zaterdag 24 juni 2017

CDA evalueert TK verkiezingen van 15 maart 2017, dit mede n.a.v. opmerkingen dat CDA 'Wilders light' is.

In de weeknieuwsbrieven van het CDA landelijk van 02 juni 2017 en 09 juni 2017 maakte het CDA partijbestuur bekend dat zij een Evaluatiecommissie ingesteld om de Tweede Kamerverkiezingen te evalueren.


Citaat:
"Evaluatiecommissie TK-verkiezingen 2017 van start
Na de verkiezingen van 15 maart 2017 vindt er - zoals gebruikelijk - een evaluatie plaats over de totstandkoming van het verkiezingsresultaat. Het Partijbestuur heeft een Evaluatiecommissie ingesteld om de Tweede Kamerverkiezingen te evalueren en met aanbevelingen voor de toekomst te komen. Deze commissie bestaat uit Marnix van Rij (voorzitter), Marja Kwast, Ralph Diederen en Wietze Smid. De commissie evalueert het proces en traject van de drie hoofdbestanddelen van de verkiezingen: het verkiezingsprogramma, de kandidaatstelling en de campagne. Leden kunnen hun ideeën, suggesties en/of opmerkingen over de verkiezingen mailen naar: evaluatiecommissie@cda.nl" Einde citaat.

Opvallend in deze is dat over dit bericht niets te vinden is op www.cda.nl

Het kan zijn dat deze Evaluatie mede tot stand is gekomen na kritiek van CDA senator Ria Oomen, in een interview met de Limburgse omroep L1 noemde zij het CDA 'Wilders light'.


CDA-senator noemt CDA ’Wilders light’
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27835705/__Senator__CDA__Wilders_light___.html


CDA-senator noemt CDA 'Wilders light'
http://www.ad.nl/binnenland/cda-senator-noemt-cda-wilders-light~ad3eceff/


Binnen CDA Zuid-Holland is een commissie aan het werk geweest die ter voorbereiding ALV Zuid Holland van 13 juni 2017 een rapport gepresenteerd met aanbevelingen.
Dat rapport is te vinden via de volgende URL:
https://www.cda.nl/zuid-holland/actueel/nieuws/153744/


Citaat uit dat rapport:
"Toch zal de campagnestrategie van het CDA landelijk nog wel langere tijd discussie losmaken. De inhoudelijke koers was vaak scherp en dat lokte vaker kritiek dan lof op bij de achterban in ZuidHolland: te rechts, te conservatief, te anti-Europees. We constateren dat denkoers scherper en somberder was dan Zuid-Holland bij de bespreking van het programma heeft meegegeven. Ook onze ALV was er heel stellig in dat de koers door de leden wordt bepaald en niet op basis van electoraal effect."
Einde citaat.

CDA Next heeft reeds op 03 april 2017 gepleit voor een evaluatie (in fb CDA Next 2.0):

Beste CDA leden,

Evalueren en leren van de verkiezingen, voor een sterker CDA.
Als je de reacties zo hoort, is er naast enige blijdschap over de winst t.o.v. 2012 toch ook wel twijfel. Immers schommelde het CDA in de peilingen (Een Vandaag) al sinds najaar 2013 tussen de 16 en 22 zetels. Volgens sommige CDA-ers zijn er kansen om een beter profiel neer te zetten en een beter resultaat te halen.
Er wordt wel gezegd, dat er in de campagne een koers is gevaren, die te ver van het eigenlijke CDA-programma afstaat en er is zo te weinig geprofiteerd van kiezers uit het midden die van VVD en PvdA wegvluchtten (veertig zetels).
Hebben we de potentiële CDA-kiezers in de campagne wel voldoende aangesproken op onze echte eigen waarden?
Zie b.v. stukken op Christendemocraat.com, open brief CDA-BSZ, en andere artikelen.
Het is goed om dergelijke gedachten niet te laten doorsudderen. Maar openlijk met elkaar te bespreken. Daar kunnen we alleen maar van leren om het CDA sterker te maken.
Daarom lijkt het mij goed, als de verkiezingen, inclusief aanloop met wel/geen lijsttrekker-en Koersdiscussie en een andere manier voor het schrijven van het programma, goed worden geëvalueerd.
Ik doe hierbij een oproep aan het partijbestuur om een dergelijke brede evaluatie op te gaan zetten, en daarbij de CDA-leden goed en ruim te betrekken.
Met vriendelijke groet,
Ab van Beek

Dit is de reactie van CDA Next op de bekendmaking van de instelling van de Evaluatie cie:
https://www.facebook.com/groups/531689993672072/permalink/786910181483384/

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholt

04 nov 2017 commissie Van Rij zegt: “CDA is op de goede weg”
https://www.cda.nl/actueel/nieuws/commissie-van-rij-cda-is-op-de-goede-weg/
Nadere bestudering van het rapport van de cie van Rij leert dat er (tussen de regels door) wel degelijk kritiek in staat, kritiek op de lijsttrekkersverkiezing die niet doorging, kritiek op het onvoldoende benutten van alle kennis in het CDA en kritiek op de cultuur in het CDA.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten