dinsdag 20 december 2016

Resolutie Politiecapaciteit vrijmaken voor aanpakken terreur

Resolutie Politiecapaciteit vrijmaken voor aanpak en voorkomen terreur en aanpak illegaal vuurwapenbezit

Resolutie ingediend door: CDA Veendam-Wildervank, G.J. Hartholt.

Het CDA Partijcongres op 14 januari 2017 bijeen te Barneveld:


Constateert dat:

- het CDA verkiezingsprogramma vermeldt: De bewaking en beveiliging van de publieke ruimte en vitale objecten trekken een grote wissel op de politie en de Marechaussee. Extra investeringen zijn nodig om de capaciteit structureel op orde te brengen;
- het aanpakken van terreur en het voorkomen van terreur hele belangrijke politietaken zijn geworden;
- het voorkomen van terreur veel capaciteit vergt, zoals bij het EK voetbal in Frankrijk en bij de extra controles op Schiphol bleek;
- diverse terroristen die aanslagen pleegden in Europa vuurwapens in handen hebben gekregen (zie o.a. de aanslagen in Parijs en recent in Berlijn);
- IS aanslagen in Nederland wilde plegen;
   http://nos.nl/artikel/2130043-is-wilde-ook-aanslagen-in-nederland-plegen.html
- de NCTV waarschuwt voor toename terreurdreiging bij val IS;
   http://www.nu.nl/binnenland/4350427/nctv-waarschuwt-toename-terreurdreiging-bij-val.html
- de politie heel veel taken heeft en een beperkte capaciteit;
- de politiebonden klagen dat de politie te veel taken op haar bord heeft;
   http://www.nu.nl/binnenland/4242443/politiebonden-wijten-hoge-aanrijtijden-te-veel-taken.html

Overweegt dat:

- in het kader van veiligheid en gerechtigheid een juiste prioriteitstelling bij de politie belangrijk is;
- de vraag naar politiecapaciteit groter is dan het aanbod;
- het aanpakken van terreur, het voorkomen van terreur en het aanpakken van het illegale vuurwapenbezit prioriteiten zijn die zo wie zo belangrijk zijn voor de veiligheid;
- met extra geld valt niet het gehele capaciteits probleem op te lossen;
- het tijd vergt voordat extra geld voor de politie geleidt heeft tot extra politiecapaciteit;

Spreekt uit dat:

- conform het CDA verkiezingsprogramma bepleit ook deze resolutie extra investeringen in capaciteit en kwaliteit van de politie;
- de prioriteiten van de politie dienen te worden heroverwogen;
- er politiecapaciteit vrijgemaakt moet worden voor het aanpakken van terreur, het voorkomen van terreur en het aanpakken van het illegale vuurwapenbezit;
- deze politiecapaciteit verschuiving er toe bijdraagt dat terreur kan worden voorkomen;

En gaat over tot de orde van de dag.

=========================================================

Krasimira Nevenova / Fotolia

=========================================================

Deze resolutie is donderdag 29 december 2016 ingediend.

=========================================================

Steun sturen naar hartholtcda (at) gmail.com onder vermelding van:

Ondergetekend CDA lid steunt de indiening van de resolutie 'Politiecapaciteit vrijmaken voor aanpak en voorkomen terreur en aanpak illegaal vuurwapenbezit', bespreking CDA Congres 14 januari 2017.

Naam: .....................................
Emailadres: ..............................
Postcode: .................................

Indien mogelijk lidmaatschapsnummer CDA: ................................

=========================================================

Het CDA verkiezingsprogramma bepleit meer geld voor politie, justitie, defensie en de veiligheidsdiensten om de capaciteit en de kwaliteit te vergroten, daar zijn de indieners van deze resolutie het van harte mee eens.

De aanslag op 19 december in Berlijn, en het feit dat de aanslagpleger enkele dagen daarna in Nederland rondliep met een geladen pistool, drukt ons opnieuw op de noodzaak om terrorisme aan te pakken en te voorkomen.

Deze resolutie bepleit dat de politiecapaciteit die er is daar ingezet moet worden waar de prioriteit ligt, en dat is zeker nu de aanpak van terrorisme en het voorkomen van terrorisme.

Steun de resolutie Politiecapaciteit vrijmaken voor aanpakken terreur voor een Beter Nederland.

=========================================================

Het concept CDA verkiezingsprogramma 2017 - 2021 vermeld in de hoofdstukken 2.4 en 2.5 het e.e.a. over de aanpak van terreur / terrorisme.

Daarin staat o.a. in 2.5.3: De bewaking en beveiliging van de publieke ruimte en vitale objecten trekken een grote wissel op de politie en de Marechaussee.

=========================================================


Resolutie tekst .jpg

Er zijn diverse manieren waarop er politiecapaciteit kan worden vrijgemaakt:

De politie werkt zelf al hard aan het overdragen van de "taak" van het opvangen van verwarde mensen aan andere organisaties.
http://nieuws.tpo.nl/2016/09/11/politie-gaat-zich-meer-bezighouden-verwarde-mensen/
Citaat: "De politie is er om boeven te vangen, niet om patiënten met handboeien in een auto mee te nemen. Dat moeten we niet willen” Einde citaat.
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/116808/Drenthe-krijgt-spoedpoli-en-psycholance
Citaat: "De politie besloot daarom om per 1 januari geen verwarde personen meer op te vangen, die geen strafbaar feit hebben gepleegd. Dit werd een taak van de gemeenten." Einde  citaat.
'Psycholance' blijkt goed model voor hulp aan verwarde mensen
http://nos.nl/artikel/2151153-psycholance-blijkt-goed-model-voor-hulp-aan-verwarde-mensen.html

Een andere manier waarop politiecapaciteit vrijgemaakt kan worden is als de aanpak van voetbalhooligans meer de verantwoordelijkheid wordt van bijvoorbeeld de voetbalclubs.
http://www.eenvandaag.nl/justitie/31632/feyenoord_pakt_zelf_hooligans_aan
http://law.maastrichtuniversity.nl/newsandviews/kosten-politie-inzet-betaald-voetbal-terecht-opnieuw-op-de-agenda/
Citaat: "Vorige week liet de politievakbond ACP weten de politie-inzet bij voetbal zat te zijn. Die inzet kost thans rond de 300.000 manuren per jaar." Einde citaat.

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA


Update 1 d.d. 21 december 2016 Agenten massaal op cursus tegen terrorisme
http://nos.nl/artikel/2149514-agenten-massaal-op-cursus-tegen-terrorisme.html
Citaat: "De Nederlandse politie stuurt ruim 30.000 agenten op cursus om radicalisering te herkennen. Ook krijgen tienduizenden agenten een training om te leren omgaan met extreem geweld." Einde citaat.


Update 2 d.d. 21 december 2016 Controle asielzoekers met terreurplannen krijgt onvoldoende
http://nos.nl/artikel/2149539-controle-asielzoekers-met-terreurplannen-krijgt-onvoldoende.html
Citaat: "Maar als iemand geen paspoort heeft, of een vals paspoort, dan hebben de instanties te weinig tijd om uit te zoeken of die persoon misschien gevaarlijk is. En er is geen tijd en apparatuur om elke dag tientallen telefoons en andere gegevensdragers te controleren op aanwijzingen voor terrorisme of andere criminele activiteiten." Einde citaat.

Het PvdA Tweede Kamerlid Jeroen Recourt had het in het NOS journaal van 18:00 uur (21 dec 2016) m.b.t. dit onderwerp over: De prioriteit wel leggen waar die hoort en dat is bij terrorisme bestrijding. Interessante woordkeus in deze.

Update 3 artikel AD d.d. 20 december 2016
Nog geen aanslag in Nederland dankzij 'theedrinken' en geluk
http://www.ad.nl/dossier-vrachtwagen-rijdt-in-op-kerstmarkt-berlijn/nog-geen-aanslag-in-nederland-dankzij-theedrinken-en-geluk~ab721df3/
Citaat: "Wij hebben een enorme voorsprong, we kennen al sinds die tijd van Van Gogh de ‘brede benadering’, gecoördineerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, uitgevoerd door al die mensen in wijken." Einde citaat.

Update 4 artikel NRC d.d. 21 december 2016
Hoe komt het dat hier nog geen aanslag is gepleegd?
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/21/is-de-uitgebleven-aanslag-een-kwestie-van-geluk-5874827-a1537782
Experts identificeren acht factoren die de kans op terreur vergroten en verkleinen.
- Veel terroristen willen een, volgens hen, legitieme reden hebben voor een aanslag.
- Aanslagen in Duitsland vestigden de aandacht op asielstromen als risicofactor.
- Behalve de omvang van de migratiestromen is de herkomst van asielzoekers mogelijk ook van belang.
- Een vaak vergeten factor bij de beoordeling van terreurkansen, is de aanwezigheid van ervaren en charismatische leiders.
- In vrijwel elke kwartaalrapportage wijst terrorismebestrijdingsdienst NCTV op het gevaar van Nederlandse uitreizigers naar Syrië en Irak.
- Na de aanslag op Theo van Gogh (2004) door de moslim-radicaal Mohammed B. gingen inlichtingendiensten en politie in Nederland nauwer met elkaar samenwerken, zeker in vergelijking met buurlanden als België.
- Wat betreft het eerste doelt hij daarbij op de intensieve aanwezigheid van buurtagenten in risicovolle wijken met veel Nederlanders van Marokkaanse herkomst, en hun samenwerking met buurtcomités en scholen.
- Nederland loopt in dit opzicht de nodige risico’s. Niet alleen als dichtbevolkt land met een kwetsbare infrastructuur, maar ook omdat hier al decennialang de wapenhandel floreert.

Update 5 Australische politie arresteert zeven verdachten die aanslagen wilden plegen op Eerste Kerstdag
http://www.businessinsider.com/victorian-police-arrested-7-people-planning-a-christmas-day-attack-2016-12?international=true&r=US&IR=T
Citaat: "Victorian Police chief Graham Ashton said: “Over the last fortnight… we have had to conduct a criminal investigation relating to the formation of what we believe was a terrorist plot." Einde citaat.

Update 6 EenVandaag d.d. 22 december 2016
Hebben Duitse veiligheidsdiensten steken laten vallen?
http://buitenland.eenvandaag.nl/tv-items/71131/hebben_duitse_veiligheidsdiensten_steken_laten_vallen_
Citaat: "In de studio Constant Hijzen, universitair docent inlichtingen- en veiligheidsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij legt uit hoe inlichtingsdiensten omgaan met mogelijke terroristen." Einde citaten.

Update 7 Politie: flink investeren voor veiligheid Europa
http://nos.nl/artikel/2149982-politie-flink-investeren-voor-veiligheid-europa.html
Citaat: "Europese politiebonden vinden dat ze te weinig slagkracht hebben om terreurverdachten goed in de gaten te houden. Ze hebben te weinig tijd en middelen om goed hun werk te kunnen doen, zegt Gerrit van de Kamp namens de bonden in het NOS Radio 1 Journaal." Einde citaat.

Update 8 NOS: Dader 'Berlijn' lijkt via Nederland te zijn gereisd
http://nos.nl/artikel/2150392-dader-berlijn-lijkt-via-nederland-te-zijn-gereisd.html
Citaat: "Hij zou vanaf station Sloterdijk een bus naar Lyon hebben genomen en onderweg niet zijn gecontroleerd." Einde citaat.

Update 9 Het lijkt er sterk op dat de aanslagpleger in Berlijn Anis Amri, na de aanslag in Berlijn op 19 december 2016 naar Nederland Nijmegen is gereisd, vandaar naar Frankrijk Lyon en vandaar naar Italië Milaan (23 december 2016) dit met een pistool bij zich. Het lijkt er ook sterk op dat deze aanslagpleger tijdens die reis niet of nauwelijks is gecontroleerd.

Update 10 Via Nijmegen, Lyon en Turijn naar Milaan: zo reisde Anis Amri
http://www.rtlnieuws.nl/buitenland/via-nijmegen-lyon-en-turijn-naar-milaan-zo-reisde-anis-amri
Citaat: "Nadat hij gericht op een agent had geschoten met een pistool dat hij uit zijn rugzak trok, werd hij door een andere agent gedood." Einde citaat.

Update 11 Duitse politie: terreurverdachte noemde Nederland als doelwit
http://nos.nl/artikel/2151183-duitse-politie-terreurverdachte-noemde-nederland-als-doelwit.html
Citaat: "De Duitse politie heeft een Syrische asielzoeker opgepakt die IS zou hebben gevraagd om geld voor het plegen van aanslagen. Volgens de Duitse politie zou hij onder meer Nederland, Duitsland, België en Frankrijk hebben genoemd als doelwit." Einde citaat.

Update 12 EU-landen willen bussen en treinen strenger controleren
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/04/eu-landen-willen-bussen-en-treinen-strenger-controleren-a1539610
Citaat: "De woordvoerder van Veiligheid en Justitie zegt dat momenteel de mogelijkheden om dit ook in Nederland in te voeren worden onderzocht." Einde citaat.

Update 13 Terrorist Anis Amri was na aanslag een paar uur in Amsterdam
http://nos.nl/artikel/2151445-terrorist-anis-amri-was-na-aanslag-een-paar-uur-in-amsterdam.html
Citaat: "De vermoedelijke dader van de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt, Anis Amri, is na de aanslag ook een paar uur in Amsterdam geweest. De Tunesiër is twee dagen na de aanslag door camera's op Amsterdam Centraal geregistreerd." Einde citaat.


Update 14 Nederlandse agenten hebben geen vertrouwen in politiek
http://nieuws.tpo.nl/2017/01/05/nederlandse-agenten-geen-vertrouwen-politiek/
Citaat: "Als er geen agenten meer bij kunnen komen, zullen het hele jaar door keuzes gemaakt moeten worden. Er zal dan vaker nee gezegd moeten worden bij bepaalde evenementen.”" Einde citaat.


Update 15 Enquête politievakbond ACP massaal ingevuld: Politiek, leg de lat hoger!
https://www.acp.nl/nieuws/enquete-massaal-ingevuld-politiek-leg-lat-hoger/
Citaten:
"Veel collega’s noemen het tekort aan politiemensen dan ook in combinatie met een tekort aan middelen en/of bevoegdheden. Alle drie zijn nodig om het politiewerk goed te kunnen doen. Doordat daarin nu tekort wordt geschoten, ervaren collega’s een gebrek aan handelingsperspectief."
"Meer mensen, middelen en bevoegdheden hangen met elkaar samen."
"Politiek en openbaar bestuur overvragen de organisatie structureel, stelt ACP."
Einde citaten.


Update 16 'Nederlandse politie ziet de meeste misdaad niet'
http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4447567/2017/01/13/Nederlandse-politie-ziet-de-meeste-misdaad-niet.dhtml
Citaat: "De capaciteit bij politie en OM is inmiddels op een dusdanig laag niveau gekomen dat de burger het vertrouwen in de rechtshandhaving dreigt te verliezen en criminelen handelen alsof ze niet meer gepakt kunnen worden." Einde citaat.

Update 17 'Vijf keer zoveel misdrijven als uit officiële cijfers blijkt'
http://nos.nl/artikel/2152743-vijf-keer-zoveel-misdrijven-als-uit-officiele-cijfers-blijkt.html
Citaat: "In het rapport wordt gepleit voor meer capaciteit bij politie en justitie, maar hoeveel erbij moet vertelt de notitie niet." Einde citaat.

Update 18 Pleidooi voor 4.500 extra agenten
http://www.ad.nl/binnenland/pleidooi-voor-4-500-extra-agenten~a51b38b2/
Citaat: "Het nieuwe kabinet moet geld vrijmaken voor 4.500 extra agenten. Ook moet de politie de beschikking krijgen over nieuwe apparatuur om cybercrime aan te pakken. Dat vinden tien regioburgemeesters en het Openbaar Ministerie." Einde citaat.

Update 19 Meer tijd om signalen jihadisme bij asielzoekers te onderzoeken
http://www.nu.nl/bootvluchtelingen/4395327/meer-tijd-signalen-jihadisme-bij-asielzoekers-onderzoeken.html
Citaat: "Je moet dus prioriteren, aldus een medewerker die in het rapport aan het woord kwam." Einde citaat.

Update 20 Regeringspartij PvdA noemt het een “gekke situatie dat de AIVD nog niet standaard ingeschakeld wordt”.
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/17/tweede-kamer-aivd-moet-nieuwe-asielzoekers-screenen-a1541604
Citaat: "Daarom moet er in de identificatiestraat een „pitstop veiligheid” komen, zegt VVD-Kamerlid Ockje Tellegen, bemand door de politieafdeling contraterrorisme en de AIVD. Dat vindt ook PvdA’er Jeroen Recourt: „Het is een gekke situatie dat de AIVD nog niet standaard ingeschakeld wordt.”" Einde citaat.

Update 21 Chris van Dam CDA zegt: Kom eind deze week met concreet politie-plan.
https://twitter.com/ChrisvanDamCDA/status/823451442396721154
Op twitter kondigde Chris van Dam CDA aan dat hij ergens rond 28 januari 2017 met een plan komt.

Update 22 Paspoortcontrole in de Thalys, maar nog niet in internationale bus
http://nos.nl/artikel/2155084-paspoortcontrole-in-de-thalys-maar-nog-niet-in-internationale-bus.html
Citaat: "De roep om identiteitscontroles in het openbaar vervoer werd luider sinds de terroristische aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. De dader van die aanslag wist met het openbaar vervoer via Nederland, België en Frankrijk naar Italië te reizen, voordat hij door de politie werd doodgeschoten." Einde citaat.

Update 23 CDA: minder festivals Telegraaf  30 januari 2017
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27522469/__CDA__Minder_festivals__.html
Citaat: "Het CDA roept burgemeesters op het aantal festivals te beperken. De vele dance-evenementen slokken politiecapaciteit op, terwijl het korps met een groot tekort aan mankracht zit." Einde citaat.
Zie ook deze website:
https://medium.com/chris-van-dam-cda/7-meer-terughoudendheid-evenementen-en-inzet-politie-7493215616dc#.lwxcpsrsl

Update 24 Bonden vragen om geld: veiligheid Nederland 'staat onder druk'
http://nos.nl/artikel/2155884-bonden-vragen-om-geld-veiligheid-nederland-staat-onder-druk.html
Citaat: "Er dreigt een onoverbrugbare achterstand op criminelen door een gebrek aan capaciteit, staat in het manifest." Einde citaat.


Update 25 Lijsttrekkers krijgen investeringsagenda veiligheid van ACP en CvV
https://www.acp.nl/nieuws/lijsttrekkers-krijgen-investeringsagenda-veiligheid/
“In een wereld die ingrijpend verandert, zal een nieuw kabinet nieuwe investeringen moeten doen in het gehele veiligheidsapparaat”, zei Marc de Natris van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Daarom bood de Coalitie voor Veiligheid de aanwezige partijen een Investeringsagenda Veiligheid aan.
Investeringsagenda veiligheid
https://www.acp.nl/download/3565/ (download link)
1 Investeer in uw veiligheidsvisie
2 Repareer door bezuinigingen gevallen gaten
3 Zorg dat criminelen niet aan het langste eind trekken
4 Accepteer geen geweld tegen uw werknemers
5 Neem verantwoordelijkheid in een onveilige wereld
6 Profiteer van samenwerking
7 Weet waar we het voor doen

Update 26 De politie gaat weer een proef doen met tasers / stroomstootwapens.
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/01/opnieuw-test-politie-met-taser-a1543924
Citaat: "Hij constateerde dat het vuurwapen in veel gevallen een te zwaar middel is, maar de wapenstok te licht. De taser zou dat gat op moeten vullen." Einde citaat.

Update 27 Gezochte Tunesische terreurverdachte opgepakt bij huiszoekingen in Duitsland
http://nos.nl/artikel/2155979-gezochte-tunesische-terreurverdachte-opgepakt-bij-huiszoekingen-in-duitsland.html
Citaat: "De invalactie werd vier maanden voorbereid door 120 agenten die er fulltime aan werkten. Aan de huiszoekingen deden 1100 agenten mee." Einde citaat.

Update 28 Duitse politie pakt op 1 februari 2017 nog een terrorismeverdachte op:
http://nos.nl/artikel/2156089-duitse-politie-pakt-opnieuw-terrorismeverdachte-op.html
Citaat: "De Duitse politie heeft een 31-jarige terrorismeverdachte opgepakt. De man zou in december 2013 en januari 2014 lid zijn geweest van de radicaal-islamitische terroristische beweging Junud al-Sham in Syrië." Einde citaat.

Update 29 Overleg signalen radicalisering asielzoeke
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27538702/__Overleg_asielzoekers__.html
Citaat: "Het kabinet neemt maatregelen om de uitwisseling van informatie over signalen van radicalisering onder asielzoekers te verbeteren." Einde citaat.

Update 30 Aantal alcoholcontroles afgelopen drie jaar gehalveerd
http://nos.nl/artikel/2156235-aantal-alcoholcontroles-afgelopen-drie-jaar-gehalveerd.html
Citaat: "Egbert-Jan van Hasselt, verantwoordelijk voor verkeer binnen de politie, zegt dat ook capaciteit meespeelt en dat er veel aandacht uitgaat naar de komst van migranten en naar de terrorismedreiging. Dat gaat ten koste van ander handhavingswerk." Einde citaat.


Update 31 Helpen al die maatregelen tegen terrorisme eigenlijk wel?
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/22/helpen-al-die-maatregelen-tegen-terrorisme-eigenlijk-wel-12631058-2-a1570781
Citaat 1: "6. Vergroten capaciteit wijkpolitie
Daarmee heeft Nederland meer ogen en oren in wijken met veel migranten, al werd de wijkpolitie flink getroffen door bezuinigingen. Persoonlijke aanwezigheid van agenten en jongerenwerkers in migrantenwijken blijft belangrijk om tekenen van gevaarlijke radicalisering vroegtijdig op te merken, zei de vooraanstaande Britse terreurdeskundige Peter Neumann na de aanslag in Manchester: „Face-to-face-relaties blijven de sleutel tot succes. Dat blijkt steeds weer.” Na ‘Barcelona’ voegde hij eraan toe dat bepaalde wijken in die stad broeinesten zijn van jihadisten en salafisten. Dat onderstreept het belang van sterke wijkpolitie. Die kan bijvoorbeeld de vraag beantwoorden of er banden zijn met de terreurcel in Ripoll." Einde citaat 1


Citaat 2: "Grote steden als Amsterdam en Den Haag kregen meer antiterreureenheden toegewezen. De zwaarbewapende eenheden moeten binnen zeer korte tijd (tussen de 5 en 10 minuten) overal in een stad een terreuraanval kunnen stoppen.
Dit type maatregel voorkomt geen aanslag – terroristen zoeken gewoon andere plekken –, maar kan wel het aantal slachtoffers beperken. In Londen, op zaterdagavond 3 juni, bleek de nieuwe aanpak te werken. Binnen acht minuten waren gewapende antiterreureenheden ter plekke, en werden de drie aanvallers die met messen aan het insteken waren op voorbijgangers, doodgeschoten. Daardoor konden veel meer slachtoffers worden voorkomen." Einde citaat 2.

Update 32 Kabinet: ruim 750 wijkagenten extra (14 juni 2018)
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/kabinet-ruim-750-wijkagenten-extra
Citaat: "De Nederlandse Politiebond is niet tevreden. Volgens Jan Struijs van de Bond zijn er snel én veel extra agenten nodig. "We hebben 5000 extra wijkagenten nodig. We zijn hier dus niet tevreden mee." Struijs vervolgt: "De komende jaren zullen er naar verwachting 14.000 agenten uitstromen omdat ze met pensioen gaan. We hebben een structurele onderbezetting, dat los je met deze aantallen niet op."" Einde citaat.

Update 33 Minister Grapperhaus noemt zoektocht naar nieuwe agenten 'enorme opgave'
https://www.nu.nl/politiek/5315192/minister-grapperhaus-noemt-zoektocht-nieuwe-agenten-enorme-opgave.html
Citaat (flink) deel artikel:
"Het kabinet maakte vrijdag bekend dat de politie de komende jaren ruimte krijgt voor 1.111 agenten. Daarmee wordt invulling gegeven aan de 291 miljoen euro die daar in het regeerakkoord al voor gereserveerd was.

Van de nieuwe krachten worden er 769 agenten ingezet als wijkagent of rechercheur. Nog eens 171 extra rechercheurs gaan landelijk de zware misdaad bestrijden. Eenzelfde aantal nieuwe agenten wordt ingezet om de grensoverschrijdende internetcriminaliteit tegen te gaan, zoals donderdag al uitlekte via RTL Nieuws.

Tekort
De Nationale Politiebond zei toen al niet tevreden te zijn met het aantal extra agenten. De bond wil 5.000 extra wijkagenten, omdat er de komende jaren 14.000 agenten met pensioen gaan. Daarnaast is er volgens de bond nu al sprake van structurele onderbezetting.

In februari luidde de politiebond nog de noodklok, omdat de recherche overbelast is. Volgens vierhonderd ondervraagde rechercheurs wordt maar één op de vijf zaken opgepakt. Voor de rest is geen tijd. De politieleiding erkende toen dat de werkdruk voor rechercheurs te hoog is.

De teams zijn vooral bezig met het oplossen van liquidaties, overvallen en geweldsmisdrijven. Andere takken van criminaliteit, zoals fraude, drugshandel of zedenmisdrijven, krijgen nauwelijks nog aandacht.

In oktober 2017 maakte de Landelijke Eenheid van de politie bekend dat er een tekort is aan agenten en geld. Er waren toen nog meer dan honderd vacatures die ingevuld moesten worden."
Einde citaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten