zaterdag 25 juni 2016

Adriba VU heeft de opdracht gekregen om de banden met Stichting Pesten op de werkvloer te verbreken

Na een klacht van mij over Stichting Pesten op de werkvloer ingediend bij de Vrije Universiteit (via faculteitsbestuur Feweb VU en behandelt door bestuur Postgraduate School Vrije Universiteit), kreeg ik 14 juni 2016 bericht dat de Vrije Universiteit aan Adriba VU de opdracht heeft gegeven om alle banden met Stichting Pesten op de werkvloer te verbreken.

De Vrije Universiteit ziet in de aangeleverde bewijzen genoeg redenen om te twijfelen aan de goede bedoelingen van voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer.

==============================================

Geachte heer Hartholt,

Als voorzitter van de Postgraduate School van de Vrije Universiteit waaronder Adriba en de heer Rietdijk vallen, schrijf ik naar aanleiding van uw klacht d.d. 24 mei 2016. U geeft aan dat er mogelijk sprake is van onzorgvuldig handelen van Adriba en dat er mogelijk niet integer gehandeld is door de stichting pesten op de werkvloer. Laat ik voorop stellen dat wij niet kunnen oordelen over de stichting, daartoe ontbreekt ons de informatie. Wel constateer ik dat afspraken betreffende ieders verantwoordelijkheid bij de organisatie van het congres niet altijd even duidelijk zijn. Dat dit op u overkomt als een vorm van ongewenste belangenverstrengeling, nemen wij zeer serieus. Immers, onze reputatie staat of valt met de kwaliteit die wij leveren, zelfs als wij niet verantwoordelijk zijn voor de organisatie maar daar met sprekers wel aan deelnemen.

U stelt dat het programma vooral een programma voor professionals is en niet een programma voor slachtoffers; kortom, slachtoffers hadden überhaupt niet benaderd moeten worden om aan het programma deel te nemen. Al ben ik zelf niet aanwezig geweest en kan ik derhalve ook niet op grond van de inhoud van het programma daar over oordelen, toch meen ik dat u hier terecht een punt van maakt. Ook dit toont eens te meer aan dat, zeker met zo’n gevoelig onderwerp, er ook van de kant van Adriba veel zorgvuldiger had moeten worden gehandeld. Op zijn minst had men zich vooraf op de hoogte moeten stellen voor wie het congres wel en voor wie het niet bedoeld was en of men zich daar in de acquisitie van deelnemers ook aan gehouden heeft.

Tot slot, stelt u in uw schrijven ook dat de stichting naar uw mening de naam van de VU heeft gebruikt voor persoonlijk gewin. Verbinding van de naam VU aan een evenement met de buitenwereld/derden schept verwachtingen en verantwoordelijkheden. Hierbij hoort dat er ten alle tijde voor wordt gewaakt dat de naam van de VU voor persoonlijk gewin van betrokkene(n) wordt aangewend (of dat die indruk wordt gewekt).Wij nemen uw punt dan ook zeer serieus en zijn hierover het gesprek aangaan met de heer Rietdijk als eindverantwoordelijke voor Adriba. Wij kunnen niet vaststellen of er daadwerkelijk misbruik van onze naam is gemaakt, desondanks hebben wij met de heer Rietdijk afgesproken dat Adriba geen relatie met de stichting meer zal onderhouden en eventueel nog bestaande relaties verbreekt.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

==============================================

Hierbij één klein voorbeeld vreemde werkwijze voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer.

Volgens o.a. Magazine 3 Pesten op de werkvloer, vondt op 29 januari het eerste Congres Pesten op de werkvloer plaats te Haarlem. Dit terwijl die zelfde Stichting, op 11 december 2015 te Groningen een "Groot congres" hield. M.a.w. niet het congres van 29 jan 2016 was het eerste congres zoals Stichting Pesten op de werkvloer beweert, maar het congres van 11 december 2015 was het eerste congres.

Magazine 3 Pesten op de werkvloer (pagina 5):
http://www.pestenopdewerkvloer.nl/publicaties/magazine-3/
Citaat: "Op 29 januari vond de eerste editie plaats van het Congres Pesten op de Werkvloer" Einde citaat.


Visuele uiting (reclame) congresdagen Pesten op de werkvloer 11 dec 2015 en 29 jan 2016

Groot congres in Groningen over ‘Pesten op de Werkvloer’ op 11 december:

Op 11 december 2015 tussen 15.00 en 21.00 uur vindt het congres Pesten op de Werkvloer plaats in Het Coachhuis in Groningen.
http://www.bureauintegriteit.nl/nieuws/43/Congres-Pesten-op-de-Werkvloer

De website die bezoekers naar het Congres (of eigenlijk de Congressen) Pesten op de werkvloer moest krijgen, is al enige tijd gewist door Stichting Pesten op de werkvloer.
http://www.congrespestenopdewerkvloer.nl/
Eerst werd het congres van 11 dec 2015 van deze website gewist, en na het congres van 29 januari 2016 werd de hele website gewist.

Voor de duidelijkheid, dit is één klein voorbeeld van de vreemde werkwijze van voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer, er is nog veel en veel meer bewijs.

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
In de periode begin november 2014 tot eind mei 2015 vrijwilliger bij Stichting Pesten op de werkvloer (o.a. als lobbyist richting de Tweede Kamer)
Ervaringsdeskundige (slachtoffer pesten op het werk / herstel)
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten