er iemand abject en onethisch gehandeld heeft, en zo ja wie.


Ad AC) Account @HelenaS24546181 (Rietta Wildeman) pro Nicolette van Berkel schreef 28 mei 2018:
https://twitter.com/HelenaS24546181/status/1001071901349957632
Citaat: "In dezelfde periode had Gerrit ook contact met mij opgezocht over taboe mbt pesten op de werkvloer Volgens hem was het niet nodig dat ik de aandacht daarvoor vroeg op twiteer, dat kon wel via hem, snap nu waarom ...." Einde citaat.

Op 20 september 2017 heb ik telefonisch contact gehad met Rietta Wildeman, een telefoongesprek van 1 uur en 39 minuten (Rietta belde mij), tijdens dat telefonische contact heb ik niet aangegeven dat het niet nodig was dat zij Rietta Wildeman via twitter aandacht vroeg op twitter om het taboe op pesten op het werk te doorbreken, of dat dat beter via mij kon lopen. Waarom zij genoemde tekst (zie citaat en plaatje) schrijft, is mij niet duidelijk.


Ad AD) Iemand wees mij er op dat het account @berkelnicolette per 10 februari 2018 een aantal van 9.592 volgers had, dit grote aantal volgers heeft dit account opgebouwd naar verluidt door het in de loop van de tijd plaatsen van veel mooie foto's. Wie die foto's maakte is niet geheel duidelijk (er doen verhalen de rondte over 3 verschillende fotografen), wellicht komt ook daar meer duidelijkheid over zodra het 3e onderzoek gereed is en bekend gemaakt.


Ad AE) Op 20 juni 2018 publiceerde Fred de Vries uit Harlingen dit blogartikel, met in het achterhoofd de wetenschap dat Fred de Vries eerder Nicolette van Berkel steunde (en naar verluidt haar hielp), is dit een opmerkelijk blogartikel van zijn hand.
https://bullebakken.blogspot.com/2018/06/rijkswaterstaat-vs-nicolette-van-berkel.html
Citaten:
- "Nicolette van Berkel is bijzonder populair op sociale media en in toenemende mate wordt duidelijk dat ze haar vrienden en volgers actief aanstuurt om haar doel te bereiken. De acties van haar minions hebben al langer het karakter van harassment en stalking."
- "Zo, wat zullen de uitkomsten zijn van het onderzoek? Ik geloof dat er een ernstige vertrouwensbreuk tussen werkgever en werknemer is ontstaan door het verwijtbare gedrag van Nicolette van Berkel. Het gevolg daarvan zal zijn dat de rechter gevraagd zal worden het arbeidscontract te ontbinden."
Einde citaten.

Ad AF) Op 04 april 2018 verstuurde Nicolette van Berkel een tweet waarin zij mij betitelde als stalker. Citaat: "Complimenten voor politie Dedemsvaart. Zij hebben stalker  Gerrit Hartholt in de smiezen. Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart valt al geruime tijd meerdere jonge vrouwen lastig op een obessieve stalkende manier. Aangifte is gedaan. Hartholt beheert oa: @gerrithartholt @weggepest2006" Einde citaat. Navraag bij de politie leerde dat Nicolette van Berkel geen aangifte tegen mij heeft gedaan, dit heeft de politie mij op 06 april 2018 en 09 april 2018 bevestigd.


Ad AG) In de loop van 2019 verstuurde de politie aan meerdere mensen die aangifte hadden gedaan tegen Nicolette van Berkel een brief inzake "de communicatie over de situatie op de Brandaris", waarin de politie aangaf dat er een verdachte in beeld is.


 Ad AH) 19 april 2019 verscheen het nieuwsbericht:
Vuurtorenwachter Nicolette van Berkel berispt na commentaar op collega's op Twitter.
Nicolette van Berkel, de vuurtorenwachter van de Brandaris op Terschelling, is door de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) berispt.
https://www.lc.nl/friesland/Vuurtorenwachter-Nicolette-van-Berkel-berispt-na-commentaar-op-collegas-op-Twitter-24379283.htmlAd AI) Op 22 januari 2020 legde de politierechter in Leeuwarden aan Nicolette van Berkel een boete op van €200.
Boete voor brandarisvrouw Terschelling wegens smaad
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1456145812/boete-voor-brandarisvrouw-terschelling-wegens-smaad
Leeuwarden - Jaren was ze het uithangbord van de Brandaris op Terschelling. Nautisch verkeersleidster Nicolette van Berkel (39) leidde er veel hoge bezoekers en media rond. Totdat er ruzie kwam en de vuurtorenwachtster de koers volledig uit oog verloor. Velen kregen het op Twitter te verduren. Vanochtend veroordeelde de rechter in Leeuwarden haar vanwege smaad tot 200 euro boete.

Ad AJ) 08 april 2021 artikel in De Telegraaf 'De furie van de vuurtoren'
Citaat: "De al jaren over een pestcultuur klagende vuurtorenwachter Nicolette van B. op Terschelling wordt nu zelf strafrechtelijk vervolgd voor het bestoken van het gezin van haar ex-minnaar met pikante foto’s die hij met haar uitwisselde." Einde citaat.


Ad AK) 27 oktober 2021 Taakstraf voor ex-vuurtorenwachter Nicolette van B. voor belagen vrouw minnaar
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1147667859/taakstraf-voor-ex-vuurtorenwachter-nicolette-van-b-voor-belagen-vrouw-minnaar
Citaat: "Inderdaad, dat ooit zo trotse Brandaris-boegbeeld dat op dat moment al landelijke bekendheid geniet na geweeklaag over pesterijen op haar werk. Hiervan is bij ettelijke interne onderzoeken overigens nooit iets gebleken. Sterker nog: de Terschellingse is vorig jaar zélf veroordeeld vanwege het belagen van onder anderen collega’s." Einde citaat.


Ad AL) 27 oktober 2021 Taakstraf voor voormalige vuurtorenwachter die ex-minnaar stalkte https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5263180/vuurtorenwachter-terschelling-minnaar-belaging-stalking-strafeis

13 opmerkingen:

 1. Ik denk dat ik op het bange Terschelling te boek sta als loopjongen van NvB.
  Zij heeft mij nooit uit eigen initiatief benaderd of verzocht bepaalde personen aan te pakken.
  Outsiders als Jan Leenstra & Eildert Smit uit Edam hebben mij inmiddels van de meest absurde zaken beticht en met name de eerste schuwt strafbare feiten niet.
  Ook NvB heeft absurde aantijgingen voor haar kiezen gehad.
  Behalve de anoniem gemaakte mails heb ik van haar collega(s) reacties gelezen die het begin vormen van sexuele intimidatie.
  Iedereen verwijt haar liegen en bedriegen maar degene die haar aanvallen zijn tot in detail te ontmaskeren en zetten daarbij hun carrière op het spel.
  NvB. communiceert misschien niet handig maar verplaats je eens in haar situatie
  Ze wordt gestalked en bedreigt in een gemewnschap van 5000 inwoners

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte Anoniem.

   Dank u wel voor uw reactie.

   Als u belangrijke informatie hebt (stel dat), leg die dan voor aan de onderzoekscommissie die bezig is met een onderzoek, en leg die dan voor aan de Politie / het Openbaar Ministerie.

   Misschien is het nog beter als Nicolette van Berkel het eea zelf voorlegd aan de onderzoekscommissie en de politie / het Openbaar Ministerie.

   Als ik kijk naar wat ik zelf met Nicolete van Berkel heb meegemaakt en als ik kijk naar de feiten (voor zover bij mij bekend), dan krijg ik op zijn minst de indruk (zacht gezegd) dat het verhaal van Nicolette van Berkel niet klopt.

   Mbt uw "status" als "loopjongen" van NvB, mijn ervaring en de ervaring van mevrouw Mattiesing is dat NvB nou niet bepaald netjes met "loopjongens" om gaat.

   Mbt uw "opmerking" over het bange Terschelling, waarom gebruikt u het woord bang?

   Groet Gerrit Hartholt.

   Verwijderen
 2. Omdat mensen als Jan Leenstra de wijk terroriseren en zelfs melden hoe laat bij NvB het licht thuis uitgaat.
  Ik ga mijn bevindingen (als buitenstaander) zeker proberen op een leesbare wijze in kaart te brengen en naar buiten te brengen
  Waarom mensen met accounts als "Jet" en "Lijppie" de switch maken wordt niet door hun duidelijk gemaakt. De mw van de Ijssalon is wel bewezen geïntimideerd.
  Mijn bewijzen spitsen zich toe op de kern; niet op de meelopers.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte meneer Richard de V te D.

   Dank u wel voor uw reactie.

   De manier waarop Jan Leenstra in de periode begin januari 2018 - 23 april 2018 gecommuniceerd heeft (vanaf een bepaald moment via 2 accounts) over dit onderwerp verdient zacht gezegd niet de schoonheidsprijs, dat ben ik helemaal met u eens. Naar ik begrepen heb was dat zijn manier om zich te verdedigen tegen de persoonlijke aanvallen die er op hem zijn gedaan vanaf het begin van de discussie (ik praat hiermee zijn manier van communiceren niet goed maar wijs op dit menselijke aspect).

   Enkele nadelen van de manier waarop Jan Leenstra gecommuniceerd heeft:
   - Allerlei mensen voelden zich aangevallen.
   - Ipv dat de boodschap van Jan bleef hangen, bleef zijn manier van communiceren hangen. (Zijn eigenlijke doel was en is duidelijk maken dat het verhaal van NvB niet klopt.)
   - NvB heeft de manier van communiceren van Jan Leenstra en Eildert Smit etc gebruikt om "loopjongens" te rekruteren.
   - De felheid van de discussie op twitter leidde er toe dat allerlei mensen die op een rustige wijze konden en wilden discussiëren afhaakten.

   In deze wil ik er op wijzen dat diverse voorstanders van NvB heel erg ver gingen in de discussie, naar mijn indruk nog veel verder dan Jan Leenstra ging. Vermeldenswaard is dat zij daarin door iemand werden gestimuleerd.

   Ik ben benieuwd naar uw bevindingen, wil er voor de zekerheid wel op wijzen dat als u geen wederhoor doet, en feitelijk eenzijdig laat informeren een groot risico loopt om per ongeluk als loopjongen te functioneren (loopjongen nummer zoveel).

   Waarom "Jet" en "Lijppie" zoals u ze noemt, en anderen als Frits en Victor NvB niet meer steunen, kunt u ze het beste zelf vragen, al heb ik al wel een vermoeden waarom ze NvB niet meer steunen.

   De manier waarop Jan Leenstra en Eildert Smit u duidelijk hebben proberen te maken dat het verhaal van NvB niet klopt was niet netjes (zacht gezegd), dat ben ik met u eens. Echter ze hebben u wel tijdig proberen te waarschuwen kijk uit voor NvB.

   Mocht uw "onderzoek" geloofwaardig willen zijn, dan zult u wederhoor moeten doen. Mocht u niet over gaan tot wederhoor (stel dat), dan loopt u een extreem groot risico om loopjongen nummer zoveel van NvB te worden.

   Aangezien NvB mij heeft proberen te rekruteren als loopjongen, zij mij enigzins gebruikt heeft als loopjongen, en ik andere mensen gesproken heb die door NvB als loopjongen zijn gebruikt, ken ik haar werkwijze heel goed.

   Wat u bedoeld met de kern en niet de meelopers is mij niet helemaal duidelijk.

   Mocht u nader contact willen, dan kunt u contact met mij opnemen bij voorkeur via linkedin of via het contactformulier hier onderaan de pagina.

   Meneer Richard V te D het beste.

   Groet Gerrit Hartholt.

   P.S.1 Mocht blijken dat het verhaal van NvB niet klopt, dan zal tzt ook duidelijk worden (moeten worden) op welke wijze zij oa diverse journalisten om de tuin heeft geleidt.

   P.S.2 Als u uw "onderzoek" goed doet (stel dat), dan zult u op een gegeven moment constateren dat van de mensen die NvB enige tijd "fanatiek" gesteund hebben, er heel veel afgehaakt zijn. Zou het kunnen dat veel van die voormalige voorstanders zijn gaan twijfelen over het verhaal van NvB?

   Verwijderen
 3. Ik zie het zo, zei vertrouwde jouw, op het moment dat ze dingen van je vroeg waar je het niet mee eens kon zijn had je met haar de discussie aan moeten gaan,om haar te overtuigen dat het niet juist is. En niet op de manier zoals jij dat deed in de openbaarheid brengen. Daar was jet het ook mee eens. Op die manier ga je niet met mensen om,het is toch logisch dat ze in haar strijd mensen zoekt die haar helpen? Je maakt gewoon misbruik van vertrouwen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Anoniem.

   Dank u wel voor uw reactie.

   Toen ik uw reactie las viel ik bijna van mijn stoel van verbazing. NvB spant mij voor haar karretje door te proberen eerst mijn vertrouwen te winnen om nadat zij mijn "vertrouwen" had gewonnen mij ongevraagd allerlei "opdrachten" te geven. En nu suggereert u dat ik "fout" zou zijn.

   Zij belazerd mij en naar verluidt vele vele vele anderen, en nu suggereert u dat ik misbruik gemaakt zou hebben van haar vertrouwen. Nou nou.

   Ik ken iemand die met NvB de discussie is aangegaan over dat wat zij op dat moment van plan was niet juist was, ook die persoon is door haar niet netjes behandeld. M.a.w. met NvB de discussie aangaan zoals u stelt had wellicht wellicht eventjes zin gehad, maar niet voor lang.

   Als ik u was zou ik de uitkomsten van het lopende (3e) onderzoek heel goed lezen, als daar in staat wat ik vermoed dat er in gaat staan, dan piept u daarna wel anders. De kans is aanwezig dat dan tot u door gaat dringen dat ook u mogelijk door haar voor haar karretje bent gespannen.

   Groet Gerrit Hartholt.

   Verwijderen
  2. Beste Anoniem.

   Aanvullend het volgende, u heeft het over haar strijd, wat voor strijd is dat?

   Groet Gerrit Hartholt.

   Verwijderen
  3. Haar strijd voor een veilige werkomgeving.

   Verwijderen
  4. Geachte Anoniem.

   Dank u wel voor, uw reactie, u schrijft citaat: "Haar strijd voor een veilige werkomgeving." Einde citaat.

   Weet u 100% zeker dat zij daar voor strijd?

   Groet Gerrit Hartholt.

   Verwijderen
 4. Als de heer RV niet bekend is waarom ik mijn steun heb ingetrokken wil dat mijns inziens zeggen dat dhr RV selectief leest en duidelijk niet op uit is om helder te krijgen hoe het verhaal ligt. Lijkt mij dat zijn manier van in kaart brengen prima past bij de denkwijze van NvB.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte mevrouw Mattiesing.

   Dank u wel voor uw reactie.

   Ik ben het met u eens dat dhr RV selectief leest, wat zijn doel is is mij ook niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is is dat hij het leuk vindt om zeer actief te zijn op twitter.

   Mbt zijn manier van in kaart brengen, het kan zijn dat zijn manier van in kaart brengen iemand (te weten NvB) goed uit komt. De kans is dan ook groot dat NvB linksom of rechtsom (bijvoorbeeld via DM) informatie stuurt naar dhr RV, informatie die past bij dat waar dhr RV mee bezig is. Of te wel de kans is groot dat dhr RV "op maat" informatie krijgt aangeleverd zelfs zonder dat hij er om heeft gevraagd. In het eventuele geval dat dit scenario klopt, dan is dhr RV zonder dat hij het door heeft, loopjongen geworden. Vanaf welk moment het tot dhr RV door gaat dringen dat hij als loopjongen gebruikt wordt door NvB, is moeilijk te voorspellen.

   Groet Gerrit Hartholt.

   Verwijderen
 5. Karolien Osten15 mei 2018 om 22:40

  Inmiddels is jammerlijk gebleken dat de heer Eildert Smit uitermate onbetrouwbaar is en dat hij met minimaal 5 accounts op twitter bezig is onjuiste informatie te verspreiden welke ook geen enkele relatie hebben met de zaak tussen Nicolette en Rijkswaterstaat maar puur gericht zijn op het plegen van karaktermoord!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte mevrouw Osten.

   Dank u wel voor uw reactie.

   - Als u bedoeld dat die meneer nogal hard te keer gaat op twitter dat klopt, of hij uitermate onbetrouwbaar is dat zijn uw woorden, dat heb ik niet onderzocht.
   - Hoeveel accounts die meneer op twitter heeft, of had, weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat als die meneer over de schreef gaat op twitter (stel dat), dat dit dan gerapporteerd kan worden bij twitter.
   - Of alle informatie die die meneer verspreid klopt, heb ik niet onderzocht, al kan ik net als u mij niet aan de indruk onttrekken dat bepaalde informatie die die meneer verspreid inderdaad niet klopt. Bepaalde informatie die die meneer over mij heeft verspreid klopt bijvoorbeeld niet.
   - M.b.t. uw opmerking over karaktermoord, uit berichtgeving blijkt dat dat er een (3e) onderzoek gaande is, misschien is het een idee om eerst de uitkomst van dat onderzoek af te wachten voor we vergaande conclusies gaan trekken.

   Resumerend: Ben het met u eens dat die meneer nogal hard te keer gaat op twitter, zeg maar te hard.

   Groet Gerrit Hartholt.

   P.S. In de hele discussie is er niet alleen door de heer Smit maar ook door anderen (voor en tegen) te hard te keer gegaan op twitter, ben benieuwd wie er aanstichter is van die situatie.

   Verwijderen