woensdag 1 juni 2016

Toekomstvisie nodig voor de N377 liefst nu

Dinsdag 09 februari 2016 heb ik ingesproken in de gemeenteraad van Hardenberg over de toekomst van de N377, dit mede i.v.m. de bespreking van de toekomst van de N340 en N377 op 17 februari 2016 in de Provinciale Staten van Overijssel (de verwachting is dat er tijdens die vergadering besloten wordt om veel geld te investeren in de N340 en maar beperkt in de N377).


Kaart met daarop de N377


Inspreken gemeenteraad Hardenberg 09 februari 2016 over de N377 .jpg

=======================================================

Toekomstvisie nodig voor de N377 liefst nu

Inspreken oriënterende ronde gemeenteraad Hardenberg 09 februari 2016

Geachte voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden, hierbij wil ondergetekende inspreken over het onderwerp 'Toekomstvisie nodig voor de N377 liefst nu'.

Provinciale Staten Overijssel, neigen op dit moment in meerderheid niet naar de Noordelijke variant, ondanks dat daar de meeste draagvlak voor is, maar om financiële redenen naar fors investeren in de N340 op het stuk Zwolle-Dalfsen, hetgeen vooral goed is voor de bereikbaarheid van industrieterrein Hessenpoort bij Zwolle en goed is voor de bereikbaarheid van Dalfsen.

Om te zorgen dat de bereikbaarheid van Hardenberg en Ommen ook verbetert, is er door deze beide gemeenten gelobbied voor aanpakken knooppunt Varsen.

Echter nu doet zich het feit voor dat een flink deel van de gemeente Hardenberg (waaronder Balkbrug Dedemsvaart en Slagharen met als spraakmakend voorbeeld Attractiepark Slagharen), niet zozeer gebruik maakt van de N340, maar juist gebruik maakt van de N377. Mijns inziens is het zaak dat de gemeente Hardenberg niet alleen lobbied voor knooppunt Varsen, maar ook actueel lobbied voor een toekomst vaste oplossing N377.

Het kan toch niet zo zijn dat er meer dan Euro 160 miljoen in de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van NO-Overijssel geïnvesteerd wordt, en dat vervolgens een deel van NO-Overijssel onverhoopt te maken krijgt met een vermindering van de bereikbaarheid.

Concrete punten in deze zijn o.a.:
– oplossing gelijkvloerse kruising(en) bij Drogteropslagen
– problematiek fietsers bij viaduct N377 – N48
– eventuele fietstunnels onder de N377 tussen Balkbrug en Nieuwleusen i.p.v. afwaardering N377
– adequate oplossing N377 in Nieuwleusen liefst met behoudt 70 km/uur (grote uitdaging)

Anders geformuleerd, de lobby voor aanpak knooppunt Varsen lijkt succes te gaan hebben, nu is het zaak om met ingang van nu ook te lobbyen voor een toekomst vaste N377 en niet alleen voor een toekomst vaste N340.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart.

=======================================================

M.b.t. het stuk tussen Nieuwleusen en Balkbrug is mijn advies om daar een aantal fietstunnels in aan te leggen en dan de maximumsnelheid op dat stuk op 100 km/uur te laten (lees niet afwaarderen naar 80 km/uur). Dit bepleit ik voor de verkeersveiligheid en i.v.m. het wegprofiel (vorm functie en gebruik moeten met elkaar in overeenstemming zijn).

De problematiek in Nieuwleusen, verkeerssituatie kruising N377 / N48 en oversteek (oversteken) Drogteropslagen zijn vraagstukken op zich.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten