woensdag 17 juni 2015

Niet pas in 2016 lagere lasten op arbeid voor meer banen maar al in 2015

Werkzoekende Henk en Ingrid willen niet pas in 2016 of later een baan, maar al in 2015. Daarom bepleit ik om al m.i.v. 01 juli 2015 te kiezen voor lagere lasten op arbeid door lagere werkgeverspremies generiek en specifiek, verlenging laag BTW tarief in de bouw en liefst ook wijziging loondoorbetaling bij ziekte.

Na heel veel gedoe en gepraat (ze hebben ruim een jaar op hun handen gezeten), ziet het er nu naar uit dat de lang verwachtte plannen van de VVD (en een beetje van de PvdA) voor de belastingherziening gearriveerd zijn in Den Haag (nog sterker ze zijn na enig gedoe nu openbaar). Al noemen velen de voorliggende plannen geen belastingherziening maar een belastingplan gezien het bijzonder lage gehalte aan hervormingen.

Het ziet er naar uit dat er per 01 januari 2016 enige lastenverlichting beschikbaar is (voor werkenden en werkgevers), mijn voorstel is om niet te wachten tot 2016 maar al in 2015 tot actie over te gaan als het gaat om lastenverlichting met als doel banen.

(Let op blijkbaar is er geen lastenverlichting maar wel lastenverzwaring voor werkzoekenden en AOW-gerechtigden.)

Nu zult u zich afvragen kan dat al in 2015 de lasten op arbeid verlagen? Ja dat kan, verlaag bijvoorbeeld m.i.v. 01 juli 2015 de werkgeverspremies generiek en/of specifiek.

Nu zult u zich afvragen waarom een verlaging van de werkgeverspremies? Nou heel simpel dat is de effectiefste en efficiƫntste manier om de werkgelegenheid te bevorderen mits gepaard gaande met enige loonmatiging. Hoe gewenst verlaging van de IB-tarieven ook is (en een fanatieke publicitaire hobby van veel economen), dat is niet de meest effectieve / efficiƫntste manier om te zorgen voor meer banen.

Als we dan toch bezig zijn om al in 2015 tot actie over te gaan, dan moet daarbij ook het tijdelijk lage BTW-tarief voor woningverbetering en woningonderhoud verlengd worden, of nog beter permanent gemaakt worden. En dient als het enigsinds kan de regels m.b.t. loondoorbetaling bij ziekte al dit jaar voor (MKB) bedrijven aangepast te worden (Lodewijk Asscher heeft in een publiciteitsoffensief hier 27 juni 2015 ook het e.e.a. over gezegd).


Laat duidelijk zijn, werkzoekende Henk en Ingrid (soms al langdurig) willen niet pas in 2016, 2017 of later een baan, maar al in 2015. Mark Rutte c.s. hebben al sinds eind 2012 een baan, waarom nog langer wachten met het aan werk helpen van werkzoekende Henk en Ingrid? Die hebben al veel te lang moeten wachten op de door Rutte beloofde banen banen banen. (Beloftes gedaan in 2010 en 2012 en anno juni 2015 nog niet nagekomen.)

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Werkzoekende met een arbeidshandicap
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S.1 Deze pagina is 29 juni 2015 om 20:37 uur bijgewerkt.

P.S.2 Voor de liefhebbers, lagere IB-tarieven zorgen indirect voor meer banen (tenminste als de consumenten het geld laten rollen en niet in de knip houden), terwijl lagere werkgeverslasten (zoals lagere werkgeverpremies generiek en/of specifiek) veel directer en effectiever zorgt voor meer banen zoals menig MKB-ondernemer allang en breed weet. Lagere IB-tarieven is iets voor op termijn als er ruimte voor is. De timing kan ook heel belangrijk zijn van de diverse maatregelen, immers het is zaak dat de overheid anti-cyclisch handelt i.p.v. pro-cyclisch (zie effect eerdere belastingherzieningen).

P.S.3 Meer leesvoer:
Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html
Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/concept-resolutie-vergroening.html
Het Sociaal Akkoord bereikt in 2013 mist iets en dat is banen:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/04/sociaal-akkoord-april-2013-mondriaan.html
PvdA en VVD praten veel over lagere lasten arbeid, maar ondertussen hebben ze de lasten op arbeid verhoogd per 1 jan 2013 en 1 jan 2014.
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/pvda-en-vvd-praten-over-lagere-lasten.html
Kabinet toont te weinig ambitie als het gaat om banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/09/kabinet-toont-te-weinig-ambitie-als-het.html
Laag BTW-tarief voor banen in de bouw ........:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/08/resolutie-laag-btw-tarief-voor-banen-in.html
CO2-taks ?
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/12/co2-taks-co2-belastsing-co2-duurder.html
Startpagina Geen Woorden maar Banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html

P.S.4 Tip aan de oppositie, bespreek de belastingherziening (lees verkooppraatje kabinet want het is niet de grote belastingherziening zoals min of meer beloofd), in het openbaar. Diverse college onderhandelingen her en der in Nederland hebben laten zien dat onderhandelen in het openbaar kan. En kom al voor het zomerreces van 2015 in actie.

P.S.5 Voor hen die goed hebben opgelet, in 2012 is er een lente akkoord gesloten, waarin door een aantal partijen werd afgesproken om de BTW te verhogen (najaar 2012) om die daarna te gaan compenseren met een verlaging van de lasten op arbeid (kan via lagere IB-tarieven en/of via lagere werkgeverspremies). Nu is de vraag, waar is de toen "afgesproken" verlaging van de lasten op arbeid gebleven? Het beeld wat ondergetekende heeft is dat VVD en PvdA de opbrengst van die BTW verhoging (sinds najaar 2012) vooral in de schatkist hebben gestoken (redden schatkist) en (nog) niet in verlaging van de lasten op arbeid. Feitelijk is de verlaging van de lasten op arbeid die er nu mogelijk gaat komen in 2016 (of wat mij betreft eerder) dus plan A ook wel bekend als het glunderplan van het kabinet is (gedeeltelijk) gefinancieerd via de BTW.

P.S.6 Diverse reacties, tweets en nieuws over de voorgenomen "belastingherziening" kabinet Rutte2.
Helft kiezers verwacht VVD-plan belastingherziening
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24154709/__Helft_kiezers_verwacht_VVD-plan_belastingen__.html
URL naar download mogelijkheid "belastingherziening" Wiebes 19-06-2015
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/19/belastingherziening.html
Meer bijstandsgerechtigden ondanks economische groei:
http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/meer-bijstandsgerechtigden-ondanks-groei-economie.72035.lynkx
Tweet naar PvdA verkiezingsposter over een eventuele BTW-verhoging
https://twitter.com/JaapJansen/status/611258157017505792
Het belastingplan is duivels slim, maar o zo laf.
http://beta.vn.nl/shortread/het-belastingplan-is-duivels-slim-maar-o-zo-laf/
Kabinet stuurt toch belastingbrief naar Kamer
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24169170/___Belastingplan_toch_naar_Kamer___.html
Hoofdpunten kabinetsplan belastinghervorming
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24171053/__Hoofdpunten_belastingplan__.html
Massale woede over BTW-plan kabinet
http://www.ad.nl/ad/nl/1100/Consument/article/detail/4079065/2015/06/18/Massale-woede-over-BTW-plan-kabinet.dhtml
NRC: Kabinet wil zelf alle meevallers kunnen uitdelen aan kiezers
https://twitter.com/nrc/status/611520074508279808
Reactie #dikkeikkabinet
Belastingbrief mist concrete vergroeningsvoorstellen volgens NGO's
http://www.duurzaam-ondernemen.nl/nelastingbrief-mist-concrete-vergroeningsvoorstellen-volgens-ngos/
Het zogenaamde belastingplan kabinet is dat banenplan voor werkzoekende Henk en Ingrif of banenplan voor het kabinet?
https://twitter.com/GerritHartholt/status/611898615418748933
Kabinet maakt banenbelofte niet waar
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24172552/__Kabinet_breekt_banenbelofte__.html
Ieder slippertje kan fataal zijn in belastingdebat
http://www.volkskrant.nl/binnenland/ieder-slippertje-kan-fataal-zijn-in-belastingdebat~a4082132/
BTW-plan lijkt onhoudbaar nu GroenLinks zich ertegen keert
http://www.volkskrant.nl/binnenland/btw-plan-lijkt-onhaalbaar-nu-groenlinks-zich-ertegen-keert~a4085493/
GroenLinks wil niet dat BTW omhoog gaat - 'tweede pakket lijkt kansloos'
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/21/groenlinks-wil-niet-dat-btw-omhoog-gaat-tweede-pakket-lijkt-kansloos/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten