zondag 11 januari 2015

Is er een relatie tussen werkloosheid en toekomst Euro?

Volgens artikelen in o.a. De Telegraaf en op Nu.nl zijn de economen om moverende redenen verdeeld over de houdbaarheid van de Euro. Nu zult u zich afvragen wat heeft dat nu met de werkloosheid te maken, nou het volgende. Naar mijn inschatting is er al enige tijd het risico aanwezig dat als de werkloosheid onverhoopt langdurig hoog blijft in een x aantal Euro landen (zie o.a. de jeugdwerkloosheid), dat dan de Euro alsnog kan omvallen. Een periode van langdurig hoge werkloosheid kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de kiezers het na verloop van tijd zat zijn (eventueel daarbij "geholpen" door een aantal populisten), en voor een andere koers gaan kiezen (wat die koers dan ook zijn mag met in het "voorbeeld" van Griekenland als uiterste variant een #grexit à circa €240 miljard / eh circa €330 miljard).

Anders geformuleerd al diegenen die het belangrijk vinden dat de Euro gered wordt, hebben er belang bij dat er ook maatregelen genomen worden zodat er banen bijkomen. Gezien het feit dat de werkloosheid al enige tijd hoog is in diverse landen, is de noodzaak om begin 2015 nu eindelijk eens de banenmotor te starten in Europa heel groot.


De Telegraaf: Twijfels over houdbaarheid euro:
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23539769/__Twijfels_aan_houdbaarheid_euro__.html

Nu.nl: Economen zijn verdeeld over houdbaarheid euro:
http://www.nu.nl/economie/3970073/economen-verdeeld-houdbaarheid-euro.html

Anno jan 2015 zijn er heel voorzichtig geluiden dat van Griekenland wellicht wellicht een deel van de schulden kwijt gescholden gaan worden, in jargon een haircut. Ook in dat eventuele scenario is het belangrijk dat de banengroei in onder andere Griekenland opgang komt. Immers als zeg 2 jaar na zo'n haircut de werkloosheid onvoldoende gedaald is in Griekenland (stel dat), dan zal de roep om nog een "haircut" opnieuw gaan klinken. Voor de landen die naast Griekenland ook last hebben van een hoge werkloosheid, daar zal nauwlettend de situatie in Griekenland gevolgd worden. Immers als de banenmotor in Griekenland opgang komt na het kwijtschelden van een deel van de Griekse schulden (stel dat), dan zal de roep in die landen ook toenemen om te komen tot een vermindering van de schulden.

Al de politici zoals Rutte die hebben geroepen "Geen cent meer naar de Grieken", die zullen de komende tijd heel veel schietgebedjes doen en hopen dat de banengroei in Griekenland en andere Euroland opgang komt, want mocht die banengroei niet opgang komen dan is de kans groot dat van Griekenland en eventueel andere landen een deel van de schulden kwijtgescholden gaan worden.

Om terug te komen op de vraag in de titel van dit weblog artikel 'Is er een relatie tussen werkloosheid en toekomst Euro?', daarop is mijn antwoord: JA.

Groet Gerrit Hartholt werkzoekende met een arbeidshandicap
11 jan 2015

Weblog artikel okt 2012 'Stijging werkloosheid bedreiging voor Euro':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/10/stijging-werkloosheid-bedreiging-voor.html

Eurogroep twijfelt openlijk over lidmaatschap Grieken
24 april 2015 de Volkskrant
http://www.volkskrant.nl/economie/eurogroep-twijfelt-openlijk-over-lidmaatschap-grieken~a3979908/
Citaat: "Griekenland leende afgelopen jaren bijna 240 miljard euro van de eurolanden en het IMF om een faillissement te voorkomen." Einde citaat/


Cartoon ©Tom

Wat heeft de Griek nog te kiezen?
30 juni 2015 Trouw
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4091046/2015/06/30/Wat-heeft-de-Griek-nog-te-kiezen.dhtml
Citaat: "Stemmen de Grieken tegen verdere onderhandelingen met de geldschieters, dan kan de grofweg 330 miljard euro aan schulden die het land nog heeft - aan het IMF, de ECB en de overige eurolanden - zo goed als afgeschreven worden beschouwd." Einde citaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten