zondag 19 juli 2015

Pas op voor Stichting Pesten op de werkvloer

Op 12 juli 2015 heb ik een waarschuwing voor Stichting Pesten op de werkvloer (St Podw) geplaatst op het Forum van Tros Radar met de tekst Pas op voor Stichting Pesten op de werkvloer.

Samenvatting: vz St Podw past haar undercover technieken ook toe als vz anti-pestclub.

Analyse leert het volgende: Voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer runt voor haar professie een firma die (in opdracht) undercover personeel bij bedrijven levert. Degene die undercover ergens werkt (bijvoorbeeld zijzelf), wordt dan geacht ideeën van de werkvloer te halen, en moet daarvoor dus geregeld liegen en zich anders voordoen dat hij/zij werkelijk is. Het opvallende is dat de technieken en de werkwijzes die voorzitter St Podw in haar professie (als undercover specialist) toepast, ook toepast als voorzitter St Podw. (Je hoopt van niet maar ze doet het wel.) Dit is niet alleen in woord onethisch, maar blijkt in de praktijk ook onethisch te zijn, want het heeft allerlei rare gevolgen. Het betekent feitelijk dat zij niet open en eerlijk is en, om de haverklap halve waarheden uit, ontwijkende antwoorden geeft op moeilijke vragen, belangrijke informatie achterhoud etcetera etcetera (de hele trucendoos om niet ontmaskert te worden).

Dit alles met als vermoedelijke doel dat vz St Podw een inkomstenbron verwerft via www.pestenopdewerkvloer.nl . Is er principieel iets op tegen dat vz St Podw een inkomen verwerft via St Podw op zich niet, wat wel principieel bezwaarlijk is dat zij daar tot nu toe niet open en eerlijk over is, en dat zij op een apart manier dat (die inkomstenbron verwerven) voor elkaar probeert te krijgen. Hierna volgt een lijst met bijzonderheden en apartigheden (lijst is niet compleet).

Het proberen te verkopen van trainingen (inkomstenbron voor de vz), probeert Stichting Pesten op de werkvloer sinds 2016 niet alleen via deze Stichting, maar ook via de website Pesten Preventie www.pestenpreventie.nl @pestenpreventie te doen.


Per 31 december 2016 heeft Stichting Pesten op de werkvloer een negatief eigen vermogen van €9.968.
Per 31 december 2016 heeft Stichting Pesten op de werkvloer eenbedrag van €14.622 geleend. Wie die lening verstrekt heeft vermeld dat jaarverslag niet.

Mede om een einde te kunnen maken aan dat negatieve eigen vermogen en om die lening te kunnen terugbetalen, is Stichting Pesten op de werkvloer genoodzaakt om trainingen, workshops etcetera etcetera te verkopen via Stichting Pesten op de werkvloer en via de website Pesten Preventie.

URL naar jaarverslag 2016 Stichting Pesten op de werkvloer
http://www.pestenopdewerkvloer.nl/wp-content/uploads/2015/08/jaarverslag-PodW-2016.pdf


Dit is wat Laura Willemse voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer over zichzelf zegt

Marketing gestudeerd hihihi
4 jaar
Deskundig expert hahaha zelfbenoemd
Of andere titel als die mooier is ben heel flexibel

In mijn forum bijdrage heb ik proberen duidelijk te maken:
- St Podw doet zaken met Nolin Uitgevers te zien in Opgelicht?! 3 feb 2015:
  http://www.opgelicht.nl/uitzending/2015/1155/ over advertentiefraude
  http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/07/wat-is-relatie-tussen-stichting-pesten.html
- St Podw is onduidelijk over de samenwerking met Instituut GAK:
  http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/07/subsidie-aanvraag-stichting-pesten-op.html
- St Podw biedt het ene moment wel hulp aan slachtoffers en het andere moment niet, of toch wel:
  http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/07/printscreens-van-facebook-info-pagina.html
  http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/07/statuten-stichting-pesten-op-de.html
- St Podw promoot okt 2014 een methode die pesters niet straft maar "beloond", zelfs anno sept 2015 blijft St Podw die methode promoten ondanks dat bijna geen enkel bedrijf die dure methode inhuurt:
  http://www.nu.nl/carriere/3912455/gepeste-werknemer-moet-geen-ambtenaar-worden.html
  http://www.nu.nl/carriere/3910769/werkgever-moet-pestend-personeel-niet-straffen.html
- St Podw wilde slachtoffers laten betalen voor een seminar voor professionals:
  Dat de aanmelding en betaling via St Podw verliep is verwijderd van internet.
  In Magazine 1 staat dat het seminar voor professionals is, elders staat wat anders.
  http://www.feweb.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2014/10-30-pesten-op-het-werk.asp#.Vdmi7PntlBe
- St Podw pest belangrijkste vrijwilliger weg:
  http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/06/anti-peststichting-pest-belangrijkste.html
- St Podw claimt veel vrijwilligers te hebben, echter in Magazine 2 plaats St Podw een foto van een aantal vrijwilligers waarvan er in ieder geval 4 gestopt zijn met vrijwilligers werk voor die Stichting (namen bij ondergetekende bekend).
- St Podw staat op de foto met een aantal Bekende Nederlanders, echter die Bekende Nederlanders horen bij een andere Stichting.
- Bagatelliseert St Podw in de communicatie de inbreng van diverse vrijwilligers, nog sterker St Podw probeert de eer te claimen:
  http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/07/ben-je-initiatiefnemer-petite-stop.html
- In magazine GezondNu editie sept 2015 zegt vz St Podw dat praten belangrijk is, het vreemde is dat vz St Podw niet met 3 slachtoffers van haar in gesprek wil om een aantal problemen op te lossen.
  http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/open-brief-met-voorstel-tot-uitpraten.html
- Vz St Podw prestenteert zich in de media als deskundige, terwijl zij geen echte anti-pest deskundige is. Zij is wel deskundig op het gebied van marketing (zie opleiding) en ideeën-jatten (zie professie).
- Het ene moment bestaat St Podw anderhalf jaar, het andere moment 1 jaar (aldus magazine 2).
  http://www.nu.nl/werk-en-prive/4059051/half-miljoen-mensen-wordt-structureel-gepest-werkvloer.html
- In Magazine 2 (juni 2015) noemt St Podw als bereikte resultaten: een besloten forum, x maal op de radio geweest, laptops gekregen, gratis kantoorruimte gekregen, en meegedaan aan de landelijke dag tegen pesten. Een bijzonder lijstje, dit om diverse redenen zoals het feit dat de landelijke dag tegen pesten te Rhenen door een andere stichting was georganiseerd. Wat in ieder geval ontbreekt is het seminar van 30 oktober 2014 pesten op het werk, de lobby richting de Tweede Kamer, de petitie de aanbieding daarvan aan de Tweede Kamer en de bespreking daarvan door de Tweede Kamer.
- Voorzitter St Podw heeft er een handje van om te roddelen over "haar" vrijwilligers, met als vermoedelijke doel die vrijwilligers onderling te isoleren en te zorgen dat alle interne communicatie via de voorzitter gaat zodat zij daar volledige controle over heeft. Voorzitter schuwt bij dat roddelen het niet om de waarheid geweld aan te doen. Navolgend een voorbeeld van dat roddel gedrag van voorzitter St Podw.
- Wat mij persoonlijk diep geraakt heeft en raakt is dat vz St Podw tegen diverse vrijwilligers gezegd heeft dat zij om die en die reden geen contact met mij op mochten nemen (dit al in de tijd dat ik vrijwilliger was voor St Podw). Toen ik dat hoorde ging bij mij een lampje branden, want die zelfde vz St Podw had met een smoesje tegen mij gezegd dat ik geen contact op mocht nemen met die en die. Wat vz St Podw gedaan heeft is roddelen over vrijwilligers om die onderling te isoleren, iets wat niet integer is en onethisch. Als klap op de vuurpijl heeft vz St Podw geen tijd om het e.e.a. uit te praten (uitpraten is voor slachtoffers juist heel belangrijk) na de gang van zaken eind mei 2015 en haar handelwijze, maar wel tijd om allerlei verhalen over mij te vertellen aan deze en gene waarom ik St Podw in een helder daglicht plaats (m.a.w. vz St Podw heeft wel tijd om over mij te roddelen maar geen tijd om zaken met mij uit te praten = en roddelen en negeren).

Ik ben benieuwd met welke roddels voorzitter St Podw in de periode juni t/m november 2015 mensen er van heeft proberen te weerhouden om contact met mij op te nemen of contacten te onderhouden.

- St Podw kondigt okt 2014 in Magazine 1 Pesten op de werkvloer preventie producten voor bedrijven aan in hun bedrijven bewust programma, anno aug 2015 zijn die nog steeds niet bekend gemaakt. Naar verluidt komen die nu in sept 2015 en heten nu het Pesten Preventie Programma.
- En er is meer ................................................

Kort samengevat Stichting Pesten op de werkvloer is in de communicatie zo flexibel als een loden deur. Overweegt u in zee te gaan met Stichting Pesten op de werkvloer, doe dan een driedubbel check en vraag u af wat de meerwaarde is van Stichting Pesten op de werkvloer behalve dat het een gehaaide marketing campagne heeft.

Over het forum van Tros Radar:

Naast mijn ervaringen m.b.t. de St Podw hebben anno 19 juli 2015 in ieder geval nog 2 mensen (schermnaam Lowietje100 en Bullpieter) melding gemaakt op het forum van Tros Radar van hun vreemde belevenissen m.b.t. St Podw rond e.o.a. vaag seminar 30 okt 2014. Die vreemde belevenissen betreffen o.a. dat de St Podw wilde dat slachtoffers van pesten op het werk zouden betalen voor dat seminar, terwijl dat seminar helemaal niet bedoeld was voor slachtoffers van pesten op het werk.

Op een voorstel tot uitpraten (met bijvoorbeeld de in ieder geval 3 slachtoffers van die Stichting zoals die zich gemeld hadden via het forum van Tros Radar), daar heeft vz St Podw tot op heden niet op gereageerd in de richting van de slachtoffers, ondanks een brief geschreven door één van de slachtoffers.

Voor de volledigheid, het programma Radar is tegenwoordig een AvroTros productie.


Foto Tros Radar (vermoedelijk uit 2011)

Topic Forum Tros Radar: Pas op voor Stichting Pesten op de werkvloer:
https://forum.www.radartv.nl/viewtopic.php?f=129&t=157783

Dit topic staat niet meer op de website van Tros Radar sinds 27 juli 2015, dit omdat in de discussie naar mijn gevoel te veel op de man werd gespeeld en ondergetekende daar allergisch op reageerde. Terwijl ondergetekende het onderwerp serieus inbracht, werd er door een x aantal forummers op dat forum een x aantal vragen gesteld over St Podw (veelal in de trant van dat zij de aangedragen bewijzen niet genoeg vonden terwijl ik en nog 2 anderen genoeg bewijs aanleverden zie navolgend) en een x aantal vragen over ondergetekende (ze trokken mijn goede bedoelingen in twijfel / ik zou meer naar mij zelf moeten kijken), dat mijn goede bedoelingen in twijfel werden getrokken vondt ik niet prettig waardoor ik in de stress vloog (bedoel je het goed legt een ander het anders uit). Mijn stelling dat als er in een forum op de man gespeeld wordt (en er onvoldoende adequaat wordt ingegrepen) dat dan zo'n forum minder leuk wordt, is in deze met dat topic en hoe het er daar aan toe ging in de periode 12 juli 2015 tot 27 juli 2015 bewezen.

Rare ervaringen met Stichting Pesten op de werkvloer @pestenophetwerk ? Geef dit door aan Tros Radar (tweet):
https://twitter.com/GerritHartholt/status/622658775909056512

De Stichting Pesten op de werkvloer heeft 4 verschillende versies van haar doelstellingen:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/07/printscreens-van-facebook-info-pagina.html
Wie weet zijn er nog een 5e een 6e of een 7e versie.

Er is sprake van 2 verschillende versies van voor wie het seminar van 30 okt 204 bedoeld was:

Magazine 1 St Podw meldt, citaat: "Kom naar het seminar PESTEN OP HET WERK voor professionals, management, deskundigen." Einde citaat.
De website van de Vrije Universiteit meldt, citaat: "Het seminar is geschikt voor iedereen die geconfronteerd wordt met pesten op het werk en voor iedereen die een positieve bedrijfscultuur wil stimuleren." Einde citaat.

Agenda Vrije Universiteit 30 okt 2014 seminar Pesten op het werk:
http://www.feweb.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2014/10-30-pesten-op-het-werk.asp#.VavafPntlBd


Logo Tros Radar 2015

Is de website van St Podw anno 19 juli 2015, niet professioneel en bevat het oude informatie. De nieuwe versie van de website (deels online sinds 30 juli 2015) ziet er gelikter uit, wat echter de meerwaarde is van die website (behalve dat het enige marketing bevat voor St Podw), is ook met de nieuwe versie niet duidelijk.
http://www.pestenopdewerkvloer.nl

De (preventieve) producten waar St Podw het over heeft op haar facebook info pagina zijn anno 19 juli 2015 nergens te vinden. De vraag is of die (preventieve) producten überhaupt bestaan anno 19 juli 2015. Die (preventieve) producten zijn ooit in okt 2014 al aangekondigd in magazine 1 St Podw, en waren in de periode okt 2014 - eind juli 2015 niet te vinden op de website van St Podw (terwijl die producten er al die tijd op hadden moeten staan volgens magazine 1 St Podw van okt 2014).
https://www.facebook.com/pages/pestenopdewerkvloernl/554820681272157?sk=info&tab=page_info


Oud logo Tros Radar

Uitzending Opgelicht?! van 03 feb 2015 over advertentiefraude:
Stichting Pesten op de werkvloer doet zaken met Nolin Uitgevers, een uitgeverij die hoe zal ik het zeggen op een wazige manier advertenties verkoopt via haar SponsorPublicatieConcept. Zie ook de uitzending van Opgelicht?! 03 feb 2015 over advertentiefraude.
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/07/wat-is-relatie-tussen-stichting-pesten.html

Tips wat te doen bij een vermoeden van advertentiefraude kunt u vinden op de website www.fraudehelpdesk.nl 
Vb - Als u twijfelt aan de magazines/ boekjes die worden uitgegeven door het advertentiebureau, kunt u hen vragen om verantwoording af te leggen voor de wijze waarop zij hun taken hebben voldaan.


Artikel Binnenlands Bestuur (hardcopy) 19 juni 2015

Er staat in het blad Binnenlands Bestuur (hardcopy) van 19 juni 2015 een netwerk artikel over de Stichting Pesten op de werkvloer (en het kern netwerk van die Stichting volgens dat artikel). De kop van het artikel suggereert dat St Podw steun aan gepeste werknemers biedt, echter in het artikel is daar niets over te vinden. Verder is bijzonder dat het artikel vermeld dat de St Podw een "overeenkomst" heeft met Instituut GAK (lees subsidie), maar dat de St Podw anno 19 juli 2015 meldt dat zij geen subsidie ontvangen. Als u het snapt, dan snap ik het ook. Naar verluidt heeft St Podw later zomer 2015 een subsidie binnengesleept voor een x aantal cursussen voor ondernemingsraden (ben benieuwd wie die cursussen gaat geven en daarvoor betaald krijgt).

Mijn persoonlijke ervaring is dat de huidige voorzitter van St Podw (eind 2014 / 1e helft 2015) een werkwijze hanteert die onethisch is. Die werkwijze houdt o.a. in het isoleren van vrijwilligers en slachtoffers van pesten op het werk onderling (o.a. d.m.v. roddelen), informatie achterhouden, met kluitjes in het riet sturen, netwerk relaties inpikken, negeren en informatie / ideeën jatten,

Anti-peststichting pest belangrijkste vrijwilliger weg:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/06/anti-peststichting-pest-belangrijkste.html

Ben je initiatiefnemer petitie Stop pesten op het Werk! probeert er iemand anders mee vandoor te gaan:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/07/ben-je-initiatiefnemer-petite-stop.html


Logo Stichting Pesten op de werkvloer 2014 / 2015

Dat St Podw sinds 17 juli 2015 mee doet aan de NRC charityawards valt onder de categorie brutaal.
http://www.nrccharityawards.nl/advertenties/195/stichting-pesten-op-de-werkvloer
Actie voorwaarden NRC charityawards:
http://www.nrccharityawards.nl/actievoorwaarden

Diana de Raaf over Pas op voor Stichting Pesten op de werkvloer:
http://tuintjesidee.simplesite.com/419146629

Zoe Vespa heeft op 22 juli 2015 ook het e.e.a. hierover geschreven:
https://www.facebook.com/pages/Zoe-Vespa/1444364402463461


Printscreen petitiepagina St Podw d.d. 20 juli 2015 .jpg

Citaat: "Dit doen we samen met diverse partijen, zoals de vakbonden, VNO-NCW, universiteiten en ondernemers." Einde citaat.
Commentaar: In de periode begin november 2014 tot 30 mei 2015 heb ik veel met St Podw te maken gehad, daarbij is ook gepraat over de "zogenaamde" samenwerking met VNO-NCW en de vakbonden. Van die samenwerking met VNO-NCW en de vakbonden door St Podw heb ik al die tijd geen bewijzen gezien, wel praatjes gehoord daarover van voorzitter St Podw. M.b.t. de "zogenaamde" samenwerking met universiteiten, die bestond in de periode begin november 2014 tot 30 mei 2015 alleen uit een vreemde samenwerking met de afdeling ADRIBA van de VU.

Bestudering (op 21 juli 2015) van het bestuur van St Podw op hun website onder kennismaking, leert dat iemand die in sept 2014 gestopt is met vrijwilligerswerk voor die Stichting (is te controleren), op 21 juli 2015 nog steeds vermeld staat als vrijwilliger voor St Podw. Zo kan ik ook aan "veel" vrijwilligers komen. Op de nieuwe website (sinds 30 juli 2015) is die vrijwilliger wel verwijdert.


Printscreen twitteraccount @pestenophetwerk d.d. 21 juli 2015

Voorzitter Stichting Pesten op het werk roddelt op 21 juli 2015 over een vrijwilliger, dit terwijl die vrijwilliger (hij/zij) zich daar niet tegen kan verdedigen (vz blokkeert kritische twitteraccounts). Dit alles heet in juridisch jargon machtsmisbruik. Mijn ervaring met vz St Podw is dat roddelen over vrijwilligers standaardpraktijk is (dit is bevestigd door meerdere mensen), met als doel het onderling isoleren van vrijwilligers en slachtoffers. (Dit in ieder geval in de periode maart t/m mei 2015.)


Printscreen twitteraccount @Weggepest2000 d.d. 22 juli 2015 (ps1)


Printscreen twitteraccount @Weggepest2000 d.d. 22 juli 2015 (ps2)

Ter voorkoming dat bewijsmateriaal geretweet wordt (geretweete tweets zijn moeilijk te verwijderen van internet) blokkeert St Podw bepaalde kritische accounts.


Printscreen facebookpagina St Podw d.d. 22 juli 2015 .jpg

Gezien dit bericht op de facebookpagina van St Podw over het versturen van het magazine Pesten op de werkvloer naar diverse organisaties en ondernemingsraden OR'n, is het denk ik nu ook noodzakelijk om ondernemingsraden te waarschuwen, pas op. Controleer tevens of St Podw ja/nee een samenwerking heeft met Instituut GAK. Naar verluidt heeft St Podw in de loop van de zomer van 2015 alsnog een subsidie eruit gesleept bij Instituut GAK voor een x aantal cursussen aan ondernemingsraden (ben benieuwd wie die cursussen gaat geven en daarvoor betaald krijgt).

Statuten Stichting Pesten op de werkvloer

Tijdens een bezoek aan de website van de Kamer van Koophandel heb ik de statuten van Stichting Pesten op de werkvloer gevonden (kost een paar euro), vastgesteld d.d. 10 juni 2014. Op mijn blog een deel van die statuten. Die statuten bevatten weer een andere (nieuwe) versie van de doelstelling van St Podw, maar dan nu de officiële versie i.p.v. een marketing versie.
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/07/statuten-stichting-pesten-op-de.html


Printscreen website VU m.b.t. persbericht over concreet stappenplan .jpg

Oktober 2014 werd met veel publicitaire bombarie door de VU aangekondigd dat 'VU ontwikkelt concreet stappenplan tegen pesten op de werkvloer' subtitel 'Niet straffen maar gewenste prestaties belonen' dat stappenplan zou op het seminar 'Pesten op het werk' d.d. 30 oktober 2014 gepresenteerd worden locatie Vrije Universiteit.

Graag verneem ik de volgende informatie:
- Hoe staat het met dat concrete stappenplan van de VU?
- Is dat effectief? Waar wordt dat nu toegepast?
- Waarom verliep de aanmelding en betaling voor dat seminar via St Podw en niet via de VU?
- Hoeveel deelnemers heeft dat seminar van 30 okt 2014 getrokken?
- Hoeveel waren er daarvan betalend?
- Hoeveel professionals waren er aanwezig en hoeveel mensen vanuit een andere hoedanigheid?

Op donderdag 30 juli 2015 heeft St Podw haar nieuwe website gelanceerd, op twitter, fb en website onder het motto een kadootje na 1 jaar. Dat de statuten gewijzigd zijn op 10 juni 2014 (de naam van de Stichting werd toen Pesten op de werkvloer) dat vermeld de buzz van St Podw niet. Die info op twitter is ook in tegenstelling tot de info op 31 mei 2015 op Nu.nl citaat: "Dat bleek zo'n succes dat ze er anderhalf jaar geleden een stichting van maakten die geheel wordt gerund door vrijwilligers, zonder subsidie." Einde citaat.
http://www.nu.nl/werk-en-prive/4059051/half-miljoen-mensen-wordt-structureel-gepest-werkvloer.html


Magazine 1 St Podw okt 2014 meldt dat de stichting div preventieve producten heeft.

In het magazine 1 van de Stichting Pesten op de werkvloer jaar 1 nummer 1 meldt de St Podw dat ze diverse preventieve producten hebben voor bedrijven in hun bedrijven bewust programma, magazine 1 is uitgegeven oktober 2014. Tot op heden 31 juli 2015 zijn die preventieve producten niet te vinden op de website van St Podw ondanks dat die volgens dat magazine op de website zouden moeten staan.


Deze foto staat sinds 01 aug 2015 op de fb pagina van St Podw.

Als St Podw zoveel vrijwilligers heeft als zij claimen te hebben, op 31 juli 2015 claimt de St Podw op hun website 23 vrijwilligers te hebben, waarom staan er dan zo weinig vrijwilligers van St Podw op de foto op hun website? Magazine 2 St Podw claimt (geschreven juni 2015) dat de Stichting 25 vrijwilligers heeft, en zet daar een foto naast met mensen waarvan een x aantal (in ieder geval 3) gestopt zijn met vrijwilligers werk voor St Podw (foto is van 15 jan 2015 tijdens een avond boogschieten te Noordwijk Blijf Voor 't Land Johanna van Hoornstraat 8 2203 GM Noordwijk).


Privébericht vanaf nieuw en anoniem twitteraccount @opa_jop (tijdelijk account?)

Tot mijn verbazing kreeg ik op dinsdag 28 juli 2015 na opheffen topic op forum Tros Radar vanaf een nieuw en anoniem twitteraccount @opa_jop vreemde en suggestieve tweets en een verzoek om te mailen naar opa_jop@yahoo.com . Bijzonder is dat het account opa_jop (blijkbaar) verdwenen is van het forum van Tros Radar en dat het twitteraccount @opa_jop ook weg is (alleen actief geweest op 28/07/2015 zoals het er nu naar uit ziet). Wil opa_jop zich kenbaar maken? Als opa_jop aan mij durft te tweeten vanaf een anoniem account en durft te vragen of ik wil mailen naar een anoniem emailadres, dan durft opa_jop vast ook IRL met mij te praten.


Printscreen fb St Podw 20150801 St stort zich nu ook op andere tak van sport

Of het aanpakken van pesten op het werk nog niet genoeg is, stort St Podw zich sinds 01 aug 2015 ook op het aanpakken van pesten in vrijwilligersorganisaties. Een ieder die een geval van pesten in een vrijwilligersorganisatie of stichting meemaakt kan dit melden bij St Podw per mail redactie@pestenopdewerkvloer.nl . Of deze nieuwe activiteit volgens de statuten kan van St Podw, is een leuke vraag in deze (vraagt om ruime interpretatie statuten). En als vz St Podw nu pestgedrag vertoont (en daar lijkt het sterk op), moet een vrijwilliger dit dan melden bij die zelfde voorzitter?


Printscreen voorpagina website St Podw d.d. 16 aug 2015 .jpg

Citaat: Om pesten op de werkvloer onder de aandacht te brengen en hopelijk bij te dragen aan verbanning van de pesterijen, is de Stichting Pesten op de werkvloer in het leven geroepen. Een jaar zijn we nu, zowel op werknemers- als werkgeversniveau, aan de slag om dit taboe te doorbreken, wan dat kunnen we alleen met elkaar." Einde citaat.

Opmerkingen:
- Nieuwe versie doelstelling?
- M.b.t. werknemers- en werkgeversniveau? Wat houdt dat in? Wie het snapt mag het zeggen.
- Dat met elkaar, wat bedoelt St Podw daarmee?


Printscreen pagina "Ik word gepest" website St Podw d.d. 16 aug 2015 .jpg
http://www.pestenopdewerkvloer.nl (pag heeft geen eigen url)

Citaat: "Psychische of juridische hulp, hulp intern in jou bedrijf of extern. Deze website is speciaal bedoeld om daar van alles over te lezen en om je te helpen goede keuzes te maken." Einde citaat.

Opmerkingen:
- Waar is die hulp te vinden op de website van St Podw ??? En doet St Podw dan zelf niks?
- Opvallend dat er op die pagina ook het e.e.a. over de gezondheid van het slachtoffer staat, je zou kunnen denken dat dit "geleend" is van http://www.stoppestenophetwerk.nu (start begin juli 2015).Magazine GezondNu een stukje over een "deskundige".

In Magazine GezondNu stelt vz St Podw dat praten heel belangrijk is, bijzonder dat die zelfde vz St Podw een uitpraatsessie met 3 personen tot nu toe blokkeerd (zij reageert tot op heden 25 nov 2015 niet op een voorstel tot uitpraten).

Navraag bij BING Bureau Integriteit leert 2 sept 2015 dat er geen samenwerkingverband is tussen St Podw en Bureau Bing. BING communiceert met veel meer stichtingen en heeft geen speciale band met St Podw. Het lijkt er op dat St Podw door de naam van BING te noemen in Magazine 2 hoopt meer opdrachten van bedrijven / ondernemingsraden te krijgen voor het Pesten Preventie Programma. M.b.t. een ontwikkelde handleiding "hoe om te gaan met ongewenst gedrag op de werkvloer" die al sinds okt 2014 op de website zou moeten staan, die is al heel lange tijd (jan 2015 - aug 2015 of langer) niet te vinden op de website van St Podw. Naar verluidt heeft St Podw circa okt 2015 aan Bureau Bing gevraagd om een workshop te houden op 2 bijeenkomsten.

Analyse teksten in Magazine 2 en contact op 2 sep 2015 met BING leert:

Het gebruik van de namen van organisaties als Instituut GAK, Bureau Integriteit BING, Falke & Verbaan etc door Stichting Pesten op de werkvloer in Magazine 2 is aug /sept 2015 bedoeld om vertrouwen bij de lezers te wekken. Feitelijk heeft Stichting tot circa eind sept 2015 geen samenwerkingsverbanden met die organisaties (St Podw publiceerde dus over samenwerkingsverbanden voordat die samenwerkingsverbanden gemaakt werden). Tip: als u zaken wilt doen met Bureau Bing of Falke & Verbaan dan kunt u dat beter rechtstreeks doen dan via St Podw. Bijzonderheid: grote kans dat vz St Podw een kijkje in de keuken van SBI Formaat en Falke & Verbaan wil nemen om zo het e.e.a. van hen te leren.


Bijzonder St Podw tweet op 6 sept 2015 over positief leiderschapAls we kijken naar zaken als:
- Displays high integrity and honesty, dan scoort vz St Podw is mijn ervaring een grote onvoldoende (een 2).
- Solves problems and analyzes issues, vz St Podw veroorzaakt problemen ipv dat zij problemen oplost is mijn ervaring.
- Develops others, daar heeft vz St Podw geen belang bij (doet zij dan ook niet).
- Connects the group to the outside world, is vz St Podw niet mee bezig (wel met iets anders).


Met enig flink zoeken op internet gevonden: een printscreen whatsapp conversatie mei 2015.
Transcriptie:
Vraag aan voorzitter St Podw: "hoe lang werk je in dit deelgebied ?"
Antwoord voorzitter St Podw: "Marketing gestudeerd hihihi"
                                                  "4 jaar":
                                                  "Deskundig expert hahaha zelfbenoemd"
Reactie vragensteller: "Oke!"
Vervolg voorzitter St Podw: "Of andere titel als die mooier is ben heel flexibel + smiley"
Einde transcriptie.


Op 8 september 2015 presenteerde St Podw een voorlopig jaarverslag over 2014.

Citaat: "Stichting Pesten op de werkvloer is erg jong; net 1 jaar oud! Vandaar dat wij nog geen volledige jaarstukken en jaaverslag hebben. Wel hebben w een eerste verantwoording voor 2014 gemaakt. Deze kan je hieronder in PDF downloaden.
Voor de eerste helft van 2014 waren we nog geen Stichting Pesten op de werkvloer. De completer jaarstukken voor 2014 zijn nog niet beschikbaar, we verwachten deze in oktober. Voor aanvullende vragen kunt u altijd contact opnemen." Einde citaat.


Voorlopig jaarverslag Stichting ALM / Stichting Pesten op de werkvloer over 2014.
http://www.pestenopdewerkvloer.nl/wp-content/uploads/2015/08/jaarverslag-ALM-en-PodW-2014.pdf

Ik ben benieuwd hoe het seminar van 30 oktober 2014 in de financiële jaarverslag van Stichting Pesten op de werkvloer verwerkt wordt t.z.t., dit omdat de aanmelding en betaling van dat seminar via Stichting Pesten op de werkvloer verliep. Iets waar nadien flink discussie over geweest is, inclusief naar verluidt ingrijpen door de VU.

Tevens is het de vraag hoe Magazine 1 in het financiële jaarverslag van Stichting Pesten op de werkvloer verwerkt wordt (inclusief "sponsoring" door Nolin). Ben benieuwd.


Printscreen twitteraccount @pestenophetwerk d.d. 11 sept 2015

Op 11 sept 2015 waarschuwt St Podw voor oplichters, het bijzondere is dat St Podw zaken doet met Nolin Uitgevers (te zien in uitzending Opgelicht 3 feb 2015 http://www.opgelicht.nl/uitzending/2015/1155/ (over advertentiefraude), de vraag is dan ook, wie is de oplichter?

Eind september 2015 zijn (eindelijk) magazine 1 en magazine 2 St Podw te downloaden, bestudering van beide magazines geven het beeld van een Stichting die inhoudelijk nog steeds weinig voorstelt, die nog steeds voor het belonen van pester is (via de dure methode van Adriba Marius Rietdijk), en die heel graag haar producten wil verkopen. Vermoedelijk moeten andere partijen als Bureau Integriteit Bing, Instituut GAK, Falke & Verbaan etcetera helpen (of hebben al geholpen) bij het ontwikkelen van die producten (dit natuurlijk het liefst gratis). De preventieve producten hadden eerst de naam 'Bedrijven Bewust Programma' (hebben na okt 2014 nooit op de website gestaan) en heten nu 'Pesten Preventie Programma'.

29 sept en 01 okt
Bijzonder om te ervaren dat voorzitter St Podw niet zelf met mij contact opneemt, maar anderen dat laat doen, per mail 29 sept 2015 door iemand, en telefonisch per 01 okt 2015 door iemand anders. De namen van betrokkenen om privacy redenen niet vermeld. De handelwijze van voorzitter St Podw valt opnieuw onder de categorie praten over ondergetekende i.p.v. praten met. Analyse en navraag leert dat voorzitter St Podw sinds circa maart 2015 over ondergetekende roddelt, dus ook toen ik veel vrijwilligerswerk deed voor die Stichting roddelde de voorzitter daarvan al over mij (roddelen in negatieve zin met als doel om mij te isoleren).

Dit (uitgebreide) blog bericht is bedoeld om problemen op te lossen, zie mijn trackrecord van het aandragen van oplossingen voor problemen.02 okt 2015
Bijzonder om op internet te lezen dat voorzitter St Podw zegt: "Een team waarin je gewaardeerd wordt en waar iedereen goed en open met elkaar omgaat, daar wordt iemand vaak gelijk aangesproken wanneer er gepest wordt." Einde citaat.
- De werkwijze door voorzitter St Podw zoals ik die ervaren heb was niet gericht op de vorming van een sterk samenhangend team waarin onderling vrij gecommuniceerd mocht worden. (In de periode nov 2014 t/m mei 2015 liep bijna alles via de vz, onderlinge contacten tussen de vrijwilligers werden eerder ontmoedigd dan aangemoedigd.)
- De werkwijze door voorzitter St Podw ervaar ik tot op heden niet als goed en open, dit o.a. omdat voorzitter St Podw naar ik heb ervaren niet eerlijk is en zij belangrijke informatie achterhield en achterhoudt.
- Er is meer opvallend aan dat artikel op de website van P&O Actueel, zoals wat moet een leidinggevende doen, maar daarover later meer.


St Podw suggereert dat Asperger een probleem is op de werkvloer 22 nov 2015 .jpg
Iets wat vreemd is, want bij pesten op het werk zijn het juist narcisten die voor problemen zorgen.

Kenmerken van Asperger
Citaat:

"Veel voorkomende kwaliteiten zijn:
  • Een sterk analytisch vermogen.
  • Nauwkeurig ook voor detail.
  • Uiterst betrouwbaar.
  • Eerlijk en rechtdoorzee.
  • Perfectionistisch."
Einde citaat.

Om het verschil duidelijk te maken, hierbij het volgende:

Kenmerken van Narcisme:

http://infobron.nl/Alle-kenmerken-van-een-narcist
Citaten:
- "Manipulatie en dominantie
Narcisten zijn goed in manipuleren en dominant gedrag. De narcist kan vaak uitsteken de eigen behoeftes vervullen en speelt speeltjes waardoor iemand die niet narcistisch is het nauwelijks in de gaten heeft. Narcisten maken iemand anders het liefst zo kwetsbaar mogelijk. Een narcist kan iemand op deze manier precies vormen zoals voor hem of har de bedoeling. Iemand met narcisme weet op deze manier heel goed mensen te binden."

- "Liegen
Narcisten zijn vaak uitstekende leugenaars. Ze weten overspel te plegen, oneerlijk te zijn en zelfs fraude te plegen zonder iemand het in de gaten heeft. Het is voor een narcist moeilijk om een leugen toe te geven. Soms gelooft een narcist in de eigen leugens en is het voor de ander nog moeilijker om een leugen hard te maken."
Einde citaten.

Charlotte van der Hoeven schreef: "De narcist als collega of leidinggevende"
http://blognarcismevrij.blogspot.nl/2015/03/de-narcist-als-collega-of-leidinggevende.html
Citaten:
"De narcist als collega is iemand die -zoals ik ook in het tijdschrift Marie Claire vertelde- behandeld moet worden als een klein kind. Ze gaan voor hun eigenbelang en collega’s die in hun ogen concurrenten zijn, omdat ze bijvoorbeeld creatiever, slimmer of charismatischer zijn, kan het leven flink zuur gemaakt worden.
Je ziet het dan ook vaak gebeuren wanneer er een narcist in een team bivakkeert, het team op termijn versnipperd. Hoe komt dit?"
"Narcisten hebben de neiging om deining te zoeken en collega’s tegen elkaar op te zetten, om op deze manier zelf die interessante opdracht, functie of klus te krijgen. Daarnaast hebben ze de neiging overal de credits voor op te strijken en er met jouw ideeën vandoor te gaan."

"De narcist als leidinggevende is weer van een ander kaliber. Dit type werkgever kan je op handen dragen als je hem of haar duidelijk het gevoel geeft dat hij/zij de macht heeft en de baas is, echter zodra je tegengas geeft of de narcist ergens mee confronteert, heb je de poppen aan het dansen. En aangezien de leidinggevende narcist geen tegenspraak duldt en er een hekel aan heeft als hij/zij op de vingers wordt getikt door "zijn onderdanen" kan dit uitmonden in woede-uitbarstingen, negeren en vervolgens treiterijen die langdurig en subtiel voortgezet kunnen worden. Ook in dit geval geldt: Maak dat je wegkomt. Jij zult uiteindelijk vroeg of laat je wonden moeten likken en het veld moeten verlaten."
Einde citaten.

Psychologie Magazine artikel "Vijf gouden regels voor omgaan met narcisten" (prikkelend)
http://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/Vijf-gouden-regels-voor-omgaan-met-narcisten.htm
Citaat: "Draag ze op handen, praat ze naar de mond en ga nooit de confrontatie aan, want wee degene die de woede van een narcit over zich afroept. Een handleiding." Einde citaat.

Charlotte van der Hoeven in De Telegraaf 'Hoe herken je een narcist'
http://www.telegraaf.nl/vrouw/magazine/23639927/__Hoe_herken_je_een_narcist___.html
Citaat:
5. Pathologische leugenaars
6. Meesters in het manipuleren en het verdraaien van dingen
Einde citaten.


Onderzoek naar vrijwilligers die weggepest worden door mysterieus fonds? 20 nov 2015 .jpg

Sinds juni 2015 heeft St Podw de hulpverlening voor individuele gevallen van pesten op het werk geschrapt uit de doelstellingen (of dit uit de statuten is geschrapt is niet duidelijk). Dit wetende is het verbazingwekkend dat St Podw zich nu (om onduidelijke redenen) opwerpt als (mede) onderzoeker van het fenomeen 'vrijwilligers weggepest' (welk groot fonds die oproep doet is totaal onduidelijk). Anders geformuleerd de hulp aan individuele gevallen van pesten op het werk lijkt gestaakt door St Podw (ten minste daar lijkt het sterk op gezien de gewijzigde doelstellingen), en van de weeromstuit gaat St Podw nu suggereren dat ze opkomen voor weggepeste vrijwilligers. Mogelijk dat vz St Podw iets anders op het oog heeft.

Waar ligt prioriteit Stichting Pesten op de werkvloer ?

Stichting Pesten op de werkvloer pretendeert op te komen voor de belangen van de slachtoffers van pesten op het werk. De vraag is nu waar ligt de prioriteit ven Stichting Pesten op de werkvloer. In Magazine 2 van deze stichting gaat de stichting o.a. prat op de gratis kantoorruimte, de gratis laptops en de gratis publiciteit die ze hebben gekregen, maar weinig over wat ze voor de slachtoffers van pesten op het werk hebben bereikt (zie ook schrappen hulpverlening voor individuele gevallen). Nu doet zich sinds 10 aug 2015 de kans voor om aan te sluiten bij een pleidooi gericht op pesten op het werk in het wetboek van strafrecht. Juist daarover laat deze stichting zich (expres ?) niet uit. Is er een kans om qua belangenbeharting iets voor de slachtoffers van pesten op het werk te doen houdt Stichting Pesten op de werkvloer zich daarover (mogelijk expres) in de periode 10 aug 2015 tot op heden (6 dec 2015) koest. Wel is deze stichting in de maanden oktober en november 2015 druk met het promoten van een mini-conferentie op 18 november 2015 te Naarden Vesting, enige workshops voor Ondernemingsraden en een congres op 11 december 2015 te Groningen (en ... te Haarlem). Het lijkt er op dat Stichting Pesten op de werkvloer 2e helft 2015 vooral de focus heeft op het verkopen van "producten" van deze stichting, en niet op het behartigen van de belangen van de slachtoffers van pesten op het werk, anders had deze stichting zich wel aangesloten bij het pleidooi om pesten op het werk op te nemen in het wetboek van strafrecht in de periode 10 aug 2015 - 06 dec 2015 (bedenktijd genoeg).


Jaarverslag Stichting Pesten op de werkvloer 2014 (download 20151207) pag 1 .jpg


Jaarverslag Stichting Pesten op de werkvloer 2014 (download 20151207) pag 2 .jpg


Jaarverslag Stichting ALM 2013 (download 20151207) .jpg

Sinds circa 7 december 2015 (of al iets eerder) is het financiële jaarverslag 2014 van Stichting Pesten op de werkvloer te vinden op hun website. http://www.pestenopdewerkvloer.nl/over-ons/ Tevens is het financiële jaarverslag 2013 van Stichting ALM (de voorloper van St Podw) te vinden op dezelfde pagina. Nalezing van het financiële jaarverslag van Stichting Pesten op de werkvloer levert een aantal belangwekkende punten op, zoals het feit dat St Podw een schuld aan de voorzitter heeft per 31-12-2014 van 5.497 euro dit met name omdat de voorzitter bedragen heeft voorgeschoten. Dat er door voorzitters of andere bestuursleden van een stichting bedragen worden voorgeschoten is niet ongebruikelijk, echter de hoogte van het bedrag (per 31 dec 2014) à €5.497 is in dit geval heel opmerkelijk. Wat tevens opmerkelijk is, is dat er in het financiële jaarverslag staat dat er met vrijwilligers vooraf afspraken zijn gemaakt over het voor eigen rekening nemen van reiskosten, echter uit dat zelfde financiële jaarverslag blijkt dat er over 2014 voor €1.122 aan reiskosten is gedeclareerd (gokje door de voorzitter). Hoe zit dat nu, zijn de reiskosten nu wel of niet voor eigen rekening?

(Over het voor eigen rekening nemen van reiskosten daarover is met mij toen ik vrijwilliger was bij St Podw overigens geen afspraak gemaakt in de periode begin nov 2014 - eind mei 2015, dus waar dat vooraf instemmen vandaan komt, geen idee.)

Opnieuw bestudering van het (financiële) jaarverslag over 2014 Stichting Pesten op de werkvloer (opnieuw bestudeerd 26 feb 2016) leerde dat de tekst van het (financiële) jaarverslag 2014 is aangepast in ieder geval op 2 punten. Daar waar stond bij kortlopende schulden 'Voorgeschoten door voorzitter 5.497' staat in de nieuwe versie 'derden lening 5.497'. Deze wijziging is opvallend.

De zin 'Veel van de kosten die dit jaar zijn gemaakt, werden betaald door de voorzitter van de stichting.' is verwijdert in de nieuwe versie.Versie 2 (financieel) jaarverslag Stichting Pesten op de werkvloer
gedownload 02 maart 2016 (pag 1 .jpg)Versie 2 (financieel) jaarverslag Stichting Pesten op de werkvloer
gedownload 02 maart 2016 (pag 2 .jpg)
http://www.pestenopdewerkvloer.nl/over-ons/


PrSc Compliance Congres 2015 sprekers weggelaten info over undercover firma .jpg
Klikken op sprekers en scrollen naar (voorzitter) Stichting Pesten op de werkvloer.

Op het Nationaal Compliance Congres 2015 d.d. 10 december 2015 was voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer uitgenodigd om te komen praten over 'Pesten op werk' (workshop 4). Opvallend daarbij is dat in haar CV op de pagina sprekers haar firma die undercover personeel levert om in opdracht ideeën van de werkvloer te halen ontbreekt. Waarom haar organisatie en adviesburo (LMW Advies) wel vermeld wordt maar haar undercover firma (The Insider) niet is niet duidelijk.

URL naar undercover firma The Insider:
http://www.theinsider.nl/index.php?page=contact


PrSc Tweet: Groot Congres over Pesten op werkvloer 11 december 2015 .jpg

Op 6 december 2015 verstuurde @pestenophetwerk een aantal tweets waarin zij het hebben over een Groot congres in groningen over 'Pesten op de werkvloer' op 11 december 2015 in Het Coachhuis. Een bezoek aan de website van Het Coachhuis in Groningen leert dat de grootste ruimte daar is een (vergader) ruimte tot 10 personen (verder op staat geschikt voor besprekingen tot maximaal 20 personen). Hoezo groot congres?

URL Het Coachhuis Groningen (inclusief filmpje):
http://www.hetcoachhuis.nl/locatie/groningen-brugstraat


André Horstink beweert 30 dec 2015 dat vervroegen campagne Herken Pesten te danken is aan lobby werk Stichting Pesten op de werkvloer en Stichting Stop pesten nu. Bewering gedaan op 30 dec 2015 en geretweet door @pestenophetwerk

Feit is dat het vervroegen van de campagne Herken Pesten met name te danken is aan John Kerstens, gerealiseerd 30 okt 2014. Op dat moment waren Stichting Pesten op de werkvloer en Stichting Stop pesten nu, nog niet begonnen met hun lobbywerk naar de Tweede Kamer (eerste gesprek in TK was dec 2014) en hadden de beide stichtingen ook nog geen contacten met het ministerie van SZW (ihkv voorbereiden campagne eerste gesprek dec 2014).

Nu.nl 30 okt 2014
http://www.nu.nl/politiek/3916242/asscher-pakt-pesten-werkvloer.html
Citaat: "Asscher zegde toe maatregelen die voor 2016 op de agenda stonden, volgend jaar al te gaan nemen." Einde citaat.


Première film 'Geen Dienst' ?

Op twitter suggereert @pestenophetwerk op 27 jan 2016 dat de flim 'Geen Dienst' op 29 januari 2016 op het "Congres" pesten op de werkvloer te Haarlem Crown Business Center in "première" gaat.

Vrijdag op ons congres de première film "Geen dienst" door Joep Sertons met Sander Janson1
https://twitter.com/pestenophetwerk/status/692405144428875777

Laat nu de echte première van de film "Geen Dienst" op het "Congres" pesten op de werkvloer op 11 december 2015 te Groningen Het Coachhuis zijn geweest, en laat nu @stoppestennu met deze hebben lopen te leuren bij o.a. Jeroen Pauw en Humberto Tan in december 2015.


Tweet @pestenophetwerk d.d. 01 december 2015
Volgende week vrijdag is ons #congrespestenopdewerkvloer in #Groningen. Bekijk daar de spot van @JoepSertons en @SanderJanson 


YouTube Geen Dienst gepubliceerd op 6 dec. 2015


Tweet @stoppestennu d.d. 07 december 2015
@LodewijkA film (6:40 minuut) #pesten op het werk gemaakt door Joep Sertons & Sander Janson + URL


Tweet @stoppestennu d.d. 15 december 2015
@HumbertoTan heb jij deze film (6:40 minuut) gezien over Pesten op het Werk van Joep Sertons en Sander Janson? + URL


Congres pesten op de werkvloer te Haarlem met nieuwe ambassadeurs (de oude zijn vervangen).

Congres pesten op de werkvloer te Haarlem was dat een verkoopbijeenkomst of een informatieve bijeenkomst?


Als je deze tweet / foto goed bekijkt, dan komt de vraag naar boven, was de bijeenkomst congres pesten op de werkvloer 29 januari 2016 te Haarlem een salesbijeenkomst (gericht op het verkopen van trainingen etcetera) of was het een bijeenkomst gericht op de overdracht van informatie.
https://twitter.com/pestenophetwerk/status/693144397693718529

@FalkeVerbaan is een commerciële organisatie die trainingen geeft
@klantnietkoning geeft trainingen weerbaarheid
@SBI_formaat geeft trainingen
@HermanSars @HR4result Sars Personeelsadvies is een partner van @pestenophetwerk
@mariusrietdijk verkoopt OBM en is partner @pestenophetwerk
@stoppestennl geeft trainingen en is een partner van @pestenophetwerk

Indien de analyse klopt, dan was het congres pesten op de werkvloer van 29 januari 2016 te Haarlem niet primair gericht op het zo goed mogelijk trainen van de deelnemers aan dat congres, maar was de primaire insteek het werven van (nieuwe) klanten voor betaalde trainingen.


Vormen van pesten geplaatst op internet (foto bijeenkomst Haarlem 29jan2016)
https://www.facebook.com/1voorcommunicatie/posts/1084724814891417

Van de op deze foto genoemde vormen van pesten, past voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer er in ieder geval 3 toe, te weten sociaal isoleren / negeren, werken onaangenaam of moeilijk maken en roddelen.

Opvallend in deze is dat van allerlei bijeenkomsten georganiseerd door Stichting Pesten op de werkvloer er van bijna geen enkele foto's zijn verschenen op internet.
Seminar Pesten op het werk 30 oktober 2014 te Vrije Universiteit (geen foto's)
Miniconferentie Pesten op het werk 18 november 2015 te Naarden (geen foto's)
Congres Pesten op de werkvloer 11 december 2015 te Groningen (geen foto's)
Congres Pesten op de werkvloer 29 januari 2015 te Haarlem (wel foto's)
De aanleiding laat zich raden, de eerste 3 bijeenkomsten waren weinig mensen, iets wat niet zo gunstig was en is voor het imago van Stichting Pesten op de werkvloer.


PrSc Supporters Congres Pesten op de werkvloer 24 jan 2016 .jpg

Stichting Pesten op de werkvloer heeft onterecht logo ministerie SZW gebruikt

Stichting Pesten op de werkvloer heeft onterecht het logo van het ministerie van SZW vermeld op de website www.congrespestenopdewerkvloer.nl . Op één van de pagina's van deze website stond citaat 'Supporters van het congres" en citaat "Zij maken dit congres mede mogelijk" Einde citaten. Deze website was onderdeel van de Congressen Pesten op de werkvloer 11 dec 2015 te Groningen en 29 jan 2016 te Haarlem. Navraag bij het ministerie van SZW via een WOB verzoek (voor het eerst van mijn leven een WOB verzoek gedaan), leerde dat de organiserende Stichtingen het ministerie wel om een bijdrage gevraagd hadden maar niet gekregen hebben. Anders geformuleerd, de suggestie die er door St Podw gewekt werd dat het ministerie van SZW beide congressen mede mogelijk gemaakt heeft klopt niet. 


Brief ministerie SZW d.d. 15 februari 2016 .jpg

Stichting St Podw ging heel lang prat op het forum voor slachtoffers van pesten op het werk, lange tijd stond op de voorpagina van de nieuwe website van St Podw vermeld 28 forum deelnemers (aantal wijzigde meer dan een half jaar lang niet), wat er niet bij vermeld werd is dat er op de nieuwe website (in de lucht sinds half juli 2015) geen forumdeel zat. Anno circa eind februari 2016 heeft St Podw de melding van 28 forum deelnemers verwijdert van de voorpagina.


PrSc "Eerste" Congres Pesten op de werkvloer 11 mrt 2016 .jpg
http://www.pestenopdewerkvloer.nl/2016/03/01/congres-pesten-op-de-werkvloer-2/

Op 01 maart 2016 heeft voorzitter St Podw een bericht geplaatst op hun website. Dat bericht bevat de tekst citaat "Op 29 januari vond de eerste editie plaats van het Congres Pesten op de Werkvloer." Einde citaat. Beetje vreemd bericht, want feitelijk was dit de 2e editie, namelijk op 11 dec 2015 was namelijk de 1e editie geweest te Groningen Het Coachhuis.


PrSc "eerste" Congres Pesten op de werkvloer 11 dec 2015 te Groningen 11 mrt 2016 .jpg


Op 12 mei 2016 kreeg ik van Marius Rietdijk Adriba VU (Assistant Professor Vrije Universiteit) het volgende antwoord op een aantal door mij gestelde vragen.
http://www.feweb.vu.nl/nl/afdelingen-en-instituten/management-en-organisatie/staff/m-rietdijk/index.aspx

Wat betreft je vragen over het seminar. ADRIBA is in overleg met Laura gekomen tot de verdeling van geld, tijd en ruimte. Zij was verantwoordelijk voor het werven van deelnemers, waaronder ook ervaringsdeskundigen, en voor de administratieve afhandeling van inschrijvingen en betalingen. Ook heeft zij het seminar georganiseerd en gecoördineerd. ADRIBA heeft deze grote inzet van Stichting Pesten op de werkvloer graag willen belonen met een ruimte op de VU beschikbaar gesteld en een inhoudelijke bijdrage. Er zijn voor zover mij bekend geen malversaties gepleegd door de voorzitter. ADRIBA staat voor het minder straffen en meer belonen en steunde daarom van harte dit initiatief om pesten op het werk tegen te gaan door positieve gedragsverandering.

De antwoorden van Marius Rietdijk Adriba betekent dat de aanmelding en betaling voor het seminar 'Pesten op het werk' van 30 oktober 2014 bij de VU, verliep via voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer. Blijkbaar was er een soort deal dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer zou zorgen voor de publiciteit, de organisatie en de administratieve handeling (versturen facturen etcetera) en dat in ruil daarvoor Stichting Pesten op de werkvloer de inkomsten verkregen via dat seminar mocht behouden en dat er geen zaalhuur etcetera in rekening gebracht zou worden door Adriba. Het voordeel voor Adriba was veel publiciteit voor de OBM methode (en een ingang verkregen bij de pers).

De antwoorden van Marius Rietdijk Adriba betekenen tevens dat volgens Marius Rietdijk het seminar ook was bedoeld voor slachtoffers van pesten op het werk en dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer ook slachtoffers van pesten op het werk voor dat seminar mocht werven als belangstellenden en dat die slachtoffers dan ook een factuur zouden krijgen, iets wat ik nog steeds heel vreemd vindt. Als je goed kijkt naar het programma van het seminar 'Pesten op het werk' van 30 oktober 2014 dan kun je zien dat daar wel heel weinig bij zit waar een slachtoffer van pesten op het werk die wil dat er gestopt met wordt pesten in zijn of haar richting iets aan heeft.

Persbericht VU 23 oktober 2014 incl vermelding programma seminar 'Pesten op het werk':
https://www.vu.nl/nl/Images/pb_14.082_Pesten_werkvloer_tcm289-411599.pdf
Citaat:
Beknopt programma:
1. Gedrag, oorzaken van pesten, invloed bedrijfscultuur – Laura Willemse, Stichting Pesten op de werkvloer
2. Wetgeving, arbowet, noodzaak goed beleid bij organisaties – Bob Heeren, RWV Advocaten
3. Hoe vermindert u pestgedrag en bevordert u een positieve bedrijfscultuur? – Marius Rietdijk, VU ADRIBA
Einde citaat.

Een opvallende ontwikkeling half juni 2016 is dat op de website van Nolin Uitgevers geen verwijzingen meer staan naar Stichting Pesten op de werkvloer, de verwijzingen die op de website van Nolin Uitgevers stonden waren half juni 2016 verwijdert. Wie mij kan uitleggen hoe dat zit verzoek ik om contact met mij op te nemen.

Adriba moet banden met Stichting Pesten op de werkvloer verbreken

Op 14 juni 2016 kreeg ik bericht dat aan Adriba VU de opdracht is gegeven om alle banden met Stichting Pesten op de werkvloer te verbreken. Blijkbaar heeft de Vrije Universiteit genoeg aangeleverde bewijzen gezien om op zijn minst te twijfelen aan de goede bedoelingen van voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer.

Meer info is hier te vinden:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/06/adriba-vu-heeft-de-opdracht-gekregen-om.html


HB-Café IHBV 'Pesten op de werkvloer' afgelast wegens te weinig aanmeldingen

HB-Café Zwolle – Pesten op de werkvloer 01-07-2016
http://www.destentor.nl/kort/hb-caf%C3%A9-zwolle-over-pesten-op-het-werk-1.6135125
Helaas moest dit HB-Café worden afgelast wegens gebrek aan aanmeldingen.
https://ihbv.nl/hb-cafe-zwolle/

=======================

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zal ik proberen om die toe te voegen aan dit weblog artikel (het wordt zo langzamerhand een logboek).

Oproep tot uitpraten

Belangrijke tip voor de Stichting Pesten op de werkvloer anno 19 juli 2015, ga in gesprek met de in ieder geval 3 slachtoffers die uw Stichting (en dan in het bijzonder uw voorzitter anno 19 juli 2015) gemaakt heeft. En laat grote "sponsor" Nolin Uitgevers duidelijk maken hoe zij aan dat "sponsorgeld" gekomen zijn.


Update 24 september 2017

Er zijn de laatste maanden nog meer bewijzen verzameld over op de misleidende werkwijze van Laura Willemse voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer, ter voorkoming dat Laura Willemse nog meer bewijzen verwijdert heb ik besloten om niet alles op dit weblog te plaatsen.

Samenvatting: vz St Podw past haar undercover technieken ook toe als vz anti-pestclub.

In een oneliner: In de communicatie is St Podw zo flexibel als een loden deur. Dus pas op.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'
Zodra er nieuws is wordt deze blogpagina (dit logboek) bijgewerkt (duurt soms enkele dagen).
http://www.stoppestenophetwerk.nu
https://twitter.com/stoppestennl

Zie ook:
1) Twee of meer verschillende versies financieel jaarverslag 2014 Stichting Pesten op de werkvloer:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-zijn-er-2-of-meer-versies-van.html
2) Onterecht gebruik logo Ministerie door Stichting Pesten op de werkvloer:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-plaatste-stichting-pesten-op-de.html
3) Voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer heeft zichzelf benoemd tot deskundig expert:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-heeft-voorzitter-stichting.html
4) Stichting Pesten op de werkvloer beweert dat zij dagelijks slachtoffers pesten op het werk helpen, dat klopt niet:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/helpt-stichting-pesten-op-de-werkvloer.htm
5) Overzicht opvallende teksten van Stichting Pesten op de werkvloer:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/opvallende-teksten-stichting-pesten-op.html
6) Stichting Pesten op de werkvloer wil de pestkoppen op het werk belonen:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/stichting-pesten-op-de-werkvloer-wil-de.html
7) Waarom doet Stichting Pesten op de werkvloer zaken met Nolin Uitgevers?:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-doet-stichting-pesten-op-de.html
8) Wat is de relatie met undercover specialist The Insider?:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/wat-is-de-relatie-tussen-stichting.html
9) Op 29 mei 2015 heeft Stichting Pesten op de werkvloer subsidie, op 31 mei 2015 niet meer:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/05/op-29-mei-2015-heeft-stichting-pesten.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten