woensdag 1 juli 2015

Ingezonden opiniebijdrage voor website Binnenlands Bestuur

Beste overheid stop gedogen pesten op het werk

Breng pesten op het werk onder in het wetboek van strafrecht

N.a.v. de petitie 'Stop pesten op het Werk!', de SZW campagne Herken Pesten, enig gedoe rond een vrijwilliger die is weggepest en het netwerk artikel 'Steun gepeste werknemer' BB 25 - 2015, dacht ik laat ik als initiatiefnemer van de petitie 'Stop pesten op het Werk!' eens in de pen klimmen.

Leuk en aardig die aldus Albert Verlinde RTL Boulevard softe Herken Pesten campagne, zolang als de overheid pesten op het werk gedoogd en niet handhavend optreedt dan is er een grote kans dat de Herken Pesten campagne mislukt.

D.m.v. de Herken Pesten campagne roept de overheid zo'n beetje alles en iedereen op op om als er sprake is van pesten op het werk in te grijpen, onder de kreet 'Werkgever verantwoordelijk voor veilige werksfeer'. Dat klinkt goed denkt u, nou niet helemaal. De handhaving daar is de overheid verantwoordelijk voor, en laat nu de overheid in deze nu meestal een papieren tijger zonder tanden zijn. Menig slachtoffer van pesten op het werk weet feitelijk niet goed waar hij of zij terecht kan, of heeft te maken met afhankelijke vertrouwenspersonen / afhankelijke klachtencommissies / afhankelijke deskundigen / afhankelijke mediators etcetera, of heeft te maken met een juridische regelgeving waarin anno 2015 de pesters juridisch gezien beter beschermd zijn dan de slachtoffers van pesten op het werk.

Nu zult u denken we hebben toch de Inspectie-SZW (arbeidsinspectie), nou die kijkt meestal alleen beleidsmatig, kan bijna niets doen voor slachtoffers van pesten op het werk en is met ruim 1000 fte'ers en een groot takenpakket super druk, nou niet de organisatie die op dit moment adequaat de regelgeving in deze weet te handhaven, hoe hard ze ook al prioriteitstellend hun best doen.

Is de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG) dan een optie? Wellicht wel, maar dan moet de LKOG meer bevoegdheden krijgen, adviezen bindend zijn en veel meer ambtenaren en eventueel werknemers in het bedrijfsleven daar een klacht kunnen indienen. Iets wat naar verluidt nu heel voorzichtig onderzocht en besproken wordt.

Maar waarom zouden we het wiel opnieuw uitvinden als anderen dat al gedaan hebben, in België namelijk is pesten op het werk ondergebracht in het wetboek van strafrecht sinds 01 juli 2011. Niet dat ik zo'n fan ben van juridisch gedoe, het is wel een flinke stok achter de deur waarmee de nu vaak afwezige preventie als het gaat om pesten op het werk, afgedwongen kan worden.

Afrondend, dat ondergetekende als belangrijkste vrijwilliger weggepest is door een anti-pestclub, valt onder de categorie extreem spraakmakend gedoe. Ik hoop dat dat gedoe (en ander gedoe) nu omgezet kan worden in positieve energie en positieve actie gericht op het adequaat aanpakken (liefst preventief) van pesten op het werk.

Resumerend: Slachtoffers van pesten op het werk willen ook in een waanzinnig gaaf land leven.

© Gerrit Hartholt
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!' en ervaringsdeskundige.
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

=======================================================


Moral Dilemma Ahead


Netwerk artikel Binnenlands Bestuur 19 juni 2015 'Steun gepeste werknemer'

Bij deze ingezonden opiniebijdrage heb ik als bijlages meegezonden:
- netwerk artikel Binnenlands Bestuur editie 25 - 2015 (19 juni 2015) hardcopy met als titel 'Steun gepeste werknemer'
- persbericht Gepest op de werkvloer gepest door de werkgever en "gepest" door het UWV
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/06/persbericht-gepest-op-de-werkvloer.html

Diverse URL's:

In België is m.i.v. 01 juli 2011 pesten op het werk ondergebracht in het wetboek van strafrecht
http://oud.pestenophetwerk.net/Juridisch/Juridisch%20update.html
Metronieuws: advocaat zegt bestraf pesten op werkvloer
http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/05/advocaat-bestraf-pesten-op-werkvloer
Lezers De Telegraaf zeggen 'Pesten op het werk strafbar stellen'
http://www.telegraaf.nl/watuzegt/24108128/__Pesten_op_het_werk_strafbaar_stellen__.html
Overhandiging petitie Stop pesten op het Werk!
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/05/overhandiging-petitie-stop-pesten-op.html
Anti-peststichting pest belangrijkste vrijwilliger weg
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/06/anti-peststichting-pest-belangrijkste.html
RTL Late Night over start campagne Herken Pesten
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/06/rtl-late-night-01-juni-2015-over-start.html
Welke anti-pestclub wil mij helpen om pestende voorzitter andere anti-pestclub aan te spreken op het gedrag?
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/06/welke-anti-pestclub-wil-mij-helpen-om.html
Brief aan gemeenteraad van Hardenberg
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/05/vergunning-verlening-en-inkoop-in.html
Inspreken gemeenteraad van Hardenberg
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/05/inspreken-gemeenteraad-hardenberg-over.html
Ga in gesprek over pesten op het werk, aldus LKOG voorzitter Riek Vilters.
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/ga-in-gesprek-over-pesten-op-het-werk.9477519.lynkx
Bureau Integriteit: Gij zult niet treiteren
http://blog.bureauintegriteit.nl/gij-zult-niet-treiteren/

Wet bescherming klokkenluiders door Tweede Kamer
Aanpak van ongewenst gedrag op het werk: het cascade-principe

Oproep

Ik ben op zoek naar Magazine 1 en Magazine 2 van Stichting Pesten op de werkvloer. Wil degene of degenen die een exemplaar van het Magazine van St Podw (getiteld Pesten op de Werkvloer) heeft contact met mij opnemen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten