dinsdag 3 mei 2016

Het huidige vluchtelingenbeleid t.a.v. Syrië is dweilen met de kraan open (begin mei 2016)

Europa worstelt sinds 2015 nadrukkelijk met het vluchtelingen vraagstuk, en dan met name hoe om te gaan met de grote aantallen vluchtelingen uit Syrië. Moeten we die nu in Europa opvangen of in de regio of ….? En hoe pakken we de mensensmokkelaars aan die mensen in (gammele) bootjes stoppen? En is die deal met autocratisch Turkije nu wel de juiste oplossing?


Kaart van Syrië


Situation in Syria 03-05-2015 by Thomas van Linge

Europa heeft mijns inziens jarenlang onvoldoende leiderschap getoond op dit onderwerp, het is nu hoogst noodzakelijk dat Europa vanaf nu wel leiderschap toont, dit niet niet alleen om electorale redenen.

Op de keper beschouwd zijn er 3 opties als het gaat om het vluchtelingenvraagstuk t.a.v. Syrië:
– of je pakt de oorzaak van vluchten aan,
– of je vangt de vluchtelingen in de regio op (bijvoorbeeld Turkije, Libanon en Jordanië),
– of je vangt ze op in Europa.
Indien nodig kan er voor een mix gekozen worden. Ik denk echter dat er maar één echte oplossing is: te weten het aanpakken van de oorzaak van vluchten, dit omdat dat het beste aansluit bij de wensen van de (potentiële) vluchtelingen zelf, de wensen van de landen in de regio van Syrië en bij de wensen van het electoraat in Europa (en dan in het bijzonder Nederland). Het feit dat er door onder andere luchtsteun van de anti-ISIS coalitie (Operatie Inherent Resolve) onder aanvoering van Amerika in Noord-Oost Syrië een veilig gebied is ontstaan, biedt actueel ook nog eens mogelijkheden!


Militaire kaart van Syrië 01 mei 2016
Deze militaire kaart van Syrië laat zien dat er in NO-Syrië een veilige zone is ontstaan dankzij met name Operatie Inherent Resolve.

Deze aanpak heeft  voor de hand liggende voordelen; als dat mensen niet meer hoeven te vluchten als de oorzaak van vluchten wordt aangepakt, dat mensen kunnen terugkeren als de oorzaak van vluchten wordt aangepakt, en op de korte termijn de optie van een bufferzone (safe-zone) waarbij de vluchtelingen niet in Turkije en andere landen in de regio maar in een bufferzone op Syrisch grondgebied worden opgevangen.


Kaart van de bufferzone die Turkije graag wil (kaart eind april 2016).

Maar er zijn nog meer voordelen, namelijk dat als er wordt doorgepakt dat de jihadisten dan hun trainingsgebieden voor aanslagplegers kwijtraken, iets waar wij belang bij hebben. We kunnen immers al enige jaren zien dat hoe langer het duurt voor de situatie in Syrië is opgelost, hoe meer jihadisten er aldaar getraind kunnen worden (een ontwikkeling waar een paar jaar terug al voor gewaarschuwd was). Eigenlijk had alleen al om de laatste reden al lang en breed de problematiek in Syrië aangepakt moeten worden.

De recente geschiedenis leert dat het CDA, de partij waar ik lid van ben, wel wat voelt voor de aanpak van de oorzaak van vluchten i.p.v. het opvangen van vluchtelingen hier. In 2002 was het asielbeleid een belangrijk campagnethema tijdens de verkiezingen. Het CDA heeft in die tijd de beleidskeuze gemaakt om meer te investeren in het aanpakken van de oorzaken van vluchten (desnoods door peace-keeping en/of peace-enforcing) en tegelijkertijd het asielbeleid aan te scherpen (zeg:  dweilen terwijl  de kraan wordt dichtgedraaid). Dit betekende in praktische zin o.a. dat er budget werd verschoven van ontwikkelingshulp naar defensie, iets wat tot op heden zichtbaar is in de budgetten. Deze aanpak was niet onsuccesvol,  het aantal asielzoekers was door deze aanpak bij aanvang van de gedoogconstructie met de PVV in 2010 fors gedaald, en dat zonder de (verbale) hulp van de PVV. Dat beleid gericht op het aanpakken van de oorzaken van vluchten i.p.v. ze opvangen hier (hooguit tijdelijk), heeft er o.a. toe bijgedragen dat veel Bosniërs, Kosovaren en Afghanen konden terugkeren naar hun land.

Kijken we naar de actuele situatie, dan kunnen we zien dat het conflict in Syrië zich nu al meer dan 5 jaar voortsleept, en dat er vanuit Europa al die 5 jaar relatief weinig gedaan is om het conflict in Syrië op te lossen. Dit overigens tot frustratie van Turkije maar dat even terzijde. Wat wel gebeurd is dat diverse landen in Syrië een soort proxy-oorlog aan het voeren zijn, voorbeeld: Iran en Saoedi-Arabië zijn niet rechtstreeks met elkaar in oorlog maar wel in Syrië via allerlei bewapende strijdgroepen als Hezbollah. En dat de rol van in sterke mate Iran en Rusland (Rusland gebruikt Syrië als showcase voor haar wapens), en in iets mindere mate andere landen, is dubieus (welke landen hebben lange tijd de radicale groepen ISIS en Al-Qaeda in Syrië gesteund?). En dan hebben we ook nog de uitspraak van een hoge NAVO generaal die zei dat hij vermoed dat Rusland expres in Syrië bombardeert om op die manier de vluchtelingenstroom in de richting van Europa opgang te houden.


Registered Syrian refugees (6 sept 2015) bron UNHCR

Ik ben van mening dat als we in Europa écht kiezen voor het aanpakken van de oorzaken van vluchten in o.a. Syrië dat we dan vele miljoenen mensen blij kunnen maken. De miljoenen vluchtelingen zelf die dan niet meer hoeven te vluchten of kunnen terugkeren naar hun land, stad of dorp (land heropbouwen). De buurlanden van Syrië, omdat de vele miljoenen vluchtelingen die daar nu (soms al jaren) zitten dan kunnen terugkeren naar Syrië. En de Europese bevolkingen omdat meer dan een miljoen vluchtelingen (and counting) hier opvangen niet super enthousiast begroet wordt door het electoraat om diverse redenen. Bijvoorbeeld i.v.m. angst dat er getrainde jihadisten tussen de vluchtelingen zitten, of angst voor bepaalde salafistische stromingen. Ik ben mij er van bewust dat in het voorbeeld van Syrië de oorzaak van vluchten aanpakken niet makkelijk is en niet makkelijk zal zijn. Mijns inziens zal echter de oorzaak van vluchten aanpakken die aanpak zijn die het beste effect sorteert (heeft zich al een aantal keren bewezen), en die meer mensen helpt dan de huidige fragiele deal met  autocratisch Turkije over of ze tegen betaling alstublieft de mensensmokkelaars daar willen aanpakken.

Zoals al hiervoor aangegeven, het veilige gebied dat is ontstaan in NO-Syrië biedt mogelijkheden, en naar verluidt wordt er hard gewerkt (en gevochten m.b.v. luchtsteun) om dat veilige gebied groter te maken. Dat in dat veilige gebied wat nu is ontstaat niet alleen Koerden maar ook Christenen en Arabieren wonen is goed nieuws.

Voor hen die het e.e.a. vanuit financieel perspectief willen bekijken (politiek gaat tegenwoordig helaas veel over geld), de oorzaak van vluchten aanpakken is  veruit het kosten effectiefst (mits tijdig geimplementeerd), als 2e volgt opvangen in de regio. De 3e en duurste variant is, u raad het al, opvangen in Europa.

Kijken we naar de deal met Turkije, dan zijn de deskundigen het er overeens dat dit een fragiele deal is, die diverse nadelen heeft (Europa is nu min of meer afhankelijk van Turkije) en het op zijn minst onzeker is of deze houdbaar is. Is Turkije bijvoorbeeld wel een veilig land, en is Europa wel in staat om vluchtelingen die (straks) per vliegtuig komen te verdelen over Europa via een verdeelsleutel? En dan hebben we het nog niet over de mogelijkheid dat door mensensmokkelaars andere routes worden gevonden, of dat Turkije de mensensmokkelaars niet aanpakt (zoals najaar 2015). En moet je met een autocratisch bewind dat kritische media de mond snoert, om electorale redenen bewust de strijd met de Koerden heeft hervat, en naar verluidt vluchtelingen terugstuurt naar de oorlogssituatie in Syrië wel dat soort deals willen sluiten?

Mocht Europa niet bereid en/of niet in staat zijn om de oorzaken van vluchten aan te pakken in Syrië en andere landen, dan krijg je situaties zoals we die in 2015 hebben gezien in de vorm van grote vluchtelingenstromen, het plaatsen van lange hekken, scheermesjesprikkeldraad, en in 2016 zien in de vorm van het sluiten van een fragiele deal met autocratisch Turkije.

Gezien het feit dat de EU sinds kort afspraken heeft gemaakt met Mali, Ivoorkust en Ghana over migratie en er geruchten gaan over het in voorbereiding zijn van een afspraak met Libië, lijkt het er op dat het kwartje begint te vallen bij de EU dat het slimmer is om de oorzaken van vluchten aan te pakken dan de symptomen. Hopelijk herinnert 5 mei ons er aan dat het aanpakken van de oorzaak van een oorlogsconflict mooie resultaten kan opleveren voor een hele regio.

Gerrit Hartholt actief CDA lid.


Het vluchtelingenbeleid t.a.v. Syrië is dweilen met de kraan open (02 mei 2016) pag 1 .jpg


Het vluchtelingen beleid t.a.v. Syrië is dweilen met de kraan open (02 mei 2016) pag 2 .jpg


Syria Regional Refugee Response website UNHCR (registered refugees):

April 2016:                                                    19 december 2016:
 • Turkey     2.749.140                            2.790.767
 • Lebanon 1.048.275                              1.017.433
 • Jordan        642.868                                655.675
 • Iraq               246.123                              228.894
 • North Africa 29.116                                144.275
 • Total         4.835.187                             4.837.248

Internally Displace People in Syria at least 6.600.000 UNFPA december 2015:
http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/syria/

8.7 million Syrians predicted to be displaced inside Syria in 2016 (december 2016).

Gerrit Hartholt actief CDA lid
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

=========================================================
=========================================================

Syrische burgeroolog info op Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Syrische_burgeroorlog

Autocratie info op Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autocratie

Meer dan 4 miljoen vluchtelingen opgevangen in buurlanden Syrië:
http://www.nu.nl/buitenland/4084795/meer-dan-4-miljoen-vluchtelingen-opgevangen-in-buurlanden-syrie.html

There were at least 6.6 million internally displaced people (IDPs) in Syria as of 31 December 2015*
http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/syria/figures-analysis

Het sterke vermoeden bestaat dat Rusland o.a. om de vluchtelingenstroom richting Europa in stand te houden bombardeert in Syrië (zie o,a. de kort door de bocht mening van Navo generaal Breedlove):
http://fd.nl/economie-politiek/1141887/rusland-en-syrie-zetten-vluchtelingen-in-als-wapen
Citaten: 
- "De Russische president Vladimir Poetin en zijn Syrische collega Bashar al-Assad gebruiken migratie als agressieve strategie tegen Europa. Dat zegt de Amerikaanse generaal Philip Breedlove, de hoogste bevelhebber van de Navo in Europa."
- "Volgens Breedlove bombarderen de twee landen bewust burgerdoelen in Syrië om paniek te verspreiden onder de bevolking en zo een vluchtelingenstroom te creëren. Rusland en Syrië zetten migratie daarmee in als een wapen om Europa te destabiliseren, zei de Navo-generaal tegenover de defensiecommissie van de Amerikaanse Senaat."
Einde citaten.

Hongarije houdt referendum over vluchtelingenquotum:
http://nos.nl/artikel/2102887-hongarije-houdt-referendum-over-vluchtelingenquotum.html

Voorstel: forse boete voor landen die asielzoekers weigeren:
http://nos.nl/artikel/2102936-voorstel-forse-boete-voor-landen-die-asielzoekers-weigeren.html

Ziekenhuizen in Syrië zijn dagelijks een bewust doelwit:
http://nos.nl/artikel/2102939-ziekenhuizen-in-syrie-zijn-dagelijks-een-bewust-doelwit.html

Assad en IS werken al jaren in het geheim samen:
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/assad-en-werken-al-jaren-het-geheim-samen

Turkey could send ground troops into Syria in self-defense:
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-turkey-islamicstate-idUSKCN0XV0SX

Nederland trekt twee miljoen euro uit voor hulp aan Libië
http://nos.nl/artikel/2103310-nederland-trekt-twee-miljoen-euro-uit-voor-hulp-aan-libie.html
Citaat: "Met premier Serraj is afgesproken de smokkelnetwerken aan te pakken en de situatie van migranten in Libië te verbeteren. Nederland doet dat via een bijdrage aan de International Organization for Migration (IOM)." Einde citaat.

EU werkt aan alternatief voor Turkije-deal, zonder Turkije. (10 mei 2016)
http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/05/eu-werkt-aan-alternatief-voor-turkije-deal-zonder-turkije-303770/

Dalai Lama: Te veel vluchtelingen in Europa
http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4311857/2016/06/01/Dalai-Lama-Te-veel-vluchtelingen-in-Europa.dhtml
Citaat: "Het doel moet zijn dat ze terug kunnen keren om hun eigen land weer te helpen opbouwen.'' Einde citaat.

EU wil landen dwingen migranten terug te nemen
http://nos.nl/artikel/2109677-eu-wil-landen-dwingen-migranten-terug-te-nemen.html
Citaat: "In november hielden Europese en Afrikaanse landen al een top op Malta. Daar werd de Afrikaanse landen miljarden beloofd voor onderwijs, zorg en voedselprojecten als zij meer afgewezen asielzoekers zouden terugnemen." Einde citaat.

Agenten noemen het huidige toelatingsbeleid voor vluchtelingen ‘een catastrofe’.
http://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10306961/epu-dit-vluchtelingenbeleid-is-catastrofaal
Citaat: "Volgens de EPU is er 'een schrijnend tekort aan menskracht, middelen en gebrek aan organisatie'. Politiediensten in Nederland, Duitsland, Spanje en enkele Balkanlanden zijn volgens het onderzoek van de EPU onderbezet én onvoldoende uitgerust om grote stromen vluchtelingen te kunnen verwerken en screenen. De Europese politievakbond stelt zelfs dat er direct gevaar dreigt voor politiemedewerkers – ook in ons land. Agenten noemen het huidige toelatingsbeleid voor vluchtelingen ‘een catastrofe’." Einde citaat.

Op 29 juni 2016 lijkt Turkije zich ook te gaan richten op het aanpakken van de oorzaak van vluchten in Syrië:
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2114327-turkije-wil-na-aanslag-snel-stabiliteit-in-syrie.html?title=turkije-wil-na-aanslag-snel-stabiliteit-in-syrie

Op 3 aug 2016 heeft Griekenland aangegeven dat er gekeken dient te worden naar een alternatief voor de vluchtelingendeal met Turkije.
http://www.bnr.nl/nieuws/internationale-politiek/10308889/griekenland-wil-praten-over-situatie-turkije
Citaat: "De Grieken vinden dat de Europese Unie met een alternatief moet komen voor het geval Turkije het vluchtelingenakkoord met Brussel opzegt. De Grieken maken zich ernstige zorgen nu de relatie tussen Ankara en Brussel enkele scheuren vertoont." Einde citaat.


Begin augustus 2016: cartoon over de situatie in Syrië
https://twitter.com/petrasorge/status/761826925723738112
https://pbs.twimg.com/media/CpKNdm1WEAAOiRv.jpg

10 augustus 2016: What the Putin-Erdogan Summit Means for the Middle East, Europe and Israel
For now the two countries’ main interests are economic, but beware Russia’s interest in opening the refugee spigot again. (login)
http://www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/.premium-1.736151
Citaten:
- "The deepest immediate concern for the West is that Erdogan can at any moment open the floodgates that will once again let hundreds of thousands of refugees from Syria and other war-torn coutries pour into Europe through the EU's weakest member, Greece. Over a million refugees arrived in Europe during 2015 and the first months of 2016. Many of them took the short sea route from Izmir and Bodrum across the Aegean to the Greek Islands. The flow only stopped in April, magically, when following a deal between the EU and Turkey, the Turkish police suddenly began arresting smugglers who where working almost openly on the country's western coast."
- "Erdogan holds his threat over the EU leaders, especially German Chancellor Angela Merkel, who is blamed by her European collegues and many Germans for causing the refugee surge a year ago by promising that every refugee would be allowed to stay. She hasn't reneged on that promise, though she's much less enthusiastic now. Next year she faces a general election, and though there is still no candidate in Germany who seems likely to endanger her, in Europe's volatile political situation nothing is unthinkable."
- "This reflects a much wider feeling in the region that under President Barack Obama the United States is much less invested and involved in the Middle East, and until this situation changes under a new president in Washington, if it changes, Putin's game, is the only one in town. Under Sissi, Egypt has never cooperated as closely as it's doing now with Israel, and even Erdogan, considered by most observers anti-Israel, even anti-Semetic, has realized he's better off with a rapprochement. Putin, who's always eager to foster any power base leaving Washtington out of the picture, is happy to receive them all."
Einde citaten.


Kaart van Irak 01 sept 2016 (inclusief veroverd Qayyarah)


Kaart van Syrië 01 sept 2016 (inclusief veroverd Manbij)


21 september 2016: Libanon: Nederlands EP-lid @jeroen_lenaers na het bezoek aan het vluchtelingenkamp Shatila.
Citaat: "Vluchtelingen willen hier niet zijn. Ze willen niet naar Europa. Ze willen terugkeren naar hun huis in Syrië en daar hebben we een politieke oplossing voor de Syrische kwestie voor nodig." Einde citaat.


23 december 2016 Tweet van Senior Fellow @MiddleEastInst @Charles_Lister
According to @UNHCRinSYRIA 13.5 million Syrians are now displaced, 4.8 million being refugees.
Thats a shocking 61% of #Syria’s population.
8.7 million Syrians predicted to be displaced inside Syria in 2016 (december 2016).

02 februari 2017 EU neemt tienpuntenplan tegen migratie uit Noord-Afrika aan
Citaaat: "De Europese Unie wil het aantal migranten vanuit Afrika terugdringen. Hiervoor hebben de 28 regeringsleiders en staatshoofden een tienpuntenplan aangenomen dat de migratie via de Middellandse Zee een halt moet toeroepen. Dit deden ze tijdens een top in Malta." Einde citaat.

Update 19 juni 2018
Europese sociaal-democraten: pak vluchtelingenstroom aan bij de bron
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/europese-sociaal-democraten-pak-vluchtelingenstroom-aan-bij-de-bron~bbdc4df4/
Citaten:
- "Een Marshallplan om de oorzaken van migratie te bestrijden bij de bron, in crisislanden. Dat is het antwoord dat een aantal leiders van Europese sociaaldemocratische partijen formuleert op de vluchtelingencrisis."
- "De sociaaldemocratische partijleiders baseren zich voor hun aanpak op een rapport van de UNHCR, dat uitwijst dat 80 procent van de vluchtelingen terug wil naar het eigen land en in de buurt van de grenzen van het moederland blijft. Daarom willen ze nauwer samenwerken met landen in de regio waar vluchtelingenstromen vandaan komen."
Einde citaten.

2 opmerkingen:

 1. Ik zie een kaartje met ""Erdohan Ideal safe zone"" Is dat wat je bedoeld met noord-oost syrie.. Ik denk het niet maar het kaartje doet dat suggeren !!

  Daarbij,.. Wat moeten die mensen daar in OOst Syrie doen.. Waar moeten ze dan in wonen. Het is een droog desolaat gebied !! Syriers vluchten naar europa omdat ze geen toekomst zien in turkije en denken dat ze in europa financiele hul en woningen krijgen.. EN met hun vluchten 40-50 % andere gasten mee !!

  Ik kan ook maar 1 ding denken al deze problematiek.. Er moet belang bij geweest zijn om de situatie in syrie zo lang uit de hand te hebben laten lopen. Kan gewoon niet anders.
  Er was een hoop dat Assad verwijderd zou worden,, Dat was in de grote wens van erdogan's grote turkenland.. Een grote moslim-natie.. samen met saoedi arabie etc.. En gasbuizen.

  Dat de inwoners van europa die daar niks mee te maken hebben daarom koste wat koste niet met de gevolgen van massa-imiigratie van moslims willen zitten is volledig normaal.

  Kijk naar al die fanatiek moslim-gekken die via turkije bewapend worden en vechten in syrie..
  Europa moet meteen de koerden helpen en goed bewapenen.. Turkije wegdrukken.
  En we moeten rusland dankbaar zijn dat ze syrie geholpen hebben om die extreme moslims te vernietigen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste @eurovisie2010 dank voor de reactie.

   Dat kaartje met "Erdogan's ideal safe zone' is inderdaad niet de safe zone in Noord-Oost Syrië waar ik op doel, maar is wel een bewijs dat er in diverse gremia nagedacht wordt en gepraat over het realiseren van een safe zone.

   De vraag wat moeten die mensen daar doen en waar moeten ze wonen moet nu ook beantwoord worden (zowel in Turkije als Libanon als Jordanië etcetera).

   Er zijn inderdaad diverse redenen waarom mensen naar Europa proberen te vluchten.

   Er spelen inderdaad allerlei belangen in dat gebied, en inderdaad heeft Turkije heel lang aangegeven dat het dictatoriale regime in Syrië weg moet. (Dat dictatoriale regime moet inderdaad weg, maar de vraag is hoe.)

   De inwoners van Europa hebben er wel mee te maken, o.a. in de vorm dat jihadisten in Syrië en Irak nu "strijders" kunnen opleiden, en dit vermoedelijk al enige tijd doen. En verder o.a. in de vorm van dat er vanuit die gebieden in Syrië en Irak opgeroepen wordt tot radicalisering.

   De Koerden in Oost-Turkije (PKK) gaan bewapenen lijkt niet verstandig, wat wel verstandig is is als Turkije en de Koerden in Oost-Turkije het vredesproces weer opstarten (dat vredesproces liep al maar is bewust getorpedeerd door Erdogan).

   Of Rusland echt bezig is om de jihadisten te "vernietigen" is maar de vraag, tot nu toe heeft Rusland vooral het regime van Assad geholpen tegen meer "gematigde" rebellen, en heeft Rusland vrij weinig moeite gedaan om ISIS te "vernietigen".

   Groet Gerrit Hartholt.

   Verwijderen