zaterdag 3 september 2016

D66 past donorwet aan en komt (deels) tegemoet aan bezwaren CDA

Op zaterdag 03 september 2016 werd bekend dat D66 de donorwet (initiatiefwetsvoorstel) over Actieve Donor Registratie aan heeft gepast, en hiermee (deels) tegemoet komt aan de bezwaren van (o.a.) het CDA.


De wijzigingen houden het volgende in samengevat:

- Extra waarborg voor wilsonbekwamen
- Campagne voor invoering nieuwe wet Actieve Donor Registratie
- Mensen periodiek attenderen op Orgaandonatie (bij aanvraag ID, paspoort of rijbewijs)
- Onderscheidt maken tussen hen die zelf ja hebben geregistreerd en hen die niet gereageerd hebben

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
1e indiener aangenomen CDA resolutie Orgaandonatie (ADR)
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/06/cda-resolutie-orgaandonatie-adr.html
Opinieartikel NRC 29 aug 2016 auteurs Gerrit Hartholt, Sywert van Lienden, Kees de Kok en Ad Lansink:
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/28/ja-iedereen-donor-tenzij-het-cda-blijft-protesteren-4015476-a1518406
Discussie over Actieve Donor Registratie juni 2016 n.a.v. standpuntbepaling CDA TK fractie
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/06/discussie-over-actieve-donor.html

=========================================================

Berichtgeving in de media 03 sept 2016:

D66 past donorplan aan in hoop op steun kamer (artikel NOS):
http://nos.nl/artikel/2129714-d66-past-donorplan-aan-in-hoop-op-steun-kamer.html

D66 wil donorplan vlot trekken (verkort bericht ANP):
http://nieuws.nl/algemeen/20160903/d66-wil-donorplan-vlot-trekken/

D66 probeert alsnog donorplan te redden (artikel in het AD):
http://www.ad.nl/binnenland/d66-probeert-alsnog-donorplan-te-redden~a70055ce/

WNL op Zaterdag 03 sept 2016 over Actieve Donor Registratie, met o.a. Julius Terpstra voorzitter CDJA en Farid Abdo van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (audio):
http://www.nporadio1.nl/wnl-op-zaterdag/onderwerpen/373128-elke-nederlander-automatisch-donor

=========================================================

Uitgebreidere tekst (zoals ik die ontvangen heb 03 sept 2016):

Onderscheid in de verschillende manier van toestemming verlenen
Er is voor gekozen om toch een zichtbaar onderscheid te maken tussen de verschillende manieren waarop toestemming verleend kan worden voor orgaandonatie na overlijden. Toestemming kan worden verleend door het invullen en registeren van een donorformulier, maar er kan ook voor gekozen worden niet te reageren. In dat geval wordt men geregistreerd in het donorregister als iemand die ‘geen bewaar’ heeft tegen orgaandonatie. Hiermee is voor nabestaanden duidelijk op welke wijze de registratie tot stand is gekomen. Ook biedt het de mogelijk om indien gewenst na een evaluatie terug te gaan naar het huidige systeem.

Reminder
Meerderjarigen worden bij de aanvraag van een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs periodiek opnieuw geïnformeerd over donorregistratie, over hoe zij hun registratie kunnen inzien en desgewenst kunnen wijzigen. Iedere 10 jaar volgt daarmee een herinnering. Dat kan eraan bijdragen dat van mensen hun actuele wens bekend is.

Campagne voorafgaand aan de invoering van ADR
Er is nu in de wet opgenomen dat er tijdig adequate voorlichting zal worden verschaft over de invoering van het actief donorregistratiesysteem. Deze zal zich toespitsen op de nieuwe manier van registeren in Nederland. Als iemand geen gehoor geeft aan de oproep om een keuze over orgaandonatie vast te leggen, wordt deze persoon geacht geen bezwaar te hebben tegen orgaandonatie. Het is belangrijk dat iedereen hiervan op de hoogte is, voordat de wet ingaat.

Extra waarborg voor wilsonbekwamen
Er is als extra waarborg in de wet opgenomen dat een arts zich ervan moet vergewissen dat iemand wilsbekwaam is. Als iemand wilsonbekwaam  is, maar in het donorregister geregistreerd staat als persoon die toestemming heeft verleend voor orgaandonatie, of geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie, moet die toestemming worden bevestigd of teniet worden gedaan door de wettelijk vertegenwoordiger of bij diens afwezigheid door de nabestaanden. De arts moet dit nagaan.

=========================================================


Nota van wijziging ADR pag 1 (02 sept 2016)


Nota van wijziging ADR pag 2 (02 sept 2016)


Nota van wijziging ADR pag 3 (02 sept 2016)


Nota van wijziging ADR pag 4 (02 sept 2016)


Nota van wijziging ADR pag 5 (02 sept 2016)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten