dinsdag 11 maart 2014

CDA afdelingen willen zonnepanelen ook voor huurders

CDA afdelingen willen zonnepanelen voor huurwoningen

Het CDA in Olst-Wijhe (Ov), Voorst (Gld) en Huizen (NH) willen in overleg met woningbouwverenigingen zorgen dat ook op huurwoningen zonnepanelen geplaatst worden. Voor koopwoningen zijn er diverse faciliteiten die de drempel voor koopwoningeigenaren verlagen om voor zonnepanelen te kiezen, zoals duurzaamheidsleningen.

Wat betreft het CDA moet het ook voor huurders mogelijk zijn, gezien de projecten in onder andere Zwolle (Delta Wonen), Enschede (Domijn/De Woonplaats/Ons Huis), Hengelo (Welbions), Raalte (Salland Wonen), Amsterdam (Westerzon/HuurDeZon) en Haarlemmermeer (Meermaker).
De insteek van deze projecten is dat een huurder bijvoorbeeld 25 euro per maand betaalt voor zonnepanelen en direct bijvoorbeeld 30 euro per maand bespaart op zijn/haar electriciteitsrekening. Afhankelijk van de gekozen constructie is de woningbouwvereniging direct of na circa 20 jaar eigenaar van de zonnepanelen.

De drie CDA afdelingen willen de oorzaken aanpakken die ervoor zorgen dat veel woningbouwverenigingen nog terughoudend zijn wat betreft het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen. Met de kennis en ervaring vanuit de projecten door heel Nederland, zouden de koepelorganisatie Aedes en indien nodig duurzaamheidsfondsen een rol kunnen spelen wat betreft de kennisoverdracht respectievelijk de financiering.

Met dit initiatief zegt het CDA meerdere vliegen in één klap te slaan. Er is namelijk sprake van meer toepassing van duurzame energie, minder afhankelijkheid van energie-import, duurzamere huurwoningen en lagere lasten voor huurders.

========================================================================

Mijns inziens leveren zonnepanelen voor huurders nog een voordeel op, te weten groene banen.

Mij bereiken geluiden dat (voor of na 19 maart 2014) nog meer CDA afdelingen gaan pleiten voor zonnepanelen op huurwoningen, dit dan veelal in combinatie met energiebesparing.

Groet Gerrit Hartholt kandidaat gemeenteraad Hardenberg CDA lijst 1 plek 26

Geen opmerkingen:

Een reactie posten