zaterdag 28 januari 2017

Het CDA bepleit hervorming huidige "asociale" arbeidsmarkt. Reactie mijnerzijds.

In een interview in het Algemeen Dagblad 28 januari 2017 bepleit het CDA bij monde van Sybrand van Haersma Buma een hervorming van de huidige "asociale" arbeidsmarkt.

Mijn reactie: Goed dat het CDA de huidige "asociale" arbeidsmarkt wil hervormen, maar de "asociale" regels die er nu zijn op de arbeidsmarkt, die zijn toch mede dankzij het CDA ingevoerd?

Nog een opvallend punt is de timing, als het CDA in de periode eind 2013 - januari 2017 (ruim 3 jaar) meer werk van de in het artikel genoemde punten had gemaakt, dan was Buma nu geloofwaardiger geweest, en had het CDA in 2014 en 2015 betere verkiezingsresultaten kunnen behalen bij de gemeenteraads verkiezingen 2014, Europese verkiezingen 2014, provinciale staten verkiezingen 2015 en tussentijdse verkiezingen zoals in Meierijstad 2016.

Anders verwoord, eerder schakelen op dit dossier had de arbeidsmarkt al veel eerder minder "asociaal" kunnen maken.

Verder valt op dat het CDA het recht van de sterkste op de arbeidsmarkt afwijst, dat is een goede zaak, maar waarom is dan het genuanceerde amendement (samengevat) 'stop pesten op het werk' dan afgewezen?

Amendement 367 'Stop pesten op het werk' ingediend op concept CDA verkiezingsprogramma 'Keuzes voor een Beter Nederland'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2017/01/amendement-367-stop-pesten-op-het-werk.htmlPortret van de politiek leider van het CDA, Sybrand Buma. © Pim Ras Fotografie

AD 28 januari 2017: 'Plan van de VVD voor arbeidsmarkt is asociaal'
http://www.ad.nl/binnenland/plan-van-de-vvd-voor-arbeidsmarkt-is-asociaal~a6732d4e/

Enige achtergrond informatie:

Het thema arbeidsmigranten heeft ondergetekende o.a. april 2014 ingebracht, o.a. met de petitie 'Geen Woorden maar Banen'.
https://petities.nl/petitions/geen-woorden-maar-banen/signatures?locale=nl
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/oproep-onderteken-de-petitie-geen.html
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/persbericht-werkzoekende-start-petitie.html

Verder is ondergetekende initiatiefnemer van het aangenomen voorstel 'Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken'. Ook van dit voorstel is het e.e.a. terug te vinden in het CDA verkiezingsprogramma 2017 -2021.

'Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten