zondag 7 juni 2015

Factcheck nodig op cijfers SZW over pesten op het werk? (cijfers gepubliceerd 31-05-2015)

Via @ArboportaalSZW van het ministerie van SZW werd op 04 juni 2015 een tweet verstuurd met daarin een link naar een "Factsheet onderzoek SZW pesten" (gepubliceerd 31-05-2015) op basis van het rapport Pesten op het Werk. Afgezien van de iets wat vreemde naam van deze Factsheet en de dubbele aanhalingstekens, is het opvallend dat er volgens deze "Factsheet" sprake van dat citaat: "10% van de leidinggevenden heeft zelf wel eens gepest" einde citaat.

Graag zou ik zien dat er een factcheck uitgevoerd wordt op deze "Factsheet" en dan in ieder geval op het cijfer van 10% m.b.t. het aantal leidinggevenden dat zelf wel eens heeft gepest. #durftevragen Laat duidelijk zijn. Ik vindt dat cijfer van 10% van de leidinggevenden dat zelf wel eens heeft gepest aan de lage kant. (Alinea aangepast 24 december 2015).

URL tweet @ArboportaalSZW 4 juni 2015 tijd 00:50 uur
https://twitter.com/ArboportaalSZW/status/606356267058266113

Download link "Factsheet onderzoek SZW pesten"
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2015/06/01/factsheet-onderzoek-szw-pesten.html

Na een zoektocht op internet vondt ik deze website waarin vermeld wordt dat in 45% van de gevallen de leidinggevende de schuldige is van pesten op de werkvloer.
http://www.gezondenzeker.nl/agressie/agressie%20arbocoordinator1.html
Citaat: "In 45 procent van de gevallen is de leidinggevende de schuldige, vermoedelijk om zich populair te maken bij zijn ondergeschikten." Einde citaat.

Op een Belgische website staat dat in 64% van de gevallen de leidinggevende de boosdoener is.
http://www.jobat.be/nl/artikels/hoe-reageer-ik-het-best-op-pesters/
Citaat: "In 64 procent van de gevallen is de leidinggevende de boosdoener, daarna volgen een of meerdere collega's (49 procent) en derden zoals klanten of leveranciers (5 procent).

Vooral leidinggevenden pesten op het werk (Nu.nl 06 dec 2007)
http://www.nu.nl/economie/1345799/vooral-leidinggevenden-pesten-op-het-werk.html
Citaat: "In 34 procent van de gevallen is de leidinggevende betrokken bij pesterijen, zeggen de slachtoffers." Einde citaat.

Weggetreiterd door de baas (NRC 19 april 2014)
http://www.nrc.nl/carriere/2014/04/19/vandaag-in-nrc-weggetreiterd-door-de-baas/
Citaat: "Opvallend: in ongeveer de helft van de gevallen pest de baas ook." Einde citaat.

Op 07 juni 2015 heb ik vanaf de zojuist genoemde download URL de "Factsheet onderzoek SZW pesten" gedownload als .pdf, en daarna deze "Factsheet" m.b.v. een tool omgezet naar .jpg"Factsheet onderzoek SZW pesten" gepubliceerd 31-05-2015 (.jpg)

Aanvulling gedaan 24 december 2015: Een conclusie die getrokken kan worden uit alle cijfers die bekend zijn, is dat als er sprake is van pesten op het werk, dat in circa de helft van de gevallen de leidinggevende ook meepest (en soms juist degene is die begonnen is met pesten / wegpesten). Hoeveel procent van de leidinggevenden pest is onduidelijk, dat kunnen er 10% zijn maar ook meer of minder, dit omdat daar geen harde cijfers over zijn (net zoals er over het hele fenomeen pesten op het werk weinig harde cijfers zijn). De factsheet die het ministerie van SZW heeft gepubliceerd is gemaakt n.a.v. een onderzoek / enquete, of de leidinggevenden sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven is moeilijk te zeggen. Het kan ook zijn dat leidinggevenden dat wat zij hebben gedaan of doen niet als pesten zien of ervaren, maar de ondergeschikten dat wel als pesten ervaarden of ervaren.

Groet Gerrit Hartholt
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!' en ervaringsdeskundige
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S. de Volkskrant 01 juni 2015 Maken we elkaar het leven zuur op het werk?
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/maken-we-elkaar-het-leven-zuur-op-het-werk~a4047249/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten