maandag 13 juli 2015

Printscreens van diverse info Stichting Pesten op de werkvloer

Hierbij een printscreen van de facebook info pagina Stichting Pesten op de werkvloer (St Podw) d.d. 21 juni 2015 en 24 juni 2015. Plus een printscreen van 3 pagina's van de website van de St Podw d.d. 13 juli 2015 en 20 juli 2015. Zoek de verschillen qua doelstelling. Zo wie zo zijn er 5 verschillende versies van de doelstellingen van de St Podw te vinden, wie vindt versie 6?

URL naar facebook info pagina Stichting Pesten op de werkvloer:


Printscreen facebook info pagina St Podw d.d. 21 juni 2015 .png

Versie 1: Doelstelling Stichting Pesten op de werkvloer:
Citaten:
- "Stichting Pesten op de werkvloer biedt praktische informatie, advisering, ondersteuning en begeleiding voor ieder die met dit nare gedrag te maken heeft."
- "Naast het bestuur van de stichting die op onze website onder voorstellen staat, hebben we een ambassadeur Andre Horstink en een Lobbyist : Gerrit Hartholt."
Einde citaten.


Printscreen facebook info pagina St Podw d.d. 24 juni 2015 .png

Versie 2: Doelstelling Stichting Pesten op de werkvloer:
Citaten:
- "Stichting Pesten op de werkvloer biedt praktische informatie, advies en preventie producten voor organisaties en hun werknemers om pesten aan te pakken."
- "Naast het bestuur van de Stichting (die op onze website onder voorstellen staat) hebben we een ambassadeur ( Andre Horstink) en vele vrijwilligers. Iedereen werkt bij de stichting als vrijwilliger, we krijgen geen subsidie en hebben niemand in loondienst."
Einde citaten.


Printscreen webpagina St Podw d.d. 13 juli 2015 .png

Versie 3: Doelstelling Stichting Pesten op de werkvloer:
Citaat: "Pesten op de werkvloer is een stichting die als doel heeft een kennisportaal te worden voor alle partijen die direct of indirect te maken hebben of hebben gehad met pesten op het werk. Uiteraard ten eerste de werknemers die gepest worden. Daarnaast ook partners van gepeste mensen, werkgevers die met pesten in hun organisatie te kampen hebben, medewerkers die zelf pesten of collega's die het horen en zien gebeuren." Einde citaat.


Printscreen donateurspagina St Podw d.d. 13 juli 2015 .png

Versie 4: Doelstelling Stichting Pesten op de werkvloer:
Citaat: "Graag willen wij komend jaar meer doen om mensen te ondersteunen die schade ondervinden of hebben ondervonden van pestgedrag op het werk. Help on deze mensen te ondersteunen, met bijvoorbeeld lotgenotencontactdagen en hun weer het heft in eigen hand te laten nemen!!" Einde citaat.


Printscreen petitiepagina St Podw d.d. 20 juli 2015 .jpg

Versie 5: Doelstelling Stichting Pesten op de werkvloer:
Citaat: "Stichting Pesten op de Werkvloer begeleidt werkgevers en werknemers bij ongewenst gedrag problematie op de werkvloer. Dit doen wij samen met diverse partijen, zoals de vakbonden, VNO-NCW, universiteiten en ondernemers." Einde citaat.


Printscreen voorpagina website St Podw d.d. 16 aug 2015 .jpg

Citaat: Om pesten op de werkvloer onder de aandacht te brengen en hopelijk bij te dragen aan verbanning van de pesterijen, is de Stichting Pesten op de werkvloer in het leven geroepen. Een jaar zijn we nu, zowel op werknemers- als werkgeversniveau, aan de slag om dit taboe te doorbreken, want dat kunnen we alleen met elkaar." Einde citaat.

Opmerkingen:
- Nieuwe versie doelstelling?
- M.b.t. werknemers- en werkgeversniveau? Wat houdt dat in? Wie het snapt mag het zeggen.
- Dat met elkaar, wat bedoelt St Podw daarmee?


Printscreen pagina "Ik word gepest" website St Podw d.d. 16 aug 2015 .jpg
http://www.pestenopdewerkvloer.nl (pag heeft geen eigen url)

Citaat: "Psychische of juridische hulp, hulp intern in jou bedrijf of extern. Deze website is speciaal bedoeld om daar van alles over te lezen en om je te helpen goede keuzes te maken." Einde citaat.

Opmerkingen:
- Waar is die hulp te vinden op de website van St Podw ??? En doet St Podw dan zelf niks?
- Opvallend dat er op die pagina ook het e.e.a. over de gezondheid van het slachtoffer staat, je zou kunnen denken dat dit "geleend" is van http://www.stoppestenophetwerk.nu (start begin juli 2015).


Printscreen pagina missie & beleid nw website St Podw d.d. 03 okt 2015 .jpg
http://www.pestenopdewerkvloer.nl/missie-beleid/

Versie 6: Doelstelling Stichting Pesten op de werkvloer:
Citaten:
- "Onze missie is het taboe rond pesten op de werkvloer te doorbreken en het bespreekbaar te krijgen binnen bedrijven en organisaties. De belangrijkste doelstelling is zoveel mogelijk nieuwe slachtoffers te voorkomen en mensen bewust te maken van het probleem en de gevolgen voor werknemer en werkgever."
- "Hieronder kan je de hoofdlijnen van ons actuele beleidsplan lezen."
- "Stichting Pesten op de werkvloer biedt praktische informatie, advies en preventie producten voor organisaties en hun werknemers om pesten aan te pakken. Wij streven ernaar de rechtspositie van slachtoffers te verbeteren en lotgenotencontact te stimuleren en te faciliteren. Wij zetten ons in om het onderwerp pesten op de werkvloer onder de aandacht te krijgen en te houden om zo bewustwording te bevorderen en het taboe verder te doorbreken."
Einde citaten.

Opmerkingen:
+ Opvallend is dat St Podw het helpen van individuele gevallen uit haar vocabulaire heeft geschrapt.
+ Het kennisportaal wat St Podw lange tijd beweerde te zijn, is ook uit de vocabulaire geschrapt.
+ Het forum (lotgenotencontact) waar St Podw zo trots op is, is sinds juni 2015 off-line en staat op 3 okt 2015 nog steeds niet op de nieuwe website. Opvallend in deze is dat ik allerlei slachtoffers van pesten op het werk spreek, maar dat ik nog niemand gehoord heb dat hij of zij zo dolgraag lotgenoten contact wil.

Resumerend:
1. Het beeld wat ik al enige tijd heb, te weten dat Stichting Pesten op de werkvloer het primair te doen is om het verkopen van haar (preventieve) producten en niet om het echt helpen van slachtoffers van pesten op het werk, wordt door versie 6 van de doelstelling van St Podw versterkt. De nieuwe website is gelikt, maar kan niet verhullen dat daar weinig praktische informatie op staat voor slachtoffers van pesten op het werk om goede beslissingen te nemen. De praatjes op de website zijn nog gelikter als de praatjes op de oude website, maar ook die kunnen niet verhullen dat er iets vreemds is met St Podw en dat is dat St Podw een gehaaide marketingtool is maar inhoudelijk weinig voorstelt.

2. Het proberen binnen te praten van een aantal "expertpartners" is bedoeld om de inhoudelijke kant van St Podw te versterken en om verder te bouwen aan het imago van St Podw. Advies aan de potentiële "expertpartners" van St Podw doe een driedubbele check als het gaat om St Podw en bezint eer ge begint.

Extra info:

* In 2014 probeerde St Podw m.b.v. Adriba VU de pers te halen (is ze gelukt).
   Opvallend: m.b.v. een verhaal wat er op neerkomt dat je pesters niet moet straffen maar belonen.
* Voorjaar 2015 probeerde St Podw m.b.v. slachtoffers en een petitie de pers te halen (is ze gelukt)
   Opvallend: St Podw heeft daarbij zelf weinig gedaan, het werk is door de slachtoffers verzet.
* Najaar 2015 probeert St Podw diverse "expertpartners" zover te krijgen om voor haar werk te verzetten (liefst gratis), zodat zij weer "gratis" kan meeliften (o.a. op de eventuele publiciteit).

Analyse leert dat de technieken die voorzitter St Podw toepast in haar hoedanigheid als eigenaar van een firma die undercover ideeën jat op de werkvloer, ook toepast in haar hoedanigheid als voorzitter anti-pestclub St Podw. Dat is in op zijn minst onethisch, en heeft allerlei gevolgen.

Groet Gerrit Hartholt
Initiatiefnemer petitie Stop pesten op het werk en ervaringsdeskundige
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.stoppestenophetwerk.nu
https://twitter.com/stoppestennl

Deze pagina is bijgewerkt 03 okt 2015

Persbericht 10 augustus 2015
Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/persbericht-slachtoffers-en-deskundigen.html

Update 06 juni 2018:
Werken bij Stichting pesten op de werkvloer (Jobbird)
https://www.jobbird.com/nl/bedrijf/3771269/stichting-pesten-op-de-werkvloer-hillegom/

Bedrijfsprofiel
De noodzaak voor deze stichting De cijfers liegen er niet om. Uit onderzoek van CNV (2012) blijkt dat 17% van alle werknemers structureel gepest wordt (ook wel mobbing genoemd). Dat zijn circa 250.000 tot 350.000 mensen! Hiermee is Nederland verreweg koploper in Europa als het gaat om mobbing. Het pesten kan voor veel psychische en lichamelijke klachten zorgen en heeft verstrekkende gevolgen voor de gepesten en hun omgeving. Geschat wordt dat één op de tien zelfmoorden zelfs hierdoor veroorzaakt wordt. Niet verwonderlijk dat structureel gepeste werknemers drie keer zoveel verzuimen dan hun collega’s. Voor de werkgever kan mobbing op de werkplek door onder meer ziekteverzuim, arbeidsconflicten en kostbare juridische procedures miljarden euro’s aan kosten veroorzaken. Hoewel een goed preventiebeleid dit zou kunnen voorkomen, wijst onderzoek uit dat ruim 50% van de Nederlandse bedrijven dit niet heeft.

Wie zijn wij?
Over Stichting Pesten op de werkvloer Stichting Pesten op de Werkvloer is vorig jaar opgezet met als doel een kennisportaal te worden voor betrokkenen die direct of indirect te maken krijgen met pesten op het werk. Daarnaast wil de stichting extra hulp en begeleiding bieden aan de slachtoffers van dit nare fenomeen. Om serieus van betekenis te kunnen zijn voor alle betrokkenen en in het bijzonder de slachtoffers is hulp hard nodig. Pesten van en door volwassen mensen is een groot taboe. Uit schaamte blijken de slachtoffers en direct betrokkenen hier niet graag over te willen praten. Het gevolg is dat mensen zwijgen en in een isolement terechtkomen met alle gevolgen tot aan zelfdoding van dien. De stichting wil dit een halt toeroepen.

Wat willen we bereiken?
We willen slachtoffers van pesten op het werk en hun directe omgeving concrete ondersteuning bieden en laten zien dat zij er niet alleen voor staan. Voortaan kunnen ze ergens terecht en gehoord worden, hun verhaal en ervaringen delen met anderen en daadwerkelijk verder geholpen worden. Zo hopen we pestslachtoffers uit hun isolement te halen, de vertrekkende lichamelijke en geestelijke gevolgen bekend te maken en te helpen verlichten én het taboe van pesten op het werk te doorbreken. Als stichting willen we hen hulp bieden en laten zien dat het niet alleen hun probleem is, maar een probleem van ons allemaal.

Wat bieden wij?
We bieden je een uitdagende (vrijwillige)baan in een dynamische omgeving, waarin je met het bestuur de groei en ontwikkeling van de Stichting vormgeeft. Je wordt onderdeel van een enthousiast en gedreven team waarbinnen samenwerken voorop staat. We hebben een “can-do” houding en bieden jou een zelfstandige baan met teamspirit. Je start als vrijwilliger en na 2 maanden is er een dienstverband mogelijk; indien gewenst
Werken bij Stichting Pesten op de werkvloer (Jobbird)
https://www.jobbird.com/nl/bedrijf/5314332/stichting-pesten-op-de-werkvloer-hillegom/

Bedrijfsprofiel
Pesten op de Werkvloer is een stichting die als doel heeft een kennisportaal te worden voor alle partijen die direct of indirect te maken hebben of hebben gehad met pesten op het werk. Uiteraard ten eerste de werknemers die gepest worden, maar daarnaast zeker ook ter ondersteuning van werkgevers die met pestgedrag binnen hun organisatie te maken hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten