zaterdag 18 juni 2016

Discussie over Actieve Donor Registratie juni 2016 n.a.v. standpuntbepaling CDA TK fractie

Nadat op 30 juni 2012 het CDA verkiezings Congres te Maarssen in meerderheid voor Actieve Donor Registratie (ADR) stemde, was het sindsdien opmerkelijk rustig op het onderwerp. Mij iets te rustig gezien de problematiek van de wachtlijsten en zij die voortijdig overlijden. Tot juni 2016. Vanaf het moment dat de CDA TK fractie op 07 juni 2016 aangaf dat zij "unaniem" tegen het voorstel van Pia Dijkstra is over Actieve Donor Registratie (ADR) kwam er een einde aan de opmerkelijke stilte over dit onderwerp. Naar de mening van Frits Wester (en vele anderen) kwam de CDA Tweede Kamerfractie met niet al te sterke argumenten, en ging de CDA TK tot op heden (18 juni 2016) niet in op uitgestoken handen om het gesprek aan te gaan om het probleem (problemen) op te lossen.


Cijfers over Orgaandonatie en registratie

Aangenomen resolutie Orgaandonatie (ADR) 30 juni 2012:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/06/cda-resolutie-orgaandonatie-adr.html

CDA-congres stemt voor Actieve Donor Registratie 04 juli 2012:
https://www.hartstichting.nl/actualiteiten/cda_congres_stemt_voor_actieve_donor_registratie

Masterplan Orgaandonatie 2008
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2008/06/11/masterplan-orgaandonatie
Belangrijkste aanbevelingen Masterplan Orgaandonatie:
- kwaliteitsverbeteringen in ziekenhuizen,
- invoering van een Actief Donorregistratiesysteem (ADR),
- voorlichting,
- maatregelen rond orgaandonatie bij leven.
Het Masterplan Orgaandonatie bevat de zojuist genoemde vier belangrijke aanbevelingen, de Tweede Kamer heeft tot op heden (juni 2016) maar drie van deze belangrijke aanbevelingen overgenomen. Het gevolg is dat de Tweede Kamer in beeldspraak een auto de weg heeft opgestuurd met drie wielen i.p.v. vier wielen. Pas als in beeldspraak het vierde wiel (te weten ADR) monteert wordt aan deze auto dan gaat deze auto goed rijden.

Kamerbrief over vervolg Masterplan Orgaandonatie brief d.d. 19 dec 2014
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/12/19/kamerbrief-over-vervolg-masterplan-orgaandonatie

Factcheck op bewering dat een ander registratie systeem niet leidt tot meer donoren NRC 11 juni 2012
http://www.nrc.nl/next/2012/06/11/niet-meer-donoren-bij-ander-registratiesysteem-12327030


2016

Antwoorden op Eerste Termijn Tweede Kamer over Actieve Donor Registratie (handelingen)
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3e90eab5-ed1c-4beb-a2e7-df75f7c3ea7b&title=Voorstel%20van%20wet%20van%20het%20lid%20Pia%20Dijkstra%20tot%20wijziging%20van%20de%20Wet%20op%20de%20orgaandonatie%20in%20verband%20met%20het%20opnemen%20van%20een%20actief%20donorregistratiesysteem%20%2833%20506%29%20%28antwoord%20eerste%20termijn%29.docx

Brief gezondheidsorganisaties aan de Tweede Kamer over ADR 03 juni 2016:
https://www.nierstichting.nl/media/filer_public/d8/6a/d86ae58c-be4e-4cb0-a588-6b70525f5d92/160603_brief_aan_kamerleden_adr_debat.pdf

'Donornier schonk mij tweede leven' AD 07 juni 2016 interview Coert van Ee
http://www.ad.nl/nieuws/donornier-schonk-mij-tweede-leven~a9a29973/

CDA steunt wetsvoorstel ADR niet 07 juni 2016
https://www.cda.nl/actueel/toon/cda-steunt-wetsvoorstel-adr-niet/

Open brief gezondheidsorganisaties aan de CDA TK fractie 08 juni 2016
https://www.npcf.nl/nieuws/dringend-beroep-op-cda-fractie-over-donorwet
https://www.npcf.nl/images/Actueel/160608_Open_brief_aan_CDA_Kamerleden_2.pdf

Frits Wester in een #fritsvlog over kulargument CDA als gaat om voorstel #D66 over orgaandonatie
https://twitter.com/fritswester/status/740924299163389952
http://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/fritsvlog-flauwekulargument-cda-tegen-wet-orgaandonatie
Boodschap Frits Wester is, als je principiële bezwaren hebt tegen Actieve Donor Registratie zeg dat dan, als je geen principiële bezwaren hebt maar toch tegen Actieve Donor Registratie bent kom dan met goede argumenten en niet met een flauwekul argument (of flauwekul argumenten) zoals de CDA Tweede Kamerfractie op 07 juni 2016 heeft gedaan.

‘Meeste CDA-kiezers voor nieuwe donorwet’ EenVandaag 09 juni 2016
http://opiniepanel.eenvandaag.nl/uitslagen/67547/_meeste_cda_kiezers_voor_nieuwe_donorwet_
Citaat: "Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat de meeste kiezers (54%) die nu op het CDA zouden stemmen, echter wel voor de nieuwe donorwet zijn. 37 Procent van de CDA-achterban is tegen." Einde citaat.

Tweede Termijn Tweede Kamer over ADR 09 juni 2016 (stenografisch verslag)
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016D24179&did=2016D24179

New opt-out organ donation system has already saved dozens of lives in the first six months 14 juni 2016
https://twitter.com/WalesOnline/status/742588641726193664
http://www.walesonline.co.uk/news/health/numbers-show-wales-opt-out-11468872


Beeld ANP / Frank van Beek

Opinieartikel in het ND: CDA kiest voor zelfbeschikking 16 juni 2016:
https://www.nd.nl/nieuws/opinie/cda-kiest-voor-zelfbeschikking.1789297.lynkx
Dit opinieartikel weerlegt op een nette manier vakkundig de argumenten van de CDA TK fractie, het betreft de argumenten gebruikt door de CDA TK fractie gebruikt op 07 juni 2016 en 09 juni 2016 (kamerdebat).

Analyse leert dat er iets aan de hand is in de Tweede Kamer (wat dat is dat is niet geheel duidelijk), dat wat er speelt is voor de CDA TK fractie reden om het onderwerp Orgaandonatie te politiceren. Het feit dat de CDA TK fractie "unaniem" met niet sterke argumenten is gekomen op 07 juni 2016 en 09 juni 2016 en tot op heden niet ingaat op uitgestoken handen van diverse kanten zijn duidelijke tekenen dat er iets vreemds aan de hand is. Mijn mening is dat iets wat speelt in de Tweede Kamer (wat dat ook mogelijk zijn) niet uitgevochten dient te worden over de rug van hen die op een wachtlijst staan voor een donororgaan.

Mijn voorstel is dat de CDA TK fractie van het onderwerp Orgaandonatie / Actieve Donor Registratie een vrije kwestie maakt, het onderwerp depolitiseerd (dus puur naar de inhoud kijken zoals het hoort in de partij van de inhoud), in gesprek gaat om het probleem op te lossen en last but not least verbindend leiderschap toont. Hierbij dient meegenomen te worden dat Actieve Donor Registratie zorgvuldiger is dan het huidige Toestemmingssysteem, dat zit hem er in dat ADR sterk bevordert dat mensen hun mening in deze laten registreren en dus zelf (moeten) beslissen i.p.v. dat ze door hun mening niet te laten registreren de nabestaanden laten beslissen zoals tot op heden veelal het geval is.

Samengevat: bij ADR beslis je zelf (moet je zelf beslissen), bij het Toestemmingssysteem beslissen veelal de nabestaanden. ADR is alleen al daarom zorgvuldiger. Dit naast het feit dat er door ADR jaarlijks een x aantal mensenlevens gered kunnen worden en de kwaliteit van leven van veel mensen verbeterd.

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Actief CDA lid
1e indiener aangenomen CDA resolutie Orgaandonatie (ADR) 30 juni 2012
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/06/cda-resolutie-orgaandonatie-adr.html

P.S.1 Diverse CDA leden die om principiële redenen tegen ADR zijn geven tijdens contact aan dat ze tegen ADR zijn, die zelfde CDA leden geven echter ook aan dat de argumenten van de CDA TK fractie zacht gezegd niet sterk te vinden. De CDA leden die voor ADR zijn (veelal minder luidruchtig dan de tegenstanders van ADR), zijn hogelijk verbaasd (flabbergasted) over het standpunt van de CDA TK fractie ingenomen 07 juni 2016, en zijn ook hogelijk verbaasd er over dat de CDA TK fractie tot op heden niet in gaat op uitgestoken handen om het probleem op te lossen.

P.S.2 Wat ik persoonlijk opmerkelijk vindt is dat de discussie over orgaandonatie al circa 30 jaar duurt (persoonlijk heb ik bijvoorbeeld in 1993 en 1994 discussies meegemaakt. Mijns inziens is de politiek op dit onderwerp tot nu toe niet slagvaardig, en vertoont de politiek tot op heden onvoldoende verbindend leiderschap.

P.S.3 Bijzonder in deze is ook dat de CDA TK fractie in 1995 via haar woordvoerder voor het Geen Bezwaarsysteem heeft gepleit. (Het Geen Bezwaarsysteem gaat nog een stap verder dan ADR.)

P.S.4 De kans is groot dat het CDA Partijbestuur aan de CDA TK fractie meldt (gaat melden / heeft gemeld) dat het op 07 juni 2016 door de CDA TK fractie ingenomen standpunt niet goed is geland. Wie de boel vlot gaat trekken, is tot op heden 18/06/2016 onduidelijk.

P.S.5 Naar verluidt zijn diverse medici sinds circa 07 juni 2016 bezig om individuele VVD Tweede Kamerleden te bellen om het onderwerp Actieve Donor Registratie te bespreken. Het feit dat het onderwerp Actieve Donor Registratie een vrije kwestie is binnen de VVD TK fractie biedt per slot mogelijkheden, zeker met in het achterhoofd dat vele VVD kiezers (68% aldus EenVandaag) voor ADR zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten