woensdag 11 januari 2017

Amendement 367 'Stop pesten op het werk' ingediend op concept CDA verkiezingsprogramma 'Keuzes voor een Beter Nederland'

Via CDA Overijssel is het volgende amendement 'Stop pesten op het werk' ingediend op het concept CDA verkiezingsprogramma 'Keuzes voor een Beter Nederland' 2017 - 2021.

Helemaal onderaan staat een belangrijke update over dit amendement.


Amendement 367 'Stop pesten op het werk' + preadvies.

Tekst amendement:
Pesten, intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie op het werk dient adequaat aangepakt te worden, dit desnoods door het op te nemen in het wetboek van strafrecht. Dat laatste niet primair als stok om mee te slaan, maar als stok om de nu veelal afwezige preventie af te dwingen.

Toelichting amendement:
Als normen en waarden partij is het CDA van mening dat pesten, intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie op het werk aangepakt dient te worden. Nu het taboe op het onderwerp doorbroken is o.a. door de petitie 'Stop pesten op het Werk!' dient er doorgepakt te worden op dit voor de slachtoffers en hun familie soms zeer ingrijpende onderwerp. Uit allerlei signalen blijkt dat er beweging op het onderwerp zit, dit o.a. omdat de huidige minister van SZW het onderwerp met de Sociale Partners bespreekt via Stichting van de Arbeid.

Preadvies:
Niet overnemen.
Sympathiek voorstel, maar er is inmiddels staand beleid
waar dit amendement geen wezenlijke toevoeging op is.

======================================================

Mijn reactie op het preadvies.

Ik verbaas mij over het preadvies bij dit amendement.

- Het is algemeen bekend dat het staande beleid niet adequaat is. Het amendement bepleit daarom op hoofdlijnen adequaat beleid, dus is het als zodanig een wezenlijke toevoeging.

- De CDA Tweede Kamerfractie heeft december 2016 de volgende vragen aan minister Asscher gesteld; Biedt de huidige Arbowet naar het oordeel van de minister voldoende handvaten om pesten op het werk tegen te gaan? Zo nee overweegt de minister dan voorstellen te doen om de Arbowet aan te passen? In hoeverre wordt er uitvoering gegeven aan de Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk uit 2007?


Schriftelijke vragen van VVD, PvdA en CDA n.a.v. de beleidsbrief 'Integrale aanpak pesten'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/12/schriftelijke-vragen-van-vvd-pvda-en.html

- Is het bij de opstellers van het vreemde preadvies bekend dat er zoiets is als de Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk, en dat die ondertekend is door diverse werkgeversorganisaties? (De Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk bepleit o.a. nultolerantie, passende maatregelen tegen de pestkoppen op het werk en hulp voor slachtoffers van pesten op het werk om te reïntegreren.)


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk 2007
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/12/europese-kaderovereenkomst-over-geweld.html

- Kennen de opstellers van het preadvies de inhoud van de artikelen 'Gij zult niet treiteren' en 'Beter goede baas dan zwak beleid'?

Gij zult niet treiteren
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/02/gij-zult-niet-treiteren-anno-2015.html

Beter goede baas dan zwak beleid
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/02/beter-goede-baas-dan-zwak-beleid-mbt.html

- Zijn de opstellers van het preadvies er van op de hoogte dat VNO-NCW pleit voor zero-tolerancebeleid t.a.v. pesten op het werk? De vraag is nu is er in de praktijk ook inderdaad een zero-tolerancebeleid t.a.v. pesten op het werk, bijvoorbeeld op het moment dat een werkgever een werknemer m.b.v. vormen van intimidatie weg probeert te pesten?


Werkgevers hebben zero-tolerance voor pesten op het werk
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/01/werkgevers-hebben-zero-tolerance-voor.html

- Is de normen en waarden partij CDA bereidt om de misstanden rond discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie op het werk aan te pakken ja of nee? Anders geformuleerd, kiest het CDA partij voor de pestkoppen op het werk of voor de slachtoffers van pesten op het werk? Menig slachtoffer van pesten op het werk voelt zich nu in de steek gelaten.

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA


Bijzonderheid: CDA Hardenberg vondt het amendement als te persoonlijk en wilden het daarom niet indienen. Citaat: "Het derde zien wij als te persoonlijk en hoort niet in een verkiezingsprogramma." Einde citaat.

Op 26 oktober 2016 drie amendementen ingediend op het concept CDA verkiezingsprogramma 2017 - 2021
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/10/op-26-oktober-2016-drie-amendementen.html

25 november 2016 klacht ingediend over 4 verschillende versies procedure bespreking amendementen gecommuniceerd door CDA Hardenberg
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/11/25-november-2016-klacht-ingediend-over.html

Belangrijke update: Het CDA congres heeft 14/01/2017 te Barneveld mijn amendement (samengevat) 'stop pesten op het werk' in deelsessie 4 niet aangenomen. Iets wat mij hogelijk verbaasd want het amendement bepleit een adequate en genuanceerde aanpak van pesten op het werk. Wat het extra verbazingwekkend maakt, is dat tegelijkertijd CDA Den Haag en CDA Amsterdam pleiten voor het strafbaar stellen van straatintimidatie (zie de mediaberichten daarover). Als je straatintimidatie strafbaar stelt, dan is het ook logisch om pesten op het werk (etc) strafbaar te stellen, gezien de impact van pesten op het werk en de grote maatschappelijke kosten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten