donderdag 11 april 2013

Sociaal akkoord april 2013 (Mondriaan akkoord)

Hierbij enige informatie over het Sociaal akkoord april 2013 ook wel bekend als het Mondriaan akkoord, plus kort mijn reactie. Onderaan treft u een aantal updates aan met interessante informatie.

Mijn (voorlopige) analyse:
- De polder kiest voor rust (mijns inziens terecht), iets wat de toename van de werkloosheid remt.
- Maar of dit Sociaal Akkoord voor de broodnodige Banen Banen Banen gaat zorgen, daar heb ik twijfels over.
- Tevens wordt er gegokt op groei.
- Wat nu de visie van dit Sociaal Akkoord is, is ook onduidelijk.
- Het is menselijker dan het regeerakkoord PvdA-VVD (najaar 2012), maar of het menselijk genoeg is?
- Of de mooie woorden in het sociaal akkoord over banen voor arbeidsgehandicap-ten ook gaan leiden tot mooie daden (lees banen voor arbeidsgehandicapten), is een heel groot vraagteken.
- Ik heb (nog) weinig kunnen vinden in het Sociaal Akkoord over verbetering van de Arbeidsomstandigheden.

Mark Rutte en de ministers houden hun (nieuwe) baan, maar of zij en het sociaal akkoord er voor gaan zorgen dat de werkzoekenden en arbeidsgehandicapten een baan krijgen?

Hoofdpunten van het Sociaal Akkoord:
http://www.nu.nl/economie/3395766/hoofdpunten-sociaal-akkoord.html

Citaat:
- Het bezuinigingspakket van 4,5 miljard voor 2014 gaat volledig van tafel. In augustus wordt bezien of er alsnog extra maatregelen voor 2014 worden genomen. Hierdoor gaat ook de aangekondigde nullijn bij de overheid en in de zorg en het onderwijs niet door.
- De afspraken uit het regeerakkoord over de WW-duur worden geschrapt. In plaats daarvan wordt de WW vanaf 2016 geleidelijk verkort naar twee jaar. Sectoraal kunnen afspraken gemaakt worden voor een langere WW.
- Het ontslagrecht wordt aangepakt. Bij economische reden of arbeidsongeschiktheid blijft de UWV-route bij ontslag. Bij een conflict geldt de route via de kantonrechter.
- Het quotum voor arbeidsgehandicapten wordt geschapt. In plaats daarvan hebben werkgevers zich verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Geleidelijk aan moet dit er voor zorgen dat er vanaf 2020 jaarlijks 10.000 mensen met een arbeidshandicap worden aangenomen. Als ze dat niet halen volgt alsnog een wettelijk quotum. De wet blijft ook tussendoor een stok achter de deur.
- De positie van flexwerkers wordt versterkt. Zo komen ze sneller in aanmerking voor een vast contract en worden schijnconstructies aangepakt.
- Werknemers krijgen bij ontslag na twee jaar dienstverband recht op een transitievergoeding om aan nieuw werk te komen, bijvoorbeeld via omscholing. De vergoeding neemt toe per dienstjaar. Voor 50-plussers komt een overgangsregeling.
- Er komen 35 werkpleinen van waaruit mensen aan het werk kunnen worden geholpen.
- De fiscale regeling voor pensioenopbouw wordt met 0,4 procent verlaagd. Ook vervalt de facilitering van pensioen boven een pensioengevend loon van 100.000 euro. Wel krijgen de sociale partners tot eind mei de tijd om hier aanpassingen in te doen.
- Er komt een ruimere overbruggingsregeling voor mensen die de dupe zijn geworden van de verhoging van de AOW sinds 1 januari dit jaar. De regeling is uitgebreid tot deelnemers met een inkomen tot 200 procent van het minimumloon.
- De huidige jongeren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong) worden herkeurd. Vanaf 2015 geldt de regeling alleen voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.
- De overheid vult via loonkostensubsidie salaris van arbeidsongeschikten aan tot minimumloon.
Einde citaat van Nu.nl

De (11 april 2013 bekende) afspraken uit het Sociaal Akkoord op een rij:
http://www.beurs.nl/nieuws/zakelijk-en-economie/3193578/alle-afspraken-uit-het-sociaal-akkoord-op-een-rij

Citaat:
+ Ontslagen werknemers blijven gewoon drie jaar een volle uitkering ontvangen. De eerste twee jaar worden betaald door het Rijk, het laatste jaar door de werkgever. Een hogere WW-premie moet de langere uitkeringsduur mogelijk maken.
+ De geplande versoepeling van het ontslagrecht wordt uitgesteld tot na de economische crisis.
+ Flexwerken wordt aan banden gelegd. Werkgevers krijgen strengere voorwaarden voor het uitgeven van tijdelijke contracten.
+ Geen gouden handdrukken meer voor ontslagen topmannen. Er wordt een maximum ingesteld van 75.000 euro.
+ De nullijn in de zorg gaat niet door. De lonen voor zorgmedewerkers zouden de komende 2,5 jaar worden bevroren, maar dat is van de baan.
+ Nulurencontracten in de zorgsector worden verboden.
+ Werkgevers met minimaal 25 man personeel in dienst hoeven niet meer verplicht voor minstens 5 procent aan arbeidsgehandicapten aan te nemen. Alle werkgevers samen worden wel verplicht minstens 100.000 arbeidsbeperkten in dienst te nemen.
+ Er komen 35 'werkpleinen' om mensen te helpen bij het zoeken naar werk.
Einde citaat van Beurs.nl

De volgende informatie geeft te denken:
http://www.nu.nl/politiek/3396469/geen-ruimte-aanpassing-sociaal-akkoord.html
Aldus dit bericht valt het sociaal akkoord "niet te amenderen".

In het FD.nl van 12 april 2013 staat een intervieuw met Ton Wilthagen:
Citaat: "Ik mis plannen voor banencreatie." Einde citaat.

Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda 11 april 2013
En download mogelijkheid documenten sociaal akkoord april 2013
Titel sociaal akkoord? MEER WERK, MEER ZEKERHEID
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/11/kabinet-en-sociale-partners-eens-over-sociale-agenda-voor-arbeidsmarkt-van-de-21e-eeuw.html?ns_campaign=regeringsnieuws&ns_channel=nb

Het kabinet claimt dat het sociaal akkoord in het teken staat van werkgelegenheid:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/12/akkoord-in-teken-van-werkgelegenheid.html?ns_campaign=regeringsnieuws&ns_channel=nb
Mijns inziens staat het sociaal akkoord in het teken van "rust", iets wat bijdraagt aan een vertraging van de stijging van de werkloosheid en in die zin "bijdraagt" aan werkgelegenheid. Tevens wordt er beoogd om het vertrouwen onder de (burgers) consumenten te vergroten, iets wat ook kan helpen. Maar of het sociaal akkoord gaat zorgen voor banengroei waag ik te betwijfelen. Dit mede omdat een aantal maatregelen die kunnen gaan zorgen voor banengroei, mijns inziens niet in het sociaal akkoord zijn opgenomen.

Uitgesloten dat bestedingen hard genoeg groeien Nu.nl 14 april 2013:
http://www.nu.nl/economie/3397520/uitgesloten-bestedingen-hard-genoeg-groeien.html
Hoogleraar overheidfinancien Flip de Kam zegt dat het uitgesloten is dat de bestedingen zo hard gaan groeien dat extra bezuinigen niet meer nodig is. Je kunt wel roepen "blijf glimlachen", maar mensen kijken naar hun portemonnee en zien daar dan geen reden toe.

Het sociaal akkoord laat jongeren in de steek Volkskrant 17 april 2013:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3426835/2013/04/17/Het-sociaal-akkoord-laat-jongeren-in-de-steek.dhtml
Indien het sociaal akkoord niet voor Banen Banen Banen gaat zorgen dan hebben de 3 politieke jongeren organisaties een sterk en belangrijk punt.

Sywert van Lienden: Het sociaal akkoord van Benidorm 17 april 2013:
http://www.sywert.nl/2013/04/17/het-sociaal-akkoord-van-benidorm/

Onduidelijkheid troef over sociaal akkoord Binnenland Bestuur 16 april 2013:
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/onduidelijkheid-troef-over-sociaal-akkoord.9014021.lynkx

Weblog wethouder René Peters 16 april 2013:
http://renepetersoss.wordpress.com/2013/04/16/even-wennen/
In mijn woorden: Wie betalen vermoedelijk het gelag, degenen die (net) geen indicatie voor een arbeidshandicap hebben maar geen baan hebben. Dit omdat de bezuinigingsdoelstelling overgeheveld wordt naar de gemeenten, het rijk trekt aan de financiële touwtjes en de gemeenten moeten het maar zien op te lossen.

Inbreng Sybrand van Haersma Buma bij debat Sociaal Akkoord 17 april 2013
http://www.cda.nl/mensen/buma/toon/inbreng-debat-sociaal-akkoord

Uitgebreide reactie CNV op sociaal akkoord (pdf):
http://www.cnv.nl/fileadmin/files/blogs/pdf/Uitgebreide_reactie_CNV_op_Sociaal_Akkoord.pdf

Met werkzoekende groet, Gerrit Hartholt
Werkzoekende met een arbeidshandicap

PS1 Wat is er nodig: Geen Woorden maar Banen.

PS2 Resolutie: Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

PS3 Wat gebeurt er als je een bak aardbeien duurder maakt?
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/04/wat-gebeurt-er-als-je-een-bak-aardbeien.html

PS4 ROC Mondriaan:
http://www.rocmondriaan.nl/Pages/NieuwsDetail.aspx?objectId=390Twee mooie plaatjes, maar waar blijven de mooie banencijferplaatjes?


Cartoon De Jager http://www.nu.nl/de-jager (19 april 2013)

PS5 Economische malaise zet kabinet klem FD 21 juni 2013:
http://fd.nl/economie-politiek/500732-1306/economische-malaise-zet-kabinet-klem
Citaat: "Asscher rest niets meer dan werkgevers en werknemers om banenplannen te vragen. Een laatste wanhoopspoging." Einde citaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten