zaterdag 3 september 2016

Opinieartikel in de NRC over Actieve Donor Registratie (Orgaandonatie)

Op maandag 29 augustus 2016 heeft in de NRC een opnieartikel gestaan over Actieve Donor Registratie (Orgaandonatie). De auteurs zijn Gerrit Hartholt, Sywert van Lienden, Kees de Kok en Ad Lansink.

Titel: Ja, iedereen donor, tenzij het CDA blijft protesteren.
Subtitel: 7 miljoen mensen blijken immuun voor oproep, aldus Gerrit Hartholt, Sywert van Lienen, Kees de Kok en Ad Lansink.
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/28/ja-iedereen-donor-tenzij-het-cda-blijft-protesteren-4015476-a1518406
Titel en subtitel zijn gemaakt door de opinieredactie van de NRC.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
1e indiener aangenomen CDA resolutie Orgaandonatie (ADR)
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/06/cda-resolutie-orgaandonatie-adr.html

=========================================================


Ja, iedereen donor, tenzij het CDA blijft protesteren

7 miljoen mensen blijken immuun voor oproep, aldus , , en .

 

'Donor worden, dat doe je voor elkaar', luidde de slogan bij de introductie van het donorcodicil, feilloos uitdrukkend waar het bij orgaandonatie om gaat: solidariteit. Juist deze solidariteit, het om niet voor elkaar iets doen, staat bij het huidige registratiesysteem onder druk. Op dit moment wordt het voorstel van D66 voor Actieve Donor Registratie (ADR) behandeld in de Tweede Kamer. Pijnlijk is dat de CDA-fractie zich plots tegen het wetsvoorstel heeft uitgesproken. Daarmee ontbreekt een meerderheid in de Tweede Kamer die een eind moet maken aan falend orgaandonatiebeleid. Daarbij wordt een aantal belangrijke argumenten door het CDA gemist.
Zestien jaar geleden werd met het Donorregister het aloude donorcodicil vervangen door een centraal donorregistratiesysteem. Hoewel de verwachtingen hooggespannen waren, vallen de resultaten tegen. Tot nu toe registreerde zich slechts een minderheid van 25 procent van de volwassenen als potentiële donor. Ruim zeven miljoen volwassenen hebben hun keuze nog niet vastgelegd, ondanks voorlichtingscampagnes en het Masterplan Orgaandonatie. Hebben zij geen boodschap aan het idee ‘donor worden doe je voor elkaar’, of is er iets anders aan de hand?
Onderzoek toont aan dat een meerderheid van ongeveer 60 procent van de bevolking zich uitspreekt vóór donorschap. Maar dit weerspiegelt zich geheel niet in het aantal ja-registraties. Hoewel er allerlei redenen zijn om niet te registreren, is het meestal omdat mensen er niet aan toekomen, er niet mee bezig zijn of het ooit ontvangen registratieformulier kwijt zijn. Geen principiële bezwaren dus, maar praktische problemen, die opgelost kunnen worden met een ander registratiesysteem.
Doorgaan op de huidige weg betekent daarnaast dat nabestaanden belast blijven met de donatievraag op het moment dat iemand dreigt te overlijden. De meeste mensen hebben dan wel iets anders aan het hoofd en dat leidt ertoe dat de meerderheid ‘nee’ zegt. Deze gang van zaken legt eveneens bloot dat het zelfbeschikkingsrecht geweld wordt aangedaan, omdat het uiteindelijke besluit van nabestaanden nogal eens haaks staat op wat de overledene zelf gewild zou hebben.
Door deze matige registratie blijft de actieve wachtlijst hoog met gemiddeld zo’n 1000 mensen. Jaarlijks overlijden zo’n 150 mensen op de wachtlijst en moeten er ruim 100 mensen van de wachtlijst omdat hun gezondheidstoestand te slecht is geworden om een transplantatie te ondergaan. Pogingen deze aantallen te verlagen zijn ondanks jarenlange campagnes mislukt. Blijven proberen het huidige systeem op te kalefateren is niet geloofwaardig. De daling van het aantal donoren (-19 procent) en transplantaties (-17 procent) over de eerste 7 maanden van 2016 hebben we dan nog niet eens meegewogen.
In meerdere Europese landen, zoals Spanje en België, functioneert het ‘geen-bezwaar-systeem’ al jaren. Iedereen is daar in beginsel donor. Dit heeft in Nederland weinig draagvlak. Dat ondervond het CDA in 1995 toen woordvoerder Ad Lansink daarvoor wel steun kreeg in de CDA-Tweede Kamerfractie, maar niet in de Tweede Kamer. Daarom is enkele jaren geleden het ADR-systeem geïntroduceerd. Hierbij blijven alle huidige keuzes (ja/nee/nabestaanden beslissen) gehandhaafd. Door herhaaldelijk aanschrijven van nog-niet-geregistreerden wordt de kans aanzienlijk groter dat mensen daadwerkelijk hun keuze vastleggen. Als iemand niet reageert, gaat de overheid ervan uit dat hij donor wil zijn en wordt hij als zodanig in het systeem opgenomen. De betrokken persoon krijgt daarvan bericht.
Is dat ‘afgedwongen solidariteit’ zoals tegenstanders opperen? Nee, want iedereen heeft en houdt het volste recht om ‘nee’ te zeggen. Ook als men zich later bedenkt. Het haalt wel de vrijblijvendheid weg. Maar dat lijkt een klein offer dat je maakt in ruil voor de verzekering dat er een donor is als je die onverhoopt zelf nodig hebt. Het wordt hoog tijd voor dit nieuwe ADR-systeem.
Wij roepen de CDA Kamerfractie dan ook op niet tegen te stemmen. Het argument om verder te gaan met alternatieven is vruchteloos gebleken. En de ondersteuning van laaggeletterden bij het maken van een keuze kan als voorwaarde worden ingebracht.
Recente peilingen tonen aan dat een meerderheid van de CDA-kiezers voor een nieuw systeem is. Bovendien kan de resolutie vóór ADR, die in 2012 op het verkiezingscongres is aangenomen, wat ons betreft niet terzijde geschoven worden. We hopen dat bij de stemming over het wetsvoorstel om ADR in te voeren, er in de Tweede Kamer toch een meerderheid zal zijn en dat dit zal gebeuren met steun van een groot aantal CDA-fractieleden.

Foto Frank Muller/Hollandse Hoogte

Geen opmerkingen:

Een reactie posten